Кондрат Ірина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кондрат Ірина Юріївна
Kondratiy.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1998
Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2008
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2004 – дотепер - Доцент кафедри фінансів
 • 2003-2004 - Старший викладач кафедри фінансів
 • 2001-2003 - Асистент кафедри фінансів
 • 2000-2001 - Асистент кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

Страхові послуги

 1. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б., Калайтан*** Т. В., Якимів А. І. Оцінювання довгострокової стійкості пенсійної системи України та перспективи її розвитку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 1, № 42. – С. 226–239. 0,62 ум.д.ар. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 2. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Видатки місцевих бюджетів на охорону навколишнього середовища в Україні в умовах фіскальної децентралізації // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 65. – С. 184–190.
 3. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б. Зелені облігації як інструмент фінансування проектів екологічного спрямування: досвід для України // Наукові перспективи. – 2022. – № 10 (28). – С. 142–152.
 4. Yaroshevych N., Stybel*** V., Gutyj*** B., Hrymak*** O., Kushnir*** L., Kalaitan*** T., Kondrat I. Analysis of state of public financing of environmental protection // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2021. – № 6/13 (114). – С. 106–119. 0,62 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 5. Yaroshevych N. B., Gutyj*** B. V., Hrymak*** O. Y., Kushnir*** L. P., Kalaitan*** T. V., Kondrat I. Y., Shevchuk O. O. The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – Vol. 11, No. 1. – P. 350–359. (Web of Science).
 6. Shevchuk O., Kondrat I., Stanienda*** J. Pandemic as an accelerator of digital transformation in the insurance industry: evidence from Ukraine // Insurance Markets and Companies. – 2020. – Vol. 11, iss. 1. – P. 30–41.
 7. Kondrat I., Yaroshevych N., Svatiuk O. The impact of investment placement by life and non-life insurance companies on economic growth in Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Т. 2, № 29. – С. 364–373. 0,4 ум.д.ар. (Web of Science).
 8. Slav’yuk R., Shkvarchuk L., Kondrat I. Financial market imbalance: reasons and pecularities of occurrence in Ukraine // Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації. – 2017. – Т.14, № 1. – C.227 – 235. (Scopus).
 9. Kondrat, I. & Kots, O. (2018). Evaluating the Nexus Between Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from Ukraine. Financial Sciences. Nauki o Finansach, 23(1), pp. 49-64. Retrieved 30 Mar. 2018, from doi:10.15611/fins.2018.1.04. (EBSCO, Google Scholar)


Портфельний менеджмент

 1. Кондрат І. Ю., Антощук* І. А. Вплив прямих іноземних інвестицій та інфляції на економічне зростання в Україні // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 5 (5). – С. 87–97. 0,49 ум.д.ар.
 2. Кондрат І. Ю., Блага* О. В. Поведінкові аспекти портфельного інвестування домогосподарств України // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Пра во», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 6 (6). – С. 46–54. 0,4 ум.д.ар.
 3. Кондрат І. Ю., Ососкало* С. Л. Податкові аспекти портфельного інвестування // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Пра во», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 5 (5). – С. 98–109. 0,54 ум.д.ар.
 4. Кондрат І. Ю., Папірник* С. Є. Офшорні фінансові центри: особливості функціонування та вплив на вітчизняну й світову економіку [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 37. 0,5 ум.д.ар. (За іншою тематикою)
 5. Кондрат І. Ю., Шах* О. М. Сучасні фінансові інструменти портфельного інвестування в Україні // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Пра во», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 7 (7). – С. 64–74.
 6. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala* R. I. Evaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21. 0,49 ум.д.ар.
 7. Кондрат І. Ю., Драла Р. І. Портфельний менеджмент криптовалют // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 33. – С. 293–299. 0,31 ум.д.ар.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • "Прогнозування економічного розвитку малих підприємств", 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, 2003 р.

