Партин Галина Остапівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Партин Галина Остапівна
Partyngo.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1979
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993
Вчене звання професор кафедри фінансів
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2011 – дотепер - професор кафедри фінансів

Загальний науково-педагогічний стаж роботи – 42 роки

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

 • Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін: „Фінансовий контролінг”, „Фінансовий менеджмент”, "Фінанси підприємств". "Методологія стратегічного фінансового контролінгу"
 • Керує курсовими і дипломними магістерськими роботами студентів за ОНП та ОПП "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок".
 • Проводить навчальні семінари з управлінського обліку для економістів, фінансистів, бухгалтерів-практиків в рамках Міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA.https://trainingcenter.com.ua/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8/
 • Проводила навчальні заняття для студентів, що навчаються за програмою подвійних дипломів, в університеті AGH (Краків, Республіка Польща)

Науково-дослідна робота

Брала участь у виконанні ряду науково-дослідних тем, в яких була керівником та відповідальним виконавцем.

Тема кандидатської дисертації

 • «Резервування виробничих потужностей будівельних організацій», 08.0005 Економіка планування, організація управління народним господарством та його галузями.

Керування науковою роботою аспірантів

 • Керує науковою роботою аспірантів і студентів. Шість аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації. Науково-пошукові роботи студентів, виконані під керівництвом Партин Г.О., неодноразово були призерами на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.

Членство у НМК та експертних радах

 • Партин Г.О. неодноразово залучалась до участі в експертних комісіях щодо ліцензування та акредитації спеціальностей та вищих навчальних закладів України.

Почесні звання та нагороди

За значні досягнення в навчальній і науковій роботі Галина Остапівна нагороджена:

 • Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації,
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,
 • Почесною грамотою Національного банку України.
 • Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти".

Підвищення кваліфікації

 • Підвищувала кваліфікацію у провідних навчальних закладах Італії, Данії, США. Польщі, а також у фінансових установах та навчальних закладах України.

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

 • Слобода Л.Я., 2006 р., за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
 • Гук О.В. 2008р., Тивончук О.І., 2008р., Ясінська А.І., 2010р. - за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).
 • Дідух О.В., 2015р., Задерецька Р.І., 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).

Основні публікації

Опублікувала понад 400 наукових та науково-методичних праць. З них 18 монографій, 7 підручників, 38 навчальних посібників, десятки статей у журналах "Фінанси України", "Регіональна економіка", "Вісник НБУ", "Вища школа" в тому числі включених до науковометричних баз даних Web of Science, Skopus, Index Copernicus.'

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник/Партин Г.О.// Київ: Т-ва «Знання», «КОО», 2000. – 245 с.
 2. Управлінський облік: Навчальний посібник/ Партин Г.О.// Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – 194 с.
 3. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Друге видання/ Г.О.Партин, А.Г. Загородній// К.:Товариство: «Знання» 2003. – 327с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 200 від 2 березня 2001 р.)
 4. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/Г.О. Партин, Хом’як Р. Л., Полякова Л. М. Устінова І. Г. та ін.// Львів: «Інтелект – Захід», 2003. – 795с
 5. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник, 3-тє видання доповнене і перероблене/Г.О. Партин, Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Мороз А. С.// Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», інститут післядипломної освіти) «Інтелект-Захід», 2004.–912с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11 - 1843 від 28.04.2004 р.
 6. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник/Г.О. Партин, Загородній А. Г.,Корягін М.// Серія Дистанційне навчання. – 26. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.–248с./Рекомендовано МОН України. Лист № 12.2-2358 від 10.12.2002р./
 7. Інвестиційний словник: Навчальний посібник/Г.О. Партин, Загородній А. Г.,Вознюк Г. Л.// Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. –512с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11- 6115 від 26.11.2004 р.)
 8. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник/ Г.О. Партин, Загородній А.Г. Пилипенко Л.М.// Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 264 с.(Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 2413 від 31.10.2005 р.)
 9. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник.-4-те вид.,перероб. і доп./ Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М // К.:Знання, 2007 р.- 550 с. (Затверджено МОН України. Лист №14/18.2- 2346 від 26.10.2005 р.)
 10. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ Загородній А.Г.// Львів, Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 258с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 496 від 11 березня 2002р.)
 11. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник.-4-те вид.,перероб. і доп./ Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М // К.: Знання: 2009. – 422 с.(Затверджено МОН України. Лист №14/18.2- 2346 від 26.10.2005 р.)
 12. Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук// Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 13. Управлінський облік:.-2-ге вид., випр. і доп.: Навчальний посібник/ Партин Г.О., Загородній А.Г// К.: Знання, 2007.-303с.(Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 802 від 29.03.2006 р.)
 14. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського, Партин Г.О., Римарська Н.І. Дідик А.М// Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. – 1112 с.
 15. Облік, аналіз, аудит: Навчальний посібник/ партин Г.О., Білик М.С., Загородній А.Г., Кіндрацька Г.І., Корягін М.В.// К.: Кондор, 2008. – 618 с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18-Г - 138 від 23.01.2007 р.)
 16. Фінансовий менеджмент:. Навчальний посібник/ Партин Г.О., Селюченко Н.Є// Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 332с.
 17. Облік і аудит: термінологічний словник/ А.Г. Загородній, Г.Л., Вознюк, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид. доопр, та доп. Львів: Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»; ПП НВФ «Біарп», 2012. – 632с.
 18. Фінансовий контролінг: навч.посібник/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 232с.
 19. Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 20. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 21. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 22. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 23. Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 24. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00
 25. Загородній А.Г., Куньч З.Й., Партин Г.О. Облік, аналіз, аудит. Словник афоризмів і цитат. Видавництво Львівської політехніки. – 2020. – 182с.

Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І., Тивончук О.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 416с. – мова: укр. і англ.

Монографії

 1. Партин Г.О. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків: Монографія/ Г.О. Партин, Л.І. Слобода// К.: УСБ НБУ, 2007. – 254с.
 2. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: Монографія/ Г.О. Партин// К.: УСБ НБУ, 2008. – 219 с.
 3. Партин Г.О. Аутсорсинг как фактор повишения эффективности бизенс-процесов / Г.О. Партин, А.Г. Загородній// Uwarunkowania rozwoju systemov zarza,dzania: Monografia.Redakcia naukowa H. Howaniec, W.Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009.-417с. – С. 127-131
 4. Партин Г.О. Формування підсистеми стратегічного управління витратами підприємства та його обліково-аналітичне забезпечення. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 5. Партин Г.О. Аналіз форм стимулювання залучення коштів на інноваційну діяльність підприємств. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія /Г.О. Партин, О.І. Тивончук// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 6. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Л.: ЗУКЦ, ППНВФ «Біапр».- 2011. – 200с.
 7. Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 8. Партин Г.О. Подходы и методы оценки имущественного потенциала предприятия/ Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария: коллективная монографія/ Под. ред.. проф.. И.Й.Яремко и проф.. Г.Ронэка-Львов: Издательство Львовской политехники, 2014.-С.88-99.
 9. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12
 10. Partyn H., Zahorodniy A., Tyvonchuk O. The Enterprise Relationships with Stakeholders: Information Support, Management Control and Economic Evaluation: monograph. – Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. – 112 p.
 11. Партин Г.О., Загородній А.Г. Природний капітал підприємства та його розкриття в інтегрованій звітності // Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування / за заг. ред.. д.е.н., доц.. Сокола О.Г. – Мелітополь: ТОВ ”Колор Принт” 2020. – С.228-235.
 12. Загородній А. Г. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємства: монографія / А. Г. Загородній, Г. О. Партин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 248 c. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2022-45-4

