Мазур Андріана Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мазур Андріана Володимирівна
Mazurav.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація: магістр з з економіки і підприємництва
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. ДК №025305, 22.12.2014
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 18.12.2018 р
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 - до цього часу - доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2016 - 2017 - старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2012 – 2016 - асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2009 – 2012 - аспірант кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2009 - головний економіст, ПП «Науково-впроваджувальна фірма «Авіс-Інжиніринг»


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються:

"Фінансові інновації", "Financial innovations", "Методологія досліджень у фінансах", "Research methodology in finance", "Інформаційні системи і технології у фінансах", "FinTech: основи та застосування фінансових технологій"

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215), 2012 р.

Участь у кафедральних темах

 • ФІН-10 «Фінансові потоки в транскордонній академічній мобільності» (0119U102396), 2019-2023 – керівник теми.
 • ФІН-8 «Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» (0117U004018), 2017-2021 рр. – відповідальний виконавець теми.

Участь у госпдоговорах

 • ГД №591 «Оцінювання економічної ефективності виробництва продукції тваринництва ТзОВ «Галичхутро», 2021 рр.

Почесні звання та нагороди

 • Подяка Національного університету "Львівська політехніка", 2020 р.
 • Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановитий молодий учений і дослідник за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації № 1176/0/5-1-19 від 18.10.2019 р.)

Підвищення кваліфікації

 • 2022 р. – міжнародне стажування у Вищій школі технічній в Катовіце (WST) (Польща, м. Катовіце).
 • 2022 р. – стажування у Приватному акціонерному товаристві «Науково-виробниче об’єднання «Термоприлад» ім. В. Лаха».
 • 2022 р. – міжнародне стажування: Гірничо-Металургійна Академія ім. Станіслава Сташиця (Кракові, Польща).
 • 2021 р. – підвищення кваліфікації в Національному університеті «Львівська політехніка» за програмою «Школа педагогічної майстерності: розвиток професійної компетентності викладача ЗВО».
 • 2021 р. – міжнародне підвищення кваліфікації у компанії Connoisseur International Distribution Ltd (London, Great Britain).
 • 2021 р. – підвищення кваліфікації в Національному університеті «Львівська політехніка» за програмою «Школа педагогічної майстерності: розвиток професійної компетентності викладача ЗВО».
 • 2018 р. – міжнародне стажування: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering (Bulgaria).
 • 2017 р. – підвищення кваліфікації в Інституті дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка» за програмою «Технології розроблення та проведення відео лекцій для дистанційного навчання».
 • 2016 р. – зараховано кваліфікаційний іспит з використання програмного забезпечення Diamond Fms (член групи експертів Diamond BootCamp 2016).
 • 2016 р. – стажування у ТзОВ «Классон Інжиніринг Україна».

Основні публікації

Монографії

 1. Restructuring Management. Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2022) Challenges and objectives of financial support for innovation projects: analysis and international comparison (Chapter 18). – p.241–248]. Torun, Poland: TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Cracow University of Economics. https://iz.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/2022_Restructuring-Management.-Threats-Adaptations-and-Development-in-the-Face-of-Changes.pdf
 2. Socio-economic and management concepts : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2021) Providing sustainable finance: the role of financial institutions (7.1). – p.323–331]. – Boston: International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. Retrieved from https://isg-konf.com/socio-economic-and-management-concepts/
 3. Алєксєєв І. В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва: монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 172 c.

Отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. А. с. 83159 Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод оцінювання необхідності зміни структури основних засобів стадії науково-технічної підготовки виробництва" / А. В. Мазур; заявн. . – 84004; заявл. 02.10.2018; опубл. 27.11.2018.
 2. А. с. 85520 Наукова стаття "Адміністративно-правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери" / І. Б. Тацишин, А. В. Мазур; заявн. . – 86880; заявл. 22.01.2019; опубл. 07.02.2019.
 3. А. с. 85519 Наукова стаття "Економіко-правові аспекти судового захисту права на відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами" / І. Б. Тацишин, А. В. Мазур; заявн. . – 86879; заявл. 22.01.2019; опубл. 07.02.2019.
 4. А. с. 86622 Дисертація "Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва" / А. В. Мазур; заявн. . – 87654; заявл. 19.02.2019; опубл. 07.03.2019.
 5. А. с. 86623 Наукова стаття "Визначення внеску НТПВ у формування прибутку від реалізації продукції підприємства" / А. В. Мазур; заявн. . – 87655; заявл. 19.02.2019; опубл. 07.03.2019.
 6. А. с. 90600 Монографія "Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва" / А. В. Мазур, І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз; заявн. . – 90989; заявл. 22.05.2019; опубл. 11.07.2019.
 7. А. с. 86726 Наукова стаття "Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва" / А. В. Мазур; заявн. . – 87657; заявл. 19.02.2019; опубл. 12.03.2019.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Публікації у наукових фахових виданнях України, статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
 1. Alieksieiev, I., Mazur, A. (2022). Sustainable banking: the concept of the bank’s environmental policy in the field of resource allocation to foster sustainable economic development. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(44), 8–15. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3764 (Web of Science).
 2. Yurii Kryvenchuk, Alina Yamniuk, Iryna Protsyk, Lesia Sai, Andriana Mazur, Olena Sydorchuk. (2022). Random forest as a method of predicting the presence of cardiovasculars diseases. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 416–426. http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper34.pdf (SciVerse SCOPUS).
 3. Мазур А., Папірник С. (2022). Інновації як фактор конкурентоспроможності та домінування компанії на ринку. Економічний аналіз. 2022. Том 32. No 2. С. 125-132. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.02.125. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/2062.
 4. Alieksieiev, I., Mazur, A., & Storozhenko О. (2021). Implementing the sustainable development goals in Ukraine: financing framework. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 5(40), 399–409. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245191 (Web of Science).
 5. Алєксєєв І. В., Мазур А. В., Гурин К. М. (2021). Фінансові інструменти підвищення соціально-екологічної відповідальності: міжнародна практика та перспективи реалізації в Україні. Економічний аналіз : збірник наукових праць, Тернопільський національний економічний університет. Том 31, №2. Retrieved from https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1923
 6. Алєксєєв, І., & Мазур, А. (2021). Підготовка виробництва до інноваційного співробітництва суб’єктів соціально-економічних процесів як основа моделі циркулярної економіки. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка, 10(20). Retrieved із https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/360. DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-10(20)-01
 7. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. (2021). Науково-технічна підготовка виробництва у забезпеченні сталих перетворень економіки // Інфраструктура ринку. – 2021. – вип. 52. – С. 61–66. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct52-10. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/12.pdf (Index Copernicus)
 8. Viktor Khavalko, Andriana Mazur, Vladyslav Mykhailyshyn, Roman Zhelizniak, Iryna Kovtyk (2020). Economic efficiency of innovative projects of CNN modified architecture application // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 182–193. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper14.pdf (SciVerse SCOPUS).
 9. I.Alieksieiev, A.Mazur, A.Moroz. (2020). Methodology of Prospective and Current Research in Finance. Economics, Entrepreneurship, Management, vol. 7, No. 2, p. 46-60. Retrieved from http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-7-number-2-2020/methodology-prospective-and-current-research (Index Copernicus)
 10. Alieksieiev I., Mazur A. & Alieksieiev V. (2020). Comparison of methods for evaluating the entrant’s choice of the university. Industry 4.0 : International scientific journal, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Bulgaria, Vol. 5 (2020), Issue 1, pg(s) 48-51. Retrieved from https://stumejournals.com/journals/i4/2020/1/48 (Google Scholar).
 11. Alieksieiev I., Mazur A. & Alieksieiev V. (2019). Entrants’ choice of the university to study innovatively oriented specialties: the influence on human capital development. Industry 4.0 : International scientific journal, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Bulgaria, Vol. 4 (2019), Issue 6, pg(s) 326-330. Retrieved from https://stumejournals.com/journals/i4/2019/6/326 (Google Scholar).
 12. Alieksielev, I , Mazur, A , Alieksielev, V . (2019). Financing the sustainable development projects of family firms on the basis of private-public pertnership. Journal of Research in Business , 4 (1) , 82-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jrb/issue/46683/527920 (ULRICH Global Serials Directory) DOI: 10.23892/JRB.2019453297
 13. Alieksieiev, I., Mazur, A., & Alieksieiev, V. (2019). An analysis of foreign students’ expenses while studying at universities: Interstate comparison. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 53, No. 3, 7-23. Retrieved from https://journals.umcs.pl/h/article/view/9143 (BASE, CEEOL, ERIH PLUS, Index Copernicus International)
 14. I.Alieksieiev, A.Mazur, A.Moroz. (2019). Financial flows in the field of insurance. Economics, Entrepreneurship, Management, vol. 6, n. 1, p. 114-123. (Index Copernicus)
 15. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. Estimation of the investment capacity of Ukrainians for studying in Europe // Industry 4.0 : International scientific journal. – Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Bulgaria, 2019. – Vol. 4 (2019), Issue 5. – P. 268–272. Retrieved from https://stumejournals.com/journals/i4/2019/5/268 (Google Scholar).
 16. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. International comparison of university education quality on the base of modeling value index // Industry 4.0 : International scientific journal. – 2019. – Vol. 4 (2019), Issue 1. – P. 41–45. (Google Scholar).
 17. Мазур А.В. Механізм надання державних та місцевих гарантій для фінансування проектів сталого розвитку / А.В. Мазур, М.В. Ливдар, О.В. Дідух // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. –Випуск 1(51). – С. 161-164. ISSN (Online) 2415-735X, DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).161-164. (Міжнародні наукометричні бази: CrossRef (США), Index Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), GoogleScholar (США), НБУ ім. В.І. Вернадського (Україна)).
 18. Mazur A. Adapting International Experience to the Deposit Guarantee System in Ukraine / I. Alieksieiev, A. Mazur // Financial Sciences. Nauki o Finansach. – Wrocław, 2018. – Volume 23, Issue 1. – Pages 9–21. ISSN (Online) 2449-9811, DOI: https://doi.org/10.15611/fins.2018.1.01.


