Урікова Оксана Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Урікова Оксана Михайлівна
Urikovaom.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2004
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 10.10.2013 р.номер ДК №016797
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 25.02.2016 року 12 ДЦ №046712
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2014 – дотепер - доцент кафедри фінансів
 • 2013 – 2014 - старший викладач кафедри фінансів
 • 2005 – 2013 - асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінанси:

1. Урікова О.М., Мисько Ю.М. Вплив російсько-української війни на світову економіку // «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління, Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. № 9 (11) 2022. – С. 373–385, ISSN 2786-5274, DOI: http://doi.org/10.52058/2786-5274-2002-9(11), (Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible)

2. Urikova O.M., Hrynevych O.Ya. Regulation of foreign exchange in wartime // Modern research in world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 864-869. ISBN 978-966-8219-86-3. URL: http://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-7-9-08-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.

3. Urikova O.M., Kostevych Yu.R. War bonds as an opportunity to support Ukraine in wartime // Modern research in world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 870-875. ISBN 978-966-8219-86-3. URL: http://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-7-9-08-2022-lviv-ukrayina-arhiv/

4. Urikova O.M., Karpova I.L. Evaluation of the banking sector during the war // Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1016-1021. ISBN 978-966-8219-86-3. URL: http://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-10-12-07-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.

5. Копець Г.Р., Урікова О.М., Іващук В.В. Mотивування інноваційного спрямування бізнес-процесів у діяльності вітчизняних підприємств // Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку: тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 травня 2022 р., м. Львів. – 2022. – C. 102–103.

6. Копець Г.Р., Далик В.П., Урікова О.М. Застосування сучасних концепцій менеджменту для підвищення рівня сталого розвитку туристичних підприємств регіону // Проблеми сталого розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці створення інституту (Львів-Зозулі, 22–23 жовтня 2021 р.). – 2021. – C. 132–135.

7. Копець Г. Р., Урікова О. М., Савчук З. В. Застосування фінансових механізмів підвищення рівня енергоефективності в підприємствах малого і середнього бізнесу // Проблеми сталого розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці створення інституту (Львів-Зозулі, 22–23 жовтня 2021 р.). – 2021. – C. 135–138.

8. Урікова О.М., Василишин О. Особливості фінансування вищої освіти в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 275–276.

9. Урікова О.М., Доманська Ю. Особливості розвитку ринку облігацій в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 299–300.

10. Урікова О.М., Дунаєвська А. Як змінились видатки із державного бюджету України за період пандемії // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 259–260.

11. Урікова О.М., Коновалова В. Зародження законодавчого регулювання криптовалюти в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 296–297.

12. Урікова О.М., Ксенюк А. М. Перспективи криптовалют у сучасному світі // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 290–291.

13. Урікова О.М., Лішнянська І. І. Сучасний стан та проблеми державного боргу України // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 264.

14. Урікова О.М., Майковець Д. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інституціями // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 294.

15. Урікова О.М., Майструк А. Вплив пандемії на залучення іноземних інвестицій в Україну // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 281–282.

16. Урікова О.М., Переходько Н. Особливості бюджетних інвестицій в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 261.

17. Урікова О.М., Рискальчук А. Фінансування сільського господарства в Україні: стан та перпективи // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 318–319.

18. Урікова О.М., Саварин І. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 271–272.

19. Урікова О.М., Січевська Х. Аналіз ринку електронної комерції в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 303.

20. Урікова О.М., Стецюк О. Розвиток фінансових технологій Сінгапуру як можливість удосконалення фінансової системи України // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 281.

21. Poniszewska-Marańda A., Vesely P., Urikova O., Ivanochko I. (2020) Building Microservices Architecture for Smart Banking. In: Barolli L., Nishino H., Miwa H. (eds) Advances in Intelligent Networking and Collaborative Systems. INCoS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1035, pp 534-543. Springer, Cham, 15 August 2019.

22. В.В. Жебка, О.М. Антонова, О.М. Урікова. Фінансовий менеджмент. Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2017. – 312 c. ISBN 978-617-7442-55-3.

