Піхоцька Ольга Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Піхоцька Ольга Миколаївна
OPihocka.jpg
Alma mater Тернопільський фінансово-економічний інститут
Дата закінчення 1986
Спеціальність Фінанси і кредит
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 2006 р. ДК № 0366117
Вчене звання доцент кафедри податків, бюджету і казначейської справи
Дата присвоєння в.з. № 019116 від 18.04.2008 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2016 – дотепер доцент кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Публічні фінанси

 1. Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484 c.
 2. Furdychko L., Pikhotska О. Adverse influence of investment climate on investment attractiveness of Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2018. – Т. 3, № 26. – С. 281–291.
 3. Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Причини зростання державного боргу, його управління та обслуговування, оптимізація боргової політики України // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 45–49.
 4. Піхоцька О. М. Бюджетна система: навчальний посібник / О. М. Піхоцька, Л. Є. Фурдичко, Н. Г. Синютка. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 c.
 5. Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Стан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його стан, причини і наслідки // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 25–29.
 6. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. – №12 – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.5
 7. Піхоцька О. М., Хомякова І. С. Фінансування системи охорони здоров’я в умовах її реформування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2503). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.33
 8. Піхоцька О. М. Роль цільових фондів державного бюджету у фінансуванні соціально-економічного розвитку. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/80 Академічні візії. 12/2022 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7371427
 9. Піхоцька О. М., Ющик Ю. В. Аналіз виконання бюджетів в період воєнного стану // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2022. – Вип. 35. – С. 25–32. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/659 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486095
 10. Ivanchenkova, L., Maslov, A., Pikhotska, O., Partyn, H., Blishchuk, K., & Pikhotska, M. (2022). The role of digital technologies in the organization of control over tax liability settlements of budgetary institutions. Business, Management and Economics Engineering, 20(2), 389–403. https://doi.org/10.3846/bmee.2022.17419 URL: https://journals.vilniustech.lt/index.php/BMEE/article/view/17419


2. Державний фінансовий контроль

 1. Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484 c.
 2. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування стратегічних напрямів розвитку та реформування державного фінансового контролю в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 107–113.
 3. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Реалізація фінансової політики держави через найважливішу функцію державного управління // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : пленарне засідання науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11–12 квітня 2019 р., Львів. – 2019. – C. 30–34.
 4. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Підвищення фінансово-бюджетної дисципліни через функцію державного управління // Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни: збірник матеріалів І Міжнародного форуму, присвячений 100-річчю Університету ДФС України (Ірпінь, 23 травня 2019 р.). – 2019. – C. 121–126.
 5. Піхоцька, О. М., Піхоцька, М. Р. Досвід країн ОЕСР у організації державного фінансового контролю. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 34. C. 194-201. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/627 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7289587
 6. Ivanchenkova, L., Maslov, A., Pikhotska, O., Partyn, H., Blishchuk, K., & Pikhotska, M. (2022). The role of digital technologies in the organization of control over tax liability settlements of budgetary institutions. Business, Management and Economics Engineering, 20(2), 389–403. https://doi.org/10.3846/bmee.2022.17419 URL: https://journals.vilniustech.lt/index.php/BMEE/article/view/17419

3. Фінанси, гроші та кредит

 1. Фінанси: курс для фінансистів / колектив авторів: Буряк П.Ю., Жихор О.Б., Піхоцька О.М.. та ін. // Підручник / За ред. П.Ю. Буряка та О.Б. Жихор. – К.: „Хай-тек Пресˮ, 2010. – 528 с.
 2. Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Стан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його стан, причини і наслідки // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 25–29.
 3. Піхоцька, О., Попович, Н. П. Електронна валюта: міжнародний досвід і перспективи впровадження в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 32. C. 304-313. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/613 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7198023
 4. Піхоцька О., Іванів Я. Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників ринку фінансових послуг України. Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)»: журнал. 2022. № 13(13) 2022. С. 184-201. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-13(13)-184-201
 5. Янковська Л. А., Павловскі Г., Піхоцька О. М., Кошовий Б. О., Стецяк О. Б. Теоретичні засади організації фінансового менеджменту на підприємстві крізь призму інтердисциплінарного підходу [Електронний ресурс] // Академічні візії. – 2022. – Вип. 13 URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/92 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7478494
 6. Піхоцька О.М, Попович Н. П. Інтернет - трейдинг: суть, практичні аспекти та перспективи розвитку на біржовому ринку України. Věda a perspektivy № 11(18) 2022. С. 49-61. DOI:https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-11(18)-
 7. Піхоцька О. Недержавні пенсійні фонди на ринку фінансових послуг України / Promising scientific achievements in science, education and production – 2022. Monograph 1: колективна монографія / Nová Dubnica: Publishing House NES Nová Dubnica s.r.o., Slovenská Republika, 2022. – с. 11-19

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Формування і розвиток системи місцевих податків і зборів в Україні» за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит, 2006р.

Участь у госпдоговірних темах

2021р. «Формування системного підходу до калькулювання витрат Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «БІАРП» №790.

2022р. «Методи стратегічного управління витратами приватного підприємства «Промтехімпекс» №995-2022

Підвищення кваліфікації

2020 р. - Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській та Тернопільській областях (у м. Львів)

2016 р. - Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Піхоцька О. М. Бюджетна система: навчальний посібник / О. М. Піхоцька, Л. Є. Фурдичко, Н. Г. Синютка. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 c.
 2. Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484 c.
 3. Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.
 4. Фінанси: курс для фінансиста / колектив авторів: Буряк П.Ю., Жихор О.Б., Бугіль С.Я. та ін. // Підручник / За ред. П.Ю. Буряка та О.Б. Жихор. – К.: „Хай-тек Пресˮ, 2010. – 528 с.

