Кафедра фінансів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра фінансів
FINlogo.png
4 навчальний корпус НУ "ЛП"
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ФІН
Дата заснування 2002
К-сть кандидатів наук 27
К-сть докторів наук 6
К-сть співробітників 61
Приналежність Інститут економіки і менеджменту
Завідувач кафедри Бондарчук Марія Костянтинівна
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 3, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 430
Сторінка на lp.edu.ua http://lpnu.ua/fin
Власний сайт https://www.facebook.com/finance.lviv?fref=ts http://finance.lviv.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра фінансів створена наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (№72-10 від 23.04.2002 р.) на базі кафедри економіки, фінансів та обліку без зміни профілю навчальної роботи.

За роки існування стала провідним на заході України центром підготовки фахівців, досягла значних успіхів у науково-дослідних роботах. У її здобутку налічується: понад 500 наукових праць, з них близько 370 опублікованих статей, 17 підручників, книг та наукових посібників.

Очолює кафедру професор, доктор економічних наук Бондарчук Марія Костянтинівна. До 2022 року очолював кафедру професор, доктор економічних наук Алєксєєв Ігор Валентинович. Для викладання окремих навчальних курсів залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, на їхньому світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових умовах господарювання. Фахівці з фінансів здатні виконувати організаційно–управлінську та інформаційно–аналітичну роботу в таких сферах :

Аудиторії.gif
 • грошово-кредитна система;
 • фінансова діяльність підприємств та організацій;
 • оподаткування підприємств;
 • діяльність організацій на фінансовому ринку;
 • організація банківської справи, банківські операції та їх проведення;
 • біржові операції банків;
 • валютне регулювання;
 • операції у сфері оподаткування;
 • організація моніторингу податкової служби;
 • страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій;
 • фінансовий менеджмент; маркетинг фінансово – кредитної сфери;
 • організація та вдосконалення інформаційних систем у банках,
 • фінансових органах, податкових та митних службах.

Певною мірою свідченням досягнень є участь студентів, які проходять підготовку на кафедрі, у Всеукраїнських олімпіадах за спеціальностями.

Науковим досягненням студентів, аспірантів, викладачів сприяє проведення щорічної науково-технічної конференції.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

 • Юссеф А.І. (науковий керівник - д.е.н., професор Рисін В.В.);
 • Гамалій В.Т. (науковий керівник - д.е.н., професор Шкварчук Л.О.);

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів активно поєднує викладацьку роботу із науково-дослідною діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку економічної, фінансової та інноваційної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.


Напрями наукової діяльності кафедри:

 • виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо (http://finance.lviv.ua/pidruchnyky-ta-navchalni-posibnyky/);
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • наукова робота зі студентами (науково-дослідний гурток «Фінансист» (https://lpnu.ua/fin/akademichni-dosiahnennia-studentiv)).


Науково-дослідні роботи:

 • «Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств» (ФІН-4; № держреєстрації 0112U000799 – завершена НДР у 2016 р.). Керівник д.е.н., професор Алєксєєв І.В.;
 • «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» (ФІН-5; № держреєстрації 0112U000800 – завершена НДР у 2016 р.). Керівник д.е.н., професор Хома І.Б.;
 • «Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» (ФІН-6; № держреєстрації 0112U000801 – завершена НДР у 2016 р.). Керівник д.е.н., професор Шкварчук Л.О.;
 • «Розвиток боргового фінансування економіки України» (ФІН-9; № держреєстрації 0117U004121, терміни виконання: 2017-2019 рр.). Керівник к.е.н., доцент Коць О.О.;
 • «Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» (ФІН-8; № держреєстрації 0117U004018, терміни виконання: 2017-2021 рр.). Керівник д.е.н., професор Алєксєєв І.В.;
 • «Фінансові потоки в транскордонній академічній мобільності» (ФІН-10; № держреєстрації 0119U102396, терміни виконання: 2019-2023 рр.); Керівник к.е.н., доцент Мазур А.В.;
 • «Діджиталізація публічних фінансів: науково-теоретичні концепти та практичний дискурс» (ФІН-11; № держреєстрації 0121U110161, терміни виконання: 2021-2025 рр.). Керівник к.е.н., доцент Синютка Н.Г.


Перелік науково-технічних послуг:

 • сучасні практики оптимізації податкового навантаження;
 • дослідження особливостей фінансування територіальних громад;
 • оцінювання економічної ефективності виробництва і збуту продукції, робіт і послуг;
 • управління фінансовими ресурсами підприємств, банківських установ і страхових компаній;
 • санаційний аудит підприємств, банків і страховиків;
 • фінансовий розвиток інтегрованих структур бізнесу;
 • дослідження стратегій фінансового розвитку підприємств, установ і організацій.


Замовники наукових робіт:

 • Департамент фінансів Львівської ОДА;
 • Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Tернопільській областях (у м. Львів);
 • ТзОВ «Екскомбуд»;
 • ПрАТ «ДОБРА ВОДА»;
 • ТзОВ «Софія»;
 • ТзОВ «Галицька будівельна гільдія»;
 • ПП “ФОЛЬГА-СЕРВІС”;
 • ТзОВ «Галичхутро»;
 • ТзДВ «Львів-Реставрація»;
 • ПП «Науково-виробнича фірма «БІАРП»»;
 • ТзОВ «Лемберг груп».

Перелік виконаних робіт:

 • Консультативні послуги на тему «Формування системи стратегічного контролінгу у ТзОВ «Екскомбуд».
 • Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від впровадження енергоощадних технологій у ПрАТ «ДОБРА ВОДА».
 • Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від оптимізації витрат на ТзОВ «Софія».
 • Консультативні послуги на тему “Впровадження моделі інтегрованого управління фінансовими ризиками у ТзОВ "Галицька будівельна гільдія”.
 • Консультаційні послуги на тему “Оцінювання економічного ефекту від оптимізації витрат ПП “ФОЛЬГА-СЕРВІС”.
 • Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічної ефективності виробництва продукції тваринництва ТзОВ «Галичхутро».
 • Консультаційні послуги на тему «Розробка фінансової стратегії ТзДВ «Львів-Реставрація».
 • Консультаційні послуги на тему «Формування системного підходу до калькулювання витрат Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «БІАРП»».
 • Консультаційні послуги на тему «Управління фінансовими ресурсами підприємства ТзОВ «Лемберг груп» в умовах економічної нестабільності».

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ-100 (науковий керівник лабораторії – д.е.н. проф., І.В. Алєксєєв), на базі якої упродовж останніх років розробляється держбюджетна тематика.

Перелік виконаних та діючих госпдоговорів кафедри:

 1. НДР 'г/д № 893 (24.04.2018 - 25.06.2018) Консультативні послуги на тему «Формування системи стратегічного контролінгу у ТзОВ «Екскомбуд»».
 2. НДР 'г/д № 952 (25.06.2018 - 25.09.2018) Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від впровадження енергоощадних технологій у ПрАТ «ДОБРА ВОДА»».
 3. НДР 'г/д № 34 (25.02.2019 - 25.04.2019) Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від оптимізації витрат на ТзОВ «Софія»».
 4. НДР 'г/д № 303 (24.02.2020 - 24.04.2020) Консультативні послуги на тему «Впровадження моделі інтегрованого управління фінансовими ризиками у ТзОВ «Галицька будівельна гільдія»».
 5. НДР 'г/д № 536 (21.12.2020 - 20.03.2021) Консультаційні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від оптимізації витрат ПП «ФОЛЬГА-СЕРВІС»».
 6. НДР 'г/д № 591 (18.02.2021 - 10.05.2021) Консультаційні послуги на тему «Оцінювання економічної ефективності виробництва продукції тваринництва ТзОВ «Галичхутро»» (Керівник к.е.н., доцент Мазур А.В.).
 7. НДР 'г/д № 715 (01.06.2021 - 16.07.2021) Консультаційні послуги на тему «Розробка фінансової стратегії ТзДВ «Львів-Реставрація»». (Керівник к.е.н., доцент Червінська О.С.).
 8. НДР 'г/д № 790 (20.10.2021 - 10.12.2021) Консультаційні послуги на тему «Формування системного підходу до калькулювання витрат Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «БІАРП»» (Керівник к.е.н., професор Партин Г.О.).
 9. НДР 'г/д № 846 (30.11.2021 - 28.12.2021) Консультаційні послуги на тему «Управління фінансовими ресурсами підприємства ТзОВ «Лемберг груп» в умовах економічної нестабільності»». (Керівник к.е.н., доцент Ливдар М.В.)


Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. За час існування кафедри її співробітниками захищено докторські дисертації (Алєксєєв І. В., Шкварчук Л.О., Бондарчук М.К., Хома І.Б.). Також щороку успішно відбуваються захисти кандидатських дисертацій (докторів філософії) працівників кафедри. Опубліковано ряд монографій, навчальних посібників та підручників з грифом МОНу, сотні статей у вітчизняних та зарубіжних журналах. При кафедрі працює НДЛ-100.


СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ПІДСЕКЦІЯ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра фінансів здійснює підготовку професіоналів на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за такими освітніми програмами:

 1. Освітньо – професійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 2. Освітньо – професійна програма «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 3. Освітньо – наукова програма «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма навчання).
 4. Освітньо – наукова програма «Фінанси, банківська справа і страхування» третього (освітньо-наукового - PhD) рівня вищої освіти.

Освітні програми розміщенні за посиланням: https://lpnu.ua/osvita/pro-osvitni-programy

ВИДАННЯ КАФЕДРИ

Монографія 2 1 cr.png

Kondrat I. & Yaroshevych N. (2023) Investment potential of business entities to ensure sustainable development of Ukraine: tax incentives. Monograph. Novyi Svit – 2000, Lviv. 201 р.

The investment potential of business entities in the framework of the implementation of the sustainable development strategy in Ukraine is studied. The impact of foreign direct investment and inflation on economic growth and opportunities for sustainable development in Ukraine is simulated and investigated. The possibilities and fiscal implications of financial resource formation for business investment in sustainable development in Ukraine are analyzed. National peculiarities of using debt financing instruments are identified. The threats to the capabilities of sustainable development of Ukraine from offshoring and Ukraine capital outflow are revealed. The problems of state support for investment projects and tax incentives to encourage business entities to invest in environmental protection measures and environmental technologies in Ukraine are identified. Green bonds as a source of additional resources of business entities for investing in sustainable development and prospects for their use are determined, taking into account the behavioral aspects of portfolio investment of Ukrainian households. For specialists in macroeconomic and fiscal policy, researchers, teachers, postgraduate students, and university students.

Монографія 1 1.png

Yaroshevych N. & Kondrat I. (2023) Financial support for the implementation of the environmental component of sustainable development in Ukraine in the context of european integration processes. Monograph. Novyi Svit – 2000, Lviv. 229 р.

The monograph is devoted to the study of ways to ensure the implementation of the environmental component of sustainable development of Ukraine in the context of European integration processes. The trends and priorities of budget investment from the state and local budgets and trends in the distribution of budget investments between the levels of the budget system in Ukraine are studied. The problems of the present system of public investment management are identified and proposals for their solution are made. The theoretical and methodological foundations of environmental taxation are investigated. The problems and shortcomings of the system of environmental taxation as a main source of public funding for environmental protection in Ukraine are identified, and approaches to its improvement are determined. The effectiveness of financing environmental protection from the state and local budgets of Ukraine is assessed by establishing the correspondence between the level of financing from the state budget of environmental protection measures and the degree of achievement of environmental effect. The formation of the domestic and European sectoral structure of public-private partnerships is studied. The problems that hinder the development of public-private partnerships in Ukraine in terms of socially significant projects and the reasons for the unattractiveness of certain sectors of the economy in Ukraine for the implementation of public-private partnership projects are identified. Proposals are made to harmonize the legislation on public-private partnerships with concession legislation, to improve budget legislation to take into account the direct and conditional obligations of the public partner in budget indicators, and to improve the system of institutional infrastructure for the development of public-private partnerships.

Навчальний посібник 1.png

Ярошевич Н.Б. Фінанси диверсифікованих підприємств: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2023. – 327 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Фінанси диверсифікованих підприємств». У навчальному посібнику розглядається економічний змісту і організація фінансів підприємств; формування капіталу підприємств; фінансове забезпечення відтворення необоротних активів; організація оборотних активів; склад витрат і джерел їх фінансування; доходи і грошові надходження підприємств; формування і розподілу прибутку; оподаткування підприємств; оцінювання фінансового стану підприємств; фінансового планування на підприємствах; організація грошових розрахунків; кредитування підприємств; фінансова санація і банкрутство підприємств. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, в першу чергу спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», аспірантів, викладачів економічних вузів, науковців, фахівців в галузі фінансів.

Підручник 1.png

Ярошевич Н.Б. Фінанси, гроші та кредит: Підручник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2023. – 414 с.

У підручнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; фінансів підприємств та фінансів домогосподарств; структуру податкової системи та бюджетної систем України; механізм планування і виконання бюджетів; систему доходів та видатків бюджетів та бюджетного вирівнювання; механізм бюджетного процесу та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; механізм соціального страхування в Україні; сутність грошей, грошового обороту, грошових потоків, грошових систем, інфляції, валют, кредиту; форми та види кредиту; форми безготівкових розрахунків; інструменти грошово-кредитної політики; види, причини, методи регулювання інфляції; структуру банківської системи України; основи функціонування грошового, валютного, фондового ринків; міжнародні фінансово-кредитних організації та форми їх співробітництва з Україною. Підручник можна рекомендувати студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам

ФДСПпракт.jpg

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: практикум /Скоропад І.С., Чубка О.М. К.: Видавничий дім "Кондор", 2023. 140 с.

Практикум призначений для проведення практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти з метою отримання навичок практичного використання можливих форм фінансування суб’єктів підприємництва, методів та прийомів фінансового контролінгу, організації фінансових відносин підприємств. Запропоновані види завдань (завдання дослідницького спрямування, задачі та ситуаційні завдання, завдання для роботи зі словником, тести, контрольні запитання) охоплюють основні теми дисципліни: основи фіннасової діяльності суб’єктів підприємництва, особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм, формування власного та позикового капіталу підприємства, дивідендна політика підприємства, фінансові аспекти реорганізації підприємства, оцінка вартості майна підприємства, фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин тощо. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти, викладачів, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у галузі знань 07 Управління та адміністрування.

ФінансАналіз.jpg

Фінансовий аналіз: практикум / Чубка О.М., Хома І.Б., Ливдар М.В. К.: Видавничий дім "Кондор", 2023. 160 с.

Практикум призначений для проведення практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти та містить практичні аспекти застосування фінансового аналізу в управлінні та бізнесі. Запропоновані види завдань (завдання дослідницького спрямування, задачі та ситуаційні завдання, завдання для роботи зі словником, тести, контрольні запитання) охоплюють основні теми дисципліни: теоретичні основи та інформаційне забезпечення фінансового аналізу та аудиту, аналіз фінансового стану підприємств, банків, страхових компаній, бюджетних установ, оцінку ймовірності банкрутства та вартості підприємства, факторний аналіз тощо. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти, викладачів, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у галузі знань 07 Управління та адміністрування.

МодФінРіш.jpg

Хома І.Б., Бондаренко Л.П., Чубка О.М. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: Навчальний посібник. К.: Видавничий дім "Кондор", 2023. 284 с.

У навчальному посібнику акцентується увага на: видах, рівнях та напрямах використання економіко-математичного моделювання, принципах та моделях прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності, методах прийняття фінансових рішень, управлінні фінансовими ризиками в умовах невизначеності, моделюванні фінансових рішень в умовах неврегульованих бізнес-конфліктів, методах контролю і діагностики прийняття ефективних фінансових рішень, моделюванні концептуальних фінансових рішень в умовах невизначеності на прикладі реальних фінансово- економічних ситуацій. Посібник охоплює всі форми навчального процесу. Для здобувачів очної та заочної форм навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

Sustain.jpg

Alieksieiev I. & Mazur A. (2022). Sustainability and economic growth: financing framework. Monograph, “Novyi Svit - 2000”, Lviv, - 162 p.

The monograph is devoted to the resolving of scientific task according the development of theoretical principles and applied recommendations for studying the mechanism of implementation of sustainable transformations in the economy of Ukraine, identification of the main problems of low-carbon strategy establishment in the context of harmonization of international and state legislation and identification of effective mechanisms for financing sustainable development processes. The research objective is to substantiate methodological and applied recommendations for improving the system of financing the sustainable development projects in Ukraine in view of Sustainable Development Strategy realization. The mechanism for financing sustainable development projects under the program of state or local guarantees within the framework of public-private partnership has been determined. The substantiation of methodological and applied recommendations for the creation of a special intermediary fund between enterprises and financial institutions for scientific, technological and environmental preparation of production (STEPP) is outlined. The monograph examines the importance of financial institutions’ participation in the process of sustainable transformation. In particular, the works on determining the state of banks’ obligations fulfillment under the core principles of sustainable banking, identifying the contribution of banks and other financial institutions in promoting sustainable change in the economy and ensuring the achievement of Sustainable Development Goals by 2030 are analysed. The concept of the bank’s environmental policy in the field of resource allocation to foster sustainable economic development is formed. The monograph may be recommended to the researchers, graduate students, entrepreneurs, managers, specialists in financial-economic analysis and other interested parties.