2. Дослідження трансформацій фінансової системи

1. Volodymyr Andrushchak, Volodymyr Pastukh, Bohdan Drozd, Taras Maksymyuk, Oksana Urikova. Intelligence Management of BLE Sensors by the Edge Device // IEEE 16 th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 22 - 26, 2022.

2. В.В. Жебка, О.М. Урікова та ін. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. – Київ: «Логос», 2022. – 324 c.

3. Urikova O.M., Mysko Yu.M. The impact of the Russian-Ukrainian war on the world economy // Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1022-1027. ISBN 978-966-8219-86-3. URL: http://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-10-12-07-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.

4. Wang Ruoxi, Mykola Beshley, Halyna Beshley, Oksana Urikova, Yan Lingyu, Oleh Kuzmin. Industrial 5G Private Network: Architectures, Resource Management, Challenges, and Future Directions // IEEE 16 th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 22 - 26, 2022.

5. Pyrih Y., Urikova O., Strykhalyuk, B., Pyrih Y., Hordiichuk-Bublivska O. Increased Automation of Trading on the Basis of Software-Based Registrars of Settlement Transactions // 2021 IEEE 4th International Conference on Advanced Information and Communication Technologies, AICT 2021 – Proceedings, с. 10-13, ISBN 978-166540618-5, DOI 10.1109/AICT52120.2021.9628894.

6. Ivanochko I., Rurarz D., Poniszewska-maranda A., Urikova O. Use of semantic networks to search for information // Studies in Systems, Decision and Control. – 2021. – Vol. 330: Developments in information and knowledge management for business applications. Vol. 1. – P. 93–199.

7. Гербут М. В., Копець Г. Р., Урікова О. М. Інноваційні аспекти розвитку вітчизняних туристичних підприємств // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 173.

8. Копець Г. Р., Дзюбіна А. В., Урікова О. М. Окремі аспекти розвитку мобільного маркетингу // Маркетинг і логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 22 жовтня 2020 р.: до 75-річчя кафедри маркетингу і логістики. – 2020. – C. 71.

9. Климаш М.М., Гордійчук-Бублівська О.В., Чайковський І.Б., Урікова О.М. Дослідження ефективності розподілених інфокомунікаційних систем на основі оброблення великих обсягів даних // Вісник Університету «Україна». Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – 2019. – № 2 (23). – С. 26–36.

10. Stoliarchuk Roman, Klymash Mykhailo, Urikova Oksana. Methods of common resources management of independent heterogeneous networks by using big data technology // Advanced information and communication technologies, AICT–2019 : proceedings of the 3rd International conference (Lviv, Ukraine, July 2–6 2019). – 2019. – C. 378–381.

11. Копець Г. Р., Урікова О. М., Прийма Л. П. Інноваційні аспекти розвитку персоналу електронного бізнесу // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2018 р., Львів. – 2018. – C. 62–63.

3. Інформаційні системи та технології

1. Beshley M., Klymash M., Beshley H., Urikova O., Bobalo Y. Future intent-based networking for QoE-driven business models // Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2022. – Vol. 831: Future intent-based networking. On the QoS robust and energy efficient heterogeneous software defined networks. – P. 1–18, ISSN 18761100, DOI 10.1007/978-3-030-92435-5_1.

2. Ferenc J., Urikova O., Huber V., Kirov A., Sai L., Matte R. Optimization, economic feasibility and legal factors of ticket service system implementation // Studies in Systems, Decision and Control. – 2022. – Vol. 421 : Developments in information and knowledge management for business applications. Vol. 5. – Р. 553–572, ISSN 21984182, DOI 10.1007/978-3-030-97008-6_25.

3. Shpur, O., Pyrih, Y., Havryliv, T., Urikova, O., Branytskyi, A. Development of a road traffic monitoring system // 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2021 – Proceedings 9385252, С. 10-14.

4. Cheng Zhihui, Beshley Mykola, Beshley Halyna, Kochan Orest, Urikova Oksana. Development of deep packet inspection system for network traffic analysis and intrusion detection // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – C. 877–881.

