Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:02, 9 березня 2023, створена Галина Мончак (обговореннявнесок) (Загальна інформація)

Перейти до: навігація, пошук
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
ІАДУ.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІАДУ
Дата заснування 1998 рік
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства
Директор д.е.н., проф. Пилипенко Любомир Миколайович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея 5, 4-й корпус, кім. 10
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/iapo
Власний сайт http://www.ipk.polynet.lviv.ua

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку (ІАДУ) — це навчально-структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів, перепідготовку спеціалістів, які отримають другу вищу освіту, та підвищення кваліфікації фахівців за всіма напрямами та спеціальностями, ліцензованими в Національному університеті.

Загальна інформація

В структуру Навчально-наукового Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку входять:

 • Дирекція інституту (кімн. 10, IV навч. корп.)
 • Деканат базової вищої освіти за скороченими термінами, який організовує навчальний процес підготовки бакалаврів за скороченими термінами навчання (кімн. 105, I навч. корп.)
 • Деканат повної вищої освіти який організовує підготовку магістрів специфічних категорій і спеціалістів (кімн. 104, I навч. корп.)
 • Деканат післядипломної освіти, який забезпечує перепідготовку спеціалістів і підвищення кваліфікації фахівців (кімн. 103, I навч. корп. та кімн. 1, IV навч. корп)
 • Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту (кімн. 2а, V навч. корп.)
 • Кафедра державної політики та врядування
 • Кафедра публічного управління та публічної служби
 • Кафедра регіонального та місцевого розвитку
 • Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Кафедра управління проєктами (кімн. 2, V навч. корп.)
 • Німецько-український освітній центр
 • Центр професійної атестації та сертифікації
 • Центр підвищення кваліфікації фахівців
 • Центр підвищення кваліфікації публічних службовців
 • Відділ інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу ( кімн. 14, IV навч. корп.)
 • Відділ фінансових розрахунків (кімн. 2, IV навч. корп.)

Кафедри очолюють професори, а серед викладацького складу — сім кандидатів наук.

В складі ІАДУ створена вчена рада інституту та науково-методична рада.

Інститут має власну матеріально-технічну базу — обладнані технічними засобами навчальні аудиторії в І, IV та V навчальних корпусах і гуртожитку № 8 — всього 18 власних аудиторій і лабораторій на 878 місць, у тому числі спеціалізована мультимедійна аудиторія, три комп’ютерні класи на 42 робочі місця, які обладнані сучасними комп’ютерами з під’єднанням до мережі Інтернет, міжкафедральний методичний кабінет, Лінгвістично-освітній центр, сучасний лінгафонний кабінет з комп’ютеризованою системою, власний копіювально-розмножувальний центр для видавництва навчально-методичних матеріалів.

Історія інституту

Навчально-науковий Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка» організовано в 1998 р. на базі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства, створеного в 1991 р.

Згідно з наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 12 січня 2023 р. №11-1-10 Інститут державного управління приєднаний до Інституту адміністрування та післядипломної освіти і перейменований у навчально-науковий Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку з 1 лютого 2023 р.

За свою понад двадцятирічну історію інститут зайняв в системі вищої освіти важливе місце як один з провідних центрів забезпечення безперервної освіти громадян, реалізації програми «Освіта впродовж життя».

Географія осіб, що навчалися та навчаються в інституті, охоплює Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Рівненську, Тернопільську, Волинську, Хмельницьку, Київську, Чернігівську, Запорізьку, Одеську, Донецьку, Луганську області та АР Крим.

Вчена рада інституту

[[1]]

Пропозиції інституту

Інститут проводить:

 • Підготовку студентів за освітньо-професійними програмами «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»
 • Перепідготовку спеціалістів (друга вища освіта)
 • Підвищення кваліфікації фахівців

Підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за всіма напрямами та спеціальностями, ліцензованими в Національному університеті «Львівська політехніка».

Заняття проводять викладачі базових інститутів і кафедр університету з використанням всієї наявною навчально-наукової бази Львівської політехніки.

Проведення навчального процесу підготовки фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та перепідготовки спеціалістів повністю забезпечують кафедри Національного університету «Львівська політехніка» як основні ланки університету, відповідальні за підготовку фахівців. До проведення занять за всіма навчальними дисциплінами залучені провідні викладачі Львівської політехніки — професори, доценти, старші викладачі, асистенти відповідних кафедр Університету та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм міста Львова та Західного регіону. За участі кафедр та методичних комісій базових напрямів підготовки здійснюється формування навчальних планів, які за змістом відповідають навчальним планам денної форми навчання з акцентом на самостійну роботу студентів і слухачів. У навчальному процесі також використовується навчально-лабораторна база кафедр та навчально-методичне й інформаційне забезпечення університету. Студенти і слухачі ІАПО мають можливість користуватись навчальною бібліотекою Університету та мають доступ до віртуального навчального середовища.

Напрями та спеціальності інституту

Напрям підготовки Спеціальність
Специфічні категорії

(після отримання вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра чи за ОКР «спеціаліст»)

 • Управління проектами (Управління бізнес-проектами)
 • Якість, стандартизація та сертифікація (заочна форма)
 • Управління фінансово-економічною безпекою
 • Адміністративний менеджмент

Детальніше ознайомиться з інформацією можна на сайті Політехніки.

Співпраця

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку є учасником державної програми підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом їх перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності за рахунок ваучерів, які видаються Державною службою зайнятості. Перепідготовка спеціалістів за рахунок ваучерів вже розпочалася і буде здійснюватися за 6 спеціальностями, що входять в перелік, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. №207.

Інститут бере участь у міжнародних проектах. У межах проекту EDUKT за програмою Tacis пройшли перепідготовку та отримали консультації з питань відкриття власного бізнесу, створення нових комерційних структур понад 2500 колишніх офіцерів та членів їхніх сімей. За програмою INCO-Copernicus завершено роботу над проектом «Regenerate», за яким розвиватимуть і використовуватимуть нетрадиційні джерела енергії в країнах Східної Європи.

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку бере участь в організації та проведенні Національних і міжнародних конференцій, семінарів, виставок та презентацій.

Список кафедр інституту

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, м. Львів; 4-й н.к., кімн. 10

Тел.: +38 (032) 258-22-06, (032) 258-22-92, (032) 258-25-80, (098) 399 09 42 (дирекція)

E-mail: iapo.dept@lpnu.ua