МІжРинКапПР.jpg

Міжнародні ринки капіталу: практикум / Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. - Львів, Видавництво ПП “Новий Світ - 2000”, 2022. - 150 с.

У практикумі акцентується увага на таких питаннях як поняття і необхідність міжнародних ринків капіталу, процесу становлення міжнародного фінансового ринку, методів сегментації міжнародного фінансового ринку та сучасних інструментів хеджування валютних ризиків, процесу інтернаціоналізації та глобалізації міжнародних ринків грошей і капіталів, ринків євровалют і єврокредитів, видів послуг комерційних банків на ринку капіталів, методів та механізмів фінансування міжнародних проектів, міжнародно - кредитні інституції та фінансову безпеку на ринках капіталу. Практикум охоплює всі форми навчального процесу. Розраховано на викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів вищих навчальних закладів фінансового профілю.

МІжРинКапТС.jpg

Міжнародні ринки капіталу: термінологічний словник / Ливдар М.В., Федевич Л. С. - Львів, Видавництво “Новий Світ - 2000”, - 104 с.

У словнику представлено у систематизованому вигляді базова термінологія з дисципліни «Міжнародні ринки капіталу», яка може бути корисною при вивченні всього блоку дисципліни. Словник рекомендовано для кращого засвоєння теоретичних знань та їх поглиблення, буде корисним на семінарських та практичних заняттях за професійним спрямуванням, допоможе здобувачам вищої освіти юридичних спеціальностей опанувати наукові поняття. Розраховано на викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів фінансового профілю.


ФінІнфрСЛ.jpg

Фінансова інфраструктура: словник. / Федевич Л.С., Ливдар М.В., - Львів, Видавництво ПП “Новий Світ - 2000”, - 124 с.

У словнику представлено у систематизованому вигляді базова термінологія з дисципліни «Фінансова інфраструктура», яка може бути корисною при вивченні всього блоку дисципліни. Для студентів вищих навчальних закладів освіти. Для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».


ФінІнфрНП.jpg

Фінансова інфраструктура: навчальний посібник. / Федевич Л.С., Тревого О.І., Ливдар М.В., - Львів, Видавництво “Новий Світ - 2000”, - 180 с.

У навчальному посібнику акцентується увага на таких питаннях як суть, призначення та роль фінансової інфраструктури; складові фінансової інфраструктури; інструментальна наповненість фінансової інфраструктури; банківська система, фінансові компанії, страхові компанії та недержавні пенсійні фонди як інституційна складова фінансової інфраструктури; біржі як суб’єкти обслуговуючої фінансової інфраструктури; суб'єкти інформаційного забезпечення функціонування фінансової інфраструктури. Посібник охоплює всі форми навчального процесу.

Розраховано на викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальню закладів фінансового профілю.

Lashchyk.jpg

I.I. Lashchyk

Theoretical and methodological aspects of anti-crisis management of the enterprise: Monograph. Lviv: "SPOLOM". 2022 - 180 p. The monograph describes the theoretical and methodological aspects of anti-crisis management of the enterprise. The basic tools of anti-crisis management, its factors, objects, subjects and methods of implementation are defined. The monograph can be recommended to researchers, graduate students, entrepreneurs, managers, specialists and all those who are interested in the peculiarities of anti-crisis management of the enterprise.


Viblyi.jpg

Viblyi P.I.

Financial regulation of investment activities of corporate structures: Monograph. - Lviv: SPOLOM, 2022 -164 p. The monograph outlines the theoretical and methodological principles of financial regulation of investment activities of corporate structures. The main provisions of financial regulation of investment activities, features of the organization of investment activities in the corporate sector and the mechanism for assessing the macroeconomic impact of the corporate sector on the process of financing investment and innovation activities are shown. The monograph can be recommended to researchers, graduate students, entrepreneurs, managers, professionals and all those who are interested in the problems of investment activities of the enterprise in the concession, in particular the evaluation of its economic efficiency.


Макрофінбюджет.jpg

Макрофінансове бюджетування: навчальний посібник. / Скоропад І.С.. Чубка О.М., Червінська О.С. - Львів, Видавництво “Новий Світ - 2000”, - 154с.

У навчальному посібнику акцентується увага на таких питаннях як поняття і необхідність макрофінансового бюджетування, його складові, критерії економічної ефективності та соціальної результативності видатків бюджетів, стратегічне планування як ключовий компонент макрофінансового бюджетування, середньострокове бюджетування, бюджетна програма як інструмент бюджетування, результативні показники у бюджетуванні. моніторинг, оцінка та забезпечення прозорості бюджетування. Посібник охоплює всі форми навчального процесу.

Розраховано на викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів фінансового профілю.

ФінансиГрошіКредит1.jpg

Політило М.П., Хома І.Б., Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Якимів А.І. ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ: Навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000. 2022. 234с.

Politylo Mariia, Khoma Iryna, Chubka Olha, Yaroshevych Natalia, Yakymiv Аndriy FINANCE, MONEY AND CREDIT: Tutorial. Lviv: Novyi svit-2000. 2022. 234p.

У навчальному посібнику акцентується увага на: суті та функціях фінансів, грошей, грошового обороту і грошових потоків, грошового ринку, грошових систем, кредиту, інфляції та грошових реформ, характеристиці фінансової системи, валютних відносин та валютних систем, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, кредитних систем, ролі центрального, комерційних банків та спеціалізованих фінансово-кредитних установ. Для здобувачів, викладачів, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у галузях знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини. Рекомендовано для вивчення економічної термінології англійською мовою.

The textbook focuses on the nature and functions of finance, money, cash flows, money market, monetary systems, credit, inflation and monetary reforms, characteristics of the financial system, monetary relations and monetary systems, quantitative theory of money and modern monetarism, credit systems, the role of central and commercial banks and specialized financial and credit institutions. For applicants, teachers, as well as for a wide range of specialists and researchers in the fields of knowledge 05 Social and Behavioral Sciences, 07 Management and Administration, 29 International Relations. Recommended for studying economic terminology in English.

Банксистем.jpg

Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2021,- 246 с.

Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev. BANKING SYSTEM: Tutorial - Lviv: Liga-Pres,2021. - 246 p.

Навчальний посібник „Банківська система" призначений для формування у студентів, магістрів, аспірантів, докторантів і фінансових менеджерів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації банківської системи та механізму діяльності Національного банку та комерційних банків України. Рекомендовано для вивчення термінології з основ банківської справи англійською мовою. Tutorial "Banking system" is intended for the formation of students, masters, postgraduate, doctoral and financial management of modern economic thinking and system deep theoretical knowledge and practical skills on the organization of the banking system and the mechanism of the National Bank and commercial banks in Ukraine. It is recommended to study the terminology banking foundations of English.


ІнфоормзабезпечПартин.jpg

Партин Г.О. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія / Паргин Г.О., Загородній А.Г. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-88 с.

У монографії розглянуто теоретичні питання оцінювання взаємовідносин груп економічного впливу (стейкхолдерів) з підприємствами та їхнього інформаційного забезпечення через інтегровану звітність. Розкрито роль контролінгу як елементу інформаційної та методичної підтримки управлінських рішень щодо відносин підприємств зі стейкхолдерами, систему показників їхньої ефективності та кількісне оцінювання інтересів та внесків цих контрагентів. Обгрунтовано можливість використання, теоретичні та практичні аспекти методу аналізу вигід і витрат для економічного оцінювання відносин підприємства зі стейкхолдерами.

Для науковців, докторантів, аспірантів, фахівців-аналітиків, менеджерів, Інших зацікавлених осіб.


TheEnterpПартин.jpg

The monograph considers theoretical issues of evaluating stakeholders’ relationships with the enterprises and their information support through integrated reporting. The role of management control as an element of informational and methodological support of management decisions related to the enterprise relationships with stakeholders, the system of indicators of their efficiency and quantitative assessment of the interests and contributions of the enterprise’s counterparties are revealed. The possibility of using the theoretical and practical aspects of benefit-cost analysis method for economic evaluation of the enterprise relationships with stakeholders is substantiated. For scientists, masters and PhD students, analysts, managers and other stakeholders.