Монографії

 1. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.
 2. Піхоцький В., Піхоцька О. Інструменти фінансового забезпечення економічного розвитку регіонів / Trends in scientific thought in economics and management: collective monograph / – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 502р. - PP. 302-313. DOI 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.III.6.1
 3. Піхоцька О. Особливості виконання місцевих бюджетів у період воєнного ствну / Moderní aspekty vědy. – Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie / Česká republika, Lázních: Publishing Group „Vědecká perspektiva“, 2022. – c.523-535 URL: file:///D:/Desktop/2022/25%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE.pdf
 4. Піхоцька О. Недержавні пенсійні фонди на ринку фінансових послуг України /Promising scientific achievements in science, education and production – 2022. Monograph 1: колективна монографія / Nová Dubnica: Publishing House NES Nová Dubnica s.r.o., Slovenská Republika, 2022. – с. 11-19


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Публікації у наукових фахових виданнях України, міжнародних виданнях та виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, Web of Science)

 1. Furdychko L., Pikhotska О. Adverse influence of investment climate on investment attractiveness of Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2018. – Т. 3, № 26. – С. 281–291. (Web of Science)
 2. Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Причини зростання державного боргу, його управління та обслуговування, оптимізація боргової політики України // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 45–49.
 3. Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Стан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його стан, причини і наслідки // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 25–29.
 4. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. – №12 – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.5
 5. Піхоцька О. М. Використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9545 (дата звернення: 29.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.86
 6. Піхоцька О. М., Хомякова І. С. Фінансування системи охорони здоров’я в умовах її реформування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2503 (дата звернення: 30.12.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.33
 7. Піхоцька О. М. Роль цільових фондів державного бюджету у фінансуванні соціально-економічного розвитку. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/80 Академічні візії. 12/2022 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7371427
 8. Піхоцька, О. М., Гаврилишин, П. М. Соціально-економічний розвиток територій: джерела фінансування. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 33. C. 167-176. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/635 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7340621
 9. Піхоцька, О. М., Піхоцька, М. Р. Досвід країн ОЕСР у організації державного фінансового контролю. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 34. C. 194-201. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/627 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7289587
 10. Піхоцька, О., Попович, Н. П. Електронна валюта: міжнародний досвід і перспективи впровадження в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 32. C. 304-313. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/613 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7198023
 11. Піхоцька О., Іванів Я. Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників ринку фінансових послуг України. Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)»: журнал. 2022. № 13(13) 2022. С. 184-201. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-13(13)-184-201
 12. Піхоцька О. М., Ющик Ю. В. Аналіз виконання бюджетів в період воєнного стану // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2022. – Вип. 35. – С. 25–32. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/659 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486095
 13. Янковська Л. А., Павловскі Г., Піхоцька О. М., Кошовий Б. О., Стецяк О. Б. Теоретичні засади організації фінансового менеджменту на підприємстві крізь призму інтердисциплінарного підходу [Електронний ресурс] // Академічні візії. – 2022. – Вип. 13 URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/92 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7478494
 14. Піхоцька О.М, Попович Н. П. Інтернет - трейдинг: суть, практичні аспекти та перспективи розвитку на біржовому ринку України. Věda a perspektivy № 11(18) 2022. С. 49-61. DOI:https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-11(18)-
 15. Ivanchenkova, L., Maslov, A., Pikhotska, O., Partyn, H., Blishchuk, K., & Pikhotska, M. (2022). The role of digital technologies in the organization of control over tax liability settlements of budgetary institutions. Business, Management and Economics Engineering, 20(2), 389–403. https://doi.org/10.3846/bmee.2022.17419 URL: https://journals.vilniustech.lt/index.php/BMEE/article/view/17419 (Scopus)

Опубліковані праці апробаційного характеру

 1. Піхоцька О. М. Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 86–88.
 2. Піхоцька О. М. Міжбюджетні відносини об’єднаних територіальних громад з державним бюджетом // Фінансовий ринок: інституції та інструменти : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р. – 2018. – C. 86–88.
 3. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Реалізація фінансової політики держави через найважливішу функцію державного управління // Проблеми розвитку публічного управління в Україні: пленарне засідання науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11–12 квітня 2019 р., Львів. – 2019. – C. 30–34.
 4. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Підвищення фінансово-бюджетної дисципліни через функцію державного управління // Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни : збірник матеріалів І Міжнародного форуму, присвячений 100-річчю Університету ДФС України (Ірпінь, 23 травня 2019 р.). – 2019. – C. 121–126.
 5. Піхоцька О.М. Вплив бюджетної децентралізації на фінансове забезпечення територіальних громад // Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 18 листопада 2020р.) – 2020. С.56-58.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Сертифікат № 02364 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Гроші та кредит" (Курило О.Б., Піхоцька О.М.), Е41-231-697/2018 від 13.06.2018р.
 2. Сертифікат № 04352 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Державний фінансовий контроль" (Піхоцька О.М., Урікова О.М.), Е41-231-1022/2021 від 25.11.2021р.
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Публічні фінанси» / Ярошевич Н.Б., Піхоцька О.М., Червінська О.С. (Сертифікат № 04296 від 01.11.2021 р. Номер і дата реєстрації: E41-231-1064/2022 від 01.09.2022 р. Адреса розміщення: http:// vns.lpnu.ua/course/view.php?id=14212)


Кафедра фінансів