Ливдар Марта Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ливдар Марта Василівна
Mvlyvdar.jpg
Alma mater Львівська державна фінансова академія
Дата закінчення 2006
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 26.06.2014
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 23.10.2018
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2016 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2015 -2016 старший викладач кафедри фінансів
 • 2011 –2015 асистент кафедри фінансів
 • 2006 – 2011 асистент кафедри фінансів Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола


Навчальна робота

Лекції з дисциплін «Гроші та кредит»(2015-2016), « Фінанси»(2015-2016), «Міжнародні ринки капіталу»( 2016 і дотепер), «Міжнародні фінансові ринки» (українською( 2018 –2020) та англійською мовами( 2019), «Міжнародні фінансові організації» (2019), «Фінансове проектування(2023)

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Бюджетний механізм соціально – економічного розвитку регіонів», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2014 рік

Участь у кафедральних темах

 • « Державна політика у сфері видатків бюджету» (номер державної реєстрації 0109U001974, 2010)
 • «Бюджетне регулювання розвитку освіти та науки» ( номер державної реєстрації 0109U001976, 2010 )
 • « Проблеми фінансово –кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково – технічної підготовки виробництва» (номер державної реєстрації 0117U004018, 2017)
 • «Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» (номер державної реєстрації 0117U004018) у 2020 р. при написанні Розділу 3 « Управління процесами фінансово – кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково – технічної підготовки виробництва», підрозділу 3.1. « Теоретичні засади формування механізму фінансування сталого розвитку на засадах приватно – публічного партнерства».

Участь у грантах

 1. Канадський інститут українських студій Альбертського університету 2016/2017 академічному році Research Grants in Ukrainian and Ukrainian Canadian Studies in the Humanities and Social sciences, Law, Education and Library Sciences 2016-2017 ( 25.02.2016)
 2. « Спільне (партисипативне) управління містом відповідно до умов сталого розвитку. .Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018–2019 рр. (21.04.2017 р.).
 3. «Механізм фінансування проектів сталого розвитку на засадах гарантування державними та місцевими органами влади» - запит на конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень для молодих науковців (23.02.2018 р.).# #
 4. Global innovation fund. Financial and technological mechanisms of economic sustainability of

societies (21.09.2022.)

Підвищення кваліфікації та стажування

 • 2014-2015 - Семінар психолого – педагогічних знань.) (Посвідчення № 080-2015 від 17.06. 2015, 105 год.)
 • 2015 - ТЗОВ « Мавіт»
 • 2017 - Сертифікат про підвищення кваліфікації у Інституті дистанційного навчання НУ « Львівська політехніка» за програмою : « Технології розроблення та проведення відеолекцій для дистанційного навчання» ( ОД02071010/009-17, 148 год.)
 • 2017 - Стажувалась in the International Institute of Innovations « Science-Education-Development » (Warsaw, Poland). (Certificate of training № 006.).
 • 2018 - ТОВ «Мультифарб»(довідка № 37 від 16.04.2018р.).
 • 2021 - ТзОВ «ЛВ ЛЕМБЕРГ ГРУП» ( 6 ЄКТС / 180 год. ( довідка № 16-3 від 15.12 .2021р.)
 • 2021-2022 - Навчання за програмою підвищення кваліфікації: «Розвиток професійно- педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти» у Національному університеті "Львівська політехніка" на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти у 2021-2022 рр. (6 ЄКТС / 180 год.)
 • 18.05.2022-16.09.2022 навчання за програмою практикуму « Проєктна грамотність для політехніків суспільно – гуманітарного циклу» Серія СТЛП / № 1058 -22 від 23.09.2022 р. (3 ЄКТС / 90год.)

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар. –Видавництво « Простір–М», 2018. –298с. ISВN 978-617-7501-62-5.
 2. Бюджетна система: підручник/ І.В. Алєксєєв, Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. –400с. ISВN 978-966-941-342-0
 3. Фінансова інфраструктура: навчальний посібник / Л. С. Федевич, О. І. Тревого, М. В. Ливдар. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 180 c. ISВN 978 – 966 – 418 – 342 – 7
 4. Міжнародні ринки капіталу: практикум: навчальний посібник / М. В. Ливдар, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 150 c. ISВN 978 – 966 – 418 – 344 – 1
 5. Міжнародні ринки капіталу.: словник / М. В. Ливдар, Л. С. Федевич. – Львів: Новий Світ- 2000, 2022. – 104 c. ISВN 978 – 966 – 418 – 340 – 3
 6. Словник термінів з дисципліни «Фінансова інфрастуктура»: словник / Л. С. Федевич, М. В. Ливдар. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 124 c. ISВN