Фінменедж.jpg

Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Партин Н. Є. Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки 2018.-388 с.

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менеджменту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Теоретичний матеріал пояснено на конкретних прикладах. У кінці кожною розділу подано питання для самоконтролю, тестові завдання, завдання для практичної та самостійної робот студентів. Підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 051 “Економіка”.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансів, економіки і підприємництва.

Nexus.jpg

Ilchuk, P., Kots, O. (2019). Nexus between monetary instruments and Ukrainian economy indicators: monograph. Lviv, Publisher “Novyi Svit-2000”, 154 p.

The monograph outlines the major monetary instruments used today by the National Bank of Ukraine and identifies their impact on the macroeconomic indicators dynamics. Thus, detailed attention is paid to inflation targeting as a new regime of the monetary policy for Ukraine, the world experience of its application and realities for Ukraine, to the impact of the National Bank of Ukraine interest rate on banks credit and deposit rates, to the international reserves management in the context of transition to the free capital circulation regime, to the refinancing operations of banks in terms of regulating the banking system’s liquidity of Ukraine, to the Ukrainian economy dollarization and the mechanism of its reduction.

The use of the monograph is recommended for students of economic specialties of higher education institutions, graduate students, teachers, researchers and practitioners.


БюджетсисПФС.jpg

Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. - Львів: ТНЕУ, 2019. - 328 с.

Навчальний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Бюджетна система». Зокрема, розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджету держави, розкрито його призначення і роль у суспільстві. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади формування оюджетної політики, бюджетного механізму, бюджетної системи України. Акцентовано увагу на окремих аспектах функціонування бюджету держави як основного фінансового плану, на аналізі його стану, досліджено засади балансування, економічну природу та систему управління бюджетним дефіцитом, організацію міжбюджетних відносин, систему доходів і видатків бюджету. Охарактеризовано видатки на економічну діяльність та науку, соціальний захист населення і соціальну сферу, управління та оборону, обслуговування державного боргу.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.


Фінпідпр.jpg

Фінанси підприємств: підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.И Вівчар, О.М.Чубка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с.

У підручнику акцентується увага на таких питаннях як: поняття, функції фінансів підприємств, принципи їх організації, суть і значення основних та оборотних активів та їх класифікація, планування, оподаткування, кредитування підприємств, показники фінансового стану та фінансової санації суб’єктів господарювання. Підручник охоплює всі форми навчального процесу.

Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у відповідних галузях.

Бюджсистема.jpg

Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с.

Розкрито теорію і практику формування бюджетної системи країни, сутність бюджету, його призначення і роль у суспільстві, функції та структуру бюджетної системи держави, система доходів і видатків бюджету, організація міжбюджетних відносин, бюджетний процес, економічна природа та система управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Увагу зосереджено на глибинних і ситуативних причинах окремих аспектів функціонування бюджету України та світовому досвіді, проблемах удосконалення напрямів бюджетно-податкової політики, фіскальної децентралізації, міжбюджетного регулювання, управління державним боргом, сучасних напрямах зменшення видатків бюджету в Україні.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання теорії та практики бюджету держави.

Вступ.jpg

Шкварчук Л.О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навчальний посібник. - Львів: Простір-М, 2019.-232 с.

У посібнику висвітлено сутність фінансів як форми економічних відносин та академічної дисципліни, сутність банківської справи та страхування як форм посередництва на фінансовому ринку. Розкрито механізми формування фінансових потоків доходів та витрат домогосподарств, фінансових та нефінансових корпорацій, а також державного й місцевих бюджетів. Охарактеризовано сутність міжнародних фінансів, валютної системи, міжнародного оподаткування та розрахунків. До теоретичного матеріалу додано практикум із розрахунковими завданнями.

Для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», а також усіх охочих ознайомитися із світом фінансів.

Бюджсиспр.jpg

Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів- Львів.: «Новий Світ-2000», 2019.-400 с.

У навчальному посібнику в інтегровано-структурованому вигляді розкривається теорія і практика формування бюджетної системи України, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, методів і джерел доходів бюджетів, напрямів та форм бюджетних видатків, витрат бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань. Для кращого сприйняття та поліпшення якості засвоєння матеріалу в посібнику за темами дисципліни використано завдання (кейси, семінари, задачі), які сприятимуть упорядкуванню знань, набуттю умінь та поглибленому вивченню бюджетної системи. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних і практичних працівників

Фінанси.jpg

Ярошевич Н.Б. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В.Ливдар- Львів: Видавництво “Простір-М”, 2018. -298с.

У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; сутність та призначення джерел фінансових ресурсів підприємств, склад доходів та витрат, фінансових результатів підприємств; структуру податкової системи України; механізм соціального страхування в Україні; структуру та устрій бюджетної системи України, механізм формування і виконання бюджетів; систему доходів та видатків бюджетів державного та місцевих та систему бюджетного вирівнювання; бюджетний процес та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; поняття, суб’єкти, форми та види страхування; основи функціонування фондового ринку, міжнародних фінансово-кредитних організації та форми їх співробітництва з Україною.

Навчальний посібник можна рекомендувати студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам.

Муніципальна.jpg

Крисоватий А.І., Синютка Н.Г.

Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні : монографія / Андрій Крисоватий, Наталія Синютка. - Львів: Українська академія друкарства. 2017. — 199 с.

Досліджено теоретичні концепти місцевої боргової політики, соціально-економічну сутність та природу муніципальних запозичень. Проведено моніторинг сучасного стану ринку муніципальних запозичень в Україні, розкрито аспекти формування муніципальної боргової політики та акцентовано на проблемах боргової децентралізації на прикладі окремих міст. Запропоновано орієнтири імплементації муніципальної боргової політики за умов фіскальних та боргових розривів.

Для науковців та студентів економічних спеціальностей, спеціалістів у галузі державних фінансів та усіх, хто цікавиться проблематикою залучення боргового фінансування через органи місцевого самоврядування.

ФінансиГрошіКредит.jpg

Фінанси, гроші та кредит : навч. посібник / Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, О. Я. Побурко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 416 с.

У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; структуру податкової системи України; структуру та устрій бюджетної системи України, систему доходів та видатків бюджетів та систему бюджетного вирівнювання; механізм бюджетного процесу та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; механізм соціального страхування в Україні; сутність таких категорій як гроші, грошовий оборот, грошові потоки, швидкість оборотності грошей, грошові системи, інфляція, валюта, кредит; сутність, форми та види кредиту; форми безготівкових розрахунків; сутність та інструменти грошово-кредитної політики; сутність, види, причини, методи регулювання інфляції; основи функціонування грошового, валютного, фондового ринків. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових та практичних працівників.


ГрошіБондарчук.jpg

Гроші та кредит : навч. посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук. -Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 216 с.

Висвітлено суть та функції таких категорій, як “гроші”, “кредит”, зміст основних теорій грошей, поняття грошового обороту, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин. Містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, теми рефератів до кожної із тем, запитання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних положень курсу, задачі, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного секторів економіки.

Фінсанація.jpg

Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою) : навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с.

Наведено теоретико-методичні аспекти механізму управління санацією на підприємствах, у комерційних банках і страхових компаніях; ознайомлення зі сутністю фінансової санації підприємств, принципами антикризового управління, контролінгу та його ролі у фінансовій санації підприємств; опрацювання форм та правил фінансування санації підприємств, фінансових джерел санації підприємств, економіко-правових аспектів банкрутства підприємств; уміння визначати методи контролінгу для санації підприємств та створювати систему раннього попередження і реагування у різних суб’єктів господарювання, оцінювати перспективи та ризики в разі її створення. Матеріал викладено українською та англійською мовами з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.

Для студентів і магістрів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного секторів економіки.

Фіекодіяльність.jpg

Фінансово-економічна діяльність: Навч. посіб. / О. О. Коць, П. Г. Ільчук. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016.- 134 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні засади організування фінансово-економічної діяльності. Розглянуто суть та наведено характеристику таких категорій як фінансово-економічна діяльність, господарська діяльність та господарські відносини, суб’єкти господарювання, підприємництво та некомерційна діяльність, фінансова діяльність, страхування, посередництво, участь держави у сфері господарювання тощо. Розкрито засади утворення, державної реєстрації та припинення діяльності суб’єктів господарювання, принципи підприємницької діяльності, основи здійснення некомерційної діяльності, особливості діяльності громадянина як суб’єкта господарювання, поняття фінансової діяльності та її види і особливості здійснення, напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у фінансово-економічній діяльності.

ГрошіКоць.jpg

Гроші та кредит: підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. -412с.

