Скоропад Ірина Станіславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скоропад Ірина Станіславівна
Skoropadis.jpg
Alma mater Львівський торгівельно-економічний інститут
Дата закінчення 1991
Спеціальність Товарознавство продовольчих товарів
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 21.11.1996 р., КН №011998
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 18.04.2002 р., ДЦ №004457
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2008 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2002 – 2008 доцент кафедри регіональної економіки ЛКА
 • 1992 – 2002 асистент кафедри регіональної економіки ЛКА


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються

1. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

2. Макрофінансове бюджетування

3. Фінанси Транснаціональних корпорацій

4. Вступ до фаху

5. Фінанси,гроші та кредит

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Маркетингове забезпечення зовнішньо-економічної діяльності господарських суб'єктів України". 08.06.03 – маркетинг, 1996 р.


Підвищення кваліфікації

 • 2009 р. - Львівська обласна дирекція «АТ Райффайзен Банк Аваль»
 • 2013 р. - Відділення «Львівськке регіональна дирекція «ПАТ Златобанк»
 • 2014 – 2015 р. семінар психолого – педагогічних знань
 • 2018 р. - Certificate of participation №0217 Iryna Skoropad has participated successfully in the 7th International Scientific Training Seminars “Formation of Knowledge economy at the basic for information Society” December 15-18, 2018 during 180 hours in Venice, Italy
 • 2019 р. - Львівська Міська Рада Департамент економічного розвитку

Основні публікації

Навчальні посібники та монографії

 1. Скоропад І.С. Фінансова діяльність суб*єктів підприємництва: навчальний посібник/ І.С.Скоропад, О.Б.Курило, О.М. Чубка, О.В.Дідух, І.О.Кривецький. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. -344 с.
 2. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector/ Monograph\ Davydenko N. M Dimitrov I.T and other – Shioda GmbH Steyr. Austria – 2018. -430
 3. Боднарчук М.К, Скоропад І.С, Волошин О.П, і інші Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб'єктами господарювання різних оргпнізаційно-правових форм:колективна монографія Дніпро:порог, 2020.-532

