Кафедра регіонального та місцевого розвитку

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра регіонального та місцевого розвитку
[[Зображення:‎|200px]]
Дата заснування 2021 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 6
К-сть докторів наук 2
Приналежність Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Завідувач кафедри д.е.н., к.держ.упр., професор Сидорчук Ористлава Григорівна
Розташування (адреса) смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; кімн. 218
Сторінка на lp.edu.ua https://lpnu.ua/rmr

Кафедра регіонального та місцевого розвитку — це науково-навчальний підрозділ Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра регіонального та місцевого розвитку створена наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 27 липня 2021 р. №414-1-10 «Про утворення в складі Національного університету «Львівська політехніка» навчально-наукового Інституту державного управління».

Її організація відбулася на основі кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, після його реорганізації відповідно до Указу Президента України.

Відповідно до наказу ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 12 січня 2023 р. №11-1-10 «Про реорганізацію Інституту державного управління та перейменування Інституту адміністрування та післядипломної освіти» кафедра регіонального та місцевого розвитку продовжує свою роботу у складі Навчально-наукового Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку.

Історія кафедри бере початок з 1998 р. На кафедрі відбулася низка реорганізацій шляхом приєднання інших кафедр з метою організації надання якісних освітніх послуг, які відповідають сучасним вимогам.

Для публічних службовців необхідним є набуття професійних компетентностей в сфері управління, методології аналізу впливу органів влади на інші сфери життєдіяльності держави, цілісного розуміння механізмів публічного управління на різних його рівнях.

Кафедра здійснює підготовку фахівців для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, господарських структур, медичних, освітніх та інших закладів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» — за двома освітніми ступенями (бакалавр і магістр) та «Менеджмент» — за освітнім ступенем магістр. Важливим напрямом діяльності кафедри є підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

У своїй діяльності колектив кафедри з метою вдосконалення та забезпечення високих стандартів якості надання освітніх послуг постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, що відображається при викладанні навчальних дисциплін та науковій діяльності. Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені.

Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Матвіїшин Євген Григорович.

Колектив кафедри — 8 науково-педагогічних працівників, з них: 2 доктори наук, 6 кандидатів наук.

Наукова діяльність кафедри

Науковий напрям кафедри — регіональний і місцевий розвиток, управління розвитком територій, управління людськими ресурсами, аналіз управлінських компетентностей.

 • Теоретичні засади стратегічного управління регіональним розвитком
 • Нормативно-правове забезпечення процесів розробки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку
 • Аналіз проблем, які виникають у процесі стратегічного управління регіональним розвитком в Україні
 • Напрями вдосконалення процесів розробки та реалізації програм і проектів місцевого та регіонального розвитку

Запропоновані практичні рекомендації щодо розробки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку враховують нові умови, зумовлені процесами децентралізації, зокрема формування територіальних громад в Україні.

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у науково-дослідній роботі, зокрема в дослідженнях у межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (ДР — ОК №0201U004833), у науково-дослідних темах:

 • Теоретичні і прикладні засади створення умов для ефективного використання конкурентних переваг регіональної економіки» (Державний реєстраційний номер 0115U 001283)
 • Удосконалення механізмів місцевого економічного розвитку» (Державний реєстраційний номер 0118U000328)
 • Державне стимулювання розвитку об’єднаних територіальних громад і підвищення рівня їх спроможності» (Державний реєстраційний номер 0119U100783)
 • Об’єднані територіальні громади – концепція відповідальності та спроможності» (Державний обліковий номер 0221U103957)
 • Удосконалення розробки та реалізації програм та проєктів регіонального розвитку» (Державний обліковий номер 0218U000840)
 • Розвиток проєктного підходу в сфері публічного управління» (Державний реєстраційний номер 0114U005261)
 • Розвиток сільських територій в Україні в умовах децентралізації: виклики та можливості»

Участь у проєктах

 • Програма Європейського Союзу Erasmus+ (індивідуальна академічна мобільність) у Гданському Університеті (Польща, 2017)
 • European Union and European Economic Area». Організатори: Нацдержслужба, Києво-Могилянська Академія та компанія Telenor (Брюсель, 2007)
 • Проєкт Гармонія. Програма стажування адміністраторів державних вищих навчальних закладів (м. Детройт, США, 2004) (завідувач кафедри Матвіїшин Євген Григорович)
 • International Technical Assistance Project «Building Capacity in Evidence-Based Economic Development Planning in Ukrainian Oblasts and Municipalities» (EBED project was implemented by The Conference Board of Canada) (2012–2014) (завідувач кафедри Матвіїшин Євген Григорович, доцент Бліщук К.М.)