У підручнику висвітлено сутність таких категорій як гроші, грошовий оборот, грошові потоки, швидкість оборотності грошей, грошова система та реформа, інфляція, валюта, кредит та кредитна система, грошово-кредитна політика, процент за кредит, фінансові посередники, банк, центральний банк, міжнародна фінансово-кредитна організація. Детальну увагу зосереджено на характеристиці видів та структури грошових систем, механізму формування попиту і пропозиції грошей та реалізації грошово-кредитної політики, на основах валютних відносин, положеннях основних теорій грошей, на характеристиці кредитних систем, теоретичних засад діяльності банківської системи загалом та банків зокрема, ролі центральних банків в системі грошово-кредитного та банківського управління, діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій та їхньому співробітництві з Україною.

Підручник можна рекомендувати студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим і практичним працівникам.

160675.gif Скоропад І. С. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.

Навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка. ISBN 978-617-607-961-3

Розглянуто суть, завдання та особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм, формування власного та позичкового капіталу, фінансові аспекти реструктуризації підприємств, характеристики інвестиційної та фінансової діяльності, зокрема і у сфері зовнішньоекономічних відносин, дивідендної політики, методичних підходів до оцінки вартості підприємств. Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають фінансові дисципліни.

131103-1-.gif Вівчар О. Й. та ін. Місцеві фінанси.

Навчальний посібник / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 260 с. Формат 145 х 215 мм. ISBN 978-617-607-526-4

Навчальний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни “Місцеві фінанси”. Містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних положень курсу, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання до теми, задачі, термінологічний словник. Для студентів економічного напряму, фінансистів та менеджерів.

1212320000.gif Партин Г. О., Задерецька Р. І. Фінансовий контролінг.

Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 232 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-401-4

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового контролінгу, визначено суть, мету і завдання фінансового контролінгу в системі менеджменту підприємства, виокремлено об’єкти фінансового контролінгу, представлено класифікацію витрат як основного об’єкта фінансового контролінгу, розкрито методи прогнозування їхньої поведінки, визначено основні методи збирання інформації в системі фінансового контролінгу на основі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Подано характеристику особливостей організації стратегічного фінансового контролінгу. Висвітлено методичні підходи і порядок формування бюджетів підприємства та здійснення бюджетного контролю. Наведено методичний інструментарій організації управління за центрами фінансової відповідальності та визначення ефективності інвестиційних проектів й операційних управлінських рішень. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів та економіки.

1234569990.jpg

Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок.

Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Шкварчук Л.О. — К., 2013. — 382 с., тв. пал. (ст. 14 пр.). ISBN 978-617-07-0095-7.


У посібнику досліджено основні параметри формування та функціонування фінансового ринку. Розглянуто теоретичні концепції та практичні підходи до організації обігу фінансових інструментів. Значна увага зосереджена на розкритті сутності здійснення операцій на кредитному, валютному та фондовому сегментах фінансового ринку. Визначено особливості організації діяльності суб’єктів фінансового ринку, вимоги вітчизняного та зарубіжного законодавства до емітентів, інвесторів та фінансових посередників. Для студентів вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів фінансового ринку.

1207970000.gif Паранчук С. В. та ін. Податковий менеджмент.

Навчальний посібник / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 296 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-330-7

Систематизовано теоретичні і методологічні аспекти адміністрування податків (управління податковою роботою) як з боку суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), так і органів державної податкової служби. Складений відповідно до вимог Податкового кодексу України і охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також суб’єктів підприємництва – платників податків. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра зі спеціальності “Фінанси”.

120644000.gif Рудницька О. М. та ін. Фінанси підприємств.

Навчальний посібник / О. М. Рудницька, С. В. Паранчук, О. М. Чубка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 260 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-346-8

Зосереджено увагу на таких питаннях: поняття, функції фінансів підприємств, принципи їх організації, суть і значення оборотних та основних фондів та їх класифікація, планування, оподаткування, кредитування підприємств, показники фінансового стану та фінансової санації суб’єктів господарювання. Посібник охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників відповідних галузей. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

1208810000.gif Хома І. Б. та ін. Фінансовий аналіз.

Навчальний посібник / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 344 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-326-0

Висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти фінансового аналізу підприємств в ринкових умовах, наведена порівняльна характеристика фінансового та управлінського аналізу виробничо-господарського суб’єкта, оцінка джерел інформації для фінансового аналізу, оцінка фінансового стану підприємства через аналіз майнового стану, запасів підприємства, обертання товарно-матеріальних цінностей, абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, показників оцінки обертання оборотного капіталу, ліквідності та банкрутства підприємства. Робиться акцент на факторний аналіз прибутку від реалізації та показників рентабельності, наведений аналіз маржинального доходу, ефективності використання власного і позиченого капіталу через виведення ефекту фінансового важеля, виконана оцінка виробничо-фінансового левериджу, підприємницького ризику в умовах інфляційних процесів та дивідендної політики. Книжка містить контрольні запитання, тести, типові задачі та методичні вказівки до самостійної роботи, до виконання лабораторних робіт, курсових проектів та методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей.

1208590000.gif

Хома І. Б. та ін. Ринок фінансових послуг.

Навчальний посібник / І. Б. Хома, І. В. Алєксєєв, Л. С. Тревого, Н. І. Андрушко. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 248 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-325-3

Навчальний посібник охоплює основні теми, в яких послідовно розглянуто характеристику, інструменти, техніку операцій ринку фінансових послуг: форвардні контракти, поняття форвардної ціни, організацію і функціонування ф’ючерсного ринку, арбітражні можливості на терміновому валютному ринку, оцінку вартості свопу, організацію і функціонування опціонного ринку тощо. Посібник містить методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з кожної теми. Для студентів, аспірантів, викладачів у сфері фінансових дисциплін.

120880000.gif

Хома І. Б., Турко В. В. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств.

Навчально-методичний посібник. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 328 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-327-7

Навчально-методичний посібник охоплює основні теми, в яких послідовно розглядається прикладне застосування економіко-математичних методів у детермінованому моделюванні економічних процесів, а також їхній вплив на аналіз зміни результативних показників підприємств. Додатково виокремлено методи математичного програмування як основний засіб розв’язання задач оптимізації виробничо-господарської діяльності і метод Лагранжа – Понтрягіна для неперервних керованих процесів. Посібник містить тести для самопідготовки і розв’язання основних типових задач. Рекомендований для студентів, аспірантів і викладачів у сфері дослідження економіко-математичних методів і моделей.

1206450000.gif

Хома І. Б. та ін. Основи теорії фінансів у схемах, таблицях та моделях.

Навчальний посібник / І. Б. Хома, В. В. Турко, О. М. Чубка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 244 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-298-0

Розглянуто такі питання: суть та функції фінансів, складові фінансової системи та їх характеристика, поняття грошового обороту, кредиту та кредитних систем. Посібник охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів базових напрямів “Прикладна математика”, “Фінанси і кредит”, викладачів, а також для широкого кола спеціалістів та дослідників у відповідних галузях.

1210320000.gif


Хома І. Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства.

Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 504 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа. ISBN 978-617-607-383-3

У монографії розвинуто концепцію формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства. Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади як системно-комплексної діагностики на основі інтеграції критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень про контроль ефективності функціонування суб’єкта господарювання і властивості трансверсальності, так і засади поглибленої структурно-функціональної діагностики, що фіксує сумарний дестабілізуючий вплив факторів на основні результати фінансово-економічної діяльності підприємства внаслідок відхилень від діапазону нормативних значень введених показників-індикаторів у розрізі запропонованих складових економічної захищеності з додатковою кількісною ідентифікацією на підприємстві можливих економічних злочинів, які впливають на об’єктивність цілісного захисту господарюючого суб’єкта, із застосуванням елементів економіко-математичного моделювання. Монографія буде цікавою для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

1207560000.gif

Ярошевич Н. Б. та ін. Бюджетний менеджмент.

Навчально-методичний посібник / Н. Б. Ярошевич, Н. О. Шпак, В. Є. Матвіїшин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 224 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-289-8.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.030508 “Фінанси і кредит”. У посібнику розглядається поняття бюджетного менеджменту та його складові; бюджет та бюджетна система України; бюджетний процес і бюджетний регламент; органи оперативного управління бюджетом, їх структура, завдання, функції; планування бюджету; виконання бюджету за доходами; виконання бюджету за видатками; облік виконання бюджету і звітність про виконання бюджету; контроль за виконанням бюджету Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник.

