Гориславець Павло Анатолійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гориславець Павло Анатолійович
WiKi Horyslavets.jpg
Дата народження 13 серпня 1979 р.
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Фінанси».
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович
Дата присвоєння н.с. ДК №040415 від 12.04.2007
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 12ДЦ №027650 від 14.04.2011
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів, завідувач кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ)

Гориславець Павло Анатолійович — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».

Зміст

Загальна інформація

Дата народження 13 серпня 1979р.

Професійна діяльність

 • 2007 - дотепер - Доцент кафедри фінансів
 • 2005 - 2007 - Старший викладач кафедри фінансів
 • 2003 - 2005 - Асистент кафедри фінансів
 • 2001 - 2003 - Аспірант з відривом від виробництва кафедри фінансів

Стажування та підвищення кваліфікації

 • Стажування - ПАТ Акціонерна страхова компанія Дністер, 2018.
 • Вища технічна школа в Катовіцах, 2022
 • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг для керівників експертних груп, 2021.
 • Національний університет Львівська політехніка. «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм», 2021.
 • Навчальний центр Національного банку України, 2020 рік.
 • Краківський економічний університет, 2019.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються

 • Страховий менеджмент
 • Моделювання діяльності на страховому ринку
 • Страхування

Науково-дослідна робота

Напрями наукових досліджень

 • «Страховий менеджмент», «Страховий ринок, закономірності та перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги й особливості їх реалізації», «Формування та розміщення страхових резервів», «Забезпечення фінансової надійності страховиків», "Перестрахування на внутрішньому і зовнішніх ринках", "Страховий маркетинг та напрямки його активізації", "Фінансова система, основні напрями її реструктуризації".

Наукові профілі, облікові записи

Тема кандидатської дисертації

 • Планування та організування страхування у державному секторі економіки», спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, 2006 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації № 0104U002289).

Участь у госпдоговірних темах

 • Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічного ефекту від впровадження енергоощадних технологій у ПрАТ «Добра вода», 2018.
 • Консультативні послуги на тему «Впровадження моделі інтегрованого управління фінансовими ризиками у ТзОВ«Галицька будівельна гільдія», 2020.
 • «Консультативні послуги на тему «Оцінювання економічної ефективності виробництва продукції тваринництва ТзОВ «Галичхутро», №591, 2021 рік.

Участь у зареєстрованих в УкрІНТЕІ НДР

 • Розвиток фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних трансформацій, керівник, #0114U005251, 01.05.2014 - 31.12.2018.
 • Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої промислової революції, #0120U100026, 01.12.2019 - 31.12.2023.

Основні наукові праці

SciVerse SCOPUS, Web of Science

 1. Horyslavets P., Plonka M., Trynchuk V. Experience marketing and its tools in promoting the insurance services // Інноваційний маркетинг = Innovative Marketing. – 2018. – Vol. 14, iss. 1. – Р. 41–48. (SciVerse SCOPUS).
 2. Moroz L.I., Khoma I.B., Horyslavets P.A. Modeling of production processes with regeneration for ensuring enterprise competitiveness // Mathematical Modeling and Computing. – 2021. – Vol. 8, № 1. – С. 78–88. 0,49 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).
 3. Khoma I., Moroz L., Horyslavets P. Diagnostics of conflicts within the Business Social Responsibility Forming System // Journal of Competitiveness. – 2018. – Vol. 10, iss. 3. – P. 16–33. (Web of Science, Index Copernicus International)
 4. Тринчук В. В., Гориславець П. А., Горбова Х. В., Зелениця І. М. Фінансовий омбудсмен та його роль у питаннях захисту прав споживачів на страховому ринку Польщі // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2018. – Т. 3, № 26. – С. 268–280. (Web of Science, Index Copernicus International).

Монографії, розділи в колективних монографіях

 1. Хома І.Б., Гориславець П.А. Проблеми фінансових посередників та їх вплив на фінансово-економічні процеси в країні в умовах пандемії COVID-19 // Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): колективна монографія / за ред. Л.М.Савчук, Л.М. Бандоріної – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 c. С.352-369.
 2. Modern technologies in the development of economy and human well-being: колективна монографія / L. Kloba, N. Dobosz, P. Horyslavets, O. Pozniakova, K. Shchyrba, І. В. Ангелко, І. А. Лех, В. О. Івашків. – Katowice, Poland: Publishing House of University of Technology, Katowice, 2020. – 295 c.
 3. Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27): колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 c.
 4. Innovation technologies in economy and society: колективна монографія / K. Danylkiv, K. Gorbova, N. Dobosz, L. Kloba, P. Horyslavets, N. Lysyak, I. Lekh, N. Samotiy, V. Teslyuk, K. Beregovska, A. Holovatyy, M. Lapishko, Z. Lapishko, N. Bozhko, L. Tsubov, O. Tsubova, I. Yemchenko. – Katowice, Poland: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. – 343 c.
 5. Гориславець П.А. Страховые фонды как источник финансовых ресурсов для финансирования инновационного развития топливно-энергетического комплекса / І.В.Алєксєєв, П.А.Гориславець // У кн.: Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности / Под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2004. – С. 247–250. (розділ у колективній монографії).