5. Woźniak D., Gohardani B., Majchrzak E., Hoti E., Urikova O. (2020) Product Lifecycle Management Service System. In: Barolli L., Nishino H., Miwa H. (eds) Advances in Intelligent Networking and Collaborative Systems. INCoS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1035, pp 525-533. Springer, Cham, 15 August 2019.

6. Andrushchak Volodymyr, Maksymyuk Taras, Dumych Stepan, Kaidan Mykola, Urikova Oksana. Intelligent data flows management for performance improvement of optical label switched network // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering: proceedings of 14th International conference, February 20–24, 2018, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2018. – C. 1143–1146.

7. Рачинська Г. В., Копець Г. Р., Урікова О. М. Розвиток персоналу у контексті зниження логістичних витрат діяльності організацій електронного бізнесу в Україні // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–27 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 204–205.

8. Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, О. М. Урікова. Обліково-аналітичне забезпечення енергоменеджменту бюджетних установ // Тези доп. наук.-практ. конфер. “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 27–28 квітня 2017 р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – С. 161.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Управління інформаційними ресурсами корпоративних підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 23.05.2013 р.

Участь у кафедральних темах

 • НДР кафедри фінансів «Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» (номер державної реєстрації 0117U004018), терміни виконання роботи 01.2017-12.2021.

Участь у госпдоговірних темах

 • Науково-дослідна робота «Підвищення ефективності мережевої інфраструктури підприємства для резервного копіювання та відновлення даних» (госпдоговір), терміни виконання етапу роботи – 10.05.2022-20.06.2022р.


Підвищення кваліфікації

 • 2021 р. – «Публікаційна стратегія науковця», НУ «Львівська політехніка»
 • 2019 - Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях у м. Львові
 • 2014 - ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес»

Основні публікації

Монографії

 1. Beshley M., Klymash M., Beshley H., Urikova O., Bobalo Y. Future intent-based networking for QoE-driven business models // Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2022. – Vol. 831: Future intent-based networking. On the QoS robust and energy efficient heterogeneous software defined networks. – P. 1–18, ISSN 18761100, DOI 10.1007/978-3-030-92435-5_1.
 2. Алєксєєв І.В., Урікова О.М. Інформаційний ресурсний менеджмент корпоративних підприємств. Монографія. – Львів – 2014. – 204 стор.