11068000.gif

Партин Г. О., Селюченко Н. Є. Фінансовий менеджмент.

Навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 348 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. ISBN 978-617-607-136-5

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менеджменту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Теоретичний матеріал пояснено на конкретних прикладах. У кінці кожного розділу подано питання для самоконтролю, тестові завдання, завдання для практичної та самостійної роботи студентів. Підготовано відповідно до типової навчальної програми нормативної дисципліни “Фінансовий менеджмент”, що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки магістрів з економічних спеціальностей. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, економіки і підприємництва. Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів.

Fin01.jpg

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств.

Навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 341 с. ISBN 978-966-346-685-9

У навчальному посібнику розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств, формування капіталу підприємств. Висвітлено фінансове забезпечення відтворення необоротних активів, організацію оборотних активів, склад витрат і джерел їх фінансування. Показано доходи та грошові надходження підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, оцінювання фінансового стану підприємств, фінансове планування на підприємствах, організацію грошових розрахунків, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств. Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

Fin02.jpg

Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Ільчук П. Г. Бюджетна система

Навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 468 с. ІSBN 978-966-346-710-8

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни "Бюджетна система", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". Розглянуто сутність, призначення і роль бюджету держави, структуру й устрій бюджетної системи України: систему доходів і видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетний дефіцит, державний борг, державний кредит, учасників і стадії бюджетного процесу. Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin03.jpg

Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б., Ільчук П. Г. Страхові послуги.

Навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 399 с. ІSBN 978-966-346-716-0

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Страхові послуги", яку внесено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". Розглянуто сутність страхової послуги й особливості її реалізації; порядок укладення і ведення страхової угоди; страхування життя і пенсій; страхування від нещасних випадків; медичне страхування; страхування підприємницьких ризиків; сільськогосподарське страхування; страхування технічних ризиків; страхування кредитних і фінансових ризиків; автотранспортне страхування; морське страхування; авіаційне страхування; страхування майна та відповідальності громадян. Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців, громадян та інших споживачів страхових послуг.

Fin4.png

Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства.

Монографія. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 232 с. ІSВN 978-966-553-939-1

Розглянуто концептуальні засади структурно-функціональної діагностики рівня економічної безпеки на прикладі машинобудівного підприємства. Проаналізовано складові елементи запропонованого поетапного процесу забезпечення економічної безпеки. Охарактеризовано способи досягнення економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі на основі трансформації механізму формування фінансових ресурсів та впливу фінансово-інвестиційного забезпечення на їх рівень економічної безпеки. Рекомендовано різні методологічні підходи щодо діагностики захищеності фінансового стану виробничих підприємств із застосуванням економіко-математичного моделювання у межах принципів забезпечення економічної стабільності та інтеграції критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень на виробничо-господарських структурах в умовах невизначеності ринкової економіки. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, тих, хто цікавиться проблемами оцінки економічної безпеки.

Fin5.png

Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит.

Навч. посіб. — К.: Знання, 2009. — 253 с. ISBN 978-966-346-595-1

У навчальному посібнику висвітлено суть і функції таких категорій, як гроші, кредит, зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, потоків, ринку та систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин. Подано основні теоретичні положення стосовно вивчення кожної теми, запитання для самоконтролю, тести, задачі, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, додатки. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства та практики його застосування в Україні. Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також практичних працівників промислового і фінансово-кредитного сектору економіки.

Fin6.jpg

Ярошевич Н.Б. та ін. Підприємництво і менеджмент

Навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич, Т.В. Мирончук, С.Б. Романишин, І.С. Процик. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 240 с. ISВN 978-966-553-855-4.

Розглянуто сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій діяльності; оподаткування підприємницької діяльності; сутність і значення менеджменту; загальні і конкретні функції менеджменту; методи менеджменту; основні засади керівництва в організації. Призначений для студентів напряму "Соціологія".

Fin7.png

Хома І.Б. та ін. Фінансовий аналіз.

Навч. посібник / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 344 с. ІSВN 978-966-553-735-9.

Висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти фінансового аналізу підприємств в ринкових умовах, наведена порівняльна характеристика фінансового та управлінського аналізу виробничо-господарського суб'єкта, оцінка джерел інформації для фінансового аналізу, оцінка фінансового стану підприємства через аналіз майнового стану, запасів підприємства, обертання товарно-матеріальних цінностей, абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, показників оцінки обертання оборотного капіталу, ліквідності та банкрутства підприємства. Робиться акцент на факторний аналіз прибутку від реалізації та показників рентабельності, наведений аналіз маржинального доходу, ефективності використання власного і позиченого капіталу через виведення ефекту фінансового важеля, виконана оцінка виробничо-фінансового левериджу, підприємницького ризику в умовах інфляційних процесів та дивідендної політики. Призначений для студентів та аспірантів економічних спеціальностей.

Fin8.jpg

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій

Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 296 с. ІSВN 978-966-553-865-3.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств", яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів напряму "Економіка і підприємництво". Розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств; формування капіталу підприємств; фінансове забезпечення відтворення необоротних активів; організацію оборотних активів; склад витрат і джерел їх фінансування; доходи і грошові надходження підприємств; формування і розподіл прибутку; оподаткування підприємств; оцінювання фінансового стану підприємств; фінансове планування на підприємствах; організацію грошових розрахунків; кредитування підприємств; фінансову санацію і банкрутство підприємств. Розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin9.jpg

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Практикум

Навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич. — Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2009. -308 с. ІSВN 978-966-553-866-0.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств", яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів напряму "Економіка і підприємництво". Містить основні теоретичні положення курсу в стислій формі, законодавчі вимоги, приклади розв'язання практичних ситуаційних задач, задачі і завдання для самостійного розв'язання, тестові завдання для самостійної підготовки студентів до модульного контролю та іспиту; контрольні питання, що винесені на підсумковий контроль; методичні вказівки до самостійної роботи студентів; методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання; критерії оцінювання знань та список літератури. Розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin10.png

Хома І.Б., Турко В.В. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств

Навч.-метод. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - 328 с. ІSВN 978-966-533-719-9

Навчально-методичний посібник охоплює основні теми, в яких послідовно розглядається прикладне застосування економіко-математичних методів у детермінованому моделюванні економічних процесів, а також їхній вплив на аналіз зміни результативних показників підприємств. Додатково виокремлено методи математичного програмування як основний засіб розв'язання задач оптимізації виробничо-господарської діяльності і метод Лагранжа - Понтрягіна для неперервних керованих процесів. Посібник містить тести для самопідготовки і розв'язання основних типових задач. Рекомендований для студентів, аспірантів і викладачів у сфері дослідження економіко-математичних методів і моделей.

Fin11.png

Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством

Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 272 с.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до робочих навчальних програм навчальних курсів "Фінансова санація і банкрутство підприємств" та "Антикризове управління фінансами підприємств", розкрито сутність фінансової санації підприємств, порядок її здійснення, принципи антикризового управління підприємствами, завдання санаційного аудиту і контролінгу, охарактеризовано фінансові джерела санації підприємства, розглянуто економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств тощо. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів. Призначений для студентів і магістрів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного сектору економіки.

Fin12.png

Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Мороз А.С. Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп.

Монографія. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 132 с.

У монографії висвітлено проблеми управління ресурсним забезпеченням об'єднань за участю різних господарських суб'єктів. Запропоновано варіанти структурної будови промислово-фінансових груп. Розглянуто модель визначення мінімально необхідної кількості підприємств у промислово-фінансових групах для забезпечення мінімально необхідних інвестицій. Досліджено вплив кадрової підготовки виробництва з урахуванням підготовки та перепідготовки кадрів в установах університетського типу для забезпечення формування корпоративної культури в об'єднанні підприємств та фінансово-кредитних установ типу промислово-фінансових груп. Монографія розрахована на науковців, фахівців з економіки.

Fin13.png

Алєксєєв І. В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система

Навчальний посібник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2007. - 376 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Бюджетна система», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 7.050104 «Фінанси» базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво». У посібнику розглядаються сутність, призначення і роль бюджету держави; структура і устрій бюджетної системи України: система доходів і видатків державного та місцевих бюджетів; бюджетний дефіцит; державний борг; державний кредит; сутність, учасники та стадії бюджетного процесу. Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей для сфери фінансів.

Fin14.png

Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Підприємництво і менеджмент.

Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 292 с. ISВN 978-966-553-598-0.