Почесні звання та нагороди

Академії наук вищої освіти України за навчальний посібник «Фінанси», 2018 Науковий керівник роботи, яка одержала перемогу в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Страхування", 2018

Підвищення кваліфікації

 • ПАТ АСК «Дністер» (01.02.2013-28.02.2013 р.)
 • ПрАТ АСК «Скарбниця» (15.01.2018р.-13.04.2018р.)
 • Наукові дослідження в ЄС: конференція/семінар з доповіддю - Економічний університет у Вроцлаві - 11.05.2016 - 14.05.2016
 • Конференція/семінар з доповіддю - Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської - 02.06.2019 - 05.06.2019р.
 • Конференція з доповіддю "Challenges for the Financial Sector in the Fourth Industrial Revolution" (Cracow University of Economics - 11.12.2020р).
 • Підвищення кваліфікації на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти НУ ЛП за програмою "Школа педагогічної майстерності" обсягом 6 кредитів (2021р).
 • Пройшла навчання за програмою курсу "Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм" (2021р).
 • Cтажування в Університеті банківської справи за напрямом "Проблеми портфельного інвестування в Україні та за її межі" ( 6 кредитів ЄКТС, 180 годин). (Довідка від 20.04.2022р. № 01-015/211).
 • Закінчила курс англійської мови на рівні B2 у Лінгвістично-освітньому центрі Національного університету "Львівська політехніка" (84 години) (10.02.2022-09.06.2022).
 • Отримала сертифікат ОД 02071010/-615-22 про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR) Oxford Online Placement Test
 • Відділ Управління Гірничо-Металургійної Академії ім. Станіслава Сташиця (Краків, Польща), Сертифікат про проходження навчально-наукового стажування від 16.03.2022 «Дослідження організаційно-методичних аспектів процесу підготовки фінансистів та вступної кампанії Університету», 10.01.2022 р. - 25.02.2022 р., 180 год. (6 кредитів ЄКТС).
 • Освітньо-наукове стажування “Інноваційні системи освіти” в Університеті Технологій у Катовіце (Польща) з 07.11.2022 до 11.11.2022 обсягом 1 кредит ЄКТС (30 год.).

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Кондрат І. Ю. Страхові послуги: підручник / І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич, П. Г. Ільчук, А. І. Якимів. – Львів: Новий Світ-2000, 2021. – 386 c.
 2. Ярошевич Н. Б. Державне управління інвестиційною діяльністю: навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 429 c. (рекомендовано методичною комісією – № 47 від 22.01.2020 р.).
 3. Алєксєєв І. В. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 400 c.
 4. Ярошевич Н. Б. Бюджетна система: практикум: навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів. – Львів: Новий Світ-2000, 2019. – 400 c. (рекомендовано методичною комісією – № 40 від 24.01.2019 р.)
 5. Ярошевич Н. Б. Фінанси: навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. – Львів: Простір-М, 2018. – 298 c. (рекомендовано методичною комісією – протокол № 35 від 03.05.2018 р.)

Монографії

 • Roik O. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: колективна монографія / O. Roik, N. Pankiv, Р. О. Винничук, Н. В. Рубаха, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, Й. С. Ситник, І. Б. Хома, О. Є. Шандрівська, З. В. Юринець, Р. В. Юринець, О. Я. Красівський, Р. Б. Пуйда, В. В. Гулай, К. Ф. Базилюк, І. З. Дуцяк, М. В. Павлюх, T. Polovyi, K. Yuskiv. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – 1422 c.
 • Ярошевич Н. Б. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): колективна монографія / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, Р. Й. Желізняк, І. С. Скоропад, Т. О. Смірнова, І. Б. Хома, П. А. Гориславець, О. М. Чубка, А. М. Чушак-Голобородько, Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, І. І. Білик, О. О. Маслак, У. І. Моторнюк, Р. Я. Дзвоник, Т. О. Маслак, І. Я. Кулиняк, Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська, К. В. Процак, О. П. Просович, Н. І. Кара, І. С. Процик, А. С. Завербний, Ю. В. Огерчук, М. І. Теребух, Г. Р. Копець. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 c.
 • Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Визначення і реалізація пріоритетного напрямку регіональної політики у галузі пасажирських автоперевезень в контексті децентралізації / Н.Б. Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – р.231-249.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Публікації у наукових фахових виданнях України