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Bondarchuk M. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: колективна монографія / M. Bondarchuk, O. Vivchar, M. Lyvdar, С. В. Паранчук, О. П. Волошин, І. С. Скоропад, О. С. Червінська. – Sherman Oaks: GS Publishing Services, 2022. – 257 c.
 2. Скоропад І. С. Макрофінансове бюджетування: навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. М. Чубка, О. С. Червінська. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 154 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 63 від 23 травня 2022 р. ))
 3. Gregus*** J., Kurtovic*** S., Huber*** M., Reverendа N., Sarioglu*** B., Scoropad I. Effectiveness of economic, information and social processes of train station of ticket sales system // Studies in Systems, Decision and Control. – 2022. – Vol. 421 : Developments in information and knowledge management for business applications. Vol. 5. – Р. 573–591. 0,85 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Реверенда Н. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 4. Ільчук П. Г., Коць О. О., Скоропад І. С. Доходи та витрати страховиків: динаміка, чинники впливу та особливості прогнозування [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2022. – № 8. 1,5 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 5. Чубка О. М., Скоропад І. С. Специфіка участі банків у програмі “Доступні кредити 5-7-9” в умовах війни // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 67. – С. 210–216. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 6. Heorhiadi N., Shayda O., Luchko Y., Bohiv Y., Skoropad I., Static-dynamic and quilitative characteristics of integrated business management system // 35 Міднародна конференція IBIMA. -2020. -C. 730-740
 7. Алєксєєв І.В, Басій Н.Ф., Скоропад І.С., Скибінський С.В. Комукаційні інструменти маркетингу в підвищенні фінансової грамотності населення й активізуванні внутрішніх інвестицій - Львів Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018.-Вип. 56. –С.12-18 Index Copernicus
 8. Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності / О.М. Чубка, І.С Скоропад //Науковий журнал Молодий вчений, Херсон: ВД «Гельветика», 2018. -№4. –С.844 -848
 9. Характеристика системи управління фінансуванням оборотного капіталу на різних рівнях економіки / О.М. Чубка, І.С. Скоропад // Науковий журнал Бізнес –інформ, Харків: Вд «ІНЖЕК», 2015. -2015. – №3-С.23-28
 10. Скоропад І.С. Сватюк О.Р Фінансово соціальні аспекти гендерної економіки. Вісник ЛУм ВС. Серія Соціально-правові студії. 2018. Випуск 2. С.98-106
 11. Скоропад І.С. Курило О.Б. Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення Науково-практичний журнал «Наука й економіка» Хмельницький економічний університет., Випуск 3, Том 1, 2010 р. –с.270-275
 12. Скоропад І.С. Гук І.В. Взаємодія платників податків з податковими органами. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.08 С. 244-247.
 13. Скоропад І.С.,Балюк Б.Р.Механізм управління витратами підприємства Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.10 С. 229-232
 14. Скоропад І.С. Яцик І.С.Аналіз інвестиційної активності Львівської області. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2011. Вип 21.12 С. 254-259.
 15. Бондарчук М.К. Вівчар О.Й. Скоропад І.С Необхідність санації об’єднань підприємств з урахуванням основних законів їх розвитку. Науково-практичний журнал «Наука й економіка» Хмельницький економічний університет., Випуск 3, , 2013 р. –с.17-22.
 16. Скоропад І.С., Гук І.В. Взаємовідносини платників податків. Із податковими органами. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. _ Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.6. С. 244-247.
 17. СкоропадІ.С., Кулак Л.В. Особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі.Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 20.9. С. 237-240.
 18. Скоропад І.С. Макалюк І..В. Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за витратами Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.3 С. 257-263.
 19. Скоропад І.С. Пахолок Н.І. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи реформування Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.3 С. 263-274
 20. Скоропад І.С., Косович Л.В. Пролематика бюджетного регулювання розвитку депресивних регіонів. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2010. Вип 21.06 С. 313-318.
 21. Скоропад І.С., Галишин О.М. Видатки державногобюджету на фінансування спеціальних потреб у сучасних умовах.Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. -Львів: РВВ НЛТУ України. -2011. Вип 21.08 С. 185-190.
 22. Скоропад І.С. Герасимчук О.В. Фіскальна політика як спосіб наповнення державного бюджету. Вісник Національного університету Львівська«Львівська «Львівська політехніка» №714, С.52
 23. Бондарчук М. К., Волошин О. П., Скоропад І. С., Червінська О. С. Побудова системи оцінювання ризиків для антикризового управління територіальних громад [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 2 (46), т. 2.
 24. Ярошевич Н. Б. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): колективна монографія / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, Р. Й. Желізняк, І. С. Скоропад, Т. О. Смірнова, І. Б. Хома, П. А. Гориславець, О. М. Чубка, А. М. Чушак-Голобородько, Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, І. І. Білик, О. О. Маслак, У. І. Моторнюк, Р. Я. Дзвоник, Т. О. Маслак, І. Я. Кулиняк, Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська, К. В. Процак, О. П. Просович, Н. І. Кара, І. С. Процик, А. С. Завербний, Ю. В. Огерчук, М. І. Теребух, Г. Р. Копець. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 c. (Теребух М. І.)
 25. Heorhiadi N., Shayda O., Luchko H., Lema H., Bohiv Y., Skoropad I., Yemchenko I., Lakiza V., Skrynkovskyy R. Static-dynamic and qualitative characteristics of integrated business management systems // 35 Міжнародна конференція ІВІМА. – 2020. – C. 730–740.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Скоропад І.С,Чубка О.М. Фінанси транснаціональних корпорацій. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 7,8.030508«Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // Скоропад І.С., Чубка О.М. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2018. – Сертифікат №002367 від 14.06.18 р.
 2. Скоропад І.С. Чубка О.М. Макрофінансове бюджетування. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 7,8.030508«Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // Скоропад І.С., Чубка О.М. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2020. – Сертифікат №003187 від 06.03.20 р.
 3. Скоропад І.С. Чубка О.М. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 7,8.030508«Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // Скоропад І.С., Чубка О.М. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2019. – Сертифікат №02970 від 1.11.19 р.
 1. Скоропад І.С. Бюджетний менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 7,8.030508«Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // Скоропад І.С., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М.. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2013. – Сертифікат №00418 від 04.10.13 р.
 2. Скоропад І.С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 7,8.030508«Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // Скоропад І.С., Цигиль І.Я., Босак В.І. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів,2013. – Сертифікат №00390 від 02.10.13 р.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за навчально-методичну роботу.


Кафедра фінансів