Желізняк Роман Йосифович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Желізняк Роман Йосифович
Zhelrj.png
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Галузь наукових інтересів Податкове стимулювання інноваційної діяльності. Фінансова інфраструктура
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник д.е.н., проф. Алєксєєв І. В.
Дата присвоєння н.с. Диплом кандидата наук ДК 029278 від 2015-06-30
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. АД 011097 від 2022-08-09
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2005 – 2013 асистент кафедри фінансів
 • 2013 - 2021 старший викладач кафедри фінансів
 • 2021 - доцент кафедри фінансів

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств», «Корпорації та фінансова інфраструктура», «Банківництво».

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Захистив кандидатську дисертацію 19.05.2015 на тему: "Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств", 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Участь у держбюджетних темах

 • «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації 0106U000027), 2006р.;
 • «Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010403), 2008р.;
 • «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146), 2021р.;
 • «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 01116U006782), 2021р.


Підвищення кваліфікації

 • 2009 - ПАТ «Кредобанк»
 • 2014 - ТзОВ «Торговий дім «Міст-Експрес»
 • 2019 - ТзОВ ВКФ «Ром ЛТД»

Основні публікації

1. Alieksieiev I., Mazur A., Zhelizniak R. The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2017. – Том 1 № 22. – С. 328–335.

2. Khavalko V., Mykhailyshyn V., Zhelizniak R., Kovtyk I., Mazur A. Economic efficiency of innovative projects of CNN modified architecture application // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 182–193.

3. Алєксєєв І. В., Желізняк Р. Й., Мазур А. В. Міжнародна податкова конкуренція в сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – 2016. – Вип. 35, ч. 1. – С. 10–18.

4. Бонецький О. О., Желізняк Р. Й. Економічна довіра як один із факторів атестації кадрів // Проблеми економіки. – 2018. – № 3 (37). – С. 69–74.

5. Алєксєєв І. В., Желізняк Р. Й. Грошові потоки фармацевтичного бізнесу // Регіональна економіка та управління. – 2019. – № 4 (26), ч. 1. – С. 11–16.

6. Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації // Modern Economics. – 2019. – № 17. – C. 100–104.

7. Чубка О. М., Желізняк Р. Й. Cash Flow - менеджмент у банківській діяльності // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – Вип. 40. – С. 161–169.

8. Алєксєєв І. В., Желізняк Р. Й. Оптимізація грошових потоків з метою зміцнення фінансової стійкості страхових компаній // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – 2020. – Вип. 43. – С. 3–12.

9. Бонецький О. О., Желізняк Р. Й., Кащишин В. М. Економічна довіра як фактор у виробничих функціях // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 5 (37), т. 2. – С. 37–42.

10. Бонецький О. О., Желізняк Р. Й., Кащишин В. М. Фактори погіршення платіжного балансу України у 2019 році та шляхи їх подолання // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 43. – С. 352–356.

11. Желізняк Р. Й. Аналізування фінансової роботи територіальної громади // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3 (т.2) – С.62-66.

12. Алєксєєв І. В., Желізняк Р. Й. Важливість правильного підбору податкових пільг та шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ. – 2014. – № 2. – С. 314–320. 0,31 ум.д.ар.

13. Желізняк Р. Й. Визначення ефективності впливу податку на прибуток на інноваційну діяльність підприємства / Р. Й. Желізняк // Культура народів Причорномор’я. Економічні науки. – Сімферополь : Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012 – № 220. – С. 34–38.

14. Желізняк Р. Й. Податкові пільги в механізмі податкового стимулювання інноваційної діяльності / Р. Й. Желізняк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України.–К. : УБС НБУ, 2012 – № 2(14).–С. 150–154.

15. Алексеев И. В. Выбор направлений инновационной деятельности для программ налогового стимулирования / И. В. Алексеев, Р. И. Желизняк // Наукові праці НДФІ. – К. : НДФІ при Міністерстві фінансів України, 2013 – № 2(63). – С.56–65.

16. Алєксєєв І. В. Визначення етапів податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України / І. В. Алєксєєв, Р. Й. Желізняк, А. С. Мороз // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2011. – № 30–С. – С. 262–265.

17. Алєксєєв І. В. Організація роботи з податкового стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах України / І. В. Алєксєєв, Р. Й. Желізняк, А. С. Мороз // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», 2011. – Вип. № 16/1 – С. 334–337.

18. Алєксєєв І. В. Оцінка податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України / І. В. Алєксєєв, Р. Й. Желізняк, А. С. Мороз // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011.– Вип. 23, ч.1– С.3–9.

19. Алєксєєв І. В. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І. В. Алєксєєв, Р. Й. Желізняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012 – № 725. – С. 7–16.

20. Алєксєєв І. В. Північноамериканський та азійський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І. В. Алєксєєв, Р. Й. Желізняк // Економічний аналіз. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. –№ 9, ч.2. – С. 24–28.


Монографії

1. Tendencje rozwoju wspolczesnej rachunkowosci finansowej i zarzadczej: монографія / О. І. Тивончук, Х. П. Мудринець, О. В. Рябкова, Ю. М. Симчич, З. М. Скибінська, Т. С. Удалова, О. І. Грицай, М. О. Кметь, Т. Т. Гринів, І. О. Іванишин, М. Я. Яструбський, М. І. Юхман, Р. Л. Хом'як, С. Я. Чудійович, Р. Й. Желізняк, Ю. О. Гандзюк, О. І. Познякова, Ю. А. Косовська. – Lublin, Poland: Wydzial Ekonomiczny UMCS, 2016. – 282 c.

2. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): колективна монографія / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, Р. Й. Желізняк, І. С. Скоропад, Т. О. Смірнова, І. Б. Хома, П. А. Гориславець, О. М. Чубка, А. М. Чушак-Голобородько, Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, І. І. Білик, О. О. Маслак, У. І. Моторнюк, Р. Я. Дзвоник, Т. О. Маслак, І. Я. Кулиняк, Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська, К. В. Процак, О. П. Просович, Н. І. Кара, І. С. Процик, А. С. Завербний, Ю. В. Огерчук, М. І. Теребух, Г. Р. Копець. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 c.

Підручники та навчальні посібники

 1. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / О. М. Рудницька, О. Й. Вівчар, Р. Й. Желізняк, І. Я. Цигиль. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 208 с.

Додаткові відомості

 • Секретар ЕК з проведення кваліфікаційного екзамену та захисту магістерських кваліфікаційних робіт із спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".

Кафедра фінансів