Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
ІАДУ.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІАДУ
Дата заснування 1991 р.
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства
Директор д.е.н., проф. Пилипенко Любомир Миколайович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4-й н.к., кімн. 10
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку (ІАДУ) — це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку утворений наказом ректора університету від 12.01.2023 р. №11-1-10 шляхом приєднання Інституту державного управління до Інституту адміністрування та післядипломної освіти. Історія інституту сягає 90-х років ХХ століття і пов’язана із заснуванням 08.07.1991 р. у Львівському політехнічному інституті Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів та створенням відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1995 р., №398/95 в смт. Брюховичі Львівського філіалу Української Академії державного управління при Президентові України, який у 2001 р. реорганізовано у Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку є базовим навчально-науковим підрозділом Львівської політехніки з підготовки фахівців зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за всіма рівнями вищої освіти — бакалавр, магістр, доктор філософії, а також докторів наук з державного управління.

Крім цієї спеціальності, кафедри інституту здійснюють підготовку магістрів за освітніми програмами спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент».

Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
281 «Публічне управління та адміністрування»

Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
051 «Економіка»

Соціальна економіка, аналітика та управління

073 «Менеджмент»

Бізнес-адміністрування: стратегічний розвиток та інновації

Менеджмент

Управління проектами

Управління фінансово-економічною безпекою

281 «Публічне управління та адміністрування»

Адміністративний менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (для державних службовців)

Ринкова аналітика

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (підготовка докторів філософії):
281 «Публічне управління та адміністрування»

Публічне управління та адміністрування

Ще один напрям освітньої діяльності інституту – підвищення кваліфікації та професійний розвиток фахівців. В інституті реалізовують понад 50 програм підвищення кваліфікації, зокрема:

Архітектура, будівництво та дизайн інтер’єрів:

 • Архітектурне об’ємне проєктування
 • Проєктування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю та складними інженерно-геологічними умовами
 • Розроблення містобудівної документації
 • Базовий курс дизайну інтер’єрів

Геодезія та землеустрій:

 • Підготовка та перепідготовка інженерів-геодезистів для роботи на об’єктах паливно-енергетичного комплексу
 • Програма інженери-геодезисти
 • Програма інженерів-землевпорядників
 • Програма підвищення кваліфікації з фотограмметрії та дистанційного зондування
 • Цифрове аерознімання з БПЛА

Електрична інженерія:

 • Керівний склад електроенергетичних компаній та організацій
 • Спеціаліст з високовольтних вимірювань, випробувань ізоляції, захисту від перенапруг обладнання енергопідприємств
 • Спеціаліст з експлуатації і ремонту повітряних ліній електропередачі
 • Спеціаліст з експлуатації приладів обліку електроенергії
 • Спеціаліст з експлуатації та ремонту підстанцій
 • Спеціаліст з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж
 • Спеціаліст з релейного захисту і автоматики
 • Спеціаліст з технічного аудиту (інспектор енергонагляду)

Електробезпека:

 • Електробезпека в підприємствах та установах

Енергетика:

 • Диспетчер району електричних мереж
 • Енергетичний аудит
 • Спеціалісти систем телекомунікацій, автоматики і телемеханіки в енергетиці

Теплоенергетика:

 • Підвищення кваліфікації керівного та оперативного персоналу електроцеху ТЕЦ і ТЕС
 • Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з обслуговування промислового котельного устаткування та теплових мереж
 • Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у галузі промислової теплоенергетики

Сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель:

 • Підвищення кваліфікації для провадження діяльності з обстеження інженерних систем будівель
 • Підвищення кваліфікації для провадження діяльності з сертифікації енергетичної ефективності
 • Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності за освітньо-професійною програмою Сертифікація енергетичної ефективності і обстеження інженерних систем будівель

Захист довкілля:

 • Моніторинг, звітність, верифікація парникових газів: розробка планів моніторингу та верифікації звітів про викиди

Інформаційні технології та захист інформації:

 • Спеціалізовані комп'ютерні системи
 • Оцінювання захищеності інформації. Захист інформації від засобів технічної розвідки

Фармація:

 • Базовий курс з належної виробничої практики (GMP)

Механічна інженерія та прикладна механіка:

 • Підготовка та перепідготовка операторів пересувних установок абразивної обробки на базі лабораторії сервіс-офісу з інженерного матеріалознавства «MESO»
 • Порівняльний аналіз стандартів України і ЄС у машинобудуванні
 • Технічна діагностика обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів

Охорона праці та радіаційна безпека:

 • Охорона праці на підприємствах та установах
 • Навчання з питань радіаційної безпеки для керівного складу підприємств, які проводять діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання
 • Навчання з питань радіаційної безпеки для персоналу, що безпосередньо працює з джерелами іонізуючого випромінювання

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти:

 • Компетентнісний підхід як основна складова формування вчителя нової української школи
 • Педагогічний процес у сучасній українській школі
 • Розроблення проекту: організування профорієнтаційної та вступної кампанії закладу освіти

Публічне управління та адміністрування:

 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень
 • Ефективність та доброчесність у публічному управлінні
 • Ефективність у публічному управлінні
 • Європейська інтеграція України
 • Запобігання корупції та забезпечення доброчесності
 • Інформаційна безпека
 • Комунікація та взаємодія
 • Лідерство в органах публічної влади
 • Міжнародний досвід вирішення конфліктів
 • Прозорість у публічному управлінні
 • Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ
 • Сприйняття змін в органах публічної влади
 • Стратегічне управління
 • Управління державними інвестиціями, зокрема із застосуванням методики аналізу витрат і вигоди
 • Управління змінами та прийняття ефективних рішень
 • Управління публічними фінансами
 • Управління трансформаціями у сферах музейництва та культурної спадщини
 • Формування конкурентних відносин як частина конкурентної політики в публічній сфері
 • Цифрова грамотність

Маркетинг та менеджмент:

 • Інтернет-маркетинг для бізнесу
 • Підготовка менеджерів (управителів) багатоквартирного будинку (групи будинків)
 • Гіди-адміністратори пішохідного туризму. Менеджмент міжнародного туризму

Бухгалтерський облік і фінанси:

 • Основи бухгалтерського та податкового обліку і звітності
 • Фінанси для керівників та нефінансових менеджерів

Підрозділи інституту

Кафедри

Центри підвищення кваліфікації та професійного розвитку

Науково-дослідні підрозділи

Вчена рада інституту

Спеціалізовані вчені ради інституту

Для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів в інституті функціонують дві спеціалізовані вчені ради:

Д 35.052.26 за спеціальностями:

 • 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Д 35.052.27 за спеціальностями:

 • 25.00.01 Теорія та історія державного управління
 • 25.00.02 Механізми державного управління

Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця інституту насамперед пов’язана з реалізацією міжнародних освітньо-наукових проектів. Упродовж останніх років кафедри та центри інституту успішно виконали такі проекти:

 • SMALE «Скандинавський менеджмент» — спільно з науковцями Університетського коледжу Остфольда (Галден, Норвегія). Основною метою цього проекту стала розробка дворічної освітньо-професійної програми підготовки магістрів за напрямком «Економіка та адміністрування — діджиталізація»
 • «Creative Spark: Higher Education Enterprise Program» — спільно з Tech StartUp School Львівської політехніки та Кінгстонським університетом Лондона. Цей проект спрямований розвинути підприємницькі навички у творчих амбітних студентів та підприємців-початківців
 • Проекти Jean Monnet
 • Проект DISCO (Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities) – спрямований на посилення інноваційного потенціалу закладів вищої освіти через спільне навчання та співпрацю
 • Програми міжнародної академічної мобільності ERASMUS+


Основні чужоземні партнери інституту:

 • Вища професійна школа в Тюрінгії (Німеччина)
 • Вища школа публічного управління, поліції та права Землі Мекленбург (Передня Померанія, Німеччина)
 • Вища школа економіки та права у Берліні (Німеччина)
 • Каліфорнійський державний університет Сан Бернардіно (США)
 • Краківський економічний університет (Польща)
 • Гданський університет (Польща)
 • Вармінско-Мазурський університет (Польща)
 • Словацький університет сільського господарства в Нітрі
 • Сопотська академія прикладних наук (Польща)
 • Університетський коледж Остфольда (Галден, Норвегія)
 • Університет фінансів та управління (Варшава, Польща)
 • Жешувський університет (Польща)
 • Вища школа інформатики та управління (Жешув, Польща)
 • Вища школа ринкового управління та іноземних мов (Катовіце, Польща)
 • Економічний університет (Катовіце, Польща)

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів; 4-й н.к., кімн. 10

Тел.: +38 (032) 258-22-06, (032) 258-22-92, (032) 258-25-80, (098) 399-09-42 (дирекція)

E-mail: iadu.dept@lpnu.ua

вул. Сухомлинського, 16, смт. Брюховичі

Тел.: +38 (032) 234-65-68, (032) 234-63-85, (032) 234-64-68 (смт. Брюховичі)

Facebook: Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку [[2]]