Загородній А.Г., Партин Г.О. Використання методу аналізу вигід і витрат у процесі прийняття альтернативних управлінських рішень щодо співпраці з групами економічного впливу. // Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту економічних систем: проблеми і шляхи розвитку: колективна монографія / За ред. проф. Куцика П.О. та проф. Яремка І.Й. – Львів: Растр-7, 2022. – С.205-219. . Partyn H., Zahorodniy A. The role of intellectual capital in the formation of value-added and its impact on the profitability of digital companies // Modern Accounting Problems: scientific monograph edited by Adam Bujak. - Lubin: Wydzial ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Sclodowskiey w Lublinie, 2022. – P. 21 – 33.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Партин Г.О., Дідух О.В., Задерецька Р.І. Management of outsourcing risks in the process of enterprise financial activity //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2017. – Т.2(№23). – С.118-125. (Фахове видання, Web of Science)
 2. Партин Г.О., Загородній А.Г. Капітал підприємства: види та форми представлення в інтегрованій звітності // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. ‒ Х.: ХДУХТ, 2018. – С. 161–162.
 3. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 4. Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
 5. Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 6. Партин Г.О. Комплексне оцінювання зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства України / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. Випуск 17, частина 3. – Ужгород, 2018. – С.33-39.(Фахове видання, індекс копернікус)
 7. Партин Г.О. Функціонально – вартісний аналіз як метод інформаційного забезпечення управління витратами / Г.О. Партин, Н.І.Заяць //Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIV науково – практичної конференції. 17 -20 квітня 2018 року /Навчально – науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ” Львівська політехніка”. – 2018. – С. 80 - 81.
 8. Партин Г.О. Ролі контролінгу в процесах планування банківської діяльності в сучасних умовах / Г.О.Партин, Г.М.Ступницька //Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. –С.29 -30.
 9. Партин Г.О. Поняття стратегічного контролінгу та його значення в управлінні підприємством / Г.О.Партин, М.І. Шира // Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. – C. 30 -31
 10. Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
 11. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 12. Партин Г.О., Катірнога І.М. Особливості завдань та етапи фінансової санації підприємства // Модернізація економіки у контексті інноваційного розвитку: напрями та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 листопада 2018р.). – Дніпро: НО “Перспектива”, 2018. – С. 71-73.
 13. Zahorodniy A., Partyn H. Crupto currency – a virtual phenomenon which can destabilize financial markets // Economics Entrepreneurship Management. – 2018. - Vol. 5, № 2. – P. 59-66. ( Index Copernicus).
 14. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12
 15. Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 16. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00
 17. Партин Г. О., Загородній*** А. Г., Заяць*** Н. І. Соціально-репутаційний капітал підприємтва: сутність, складові, оцінювання // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2019. – 1 (101). – С. 10–17. ( фахове видання, Індекс копернікус)
 18. Партин Г.О., Хоркава Н.Б. Сучасні тенденції здійснення капітальних інвестицій промисловими підприємствами України / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, “Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства”. 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.158-160с.
 19. Партин Г.О., Червінська О.С. Дослідження трансформацій податку на прибуток / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, ”Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства” 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.244-246.
 20. Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності підприємства. / Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019р.). Ужгород: Вид.-во УжНУ “Говерла”, 2019. – С. 172-173.
 21. Партин Г.О., Данилів І.Л. Фінансові ризики підприємства: склад, процеси та механізми управління // Інфраструктура ринку. – 2019. - № 32. – С. 96 – 102.
 22. Partyn H. O., Zahorodniy A. H. Use of the method of the analysis of benefits and costs for decision making on the development of enterprise financial relations with groups of economic influence (stakeholders) // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Т. 1, № 28. – С. 196–204. 0,5 ум.д.ар. (ОА-14, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science).
 23. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення стратегічного управління витратами підприємства // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 вересня 2019 р. – Одеса: Видавець Бондаренко М. О., 2019. – С.125 -126.
 24. Кіндрацька Г. І. Облік і оподаткування :вступ до фаху: навчальний посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, О. І. Грицай, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, В. М. Чубай, Р. Л. Хом'як, М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин, В. Д. Шквір, Т. П. Шепель, І. В. Борщук, О. С. Височан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 260 c. (рекомендовано методичною комісією – № 43 від 26.06.2019 р.)
 25. Партин Г.О., Загородній А.Г. Стратегічне управління витратами підприємства та його інформаційне забезпечення // Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства : колективна монографія / За ред.. проф. Куцика П.О. та проф.. Пилипенка Л.М. - Львів: Растр-7, 2019. - С.207 -219.
 26. Загородній А.Г., Партин Г.О. Інструменти оцінювання впливу стейкхолдерів на ефективність діяльності підприємства / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції ”Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 82-83.
 27. Партин Г. О., Жулевич* М. І. Особливості інтегрованої звітності та її вплив на залучення інвестиційних ресурсів на підприємство // Логос. Мистецтво наукової думки. – 2019. – Випуск 4. – С. 51–54. 0,18 ум.д.ар. (Google Scholar)
 28. Моторя К.В., Партин Г.О., Русіян А. Переваги та недоліки застосування центральними банками механізму кількісного пом’якшення з метою економічного зростання //Problems and prospects of implementation of innovative research results: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), December 13, 2019. Valletta, Republic of Malta: European Scientific Platform NGO. . (Google Scholar).
 29. Zahorodniy A., Partyn H. Cryptual сurrency market risks and its adjustment system // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 42–44.
 30. Partyn H.O., Didukh O. V. Outsourcing risk management // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 18–19.
 31. Загородній А.Г., Партин Г.О. Регулювання ринку крипто валют: системний підхід // Банківська справа. – 2019. – 2 (150). – С. 11-27.(Фахове видання)
 32. Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття соціально-репутаційного капіталу підприємства в інтегрованій звітності // Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів міжнар. наук. конф. – Житомир: Житомирська політехніка, 2019. – С. 62-63.
 33. Партин Г.О., Загородній А.Г. Природний капітал підприємства та його розкриття в інтегрованій звітності // Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування / за заг. ред.. д.е.н., доц.. Сокола О.Г. – Мелітополь: ТОВ ”Колор Принт” 2020. – С.228-235.
 34. Загородній А.Г., Куньч З.Й., Партин Г.О. Облік, аналіз, аудит. Словник афоризмів і цитат. Видавництво Львівської політехніки. – 2020. – 182с.
 35. Partyn H., Zahorodniy A., Tyvonchuk O. The Enterprise Relationships with Stakeholders: Information Support, Management Control and Economic Evaluation: monograph. – Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. – 112 p.
 36. Партин Г.О., Гоменюк В.В. Оподаткування діяльності підприємств цифрової економіки: зарубіжний досвід та можливості впровадження в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. №43. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020 (фахове видання)(Index Copernicus)
 37. Партин Г.О., Загородній А.Г. Контролінг в системі відносин – підприємство – групи економічного впливу // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/1.1/zbirka_tez.pdf
 38. Партин Г.О., Загородній А.Г. Джерела та інструменти залучення коштів для фінансування малих і середніх підприємств України // Банківська справа. – 2020. - №1(151). – С. 105-117.(фахове видання)
 39. Партин Г. О., Загородній А. Г. Оцінювання вартості природного капіталу суб'єкта господарювання // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту, 10 грудня 2020 р., Київ. – 2020. – C. 566–568.
 40. Партин Г. О., Загородній А. Г., Пилипенко Л. М. Підприємницькі структури цифрової економіки та проблеми оцінювання ефективності їхньої діяльності // Фінанси України. – 2021. – № 1. – С. 103–116. (ОА-14, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) фахове видання,(Index Copernicus) https://doi.org/10.33763/finukr2021.01.103.
 41. Partyn H.O., Zahorodniy A.H., Pylypenko L.M., Didukh O.V. Natural capital: Essence, types and evaluation procedure // International Journal of Economics and Business Administration. – 2021. – Vol. 8, Issue 3. – P. 202-214 (Skopus)
 42. Партин Г. О., Курило О. Б., Подарин А. Р. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: наслідки трансформаційних змін і напрямки подальшого розвитку. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 69–74. фахове видання,(Index Copernicus) https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-69-74.
 43. Партин Г. О., Загородній А. Г. Асиметрія обліково-аналітичної інформації та причини, що її зумовлюють. // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Воронко Р.М., доц. Марценюк Р.А.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 14.05.2021-15.05.2021, Львів. – С. 193-195.
 44. Загородній А.Г., Партин Г.О. Облікова політика підприємства як інструмент податкового планування. // Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, Україна, 20 травня 2021 р. – Чернівці: Технодрук, 2021. – С.70-73.
 45. Партин Г.О., Загородній А.Г. Витрати підприємства: стратегічне управління та його інформаційне забезпечення. // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 215-217.
 46. Партин Г. О., Дідух О. В. Капітальні інвестиції: сутність, сучасні тенденції та вплив на зростання обсягів ВВП.// Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8756 (дата звернення: 28.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.86 (Фахове видання, Index Copernicus).
 47. Zahorodniy A., Partyn H. Evaluation of Accounting and Analytical support of the Management at the Enterprise system efficiency. // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan, 13-15 October 2021. Pp. 417-420. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-13-15-oktyabrya-2021-goda-tokio-yaponiya-arhiv/
 48. Партин Г. О., Папірник С. Є. Фінансові результати цифрових компаній: сучасні тенденції та ризики // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Економічна безпека: держава, кластер, підприємство». – м. Лісабон, Португалія, 24-25 грудня 2021. Лісабон, 2021. С. 60 – 62. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-187-9-12
 49. Загородній А. Г. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємства: монографія / А. Г. Загородній, Г. О. Партин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 248 c. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2022-45-4
 50. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інтелектуальний капітал суб’єкта господарювання: сутність, складники, методи оцінювання. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 45, 2022. – С. 30 – 41. (фахове видання, Index Copernicus) DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2022-45-4
 51. Партин Г.О., Омелян Х.А. Кредитування діяльності малих і середніх підприємств в Україні: сучасні особливості та шляхи розвитку. // Ефективна економіка. 2022. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10009 (дата звернення: 13.04.2022). (фахове видання, Index Copernicus) https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.72
 52. Партин Г.О., Папірник С.Є. Аналізування рівня рентабельності провідних цифрових компаній світу. // Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8756 (дата звернення: 24.04.2022). (фахове видання, Index Copernicus) DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.70
 53. Партин Г. О., Чумало В. Ю. Фінансове забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів в Україні: аналіз стану та шляхи вдосконалення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. (фахове видання, Index Copernicus) https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8020
 54. Партин Г.О., Скіп Р.А. Дослідження сучасних тенденцій фінансових результатів підприємств України за видами економічної діяльності. вдосконалення. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4 (60). (фахове видання, Index Copernicus) DOI: 10.25313/2520-2294-2022-4-7945
Партин Г.О., Загородній А.Г. Економічне оцінювання інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 58-59.