Розроблення контенту та т’юторство електронного курсу «Управління проєктами місцевого та регіонального розвитку» для представників органів публічної влади та громадянського суспільстві, що реалізовувався впродовж 2012–2020 рр. Швейцарсько-українським проєктом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO в рамках діяльності по компоненту управління знаннями та організації електронних курсів на онлайн-платформі «Спільноти практик: сталий розвиток» (24.04–01.07.2012 р., 10.11.2012–15.01.2013 рр., 15.10–30.11.2013 р., 01.03–09.04.2017 р., 20.02–31.03.2018 р., 10.05–10.06.2019 р., 10.03–15.04.2020 р.) (доцент Нєма О.С.). 2020–2021 р. — тренер компанії NIRAS Sweden AB Програми «U-LEAD з Європою» тренер з питань розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні (Гарбариніна В.Ю.)

Експертна робота

 • 2020 р., 2021 р. — Національний Фонд Досліджень України — експертна оцінка проєктів, поданих на конкурси НФДУ
 • 2020 р. — участь у міжвідомчій обласній робочій групі з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Львівської області
 • 2019 р. — участь у робочій групі з розроблення проектів Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2021–2023 рр.
 • 2017 р. — незалежний експерт у робочій групі Мінрегіону України з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС (завідувач кафедри Матвіїшин Є.Г.)
 • 2015–2016 рр. — експерт-консультант з правових питань Офісу реформ у Львівській області — в рамках Проекту USAID ДІАЛОГ про узгодження мети діяльності щодо підтримки процесу об’єднання територіальних громад та Радою Європи в рамках Програми РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» про об'єднання зусиль для реалізації реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, формування спроможних громад (Гарбариніна В.Ю.)

При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія НДЛ-68 «Просторовий розвиток територіальних громад і територій». Науковими напрямами НДЛ-68 є:

 • Просторовий розвиток територій
 • Тенденції соціально-економічного розвитку
 • Просторовий економічний розвиток
 • Сільський розвиток
 • Прогнозування розвитку соціально-демографічних, екологічних і економічних процесів

Науковим доробком науково-педагогічних працівників кафедри є 17 монографій, 1 підручник, 31 навчальний посібник, більше 45 методичних вказівок, понад 250 наукових статей у фахових виданнях і міжнародних наукометричних базах Scopus та WoS, 140 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування», магістр:

 • Іноземна мова для публічних службовців
 • Публічні фінанси та сталий розвиток
 • Управління розвитком територій

Спеціальність «Менеджмент», магістр:

 • Ділова іноземна мова
 • Закупівлі та контракти в проєктах
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Маркетинг проєкту
 • Методологія управління проєктами
 • Організація виконання проєктів і програм
 • Спеціальні технології та інструменти управління проєктами
 • Стратегічний менеджмент організації
 • Технологія розробки проєктів і програм
 • Формування та управління командою проєкту

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування», бакалавр:

 • Бюджетування в публічній сфері
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основи підприємництва
 • Проєктна робота в публічному управлінні
 • Публічні фінанси
 • Регіональний та місцевий розвиток
 • Управління в територіальних громадах

Колектив працівників кафедри

 1. Сидорчук Ористлава Григорівна — д.е.н., к.держ.упр., професор, завідувач кафедри
 2. Матвіїшин Євген Григорович — д.е.н., доцент, професор
 3. Бліщук Катерина Михайлівна — к.е.н., доцент, доцент, заступник завідувача кафедри
 4. Козак Іванна Ігорівна — к.держ.упр., доцент, доцент
 5. Кохалик Христина Миронівна — к.держ.упр., доцент, доцент
 6. Нєма Олександра Степанівна — к.держ.упр., доцент, доцент
 7. Домша Ольга Володимирівна — к.ф.-м.н., доцент
 8. Гарбариніна Віта Юріївна – к.держ.упр., асистент

Контакти

смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; кімн. 218

Тел.: +38 (032) 234-61-35

E-mail: RMR.dept@lpnu.ua