Вівчар Олександра Йосипівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вівчар Олександра Йосипівна
Vivcharoy.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1985 р.
Спеціальність Економіка та організація машинобудівної промисловості
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р. ДК № 028888
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. № 016790 від 19.04.2007 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2007 – дотепер - доцент кафедри фінансів
 • 2004-2007 - старший викладач кафедри фінансів
 • 1997-2004 - асистент кафедри ЕФО

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1.Місцеві фінанси

 1. Вівчар О. Й., Курило О. Б., Синютка Н. Г. Децентралізація в Україні: стан та перспективи провадження реформи // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 55–62.
 2. Ільчук П., Смірнова Т., Вівчар О., Віблий П. Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів //Аналітично-інформаційний журнал «Схід», В-во УКЦ. – 2010р. - №2(102) березень-квітень – С.54-57.
 3. Вівчар О.Й., Дикун О.В. Значення місцевих бюджетів в аспекті фінансування освітньої галузі - Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. –Вип.21.9 - Львів: НЛТУ України – 2011р. С.352-357.
 4. Вівчар О.Й., Боберська Х.І. Проблеми управління неподатковими надходженнями як складової дохідної частини місцевого бюджету - Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. –Вип.21.8 - Львів: НЛТУ України – 2011р. С.166-172.
 5. Вівчар О.Й., Мотак О.З. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку регіону- Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. –Вип.21.8 - Львів: НЛТУ України – 2011р. С.172-177.
 6. Вівчар О.Й., Курило О.Б., Кащишин В.М. Місцеві фінанси Навчальний посібник Львів: Видавництво Львівська політехніка 2014р.- с.258.

2. Управління державним боргом

 1. Вівчар О. Й., Кащишин В. М. Державний кредит та боргова політика в Україні // Наука й економіка. – 2015. – № 2(38). – С. 13–19.
 2. Синютка Н. Г., Вівчар О. Й. Теоретико-концептуальні домінанти формування муніципальної боргової політики // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Том 20/5. – С. 141–146.
 3. Вівчар О.Й., Солдак М.Ю. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення // Вісник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», Львів:Вид-во НУ ЛП, 2011.- №720 С.471-475.
 4. Вівчар О.Й., Курило О.Б. Вплив державного боргу на економічну безпеку держави //Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка і держава», Київ 2013. №4 – С15-18.
 5. Вівчар О.Й., Бондарчук М.К. Проблеми управління державним боргом в умовах фінансової кризи та шляхи їх вирішення// Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка»,Хмельницький 2013 №4 С.70-75.

3. Гроші та кредит

 1. Вівчар О.Й., Колесник Л.Б. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць – Вип.21.9 – Львів:НЛТУ України-2011 С.178-182.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Активізування інвестиційної діяльності підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2004 р.

Участь у держбюджетних темах

 • Керувала виконанням науково-дослідної роботи в межах госпдоговірної НДР 893 НДЛ-100 «Розроблення концептуальних засад формування стратегічного контролінгу у ТзОВ «Екскомбуд»» 2019р.

Підвищення кваліфікації

 • 2019р. ЗАТ АКБ «Львів»
 • 2015р. Повний курс семінару психолого-педагогічних знань при кафедрі інженерно-педагогічної підготовки НУ ”Львівська політехніка”
 • 2014 р. - Відділення «Львівська регіональна дирекція ПАТ Златобанк»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Курило О.Б., Вівчар О.Й., Бондаренко Л.П., Чубка О.М. Фінанси підприємств: підручник. Видавничий дім Кондор. 2020. 340 с.
 2. І.В. Алєксєєв, М..К.Колісник, О.Й. Вівчар, П.Г. Ільчук, І.Ю. Кондрат Гроші та кредит Навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,2004 – 167с.
 3. Рудницька О.М., Вівчар О.Й. Желізняк Р.Й., Цигиль І.Я. Фінанси підприємств Навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007 – 208с.
 4. Вівчар О.Й., Побурко О.Я., Курило О.Б., Смірнова Т.О. Місцеві фінанси Навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007- 130с.
 5. Вівчар О.Й., Курило О.Б., Кащишин В.М. Місцеві фінанси Навчальний посібник - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014р. С.258.

