Піхоцький Володимир Федорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Піхоцький Володимир Федорович
Піхоцький.jpg
Alma mater Тернопільський інститут народного господарства

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Дата закінчення 1990р.

2011р.

Спеціальність Фінанси і кредит

Державне управління

Науковий ступінь кандидат економічних наук

доктор економічних наук

Дата присвоєння н.с. ДК № 0099986 від 11.04. 2001 р.

ДД №004931 від 15.12.2015р.

Вчене звання доцент кафедри фінансів

професор кафедри фінансів

Дата присвоєння в.з. 02ДЦ № 014538 від 16.06.2005 р.

АП №001965 від 24.09.2020р.

Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2011 – доцент (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри фінансів
 • 2012 – дотепер професор (0,25 ставки за сумісництвом) кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

Державний фінансовий контроль

 1. Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики: монографія. / В.Ф. Піхоцький. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». - 2014. – 336 с. (21,7 д.а.). [Рецензія: В.К.Симоненко, Державний фінансовий контроль в Україні: нова концепція розвитку // Регіональна економіка.-Львів.-№1.-2015.–С.195-197)].
 2. Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484 c.
 3. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування стратегічних напрямів розвитку та реформування державного фінансового контролю в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 107–113.
 4. Піхоцький В.Ф. Система інформаційного забезпечення контролюючих органів як інструмент підвищення державного фінансового контролю в Україні / В.Ф. Піхоцький // Регіональна економіка. - 2016. - № 1.
 5. Volodymyr Pikhotskyi, Yurii Nikolaienko, Zhanna Derii, Oleksandr Zaitsev, Olha Havryliuk, Iryna Dmytrenko (2019) Modelling the Impact of Institutional Environment on Key Macroeconomic Indicators. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). ISSN: 2249-8958, Volume-9 Issue-1, October 2019. pp. 6957-6963.
 6. Піхоцький В.Ф. Ефективність фінансового контролю та державного аудиту для забезпечення фінансово-економічної стійкості держави / В.Ф. Піхоцький, В.В. Рисін, А.М. Любенко // Журнал Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (Харківський інститут банківської справи).– 2019. - №1. – Ст. 196-204.
 7. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Реалізація фінансової політики держави через найважливішу функцію державного управління // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : пленарне засідання науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11–12 квітня 2019 р., Львів. – 2019. – C. 30–34.
 8. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Підвищення фінансово-бюджетної дисципліни через функцію державного управління // Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни: збірник матеріалів І Міжнародного форуму, присвячений 100-річчю Університету ДФС України (Ірпінь, 23 травня 2019 р.). – 2019. – C. 121–126.
 9. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. №12. DOI: 10.32702/2306-2105-2020.12.5

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Менеджмент справляння податків в процесі розвитку підприємництва» за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, 2006р.

Тема докторської дисертації

«Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальнi засади теорiї та практики» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2015р.


Підвищення кваліфікації

 • 2019 р. - ДЗПДО «Академія фінансового моніторингу»
 • 2022р. – Волинський національний університет імені Лесі України. Тренінг за спеціальною професійною програмою «Європейська інтеграція України: компетентний державний службовець» (60 год./2 кредити ЄКТС), 18 травня-13 червня * 2022 року. Сертифікат 2022р. Міністерство цифрової трансформації України. Базовий курс «Цифрові держслужбовці» (0,2 кредити ЄКТС). 01 червня 2022р. Електронний сертифікат №Т0040892991
 • 2022р. Міністерство цифрової трансформації України. Базовий курс «Бар’єрна грамотність» (0,2 кредити ЄКТС). 08 червня 2022р. Електронний сертифікат №Т0040984325
 • 2022р. Міністерство цифрової трансформації України. Базовий курс «Доступ до публічної інформації» (0,2 кредити ЄКТС). 21 червня 2022р. Електронний сертифікат №Т0041147413
 • 2022р. Міністерство цифрової трансформації України. Базовий курс «Адміністративний ресурс і як йому протидіяти» (0,2 кредити ЄКТС). 27 червня 2022р. Електронний сертифікат №Т0041212005

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484 c.
 2. Піхоцький В.Ф., Яцишин Ю.В. Інформаційні системи у податковому контролі й аудиті : навчальний посібник / В. Ф. Піхоцький, Ю.В. Яцишин. - Ірпінь: Нац. Академія ДПС України. - 2004. - 70 с.

