Мороз Наталія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мороз Наталія Володимирівна
Moroznv2.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність Менеджмент організацій
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2018 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 р. - дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2010 – 2017 рр. ст. викладач кафедри фінансів
 • 2005 - 2010 рр. асистент кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

Банківництво, Міжнародні банківські операції, Дистрибуція фінансових продуктів та послуг

 1. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС: колективна монографія / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, І. І. Лащик, Н. В. Мороз. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 171 c.
 2. Moroz N., Moroz Y. Financial sector of Ukraine: functioning in the conditions of war // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”. 2022. № 26 (54). С. 95–100.
 3. Мороз Н. В. Тенденції банківського сектору України // Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 68. С. 237–242.
 4. Bondarenko , L., Moroz , N., Zhelizniak , R., & Bonetskyy , O. (2021). Fintech market development in the world and in Ukraine. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 6(41), 121–127. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251410
 5. Moroz, N. and Krip, U. (2021), “Banking system of Ukraine: current development trends”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8788 (Accessed 06 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.83
 6. Бондаренко Л. П., Мороз Н. В. Впровадження буферів капіталу як інструментів макропруденційного регулювання українського банківського сектору [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – № 2.– URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8657 . DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.93.
 7. Мороз Н. В., Бондаренко Л. П. Тенденції банківського кредитування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6412
 8. Bondarenko L., Moroz N., Politylo M. Bank’s short-term liquidity coverage ratio (LCR) and its impact on the banking liquidity management [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2020. – № 5.
 9. Бондаренко Л.П., Мороз Н.В., Лащик І.І. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
 10. Moroz N.V., Seletska T.A. Classification of credit risk. М34 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13. Economics and management».– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. C. 145-146.
 11. Мороз Н. Державне фінансування програм енергоефективності житлового сектору через банківські установи / Н. Мороз // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 4. – С. 42–51.
 12. Антощук, І., & Мороз, Н. (2021). Особливості встановлення мінімальної заробітної плати та вплив різних чинників на її формування в Україні протягом 2016-2021 років. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v1.01
 13. Буковська, Н., & Мороз, Н. (2021). Онлайн банкінг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v1.13
 14. Ющик, Ю., & Мороз, Н. (2021). Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v1.06
 15. Мороз Н.В., Степанова А.В. Ринок ФінТех в Україні // 77-ма Студентська науково-технічна конференція. Секція «Економіка і менеджмент» : збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2019 р.). – 2019. – C. 244–245.
 16. Мороз Н.В., Климаш І. Я. Особливості транснаціональних банків та їхній вплив на сучасну міжнародну економіку // 77-ма Студентська науково-технічна конференція. Секція «Економіка і менеджмент» : збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2019 р.). – 2019. – C. 221–222.
 17. Moroz N.V., Symyr A.O. New directions for use of electronic money // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View» (м. Краматорськ 28 вересня 2018 року).– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 151-152.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

У 2016 р. захистила дисертацію на тему: «Розвиток системи управління житловим фондом в Україні», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2016

Підвищення кваліфікації

 • Стажування у Приватному акціонерному Товаристві Акціонерній страховій компанії «Дністер», 17.01.-18.04.2022 р., 180 годин.
 • Стажування у ПАТ «ВіЕс Банк», 2018 р.
 • 2017-2022 рр. – Навчальний центр НБУ.

Основні публікації за останні 5 років

Монографії

 1. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС: колективна монографія / О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, І. І. Лащик, Н. В. Мороз. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 171 c.
 2. Мороз Н.В. Розвиток фінансового сектору України / Сучасні тенденції сталого розвитку: теорія, методологія, практика: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Т. В. Полозової. Харків: ХНУРЕ, 2022. 347 с.
 3. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / L. Moroz, О. Я. Кобилюх, О. Б. Гірна, I. Alieksieiev, A. Mazur, І. І. Лащик, П. І. Віблий, Н. В. Мороз, Л. П. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c.