Монографії

 1. Бюджетний механізм і соціально – економічний розвиток регіонів: Монографія./[І.В. Алєксєєв, Г.С. Лопушняк, М.В. Ливдар]. – Львів: Ліга – Прес, 2014. – 248 с.
 2. Lyvdar M. THE IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE RESERVES AND STATE DEBT ON THE ECONOMY OF UKRAINE. Theoretical and practical aspects of modern scientific research : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 256 р. ISBN 978-1-7364133-7-1 DOI : 10.51587/9781-7364-13371-2022-007
 3. Lyvdar M. Moderní aspekty vědy. - Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie: колективна монографія / M. Lyvdar, l. Antoshchuk, O. Roik. – Jesenice: Publishing Group „ Vědecká perspektiva “, 2022. – 550 c.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Ливдар М. В. Вплив фінансової глобалізації на світові фінансові кризи // Наукові перспективи (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія»). – 2022. – № 9 (27). – С. 246–259.
 2. Ливдар М. В. Блокчейн як технологія: проблеми та перспективи розвитку // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2022. – № 9 (65). – С. 163–168.
 3. Ливдар М. В., Валігура Н. С. Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 13 (13). – С. 168–176. 0,4 ум.д.ар.
 4. Ливдар М. В., Поліщук І. А. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки;. – 2022. – № 10 (66).
 5. Ливдар М. В., Чубка О. М., Фітяк Д. А. Оцінка фінансового стану та ймовірності банкрутства АТ «Укрзалізниця» [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 36.
 6. Ливдар М. В., Чубка О. М., Циган В. М. Тенденції капітальних інвестицій у Львівській області та їх сучасний стан [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 37.
 7. Ливдар М. В., Чубка О. М., Янківська У. В. Фінансова грамотність населення: вітчизняний досвід та українські реалії // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 65. – С. 152–156.
 8. Ливдар, М., Федевич, Л., Буковська, Н. Трудова міграція в Європі та її вплив на Україну/М. Ливдар, Л. Федевич, Н. Буковська // Економіка та суспільство. [Електронний ресурс] – 2021. – № 24, (фахове видання,) URL:https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-28
 9. Ливдар М.В, Федевич Л.С., Папірник С.Є. Міжнародна трудова міграція як елемент міжнародної економічної інтеграції. / М.В. Ливдар, Л.С. Федевич, С.Є. Папірник //Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» – 2021– Випуск1 (62), С.114-119 ( фахове видання, НМБД Index Copernicus; Google Scholar; Crossref) DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.62-19
 10. Lyvdar M., Heorhiadi N., Stasevych S., Lytvyn I., Danko T., Peredalo K., Lema H., Leschuk*** H., Rozmarina*** A. Analysis of the factors affecting the information support of enterprise management entities // Education excellence and innovation management: A 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International business information management association conference (IBIMA), 1–2 April 2020 Seville, Spain. – 2020. – C. 1777–1784.
 11. Lyvdar M., Lobodina Z., Lopushniak H., Kizyma T. Inclusive budgeting: theoretical aspects, prerequisites and necessity for its implementation in Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2020. – Т. 2, № 33. – С. 463–472. 0,04 ум.д.ар. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 12. Ливдар, М., Ярошевич, Н., Антощук, І. (2020) «Україна і міжнародний валютний фонд: особливості співпраці», Підприємництво та інновації, (13), с. 99-104. doi: 10.37320/2415-3583/13.19.
 13. Ливдар М., Федевич Л., Корначук О. (2020) «Досвід процесу децентралізації у країнах Європи» Підприємництво та інновації, (11-2), с. 112-117. doi: 10.37320/2415-3583/11.36.
 14. Lyvdar M. Elaboration of technology for implementing organizational solutions on innovative clusters development /О. Farat, M. Lyvdar // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5, No. 3. – P. 207–212. (Web of Science).
 15. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Романик В.І. Еволюція та сучасні особливості світової офшорної системи та вплив на Україну[Електронний ресурс] М.В. Ливдар, Н.Б. Ярошевич, В.І. Романик //Інфраструктура ринку. – 2019– № 38, С. 346-353. (фахове видання, НМБД Indexed in the ICI Journal Master List) URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/38_2019_ukr/56.pdf
 16. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Степанова А.В. Демографічна ситуація в Україні: проблеми та шляхи її вирішення[Електронний ресурс] / М.В. Ливдар, Н.Б. Ярошевич, А.В. Степанова //Приазовський економічний вісник. – 2019– № 6(17), С. 304-309. ( фахове видання, НМБД Index Copernicus) URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/6_17_ukr/57.pdf
 17. Ливдар М.В. Механізм надання державних та місцевих гарантій для фінансування проектів сталого розвитку /А.В. Мазур, О.В. Дідух // [Текст] Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(51). — Ужгород, 2018. – С. 161-164. (фахове видання, НМБД Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar).
 18. Ливдар М.В. Прозорість бюджету та залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні / М. В. Ливдар, Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат // Економіка та суспільство. [Електронний ресурс] – 2018. –№ 17, – С. 562 –567. (фахове видання), (Міжнародні наукометричні бази: НМБД Index Copernicus
 19. Ливдар М.В. Удосконалення механізму фінансування перевезення пільгових категорій пасажирів в Україні в умовах децентралізації / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 22-27.
 20. Ливдар М. В. Блокова структура господарських об’єднань та їх роль у інвестиційному процесі/ Л.С. Федевич, М. В. Ливдар// Причорноморські економічні студії. Науковий журнал, Випуск 13, Частина 2, 2017. – С. 45-50 (фахове видання, НМБД Index Copernicus)
 21. Ливдар М. В. Єврооблігації як інструменти ринку капіталу/ М. В. Ливдар, Л. Ф. Панюш// Економіка та суспільство. [Електронний ресурс] – 2017. – № 9, С. 1005 –1011. (фахове видання, НМБД Index Copernicus)
 22. Ливдар М. В. Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація/Г.С. Лопушняк, З.М. Лободіна, М. В. Ливдар// Економічний часопис -XXI. – № 161 (9-10’2016. –С. 79-84. (фахове видання, НМБД Scopus)
 23. Lyvdar M. V.Budgetary relations reform in Ukraine/H.S. Lopushnyak, Z.M. Lobodina, M.V. Lyvdar// Часопис економічних реформ. – 2016. – № 1 (21). –С. 44-54. (фахове видання, НМБД: Index Copernicus РІНЦ Google Scholar)
 24. Ливдар М. В. Стратегічні орієнтири державної фінансової політики щодо оборотного капіталу промислових підприємств /І. В. Алєксєєв, О.М.Чубка, М. В. Ливдар// Бізнес Інформ №11, 2016. – С. 270 –275. (фахове видання, НМБД: Index Copernicus, РІНЦ,Google Scholar)
 25. Ливдар М.В. Вплив бюджетної політики на соціально – економічний розвиток регіону/ М. В. Ливдар // Економіка та суспільство. [Електронний ресурс] – 2016. –№ 2, – С. 563 –566. (фахове видання), (Міжнародні наукометричні бази: НМБД Index Copernicus ).