Навчальний посібник складається з трьох розділів. У першому розділі розглянуто сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій діяльності; оподаткування підприємницької діяльності; сутність і значення менеджменту тощо. Другий розділ містить практичні завдання щодо підготовки замовницьких документів для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності; підготовки документів для відкриття поточного рахунку у банку; складання бухгалтерського балансу; аналізу фінансового стану суб'єкта підприємництва за даними його фінансової звітності; складання посадової інструкції працівника тощо. Третій розділ містить перелік питань підсумкового контролю з дисципліни та рекомендовану літературу.

Fin15.png

О.М. Рудницька та ін. Фінанси підприємств

Навч. посібник / О.М. Рудницька, О.Й. Вівчар, Р.Й. Желізняк, І.Я. Цигиль. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 208 с. ISBN 978-966-553-619-2.

У навчальному посібнику розглянуто сутність та функції фінансів підприємств, принципи їх організації, сутність фінансових ресурсів, джерела їх надходження, шляхи формування і напрями використання прибутку, а також питання фінансування відтворення основних засобів, організації оборотних активів, оподаткування, фінансового планування, оцінки фінансового стану та фінансової санації підприємств. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей відповідно до програми нормативного курсу "Фінанси підприємств", а також для аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів.

Fin16.png

Партин Г. О., Слобода Л. Я. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків

Монографія / За наук, ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С Смовженко. - К.: УБС НБУ, 2007. - 254 с. ISВN 978-966-484-023-8.

У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні основи внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків, розкрито сутність, види, форми та методи регулювання кредитних ризиків, висвітлено місце та роль регулювання кредитних ризиків у системі управління ними. На основі дослідження передового зарубіжного досвіду та сучасного стану регулювання кредитних ризиків у банках України запропоновано комплексний методичний підхід до внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків та оцінки економічної ефективності його здійснення. Положення, подані в монографії, мають теоретичну і практичну цінність та є основою для подальшого розвитку теорії управління банківськими ризиками. Для наукових працівників, аспірантів, фахівців, що цікавляться питаннями регулювання кредитних ризиків банків.

Fin17.png

Алєксеєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги.

Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 204 с. ISBN 966-553-511-0.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Страхові послуги", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". Викладено сутність страхових послуг та особливості їхньої реалізації. Описано порядок укладення і ведення страхової угоди; страхування життя і пенсій; страхування від нещасних випадків; медичне страхування; страхування підприємницьких ризиків; сільськогосподарське страхування; страхування технічних ризиків; страхування кредитних і фінансових ризиків; автотранспортне страхування; морське страхування; авіаційне страхування; страхування майна та відповідальності громадян. Розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin18.png

Паранчук С.В., Романів Є.М., Червінська О.С. Податковий менеджмент.

Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 276 с.

У посібнику систематизовано теоретичні і методологічні аспекти управління податковою роботою як з боку суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), так і органів державної податкової служби. Посібник охоплює всі форми навчального процесу. Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також суб'єктів підприємництва— платників податків.

Fin19.png

Хома І.Б. та ін. Ринок фінансових послуг.

Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 248 с.

Навчальний посібник охоплює основні теми, в яких послідовно розглядаються характеристика, інструменти, техніка операцій ринку фінансових послуг: форвардні контракти, поняття форвардної ціни, організація і функціонування ф'ючерсного ринку, арбітражні можливості на терміновому валютному ринку, оцінка вартості свопу, організація і функціонування опціонного ринку тощо. Посібник містить методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з кожної теми. Для студентів, аспірантів, викладачів у сфері фінансових дисциплін.

Fin20.png

Алєксєєв І.В. та ін. Гроші та кредит

Навч. посібник / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник, О.Й. Вівчар, П.Г. Ільчук, І.Ю. Кондрат. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 168 с.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу "Гроші та кредит", висвітлюються суть та функції таких категорій, як "гроші", "кредит", зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів. Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Fin21.png

Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок.

Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 192 с.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу "Фінансовий ринок", розглянуто процес здійснення фінансових операцій на фінансовому ринку та специфічні проблеми становлення ринку в Україні. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів. Для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Fin22.png

Рудницька О.М., Чубка О.М. Фінансова статистика.

Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 164 с. ISBN 966-553-400-9.

У навчальному посібнику акцентується увага на таких питаннях, як завдання, методи, показники банківської, біржової статистики, статистики державного бюджету, грошового обігу, страхування, фінансів підприємств і організацій, ощадної справи. Посібник призначено для всіх форм навчального процесу. Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого загалу спеціалістів та дослідників з прикладної лінгвістики, комп'ютерної інженерії тощо. Може бути використаний для самостійного вивчення СУБД MS Access або підвищення кваліфікації..

Fin23.png

Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система

Навч. посібник / Серія "Дистанційне навчання". - № 19. -Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" , 2004. - 164 с. ISВN 966-553-384-3.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни "Бюджетна система", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". У посібнику розглядається сутність, призначення та роль бюджету держави; структура і устрій бюджетної системи України; міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання в Україні; система доходів і видатків державного та місцевих бюджетів; бюджетний дефіцит; державний борг; державний кредит; сутність, учасники і стадії бюджетного процесу. Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів.

Fin24.png

Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій

Навч. посібник. - Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003.-152 с. ISBN 966-96071-7-5

Навчальний посібник охоплює основні практичні аспекти фінансового аналізу. Розглядається практика використання кількісних методів управління фінансовими потоками на діючих підприємствах (фірмах). Даються ситуаційні приклади розрахунку точки беззбитковості, оптимізації структури капіталу, розподілу інвестицій та прогнозування можливого банкрутства в умовах економічної кризи. Призначений для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Bankfin.png

Алексєєв І. В., Захарчук О. В., Рим Н. Н. Банківський маркетинг.

Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. - Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. - 96 с. ІSВN 966-7330-06-0.

У навчальному посібнику розглядаються питання основ маркетингу та проблеми банківського маркетингу. Зокрема, розглядаються банківські послуги та особливості їх ринкового просування. Для викладачів та студентів спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси», а також для працівників служби маркетингу банківських установ.

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ

Випускники кафедри фінансів обіймають високі посади у державних органах влади, фінансово-кредитних установах, бізнес-структурах, є відомими вченими-економістами, серед них:

 • Баранецький Тарас – директор Агенції регіонального розвитку Львівської області.
 • Бонецький Орест Олегович – асистент кафедри фармації та біології Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького.
 • Віблий Петро Іванович — к.е.н., доцент кафедри фінансів, заступник завідувача кафедри з виховної та професійно-орієнтаційної роботи.
 • Волошин Орися Павлівна — к.е.н., директор Коледжу інноваційних технологій.
 • Гайдучок Іван Григорович — директор Луцької філії ТзОВ Медичний коледж «Монада».
 • Гориславець Павло Анатолійович — к.е.н., доцент кафедри фінансів, заступник завідувача кафедри фінансів, завідувач кафедри фінансів ІППТ.
 • Горбань Василина Богданівна — к.е.н., координатор проєктів Німецького товариства міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).
 • Гук Ольга Володимирівна — к.е.н., доцент кафедри менеджменту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
 • Дідух Оксана Володимирівна – бухгалтер ТзОВ «Школа Дружня до Дитини».
 • Дзюбіна Андрій Васильович — к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».
 • Задерецька Роксолана Іванівна – Viseven Company, Internal Program manager.
 • Ільчук Павло Григорович — д.е.н., професор, завідувач кафедри технологій управління, ІАПО, НУ «Львівська політехніка».
 • Істомін Іван — керуючий директор Роздрібного бізнесу Альфабанк Казахстан.
 • Коць О.О.(к.е.н.), Кащишин В.М. (к.е.н.), Желізняк Р.Й. (к.е.н.), Лащик І.І.(к.е.н.), Бондаренко Л.П.(к.е.н.), Мазур А.В. (к.е.н.)— викладачі кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка».
 • Капінус Руслана – senior IT Business Engineer y Allianz Suisse, Швейцарія.
 • Кирилюк Руслан Ростиславович — заступник директора Львівського Центрального регіонального відділення ПАТ «МЕГАБАНК».
 • Кудляк Маріанна — старший економіст Федерального резервного банку Сан-Франциско.
 • Кузьмінчук Юрій Леонтійович — завідувач сектору активних заходів оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби України у Волинській області.
 • Лемішовський Василь Іванович — радник члена Рахункової палати України.
 • Лепак Роман Іванович — к.е.н., директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління АТ «Кредобанк», член наглядової ради ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
 • Лужецька Наталія Теодорівна — начальник управління інформаційного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.
 • Маловський Костянтин Сергійович — директор ПП «Галицький ресторатор».
 • Муха Андрій Ігорович — перший заступник генерального директора АСК «Дністер».
 • Максименко Світлана Володимирівна — PhD, старший викладач факультету економіки Пітсбургського університету, академічний директор програми закордонного навчання у Центральній і Східній Європі, США.
 • Мельничук Максим Володимирович — начальник відділення № 2 Філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Львові.
 • Могильницький Дмитро Олександрович — заступник Голови правління Державної іпотечної установи, Радник Голови правління АТ «Укргазбанк».
 • Мокрик Андрій — начальник управління операційними ризиками ПАТ АКБ «Львів».
 • Мужеляк Мирослава Миронівна – менеджерка проєктів розвитку малого та середнього бізнесу в агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks.
 • Назаровець Наталія — провідний банкір Європейського банку реконструкції і розвитку.
 • Омелян Володимир Володимирович — екс-міністр інфраструктури України.
 • Похильченко Олена Анатоліївна — к.е.н., доцент кафедри маркетингу та логістики НУ «Львівська політехніка».
 • Прудивус Тарас Ярославович — головний спеціаліст відділу розрахунків за міжбюджетними трансфертами та клірингових розрахунків управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області.
 • Пшик Богдан Іванович — д.е.н., професор завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
 • Рисін Віталій Васильович — д.е.н., професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».
 • Рисіна Марія Віталіївна, к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка».
 • Саварин Віктор Миколайович — начальник відділу по роботі зі страховими агентами Шевченківського відділення ПАТ СК «БРОКБІЗНЕС».
 • Сарай Василь Михайлович .- депутат сільської ради Хустського району Закарпатської області, м.Іза
 • Талатура Ігор — начальник управління тендерних закупівель АТ «Львівгаз».
 • Турко Василь Володимирович – пайтон розробник в Команді автоматизації мереж в компанії GoDaddy (Python software engineer in Network automation team in GoDaddy).
 • Химич Оксана Володимирівна — к.е.н., ст. викладач кафедри адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
 • Хоменко Андрій — к.е.н., ст.викладач кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка».
 • Цікайло Мар’яна Андріївна — провідний фахівець зі страхування управління продаж ЛРУ ПрАТ «Альфа страхування».
 • Цигиль Ірина Ярославівна – Talent Operations Infrastructure Associate Director.
 • Черкес Роман Богданович — керівник напряму кадрового адміністрування управління по роботі з персоналом ПАТ «Укрексімбанк».
 • Черхавий Микола – заступник начальника комерційного управління Державного підприємства Укрспирт.
 • Чмир Юрій Олександрович — старший економіст ПАТ «VS Bank».
 • Чупіков Віталій Анатолійович директор Луцького шовкового комбінату «ВОЛТЕКС».
 • Шевчук Андрій Володимирович — Qatar investment fund. Middle east and Asia Pacific CFO.
 • Якимів Андрій Михайлович – директор Західного макрорегіону Приватбанку.

Академічна доброчесність на кафедрі фінансів

Відповідно до Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (https://lpnu.ua/polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist-u-natsionalnomu-universyteti-lvivska-politekhnika) науково-педагогічний, науково-допоміжний персонал і здобувачі вищої освіти (бакалаври, магістри, аспіранти) кафедри фінансів Інституту економіки та менеджменту здійснюють освітню діяльність з дотриманням усіх моральних принципів, норм та правил етичної поведінки, професійної діяльності та професійного спілкування академічної спільноти.

Положення спрямоване на дотримання високих професійних стандартів в освітній, науковій та виховній серах діяльності кафедри, утвердження академічних чеснот і запобігання порушення академічної доброчесності на бакалаврському, магістерському та освітньо-науковому PhD рівнях вищої освіти на денній та заочній формах навчання.

Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування й розвиток самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі. Принципи академічної доброчесності на кафедрі фінансів: верховенство права, законність і справедливість, толерантність наукової сумлінності, професіоналізм і відповідальність, партнерство і взаємоповага, довіра, відкритість і прозорість.

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти на кафедрі фінансів передбачає:

 • Дотримання норм Конституції, чинного законодавства України в сфері вищої освіти й нормативних актів НУ «Львівська політехніка».
 • Уникнення дій на основі приватного інтересу та конфлікту інтересів, використання в освітній діяльності лише перевірених джерел інформації та сумлінне посилання на них.
 • Взаємоповагу всіх учасників освітнього процесу й академічної спільноти незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, віросподівання, соціального стану та інших ознак.
 • Виключення з практики проявів хабарництва та отримання будь-яких переваг. Відповідальність за порушення академічної доброчесності.
 • Об’єктивне оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти, застосування інноваційних педагогічних технологій, нерозголошення конфіденційної інформації.
 • Уникнення фальсифікування або фабрикування інформації, наукових результатів (у курсовій, дипломній, дисертаційній роботах).

Норми та правила академічної доброчесності науково-педагогічних працівників кафедри фінансів:

 • поважати права та свободи студентів і колег, діяти відкрито та прозоро;
 • бути патріотом своєї країни, свого університету та своєї кафедри;
 • примножувати наукову й духовну скарбницю кафедри фінансів;
 • бути носієм моралі, прикладом високої професійної майстерності;
 • сповідувати принципи академічної свободи та відповідальності у педагогічній, науково-дослідницькій та виховній діяльності;
 • постійно працювати над підвищенням свого професійного, інтелектуального, культурного рівня, проявляти ініціативу, творчий підхід до виконання службових обов’язків;
 • усвідомлювати відповідальність застосування неперевірених нових наукових знань;
 • практикувати інноваційні педагогічні технології, забезпечуючи бездоганну чесність на всіх етапах наукового дослідження й виконання студентських робіт здобувачами вищої освіти;
 • формувати гнучкі науково-освітні програми й курси, адаптовані у середовище сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і бізнес-практик;
 • об’єктивно оцінювати знання студентів, не допускаючи особистої неприязні, впливу родини, друзів, службових осіб;
 • поважати думку студента і підтримувати студентські пропозиції у наукових починаннях, сприяти розкриттю наукового потенціалу;
 • не створювати на заняттях чи іспитах сприятливих умов для списування, використання недозволених матеріалів при захистах кваліфікаційних робіт і дисертацій, формувати на заняттях дух взаємного порозуміння, доброзичливості;
 • провадити просвітницьку роботу, виховувати сучасних фахівців на засадах гуманізмі, плюралізму та патріотизму.

Норми та правила академічної доброчесності здобувачів вищої освіти на кафедрі фінансів:

 • бути патріотом своєї країни, свого університету та своєї кафедри;
 • усвідомлювати своє покликання як студента;
 • представляти свій навчальний заклад, свою кафедру, захищати її честь і створювати позитивний імідж;
 • сповідувати принципи академічної свободи, інтелектуальної самостійності та відповідальності;
 • виконувати графік навчального процесу, своєчасно складати заліки та іспити, виконувати кваліфікаційні роботи;
 • не сприяти наданню або отриманню допомоги від третіх осіб під час складання підсумкового контролю, не використовувати родинних або службових зв’язків;
 • не пропонувати винагороду викладачам при оцінюванні результатів виконання навчальних, кваліфікаційних і дослідницьких завдань;
 • не допускати плагіату в працях;
 • не здійснювати самовільно аудіо- чи відеозапису навчальних лекцій;
 • дотримуватись культури поведінки, розвивати в собі лідерські якості, професійну мобільність, бути зібраним і охайним, підтримувати морально-психологічний клімат у студентському середовищі, бережливо ставитися до майна кафедри та університету.

Форми проявів академічної недоброчестності:

 • академічний плагіат;
 • академічне шахрайство;
 • академічне фальшування та фабрикування;
 • публікації вигаданих результатів досліджень;
 • приписування результатів діяльності;
 • академічний обман;
 • академічне хабарництво;
 • конфлікт інтересів;
 • приватний інтерес.


За участь у будь-якому прояві академічної недоброчесності учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України. Комплекс профілактичних заходів для запобігання академічної недоброчесності на кафедрі фінансів:

 • ознайомлення здобувачів вищої освіти й науково-педагогічного персоналу із положенням про академічну доброчесність;
 • інформування усіх членів академічної спільноти про дотримання правил професійної етики;
 • проведення консультацій з питань інформаційної діяльності, правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;
 • посилення контролю завідувача кафедри, членів екзаменаційних комісій щодо правильного оформлення посилань на джерела літератури, ідеї, твердження, відомості тощо;
 • перевірка кваліфікаційних робіт, наукових матеріалів на академічний плагіат.

[Академічна доброчесність на кафедрі фінансів]