 • Опубліковані праці апробаційного характеру:
 1. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. Економічні цикли і циркулярна економіка // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ужгород, 24 листопада 2021р.). – 2021. – C. 9–10.
 2. Алєксєєв І.В., Мазур А.В., Федевич Л.С. (2020). Маркетинг, логістика і фінанси для навчання студентів за кордоном // Маркетинг і логістика в системі менеджменту: Тези доповідей XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 жовтня 2020 р.). – 2020. – С. 9-10. Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/12/23/paragraphs/9069/marketing-ta-logistika-v-sistemi-menedzhmentulviv2020.pdf
 3. Alieksieiev I., Mazur A. V., Tsyros D. Financial and legal issues of IT outsourcing: interstate comparison // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 32–33.
 4. Alieksieiev I., Mazur A., Moroz A. Risks of commercial banks in implementing environmental projects // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 16–18.
 5. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. Comparison of methods for evaluating the entrant’s choice of the university // Industry 4.0 : proceedings of IV International scientific conference (Borovets, Bulgaria, December 11-14, 2019). – 2019. – P. 399–403. Retrieved from https://industry-4.eu/winter/sbornik/3-2019.pdf
 6. Мазур А.В. Банки у формуванні екологічно спрямованих проектів / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур, Н. В. Побережник // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»], (Львів, 23–25 травня 2019 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 261-262.
 7. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. Choosing a University for bachelor studies in the material science specialty // Machines. Technologies. Materials : proceedings of IV International scientific conference (Varna, Bulgaria, September 11-14, 2019). – 2019. Vol.4. – P. 422–425. Retrieved from http://mtmcongress.com/winter/sbornik/4-2019.pdf
 8. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. Estimation of the investment capacity of Ukrainians for studying in Europe // Industry 4.0 : proceedings of IV International scientific conference (Burgas, Bulgaria, June 24-27, 2019). – 2019. – P. 150–155. Retrieved from https://industry-4.eu/winter/sbornik/1-2019.pdf
 9. Мазур А.В. Грошові потоки університетів у європейському фінансовому просторі / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Збірник тез ХІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір»], (Львів, 24 травня 2019 р.). – Львів: Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – С. 17-19.
 10. Мазур А.В. Фінансово-економічні мотиватори абітурієнта до обрання університету / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур, Мороз А.С. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»], (Львів, 18-19 квітня 2019 р.). – Львів: Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – С. 226-228.
 11. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. International comparison of university education quality on the base of modeling value index // Industry 4.0 : proceedings of III International scientific conference (Borovets, Bulgaria, December 12–15, 2018). – 2018. – P. 269–274.
 12. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V., Demkiv O. Formation of programs for financing the family firms in the context of sustainable development projects implementation // Emerging markets finance & accounting international conference 2018 : сonference proceedings (Linz, Austria, 17–19 October 2018). – 2018. – P. 15. 0,04 ум.д.ар.
 13. Мазур А.В. Механізми фінансування проектів сталого розвитку економіки України / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції [«Фінансовий ринок: інституції та інструменти»], (Львів, 03-06 червня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 6-8.
 14. Мазур А.В. Формування екологічної політики банку для стимулювання сталого розвитку економіки / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Збірник тез доповідей XIV науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – Львів: Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – С. 74-75.
 15. Mazur A. Analysis of the Maintenance Strategy Effectiveness Based on the Reliability/Cost Ratio / L. Ozirkovskyy, I. Kulyk, A. Mazur, N. Petryshyn, Yu. Malynovska // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), (Lviv-Slavske, February 20 – 24, 2018). – Lviv-Slavske: IEEE, 2018. – P. 54-56. (Scopus)