 1. Yaroshevych N., Stybel*** V., Gutyj*** B., Hrymak*** O., Kushnir*** L., Kalaitan*** T., Kondrat I. Analysis of state of public financing of environmental protection // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2021. – № 6/13 (114). – С. 106–119. 0,62 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 2. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Видатки місцевих бюджетів на охорону навколишнього середовища в Україні в умовах фіскальної децентралізації // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 65. – С. 184–190. 0,31 ум.д.ар.
 3. Кондрат І. Ю., Антощук* І. А. Вплив прямих іноземних інвестицій та інфляції на економічне зростання в Україні // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 5 (5). – С. 87–97. 0,49 ум.д.ар.
 4. Кондрат І. Ю., Блага* О. В. Поведінкові аспекти портфельного інвестування домогосподарств України // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Пра во», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 6 (6). – С. 46–54. 0,4 ум.д.ар.
 5. Кондрат І. Ю., Ососкало* С. Л. Податкові аспекти портфельного інвестування // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Пра во», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 5 (5). – С. 98–109. 0,54 ум.д.ар.
 6. Кондрат І. Ю., Папірник* С. Є. Офшорні фінансові центри: особливості функціонування та вплив на вітчизняну й світову економіку [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 37. 0,5 ум.д.ар. (За іншою тематикою)
 7. Кондрат І. Ю., Шах* О. М. Сучасні фінансові інструменти портфельного інвестування в Україні // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Пра во», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 7 (7). – С. 64–74.
 8. Yaroshevych N. B., Gutyj*** B. V., Hrymak*** O. Y., Kushnir*** L. P., Kalaitan*** T. V., Kondrat I. Y., Shevchuk O. O. The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – Vol. 11, No. 1. – P. 350–359.
 9. Shevchuk O., Kondrat I., Stanienda*** J. Pandemic as an accelerator of digital transformation in the insurance industry: evidence from Ukraine // Insurance Markets and Companies. – 2020. – Vol. 11, iss. 1. – P. 30–41.
 10. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala* R. I. Evaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21. 0,49 ум.д.ар.
 11. Кондрат І. Ю., Драла* Р. І. Портфельний менеджмент криптовалют // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 33. – С. 293–299. 0,31 ум.д.ар.
 12. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Ливдар М. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: сучасний стан і податкові аспекти стимулювання // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 2 (13). – С. 331–339. 0,4 ум.д.ар.
 13. Кондрат І.Ю. Стратегічне значення системи депозитарного обліку цінних паперів для національної безпеки держави / О. Сватюк, І. Кондрат, О. Сиротюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2017. – Т.1, № . – C.137 – 145.
 14. Svatiuk O., Podra O., Kondrat I. The competitive potential of joint-stock companies as a condition of state economy security // Соціально-правові студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 98–106. 0,4 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 15. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б., Роскіна А. Ю. Вплив розвитку страхового ринку на економічне зростання в Україні // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 20. – С. 230–236. 0,27 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 16. Ливдар М. В., Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Деякі аспекти бюджетної децентралізації в Україні // Молодий вчений. – 2018. – № 4 (56). – С. 139–142. 0,18 ум.д.ар. (CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 17. Шкварчук Л. О., Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Фіскальне стимулювання боргового фінансування суб'єктів підприємництва в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 23. – С. 585–591. 0,04 ум.д.ар.

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Kondrat I., Pozniakova O., Chervinska O. The impact of public debt on economic growth in Ukraine // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia. – 2019. – Vol. 53, No. 4. – P. 91–100. 0,45 ум.д.ар.
 2. Kondrat I., Yaroshevych N., Svatiuk O. The impact of investment placement by life and non-life insurance companies on economic growth in Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Т. 2, № 29. – С. 364–373. 0,4 ум.д.ар. (Web of Science).
 3. Slav’yuk R., Shkvarchuk L., Kondrat I. Financial market imbalance: reasons and pecularities of occurrence in Ukraine // Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації. – 2017. – Т.14, № 1. – C.227 – 235. (Scopus).
 4. Kondrat, I. & Kots, O. (2018). Evaluating the Nexus Between Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from Ukraine. Financial Sciences. Nauki o Finansach, 23(1), pp. 49-64. Retrieved 30 Mar. 2018, from doi:10.15611/fins.2018.1.04. (EBSCO, Google Scholar).