Навчальні посібники

 1. В.В. Жебка, О.М. Антонова, О.М. Урікова. Фінансовий менеджмент. Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2017. – 312 c. ISBN 978-617-7442-55-3.
 2. В.В. Жебка, О.М. Урікова та ін. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. – Київ: «Логос», 2022. – 324 c.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Урікова О.М., Мисько Ю.М. Вплив російсько-української війни на світову економіку // «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління, Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. № 9 (11) 2022. – С. 373–385, ISSN 2786-5274, DOI: http://doi.org/10.52058/2786-5274-2002-9(11), (Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible)
 2. Ferenc J., Urikova O., Huber V., Kirov A., Sai L., Matte R. Optimization, economic feasibility and legal factors of ticket service system implementation // Studies in Systems, Decision and Control. – 2022. – Vol. 421 : Developments in information and knowledge management for business applications. Vol. 5. – Р. 553–572, ISSN 21984182, DOI 10.1007/978-3-030-97008-6_25.
 3. Volodymyr Andrushchak, Volodymyr Pastukh, Bohdan Drozd, Taras Maksymyuk, Oksana Urikova. Intelligence Management of BLE Sensors by the Edge Device // IEEE 16 th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 22 - 26, 2022.
 4. Wang Ruoxi, Mykola Beshley, Halyna Beshley, Oksana Urikova, Yan Lingyu, Oleh Kuzmin. Industrial 5G Private Network: Architectures, Resource Management, Challenges, and Future Directions // IEEE 16 th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 22 - 26, 2022.
 5. Pyrih Y., Urikova O., Strykhalyuk, B., Pyrih Y., Hordiichuk-Bublivska O. Increased Automation of Trading on the Basis of Software-Based Registrars of Settlement Transactions // 2021 IEEE 4th International Conference on Advanced Information and Communication Technologies, AICT 2021 – Proceedings, с. 10-13, ISBN 978-166540618-5, DOI 10.1109/AICT52120.2021.9628894.
 6. Shpur, O., Pyrih, Y., Havryliv, T., Urikova, O., Branytskyi, A. Development of a road traffic monitoring system // 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2021 – Proceedings 9385252, С. 10-14.
 7. Ivanochko I., Rurarz D., Poniszewska-maranda A., Urikova O. Use of semantic networks to search for information // Studies in Systems, Decision and Control. – 2021. – Vol. 330: Developments in information and knowledge management for business applications. Vol. 1. – P. 93–199.
 8. Cheng Zhihui, Beshley Mykola, Beshley Halyna, Kochan Orest, Urikova Oksana. Development of deep packet inspection system for network traffic analysis and intrusion detection // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – C. 877–881.
 9. Poniszewska-Marańda A., Vesely P., Urikova O., Ivanochko I. (2020) Building Microservices Architecture for Smart Banking. In: Barolli L., Nishino H., Miwa H. (eds) Advances in Intelligent Networking and Collaborative Systems. INCoS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1035, pp 534-543. Springer, Cham, 15 August 2019.
 10. Климаш М.М., Гордійчук-Бублівська О.В., Чайковський І.Б., Урікова О.М. Дослідження ефективності розподілених інфокомунікаційних систем на основі оброблення великих обсягів даних // Вісник Університету «Україна». Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – 2019. – № 2 (23). – С. 26–36.
 11. Woźniak D., Gohardani B., Majchrzak E., Hoti E., Urikova O. (2020) Product Lifecycle Management Service System. In: Barolli L., Nishino H., Miwa H. (eds) Advances in Intelligent Networking and Collaborative Systems. INCoS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1035, pp 525-533. Springer, Cham, 15 August 2019.
 12. Stoliarchuk Roman, Klymash Mykhailo, Urikova Oksana. Methods of common resources management of independent heterogeneous networks by using big data technology // Advanced information and communication technologies, AICT–2019: proceedings of the 3rd International conference (Lviv, Ukraine, July 2–6 2019). – 2019. – C. 378–381.
 13. Andrushchak Volodymyr, Maksymyuk Taras, Dumych Stepan, Kaidan Mykola, Urikova Oksana. Intelligent data flows management for performance improvement of optical label switched network // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering: proceedings of 14th International conference, February 20–24, 2018, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2018. – C. 1143–1146.
 14. Копець Г. Р., Дзюбіна А. В., Урікова О. М. Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2017. – № 863. – C. 88–93.
 15. I. Ivanochko, M. Greguš, O. Urikova, I. Alieksieiev, “Synergy of Services within SOA”, Elsevier Journal Procedia Computer Science, Special Issue on “The 7th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN 2016), September 19-22, 2016, London, United Kingdom, Procedia Computer Science 98 (2016), pp. 182-186, ISSN 1877-0509, 2016.
 16. Стеценко Ю.А., Урікова О.М., Верстюк О.С. Фінансове забезпечення потреб економічного розвитку регіонів в рамках моделі децентралізації // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Економічні науки. – 2016. – Том 7 № 4. – С. 37–46.