Монографії

 1. Bublyk M., Bondarchuk M., Vivchar O. Management of sanation innovations as a part of economic security industrial and financial group: SERITY OF THE XXI CENTYRY: NATIONAL AND GEOPOLITICALASPECTS / Collective monograph / In edition I. Markina, Doctor of Sciences (Economics), Professor / Nemoros s.r.o, Prague, 2019. 160-166
 2. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / Н. Є. Гембарська, І. В. Фаринович, О. З. Сорочак, С. А. Квак, В. В. Овчарук, О. Й. Вівчар. – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ Чернігівського національного технологічного університету, 2018. – 432 c.
 3. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Вівчар О.Й., Мельник Л.І. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства. Монографія ТзОВ «Укрпол», Львівська обл., м. Стрий, вул. Липи 6 – 250с.
 4. Вівчар О.Й. Оцінювання фінансової діяльності територіальних громад/ М.К.Бондарчук, Х.Б.Джурик , О.Й.Вівчар/Scientific research of the XXI century. Volume 2 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS publishing service,2021, с. 56-60 Available at: DOI : 10.51587/9781-7364-13302-2021-002
 5. Bondarchuk M. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: колективна монографія / M. Bondarchuk, O. Vivchar, M. Lyvdar, С. В. Паранчук, О. П. Волошин, І. С. Скоропад, О. С. Червінська. – Sherman Oaks: GS Publishing Services, 2022. – 257 c.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Bondarchuk M., Voloshyn O., Vivchar O., Dzhuryk K. The development of methodology evaluation financial revenues in territorial communities // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 4, № 45. – С. 114–122. 0,4 ум.д.ар. (Web of Science Emerging Sources Citation Index?).
 2. Oleh Kuzmin, Natalia Stanasiuk, Oleksandra Vivchar Intelektyalli-innovative clusters as the basis of industrial potential development Baltik Journal of Economic Studies Vol. 5 (2019) No. 1, january pp. 118-126 Riga 2019.
 3. Вівчар О. Й., Кащишин В. М. Державний кредит та боргова політика в Україні // Наука й економіка. – 2015. – № 2(38). – С. 13–19.
 4. Синютка Н. Г., Вівчар О. Й. Теоретико-концептуальні домінанти формування муніципальної боргової політики // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Том 20/5. – С. 141–146.
 5. Вівчар О. Й., Курило О. Б., Синютка Н. Г. Децентралізація в Україні: стан та перспективи провадження реформи // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 55–62.
 6. Овчарук В. В., Вівчар О. Й. Вітчизняний та світовий досвід побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 8/2. – С. 24–28.
 7. Вівчар О. Й. Cутність та особливості функціонування державного кредиту // Фінанси, банківництво, страхування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 22–23 вересня 2016 р. – 2016. – С. 22–24.
 8. Вівчар О. Й., Вишневська М. І. влади в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 березня 2017р.). –2017. –С. 9–13.
 9. Вівчар О. Й., Батюк М. С. Запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів в Україні // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Кривий Ріг, 28 квітня 2017р. –С. 247–250.
 10. Вівчар О.Й., Папірник С.Є. Перспективи розвитку ринку ОВДП в Україні як альтернатива зовнішнім запозиченням //Міжнародний журнал "Інтернаука" Серія "Економічні науки"-2021.-№3(47)-Том 1 - С.29-36.
 11. Вівчар О.Й., Валігура Н.С. Сучасний стан безробіття в Україні, вплив COVID 19 //Міжнародний журнал "Інтенаука" Серія "Економічні науки"-2021.-№3(47)-Том1 - С.24-29
 12. Вівчар О.Й., Скіп Р.А. Аналіз оцінки рівня життя українців за економічними показниками //Міжнародний журнал "Інтенаука" Серія "Економічні науки"-2021.-№3(47)-Том2 - С.53-62
 13. Вівчар О. Й., Піун Ю. І. Місцеві запозичення як основне джерело формування фінансових ресурсів місцевих органів влади // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Кривий Ріг, 28 квітня 2017р. –2017. –С. 293–296.
 14. Бондарчук М. В., Паранчук С. В., Вівчар О. Й., Моторя К. В. Моделювання процесу управління фінансовою стійкістю комерційного банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6938
 15. Bondarchuk M., Voloshyn O., Vivchar O., Tishyna K. RISKS IN THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT SYSTEM ENTERPRISES OF TERRITORIAL COMMUNITIES. VOL 3, No 60 (60) (2021) .The scientific heritage (Budapest, Hungary) The journal is registered and published in Hungary.
 16. Вівчар О. Й., Онищак Л. О. Оцінювання ефективності видатків місцевих бюджетів // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р. – 2017. – С. 255–258.
 17. Вівчар О. Й., Гандзюк Ю. О. Підприємництва як чинник підвищення рівня добробуту територіальних громад в умовах децентралізації // Інноваційний потенціал сучасної економічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 17 березня 2017 р., Тернопіль. –2017. –С. 102–105.
 18. Вівчар О. Й., Гандзюк Ю. О. Роль міжбюджетних відносин у бюджетному процесі // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р. – 2017. – С. 305–307.
 19. Вівчар О. Й., Ступницька Г. М. Сучасний стан місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р. – 2017. –С. 276–278.
 20. Вівчар О. Й., Бицька О. В. Сучасний стан місцевого самоврядувння в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 травня 2017 р.) : до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка». –2017. – С.88–90.
 21. Вівчар О. Й., Дарморіс М. І. Сучасний стан розвитку міжбюджетних відносин в Україні // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р. – 2017. – С. 250–252.
 22. Моторя К.В., Вівчар О.Й. Особливості управління зовнішнім боргом в Україні //Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Львів, 23-24 квітня 2019р. – С.45-46

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 1. Місцеві фінанси (Сертифікат №00365 від 23.09.2013р.)
 2. Управління державним боргом (Сертифікат №00471 від 28.10.2013р.)
 3. Математичне забезпечення фінансів соціально-економічних проектів (Сертифікат № 02707 від 15.03.2019 р.)


Кафедра фінансів