Кафедра державної політики та врядування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра державної політики та врядування
[[Зображення:‎|200px]]
Абревіатура ДПВ
Дата заснування 27 липня 2021 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 4
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 9
Приналежність Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Завідувач кафедри д.іст.н., професор Красівський Орест Якубович
Розташування (адреса) смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; кімн. 222
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]

Кафедра державної політики та врядування — це науково-навчальний підрозділ Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра державної політики та врядування створена наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 27 липня 2021 р. №414-1-10 «Про утворення в складі Національного університету «Львівська політехніка» навчально-наукового інституту державного управління». Її організація відбулася на основі кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, після його реорганізації відповідно до Указу Президента України.

Відповідно до наказу ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 12 січня 2023 року № 11-1-10 «Про реорганізацію Інституту державного управління та перейменування Інституту адміністрування та післядипломної освіти» кафедра державної політики та врядування продовжує свою роботу у складі навчально-наукового Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку.

Колектив кафедри має значний досвід участі у наукових проектах, проведенні міжнародних конференцій, організації стажування студентів та викладачів закордоном. Працівники кафедри провели три міжнародних конференції, присвячені всесвітньовідомому економісту, уродженцю міста Львова Людвігу фон Мізесу, а також встановили пам’ятну дошку на будинку його народження. Студенти кафедри щорічно беруть участь у літніх та зимових школах у Берліні, Майсені, Гюстрові (Німеччина).

Науково-педагогічний штат кафедри нараховує 9 працівників, з них: 4 доктори наук (1 професор), 4 кандидати наук (4 доценти), 4 старші викладачі.

Кафедру очолює доктор історичних наук, професор Красівський Орест Якубович.

Стратегічні цілі кафедри

Підготовка висококваліфікованих фахівців для органів державного управління та місцевого самоврядування, які б відзначалися системним розумінням політичних та управлінських процесів, баченням перспективних напрямів реформ, спроможністю сприяти процесам європейської інтеграції України, ефективно забезпечувати реалізацію державної політики у різних сферах публічного життя, зокрема у сфері національної безпеки; сприяння актуальним для сучасної держави та суспільства науковим дослідженням докторантів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка».

Пріоритетні завдання кафедри

 • Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у галузі науки «Публічне управління та адміністрування» через докторантуру, аспірантуру
 • Участь у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 • Виконання прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами розвитку галузі науки «Публічне управління та адміністрування»
 • Забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування експертно-консультативними, інформаційно-аналітичними, науково-методичними та іншими послугами з питань європейської інтеграції України, реформування правової та політичної системи України, розвитку інформаційного суспільства та забезпечення інформаційної безпеки України

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін

Аспірантура (доктор філософії, PhD):

 • Публічна політика як управління суспільними процесами
 • Управління регіонами в Європейському Союзі


Спеціальність «Публічне управління та адміністрування», магістр:

 • Державна політика та врядування
 • Державна політика України: новітні виклики
 • Правове та інформаційне забезпечення публічного управління
 • Принципи та етика публічного управлінця
 • Публічне управління у сфері забезпечення національної безпеки України


Спеціальність «Публічне управління та адміністрування», бакалавр:

 • Зв’язки з громадськістю
 • Право в публічному управлінні
 • Риторика
 • Співпраця з Європейським Союзом
 • Українська мова та діловодство
 • Управління неприбутковими організаціями

Колектив працівників кафедри

 1. Красівський Орест Якубович — д.іст.н., професор, завідувач кафедри
 2. Буник Микола Зиновійович — к.політ.н., доцент, доцент, заступник завідувача кафедри
 3. Пасічник Василь Миколайович — д.держ.упр., доцент, доцент
 4. Кіянка Ірина Богданівна — д.політ.н., доцент, доцент
 5. Панфілова Тетяна Олександрівна — д.іст.н., доцент, доцент
 6. Олефіренко Ольга Володимирівна — к.держ.упр., старший викладач
 7. Підбережник Надія Петрівна — к.держ.упр., старший викладач
 8. Хаварівська Галина Степанівна — к.держ.упр., старший викладач
 9. Вовжиняк Мар'яна Владиславівна — старший викладач

Контакти

смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16, кімн. 319

E-mail: dvp.dept@lpnu.ua