Інші публікації

 1. Urikova O.M., Hrynevych O.Ya. Regulation of foreign exchange in wartime // Modern research in world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 864-869. ISBN 978-966-8219-86-3. URL: http://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-7-9-08-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.
 2. Urikova O.M., Kostevych Yu.R. War bonds as an opportunity to support Ukraine in wartime // Modern research in world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 870-875. ISBN 978-966-8219-86-3. URL: http://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-7-9-08-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.
 3. Urikova O.M., Mysko Yu.M. The impact of the Russian-Ukrainian war on the world economy // Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1022-1027. ISBN 978-966-8219-86-3. URL: http://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-10-12-07-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.
 4. Urikova O.M., Karpova I.L. Evaluation of the banking sector during the war // Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1016-1021. ISBN 978-966-8219-86-3. URL: http://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-10-12-07-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.
 5. Копець Г.Р., Урікова О.М., Іващук В.В. Mотивування інноваційного спрямування бізнес-процесів у діяльності вітчизняних підприємств // Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку: тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 травня 2022 р., м. Львів. – 2022. – C. 102–103.
 6. Копець Г.Р., Далик В.П., Урікова О.М. Застосування сучасних концепцій менеджменту для підвищення рівня сталого розвитку туристичних підприємств регіону // Проблеми сталого розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці створення інституту (Львів-Зозулі, 22–23 жовтня 2021 р.). – 2021. – C. 132–135.
 7. Копець Г. Р., Урікова О. М., Савчук З. В. Застосування фінансових механізмів підвищення рівня енергоефективності в підприємствах малого і середнього бізнесу // Проблеми сталого розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці створення інституту (Львів-Зозулі, 22–23 жовтня 2021 р.). – 2021. – C. 135–138.
 8. Урікова О.М., Василишин О. Особливості фінансування вищої освіти в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 275–276.
 9. Урікова О.М., Доманська Ю. Особливості розвитку ринку облігацій в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 299–300.
 10. Урікова О.М., Дунаєвська А. Як змінились видатки із державного бюджету України за період пандемії // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 259–260.
 11. Урікова О.М., Коновалова В. Зародження законодавчого регулювання криптовалюти в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 296–297.
 12. Урікова О.М., Ксенюк А. М. Перспективи криптовалют у сучасному світі // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 290–291.
 13. Урікова О.М., Лішнянська І. І. Сучасний стан та проблеми державного боргу України // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 264.
 14. Урікова О.М., Майковець Д. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інституціями // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 294.
 15. Урікова О.М., Майструк А. Вплив пандемії на залучення іноземних інвестицій в Україну // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 281–282.
 16. Урікова О.М., Переходько Н. Особливості бюджетних інвестицій в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 261.
 17. Урікова О.М., Рискальчук А. Фінансування сільського господарства в Україні: стан та перпективи // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 318–319.
 18. Урікова О.М., Саварин І. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 271–272.
 19. Урікова О.М., Січевська Х. Аналіз ринку електронної комерції в Україні // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 303.
 20. Урікова О.М., Стецюк О. Розвиток фінансових технологій Сінгапуру як можливість удосконалення фінансової системи України // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" : збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 281.
 21. Гербут М. В., Копець Г. Р., Урікова О. М. Інноваційні аспекти розвитку вітчизняних туристичних підприємств // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 173.
 22. Копець Г. Р., Дзюбіна А. В., Урікова О. М. Окремі аспекти розвитку мобільного маркетингу // Маркетинг і логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 22 жовтня 2020 р.: до 75-річчя кафедри маркетингу і логістики. – 2020. – C. 71.
 23. Рачинська Г. В., Копець Г. Р., Урікова О. М. Розвиток персоналу у контексті зниження логістичних витрат діяльності організацій електронного бізнесу в Україні // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–27 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 204–205.
 24. Копець Г. Р., Урікова О. М., Прийма Л. П. Інноваційні аспекти розвитку персоналу електронного бізнесу // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2018 р., Львів. – 2018. – C. 62–63.
 25. Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, О. М. Урікова. Обліково-аналітичне забезпечення енергоменеджменту бюджетних установ // Тези доп. наук.-практ. конфер. “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 27–28 квітня 2017 р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – С. 161.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Піхоцька О.М., Урікова О.М. Державний фінансовий контроль. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Піхоцька, О. М. Урікова. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – Сертифікат № Е41-231-1022/2021 від 25.11.2021р.
 2. Державний фінансовий контроль (Режим доступу до ресурсу ЕНМК: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13233. Сертифікат Нац. ун-т "Львів. політехніка" № 01306 Е41-231-459/2015 від 09.10.2015 р. - Львів: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2015. – 286 C.)
 3. Фінанси (Режим доступу до ресурсу ЕНМК: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9556. Сертифікат Нац. ун-т "Львів. політехніка" № 00849 Е41-231-357/2014 від 19.06.2014 р. - Львів: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2014. – 212 C.)

Додаткові відомості

 • Керівник студентського науково-дискусійного гуртка «Фінансист» на кафедрі фінансів.
 • Сфера наукових інтересів – проблематика управління інформаційними ресурсами корпоративних підприємства, ІКТ.

Кафедра фінансів