Червінська Оксана Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Червінська Оксана Степанівна
Chervinskaos2.jpg
oksana.s.chervinska@lpnu.ua
Alma mater Державний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1988
Спеціальність Економіка та організація машинобудівної промисловості
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 28.04.2009 р.
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 10.11.2011 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2010 – до тепер доцент кафедри фінансів
 • 2006 – 2010 - старший викладач кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Податкова система. 2. Податковий менеджмент.3. Фінансова звітність. 4.Фінанси, гроші та кредит

 1. Паранчук С. В., Червінська О. С., Попадинець Н. М., Корначук* О. Ю. Фінансові ресурси будівельних компаній в кризових умовах. // Регіональна економіка. – 2022. – № 2 (104). – С. 79–84.
 2. Alieksieiev I., Paranchuk S., Chervinska O. Monitoring of tax and non-tax flows // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–9.
 3. Податкові і неподаткові потоки об'єднаних територіальних громад // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 186–193
 4. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105.
 5. Податкові і неподаткові потоки у забезпеченні конкурентоспроможності виробничого комплексу ОТГ // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 14 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 113–116.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Організаційно – інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування", економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р.

Участь у держбюджетних темах

 • Госпдоговірна тема НДР № 1002-2022 (НДЛ 100) від 01.09.2022 р. Консультативні послуги на тему «Антикризова програма і формування системи фінансового управління ТзОВ «Українські джерела»;
 • Госпдоговірна тема НДР № 1001-2022 (НДЛ 100) від 05.09.2022 р. : Консультативні послуги на тему «Розробка стратегії фінансового розвитку ТзОВ "Грейдвент"»;
 • Госпдоговірна тема НДР № 715 (НДЛ 100) від 01.06.2021 р. : Консультативні послуги на тему «Розробка фінансової стратегії ТзДВ «Львів-Реставрація»;
 • ДБ/87 ВГС “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур”, 2004-2005 рр. (підрозділ 2.4.4 “Організація контролю сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), номер державної реєстрації - 0104U002289, затвердженої науково-технічною радою університету, протокол № 4 від 24 квітня 2003 року (акт впровадження від 20 лютого 2006 р.).

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» (ФІН-8) (номер державної реєстрації № 0117U004018 в (2017-2021) .
 • “Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур”, номер державної реєстрації теми – 0106U00027.

Підвищення кваліфікації

 • Стажування у Департаменті економічного розвитку Львівської міської ради , 17 січня-18квітня 2022 р., 6 кредитів ЄКТС, 180 год. Довідка СЕД Львівської міської ради IT-Enterprise №2301 – вих - 27503 від 18.04.2022 р.
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Формування і розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника». Навчальний модуль Н.1.М.4 «Публікаційна стратегія науковця»; 08.02.2021-05.03.2021р., 30 год. Сертифікат №0307-21 від 10.03.2021 р.
 • Стажування у Головному управлінні ДФС у Львівській області з 30.01.2017-28.04.2017 р. 180 год. Довідка № 4642/10/16-01 від 28.04.2017 р.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Макрофінансове бюджетування: навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. М. Чубка, О. С. Червінська. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 154 c.
 2. Податковий менеджмент: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра зі спеціальності «Фінанси» Львів. – Видавництво НУ «Львівська політехніка» 2017.- 296с.

Монографії

 1. Bondarchuk M. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: колективна монографія / M. Bondarchuk, O. Vivchar, M. Lyvdar, С. В. Паранчук, О. П. Волошин, І. С. Скоропад, О. С. Червінська. – Sherman Oaks: GS Publishing Services, 2022. – 257 c.
 2. Бондарчук М. К. Scientific research of the XXI century. Volume 1: колективна монографія / М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Н. В. Вишницький. – Sherman Oaks, California: GS publishing service, 2021. – 430 c.
 3. М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: колективна монографія / О. В. Пирог, В. О. Катан, М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, В. М. Кащишин, О. Й. Вівчар, Х. Б. Джурик, Н. І. Кара, І. С. Процик, Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, О. О. Маслак, К. О. Дорошкевич, Р. Я. Дзвоник, І. Б. Хома, Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 c. (Джурик Х. Б., Дорошкевич К. О.)
 4. Конкурентоспроможність і проблеми фінансування і стимулювання інновацій. Монографія (розділ монографії) Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики під ред. докт. економ. наук, проф. Пономаренка В.С., докт. економ. наук, проф. Кизима М.О., . докт. економ. наук, проф. Іванова Ю.Б. - Харківський Національний Економічний Університет -2011 – 39-53.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Червінська О. С., Вівчар О. Й., Волошин О. П. Запобігання ризикам виникнення фінансової кризи в учасників територіальної громади // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2022. – № 9 (65). – С. 16–21.
 2. Бондарчук М. К., Волошин О. П., Скоропад І. С., Червінська О. С. Побудова системи оцінювання ризиків для антикризового управління територіальних громад [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 2 (46), т. 2.
 3. Бондарчук М. К., Алєксєєв І. В., Червінська О. С., Мізюк* І. Я., Репецький* Б. О., Мізюк* Х. Я. Стратегічне управління фінансовою стійкістю комерційного банку // Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. – 2021. – № 16. – S. 13–16
 4. Alieksieiev I., Paranchuk S., Chervinska O. Monitoring of tax and non-tax flows // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–9
 5. Boyko N., Mochurad L., Chervinska O. Cost-effective use of mathematical methods for the organization and management of data in the cloud // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 444–457
 6. Kondrat I., Pozniakova O., Chervinska O. The impact of public debt on economic growth in Ukraine // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia. – 2019. – Vol. 53, No. 4. – P. 91–100
 7. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105
 8. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Податкові і неподаткові потоки об'єднаних територіальних громад // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 186–193.
 9. Паранчук С.В., Скоропад І.С., Червінська О.С. Вплив оподаткування та інфляційних процесів на формування інвестиційного клімату держави// Фінансовий ринок: інституції та інструменти: МАТЕРІАЛИ XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р - Львів: Видавництво Львівської політехніки. - С. 80-81.
 10. I. Alieksieiev, S. Paranchuk, O. Chervinska. Controlling the tax Burden of the enterprise in the realities of UKRAINIAN legislation. Wroclaw Economic University. - Wroclaw, - (Poland) 2017. – P. (віднесено до інших Міжнародних наукометричних баз даних).
 11. Червінська О.С.,Селецька Т.О. Податок на доходи фізичних осіб як засіб формування доходів бюджету України// ΛΌГOΣ: збірник наукових праць / Громадська організація «Європейська наукова платформа». - 2018. - Т. 4 : „ Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji "Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji", 18 listopada 2018 r., Opole, Polska. - C. 22-23. 0,09 ум.д.ар. (Google Scholar, ResearchBib).

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Червінська О.С. Електронний навчально-методичний комплекс «Податковий менеджмент» для студентів напряму підготовки спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук ,О.С. Червінська, Н.Г. Синютка, - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – 258 с. – Сертифікат № 04311 від 15.11.2021 р.
 2. Червінська О.С. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // О.С. Червінська, Н.Г. Синютка, О.Б. Курило - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. – 255 с. – Сертифікат № 03314 від 25.06.20 р.
 3. Червінська О.С. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук, О.С. Червінська, М.М. Мужеляк, І.О. Кривецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 185 с. – Сертифікат №374 від 30.09.13 р.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за методичні видання кафедри фінансів.


Кафедра фінансів