Монографії

 1. Піхоцький В.Ф. Аудит ефективності управління державними фінансами: теорія та практика: монографія. / В.Ф. Піхоцький, О.І. Скаско, І.М. Крупка. – Львів: Вид. центр Львів. нац. університету ім. Івана Франка, 2011. – 361 с.
 2. Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики: монографія. / В.Ф. Піхоцький. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». - 2014. – 336 с.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Піхоцький В.Ф. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість його використання в Україні. / Піхоцький В.Ф. //– Журнал Економіст. – 2016 № 1.
 2. Піхоцький В.Ф. Зовнішній державний фінансовий контроль за діяльністю виконавчої влади – важливий чинник захисту суспільства. / Піхоцький В.Ф.// – Журнал Бізнес-Інформ. 2016. - № 2.
 3. Піхоцький В.Ф. Система інформаційного забезпечення контролюючих органів як інструмент підвищення державного фінансового контролю в Україні / В.Ф. Піхоцький // Регіональна економіка. - 2016. - № 1.
 4. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування стратегічних напрямів розвитку та реформування державного фінансового контролю в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 107–113.
 5. Піхоцький В.Ф. Роль фінансового контролю в державному управлінні на сучасному етапі розвитку суспільства /Матеріали НПК за міжнар.участю. - 15.04.2016 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України Львів. - ст. 38-49.
 6. Піхоцький В.Ф. Виконання контрольних функцій в системі державного управління / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження: тенденції і перспективи» в Mexico City, Mexico, 2017. – p. 150-156).
 7. Піхоцький В.Ф. Державний контроль та державний аудит в системі управління державними фінансами / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки», в Taunton, United States of America 2017. р. 236-244).
 8. Піхоцький В.Ф. Організація і місце аудиту в системі контролю / Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Проблеми розвитку публічного управління в Україні», ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 2017. - С.37-51.
 9. Піхоцький В.Ф. Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку науки і освіти», в Namur, Belgique, 2017. – p. 167-178).
 10. Піхоцький В.Ф. Становлення державного аудиту для ефективного функціонування системи державного контролю (зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України :уц 2 ч. – Вип. 1(50) / за заг. ред. Чл.-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2017. – С 198-207.
 11. Піхоцький В.Ф., Куцик М.Р. Державний фінансовий контроль в умовах політики бюджетної децентралізації / Піхоцький В.Ф.// – Журнал Бізнес-Інформ. 2018. - № 11. ст. 375.
 12. Володимир Піхоцький, Віталій Рисін. Державний контроль та державний аудит в системі управління державними фінансами / European Cooperation / Warszawa. - 2019. - №1 (41) (Ст. 38-51).
 13. Volodymyr Pikhotskyi, Yurii Nikolaienko, Zhanna Derii, Oleksandr Zaitsev, Olha Havryliuk, Iryna Dmytrenko (2019) Modelling the Impact of Institutional Environment on Key Macroeconomic Indicators. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). ISSN: 2249-8958, Volume-9 Issue-1, October 2019. pp. 6957-6963.
 14. Піхоцький В.Ф. Ефективність фінансового контролю та державного аудиту для забезпечення фінансово-економічної стійкості держави / В.Ф. Піхоцький, В.В. Рисін, А.М. Любенко // Журнал Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (Харківський інститут банківської справи).– 2019. - №1. – Ст. 196-204.
 15. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Реалізація фінансової політики держави через найважливішу функцію державного управління // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : пленарне засідання науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11–12 квітня 2019 р., Львів. – 2019. – C. 30–34.
 16. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Підвищення фінансово-бюджетної дисципліни через функцію державного управління // Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни : збірник матеріалів І Міжнародного форуму, присвячений 100-річчю Університету ДФС України (Ірпінь, 23 травня 2019 р.). – 2019. – C. 121–126.
 17. Піхоцький В.Ф., Піхоцький А.В. Роль та місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки держави / Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики/ зб. тез доп. уч. Всеукр. НПК. 2019. - Львів. – С. 149-152.
 18. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. №12. DOI: 10.32702/2306-2105-2020.12.5


Кафедра фінансів