Статті у фахових та інших виданнях

 1. Гориславець П.А., Величко І. І. Управління грошовими потоками підприємств оптової торгівлі // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2020. – № 5 (37), т. 2. – С. 128–133. 0,04 ум.д.ар.
 2. Хома І. Б., Гориславець П. А., Роскіна А. Ю. Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2020. – Вип. 30. – С. 204–208. (Index Copernicus International).
 3. Добош Н. М., Данилків Х. П., Гориславець П. А. Формування доходів об'єднаних територіальних громад в умовах удосконалення податкового законодавства // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 46–51. (Index Copernicus International).
 4. Khoma I., Horyslavets P. Modeling of the insurance company activity in the financial control system // Actual scientific research : collection of scientific articles. – 2018. – P. 136–139.
 5. Тринчук В. В., Гориславець П. А., Єдинак Т., Зеленица І. Міжнародний досвід функціонування інституту фінансового омбудсмена // Страхова справа. – 2018. – № 2 (70). – С. 28–35.
 6. Гориславець П. А., Бондаренко Л. П., Політило М. П. Система управління інноваційним розвитком суб’єктів кооперування з позиції управлінських рішень // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 325–332. (Index Copernicus International).

Публікації тез доповідей на конференціях

 1. Horyslavets P. Optimization of insurance portfolio for Ukrainian insurers // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 41–42. 0,09 ум.д.ар.
 2. Horyslavets P. Volatility of motor insurance statistics in Ukraine // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 22–24.
 3. Хома І. Б., Гориславець П. А. Загрози фінансової безпеки страхового ринку України // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 09–10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 91–93.
 4. Dobosz N., Horyslavets P. Podstawowe zasady tworzenia portfeli inwestycyjnych przes ukrainskich ubezpieczycieli // Information and innovation technologies in the XXI century : materials of 2 International scientific conference (Katowice, Poland, 23–24 September 2019). – 2019. – C. 1–2.
 5. Horyslavets P., Handziuk Y. The peculiarities of inflation and domestic currency depreciation impact on non-life insurance in Ukraine // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – С. 64–66.
 6. Тринчук В. В., Гориславець П. А. Зарубіжний досвід використання альтернативних (досудових) механізмів захисту прав споживачів на страховому ринку // Страховий ринок України на шляху євроінтеграції : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17–18 квітня 2018 р. – 2018. – C. 130–135.
 7. Тринчук В. В., Гориславець П. А. Захист прав споживачів на страховому ринку Польщі // Модернізація фінансово-кредитної системи : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2018 р.). – 2018. – C. 157–159.
 8. Гориславець П. А. Проблеми оптимізації страхового портфеля // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 46. (За іншою тематикою).
 9. Гориславець П. А., Гандзюк Ю. О. Моделювання впливу інфляції та девальвації національної валюти на страховий ринок України // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : матеріали V Міжнародного наукового семінару, 18–19 травня 2017 р., Львів. Частина 2. – 2017. – С. 36–40. (За іншою тематикою).

Почесні звання та нагороди

Виконання проєктів із фінансуванням країн ЄС

 • Implementation of Education Quality Assurance System via Cooperation of University-Business-Government in HEIs (EDUQAS). Project no.586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP

(2017-2895/001-001) (Erasmus+).

Основні навчально-методичні публікації

Підручники та навчальні посібники, конспекти лекцій

 • Конспекти лекцій з дисциплін «Страховий менеджмент», «Моделювання діяльності страхових компаній на фінансовому ринку»

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • ЕНМК «Страховий менеджмент», сертифікат Е41-231-340/2014 №00741.

Навчально-методичні праці

 1. Партин Г. О. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять / Г. О. Партин, П. А. Гориславець, Х. П. # Данилків, К. Ф. Телюк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019. – 59 c.
 2. Лапішко М. Л. Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: Методичні рекомендації до виробничої практики / М. Л. Лапішко, П. А. Гориславець, Л. Г. Кльоба, Х. В. Горбова, Н. М. Добош, В. Б. Дзьоба, Х. П. Данилків. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 18 c.
 3. Гориславець П. А. Методичні рекомендації до державного екзамену з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: Методичні рекомендації до державного екзамену / П. А. Гориславець, Л. Г. Кльоба, Х. В. Горбова, Н. М. Добош, В. Б. Дзьоба, Х. П. Данилків. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 43 c.