Статті

1. Moroz N., Moroz Y. Financial sector of Ukraine: functioning in the conditions of war // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”. 2022. № 26 (54). С. 95–100.
2. Мороз Н. В. Тенденції банківського сектору України // Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 68. С. 237–242.
3. Мороз Н. В., Косик В. М. Фінансова допомога Україні від міжнародних партнерів у період війни [Електронний ресурс] // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. № 5. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-5-08-01
4. Bondarenko , L., Moroz , N., Zhelizniak , R., & Bonetskyy , O. (2021). Fintech market development in the world and in Ukraine. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 6(41), 121–127. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251410
5. Бондаренко Л. П., Мороз Н. В. Впровадження буферів капіталу як інструментів макропруденційного регулювання українського банківського сектору [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – № 2.
6. Moroz, N. and Krip, U. (2021), “Banking system of Ukraine: current development trends”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8788 (Accessed 06 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.83
7. Мороз Н. В., Бондаренко Л. П. Тенденції банківського кредитування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6412
8. Bondarenko L., Moroz N., Politylo M. Bank’s short-term liquidity coverage ratio (LCR) and its impact on the banking liquidity management [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2020. – № 5.
9. Бондаренко Л.П., Мороз Н.В., Лащик І.І. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25. 
10. Management of current assets in the context of macroeconomic development / O. M. Chubka, M. P. Politylo, N. V. Moroz // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Т. 2, вип. 25. – С. 165–174. 
11. Moroz N. V. Principles of professional management of multi-apartment buildings / N. V. Moroz, L. P. Bondarenko, O. M. Chubka // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С. 150–156. 
12. Мороз Н. Державне фінансування програм енергоефективності житлового сектору через банківські установи / Н. Мороз // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 4. – С. 42–51. 
13. Мороз Н.В. Методичні засади впровадження системи професійного управління житловим фондом / Н.В. Мороз // Бізнес Інформ. – 2016. – № 3. – C. 269–273.
14. Мороз Н.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5 (179). – С. 246-253. 
15. Мороз Н.В. Суб’єкти управління житловим фондом / Н.В. Мороз // Економічний аналіз. Тернопіль : “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 1. – с. 112-119. 
16. Мороз Н.В. Класифікація проблем системи управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Комунальне господарство міст. – 2015. – Випуск 122. – С. 42-49.
17. Мороз Н.В. Сущность понятия «управитель» на рынке услуг по управлению жильем / Н.В. Мороз // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. - № 3 (31). – с. 71-74. 
18. Мороз Н.В. Інноваційні способи управління багатоквартирними житловими будинками / Н.В. Мороз, Т.І. Малетич // Механізм регулювання економіки. – 2013. - № 4 (62). – с. 164-173.

Тези

 1. Антощук, І., Мороз, Н. (2022). Аналізування динаміки облікової ставки упродовж 2021-2022 років. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (November 4, 2022; Coventry, UK), 9–10. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/521
 2. Скіп, Р., Мороз, Н. (2022). Ефективність функціонування банківського сектору України під час повномасштабної війни. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (October 28, 2022; Kraków, Poland), 18–20. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/499
 3. Ющик, Ю., Мороз, Н. (2022). Залучення коштів клієнтів – як один із методів управління пасивами комерційного банку (на прикладі діяльності АТ “КРЕДОБАНК”). Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (May 27, 2022; Stockholm, Sweden), 27–29. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/50
 4. Папірник С. Є., Мороз Н. В. Перспективи запровадження вимог Базеля-ІІІ в Україні. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 27 жовтня 2022 р. Полтава, 2022. С. 982-984.
 5. Антощук, І., & Мороз, Н. (2021). Особливості встановлення мінімальної заробітної плати та вплив різних чинників на її формування в Україні протягом 2016-2021 років. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v1.01
 6. Буковська, Н., & Мороз, Н. (2021). Онлайн банкінг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v1.13
 7. Ющик, Ю., & Мороз, Н. (2021). Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v1.06
 8. Мороз Н.В., Карпець А. Р. Динаміка облікової ставки в Україні // 77-ма Студентська науково-технічна конференція. Секція «Економіка і менеджмент» : збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2019 р.). – 2019. – C. 216–217.
 9. Мороз Н.В., Степанова А.В. Ринок ФінТех в Україні // 77-ма Студентська науково-технічна конференція. Секція «Економіка і менеджмент» : збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2019 р.). – 2019. – C. 244–245.
 10. Moroz N.V., Seletska T.A. Classification of credit risk. М34 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13. Economics and management».– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. C. 145-146.
 11. Moroz N.V., Symyr A.O. New directions for use of electronic money // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View» (м. Краматорськ 28 вересня 2018 року).– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 151-152.
 12. Мороз Н.В., Навольська І.Р. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України // Фінансовий ринок: інституції та інструменти : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 75 – 76.
 13. Мороз Н.В. Кредитування урядом України енергоефективних заходів населення // Фінансовий ринок: інституції та інструменти : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 73 – 74.

Інше

Сертифікати дисциплін у ВНС:

 1. Одноосібні: «Банківська система» («Banking system»), «Дистрибуція фінансових продуктів та послуг», «Підприємництво та менеджмент», «Менеджмент та маркетинг», «Міжнародна банківська діяльність».
 2. «Банківська система», «Фінанси, гроші та кредит», «Перестрахування», «Соціальне страхування», «Банківський менеджмент».


Кафедра фінансів