Загородній А.Г., Партин Г.О. Використання методу аналізу вигід і витрат у процесі прийняття альтернативних управлінських рішень щодо співпраці з групами економічного впливу. // Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту економічних систем: проблеми і шляхи розвитку: колективна монографія / За ред. проф. Куцика П.О. та проф. Яремка І.Й. – Львів: Растр-7, 2022. – С.205-219. Партин, Г., & Папірник, С. (2022). Забезпечення фінансової стійкості підприємства за умов нестабільності середовища функціонування. // Міжнародний науковий журнал “ Механізм регулювання економіки”. – 2022. - №3-4(97-98). – С. 129-135. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2022.97-98.21 Ivanchenkova, L., Maslov, A., Pikhotska, O., Partyn, H., Blishchuk, K., & Pikhotska, M. (2022). The role of digital technologies in the organization of control over tax liability settlements of budgetary institutions. Business, Management and Economics Engineering, 20(2), 389–403. (Skopus) https://doi.org/10.3846/bmee.2022.17419 Partyn H., Zahorodniy A. The role of intellectual capital in the formation of value-added and its impact on the profitability of digital companies // Modern Accounting Problems: scientific monograph edited by Adam Bujak. - Lubin: Wydzial ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Sclodowskiey w Lublinie, 2022. – P. 21 – 33. Партин Г.О., Загородній А.Г. Формування системи ключових показників ефективності діяльності цифрових компаній. // Ефективна економіка. 2023. № 2. – URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1148 (дата звернення: 14.03.2023). (фахове видання, Index Copernicus) DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.26 Загородній А. Г., Партин Г. О. Оцінювання та шляхи зниження рівня асиметричності обліково-аналітичної інформації // European scientific congress. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 312-316. . URL: https://sciconf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientificcongress-20-22-03-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»==

 • Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Г.О. Партин. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. – Сертифікат № 00139 від 04.12.2012р.
 • Управлінський облік. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”// А.Г. Загородній, Г.О. Партин, А.І. Ясінська, Т.І. Свідрик, Т.М. Бойчук, М.Б. Дзьоба. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра обліку і аналізу, 2012. – Сертифікат № 00073 від 27.09.2012р.
 • Фінансовий контролінг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Г.О.Партин Г.О., Р.І.Задерецька. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – Сертифікат № 00285 від 30.05.2013р.
 • Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 072 “Фінанси, банкваська справа та страхування”//Г.О. Партин, О.В. Дідух. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат № 01495 від 31.03.2016р.
 • Управлінський облік (англійською мовою). Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 071 “Облік і оподаткування”//А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Н.І.Федишин. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра обліку та аналізу, 2016. – Сертифікат № 01506 від 04.04.2016р.
 • Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 072 “Фінанси, банкваська справа та страхування”//Г.О. Партин, О.В. Дідух, Курило О.Б. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – Сертифікат № 04115 від 17.06.2021р.
 • Партин Г.О., Курило О.Б. Навчально-методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Фінансовий контролінг» URL:https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=401 Сертифікат №04364 від 02.12.2021р.


Додаткова інформація

 • Член організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.
 • Член громадської організації Центр регіональних ініціатив "Астрея".
 • Наукові інтереси Партин Г.О. охоплюють проблеми вдосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, контролінгу взаємовідносин зі стейкхолдерами, управління витратами підприємств.


Кафедра фінансів