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Мазур А.В. Financial innovations. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування // І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – 280 с. – Сертифікат № 02434 від 13.09.2018 р.
 2. Мазур А.В. Інформаційні технології у фінансах. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування // А.В. Мазур - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – 280 с. – Сертифікат № 02435 від 13.09.2018 р.
 3. Мазур А.В. Фінансові інновації. Методична праця : Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки // І.В Алєксєєв, А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. – 280 с. Сертифікат № 03214, Е41-231-843/2020 від 04.05.2020 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=110
 4. Мазур А.В. Інформаційні системи і технології у фінансах. Методична праця : Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки // А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. – 250 с. Сертифікат № 03215, Е41-231-844/2020 від 04.05.2020 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8565
 5. Мазур А.В. Методологія досліджень у фінансах. Методична праця : Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки // І.В Алєксєєв, А.В. Мазур, Л.С. Федевич. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – 265 с. Сертифікат № 04047, Е41-231-981/2021 від 27.05.2021 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10650
 6. Мазур А.В. Методологія досліджень у фінансах (Research Methodology in Finance). Методична праця : Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки // І.В Алєксєєв, А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – 280 с. Сертифікат № 04044, Е41-231-978/2021 від 27.05.2021 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10652
 7. Мазур А.В. FinTech: основи та застосування фінансових технологій. Методична праця : Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки // А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – 270 с. Сертифікат № 04045, Е41-231-979/2021 від 27.05.2021 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8434

Додаткові відомості

 • Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 – Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2) – Pearson Test of English General, 2018 р.
 • Рецензент наукових статей англійською мовою для журналу «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska», sectio H – Oeconomia (Poland).
 • Виконавець міжнародного проекту «Diamond BootCamp 2016», організованого та проведеного компанією «Diamond FMS B.V.» (Нідерланди) у співпраці з Національним університетом «Львівська політехніка», 2018 р.
 • Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vn4x-DAAAAAJ&hl=uk
 • ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5985-5674
 • ResearcherID – R-4342- 2017.
 • SCOPUS ID – 57202221912.

Інше

 • Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 • Наукові інтереси: фінансові інновації, сталий розвиток економіки, формування структури основних засобів, науково-технічна підготовка виробництва.


Кафедра фінансів