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Міжнародні ринки капіталу» / М.В. Ливдар // – Сертифікат № 02290 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні ринки капіталу», Е41-231-690/2018 від 11.05.2018 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=885– 275 с.
 2. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни « Міжнародні фінансові ринки» / М.В. Ливдар, Л.С. Федевич, І.Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич // – Сертифікат № 02404 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні фінансові ринки», Е41-231-707/2018 від 10.07.2018 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=4049
 3. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни « Бюджетна система» / Н.Б. Ярошевич, Л.О. Шкварчук, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар// – Сертифікат № 02444 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Бюджетна система», Е41-231-712/2018 від 14.09.2018 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=7408
 4. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Страховий ринок» / І.Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич, М.В. Ливдар, І.І. Лащик // – Сертифікат № 02748 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні фінансові ринки», Е41-231-756/2019 від 04.04.2019 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=7527
 5. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» ( International Financial Markets) / М.В. Ливдар // – Сертифікат № 03160 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» ( International Financial Markets), Е41-231-826/2020 від 21.02.2020 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=6483
 6. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни « Державне управління інвестиційною діяльністю» / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар, О.М. Чубка // – Сертифікат № 03159 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Державне управління інвестиційною діяльністю», Е41-231-825/2020 від 21.02.2020 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=8697
 7. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Міжнародні фінансові організації» /М.В. Ливдар, Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат // – Сертифікат № 03204 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні фінансові організації», Е41-231-837/2020 від 27.04.2020 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=8775
 8. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Міжнародні фінансові організації» /М.В. Ливдар // – Сертифікат № 03205 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні фінансові організації». (International financial) Е41-231-838/2020 від 27.04.2020 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=9353
 9. Ливдар М.В.Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Фінансова інфраструктура» /Л.С. Федевич, М.В. Ливдар // – Сертифікат № 04569 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Фінансова інфраструктура» Е41-231-1036/2022 від 24.03.2022 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=8777

Додаткові відомості

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності

Авторські профілі:
Кафедра фінансів