Опубліковані праці апробаційного характеру

 1. Комарницька* М. В. Розвиток особистого страхування в Україні за умови пандемії COVID-19 // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" : збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 301–302. 0,09 ум.д.ар.
 2. Ухіна* О. Ю. Роль страхових посередників на страховому ринку України // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" : збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 294–295. 0,09 ум.д.ар.
 3. Янківська* У. В. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України // 79-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" : збірник тез доповідей (Львів, жовтень – листопад 2021 р.). – 2021. – C. 291. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою)
 4. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B. Public debt, interest rates and fiscal policy after COVID19 in Ukraine and around the world // Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту : тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції, Хмельницький, 26 листопада 2020 р. : до 55-річчя Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка». – 2021. – C. 92–95. 0,18 ум.д.ар.
 5. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б. Цифрова трансформація як концепція і формат страхового бізнесу // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро,17–18 березня 2021 р.). – 2021. – C. 110–112.
 6. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Структура інвестицій у проекти державно-приватного партнерства в Україні // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2021 р., Вінниця. – 2021. – C. 440–442.
 7. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Ефективність системи екологічного оподаткування в Україні // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка, Полтава, 31 березня 2021 р. – 2021. – C. 380–382. 0,13 ум.д.ар.
 8. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Виконання екологічним оподаткуванням в Україні превентивної функції // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 березня 2021 р., Дніпро. – 2021. – C. 413–417.
 9. Kondrat I., Yaroshevych N., Skoropad S. Social and economic consequences of fictitious enterprises activity // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 45–47. 0,13 ум.д.ар.
 10. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б. Модернізація взаємодії страхових компаній з клієнтами в умовах пандемії коронавірусу // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 103. 0,04 ум.д.ар.
 11. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Проблеми ефективності фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16–17 квітня 2020 р., Черкаси. – 2020. – C. 132–134. 0,09 ум.д.ар.
 12. Кондрат І. Ю., Мартинюк Д. Я. Сучасний стан фондового ринку України: проблеми та шляхи розвитку // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 162–165. 0,18 ум.д.ар.
 13. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б., Ливдар М. В. Вплив державного боргу на економічне зростання в державі // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 237–238. 0,13 ум.д.ар.
 14. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Динаміка обсягів застосування інструментів боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25 річниці створення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 28 листопада 2018 р.). – 2018. – C. 191–194. 0,18 ум.д.ар.
 15. Ливдар М. В., Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Механізм залучення громадcькості до бюджетного процесу // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 23–24 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 151–153. 0,13 ум.д.ар.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Страхові послуги (Сертифікат №00301 від 11.06.2013р.)
 2. Соціальне страхування (Сертифікат №00157 від 25.12.2012р.)
 3. Перестрахування (Сертифікат №01070 від 20.03.2015р.)
 4. Фінанси, гроші та кредит (Сертифікат №02022 від 31.10.2017р.)
 5. Міжнародні фінансові організації (Сертифікат №Е41-231-837/2020 від 27.04.2020).
 6. Бюджетна система (Сертифікат №02444).
 7. Страховий ринок (Сертифікат №02748).
 8. Державне управління інвестиційною діяльністю (Сертифікат №03159).
 9. Портфельний менеджмент (Сертифікат №03266 від 15.06. 2020 р.).
 10. Страхові послуги (Сертифікат №03851 від 25.03.2021р.)

Додаткові відомості

Науково-дослідний профіль:

Orcid 0000-0001-7401-3128

Google Scholar kDboRbMAAAAJ

Scopus authors 57200271581

ResearcherID R-4513-2017

Індекс Хірша (Scopus) 1

Інше

 • Відповідальна за розроблення додатків до диплома європейського зразка для бакалаврів і магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та наповнення каталогу освітніх послуг спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»; відповідальна за впровадження Системи управління якістю від кафедри фінансів.
 • Наукові інтереси: оцінювання впливу фінансових чинників на економічне зростання в Україні; формування портфелю фінансових активів, включаючи криптовалюту; розвиток страхового ринку України.

Кафедра фінансів