Кафедра публічного врядування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра публічного врядування
[[Зображення:‎|200px]]
Абревіатура ПВР
Дата заснування 19 квітня 2024 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 9
К-сть доцентів 8
К-сть докторів наук 8
К-сть професорів 6
Приналежність Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Завідувач кафедри к.політ.н., доцент Буник Микола Зиновійович
Розташування (адреса) смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; кімн. 216
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]

Кафедра публічного врядування — це науково-навчальний підрозділ Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Історія

Кафедра публічного врядування утворена наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка від 19 квітня 2024 р. №233-1-10 «Про об’єднання кафедр державної політики та врядування і публічного управління та публічної служби навчально-наукового інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку».

Колектив кафедри має значний досвід у підготовці управлінських кадрів для органів публічного управління у структурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, а з 2021 р. в Національному університеті «Львівська політехніка».

Наші студенти мають можливість отримати найкращі знання у сфері публічного управління, а також пройти стажування в Німеччині (Берлін, Гюстров, Майсен). Наші випускники займають відповідальні посади на всіх рівнях публічної влади, у тому числі в Кабінеті Міністрів України.

Науково-педагогічний штат кафедри нараховує 17 працівників, з них: 8 докторів наук (6 професорів, 2 доценти), 9 кандидатів наук (6 доцентів, 3 старші викладачі).

Кафедру очолює кандидат політичних наук, доцент Буник Микола Зиновійович.

Пріоритетними завданнями кафедри є:

 • Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» через докторантуру та аспірантуру
 • Участь у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 • Виконання прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування»
 • Забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування експертно-консультативними, інформаційно-аналітичними, науково-методичними та іншими послугами з питань публічної політики
 • Європейської інтеграції України, реформування правової та політичної системи України, розвитку інформаційного суспільства та забезпечення інформаційної безпеки України

Наукова діяльність

Кафедра публічного врядування готує публічних службовців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
 • Доктор філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють наукові дослідження за такими напрямами:

 • Методологія наукових досліджень у публічному управлінні
 • Методологія аналізу публічної політики та врядування
 • Організаційно-правові засади публічного управління
 • Територіальна організація влади в Україні
 • Формування публічної політки, стратегій та програм розвитку на національному, регіональному та місцевому рівнях
 • Політика національної безпеки, забезпечення національної та міжнародної безпеки, інформаційна безпека та протидія дезінформації
 • Соціальна і гуманітарна політика
 • Інформаційні технології та комунікації в публічному управлінні
 • Керівник в інституціях сфери публічного управління
 • Кадрова політика і державна служба
 • Публічне управління територіальних громад
 • Теорія і практика реформ у системі публічного управління
 • Соціальна довіра і легітимність влади
 • Теорія і практика публічного управління охороною здоров’я
 • Геополітична стратегія, європейська та євроатлантична інтеграція України, впровадження європейських стандартів в публічне управління
 • Українська національна ідея, етнополітика та етнонаціональні відносини, формування української національної ідентичності
 • Розвиток інфраструктури безпеки регіонів, забезпечення безпеки міста та об’єднаних територіальних громад, створення центрів безпеки громадян
 • Етичні та правові аспекти публічного управління

Кафедра координує видання електронного наукового журналу категорії Б «Демократичне врядування».

Партнери

 • Львівська міська рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Львівська гуманітарна гімназія ім. О. Степанівни
 • Вища школа публічного управління, поліції та права Землі Мекленбург-Передня Померанія (Гюстров, Німеччина)
 • Вища школа публічного управління та права Саксонії (Майсен, Німеччина)
 • Вища школа економіки та права (Берлін, Німеччина)
 • Філософсько-політична академія (Бонн, Німеччина)
 • Університет Лойоли (Новий Орлеан, США)
 • Вища школа безпеки і охорони у Варшаві (Варшава, Польща)
 • Інститут європейської культури. Познанський університет (Познань, Польща)
 • Бременський університет

Викладацький склад

Контакти

смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16, кімн. 216

E-mail: PGO.dept@lpnu.ua