Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
Kafedra-afm.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура АФМ
Дата заснування 2011 рік
К-сть кандидатів наук 9
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Завідувач кафедри д.е.н., професор Подольчак Назар Юрійович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 28а, 79013, м. Львів; 5-й корпус, кімната 2б
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]
Власний сайт Власний сайт [[2]]

Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту — це науково-навчальний підрозділ Навчально-наукового Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка», який забезпечує якісну підготовку фахівців за спеціальностями «Менеджмент, спеціалізація» «Управління фінансово-економічною безпекою», а також «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Адміністративний менеджмент».

Загальна інформація

Кафедру адміністративного та фінансового менеджменту створено наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (№ 53-10 від 20 березня 2011 р.) на базі Навчально-наукового Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку.

Необхідність підготовки фахівців за спеціальностями «Управління фінансово-економічною безпекою» та «Адміністративний менеджмент» обумовлена широким впровадженням таких управлінських напрямків як адміністрування менеджменту та фінансово-економічна безпека в роботі промислових і підприємницьких структур та органів державного управління регіону. Фахівці цієї спеціальності повинні визначати напрямки, розробляти і впроваджувати новітні ідеї і технології в систему управління, а також здійснювати контроль за розвитком підприємства, організації чи установи. Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня «бакалавр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» та освітнього степеня «магістр» спеціальності 073 «менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» та спеціальності 281 «публічне управління та адміністрування» спеціалізації «адміністративний менеджмент» на основі базової або повної вищої освіти, незалежно від напрямку підготовки та набутої спеціальності за денною та заочною формами навчання.

На кафедрі проводиться набір слухачів на навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (для осіб, які перебувають на державній службі) за замовленням Національного агенства України з питань державної служби. Для медичних працівників на кафедрі можливо отримати диплом магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» який є документом, що підтверджує кваліфікаційну вимогу для призначення на посаду начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я обласного та районного рівнів відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1977 від 31.10.2018 р. (затверджено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників). З 2020 року на кафедрі АФМ створено англомовну бакалаврську освітню програму за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за якою є можливість здійснювати підготовку іноземних студентів за зазначеною спеціальністю. Також на кафедрі відбувається набір абітурієнтів на навчання по програмах подвійних дипломів. Випускники отримують державні дипломи українського та європейського зразка! Магістерські програми подвійних дипломів: з «Бізнес-економіки» та «Публічного управління та адміністрування»; з «Міжнародної економіки та розвитку» та «Управління фінансово-економічною безпекою». Навчання проводиться і в НУ «Львівська політехніка», і в Словацькому університеті сільського господарства у м. Нітра. Також є можливість навчання за програмою «Міжнародна економіка та розвиток», організованою в партнерстві з Університетом Міддлсекс (м. Лондон, Великобританія). До підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, економіки підприємства, практики у сфері державного управління та адміністрування, державні службовці та візитуючі професори з-за кордону. Випускники даних напрямів можуть застосувати свої професійні знання на підприємствах різних видів економічної діяльності, а також приймати участь в різного роду проектах і програмах, займати посади у публічних організаціях (апаратах обласних та районних адміністрацій, органах місцевого самоврядування та ін.). Науково-педагогічний штат кафедри нараховує 19 працівників, з них: 2 доктори наук (професори), 9 кандидатів наук (6 доцентів, 2 старші викладачі, 1 асистент), 3 старші викладачі, 2 асистенти та 3 фахівці. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Подольчак Назар Юрійович. Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.

Навчальна робота

Викладачі кафедри

Наукова діяльність кафедри

Події кафедри АФМ

 • Студенти кафедри АФМ Львівської політехніки зможуть навчатися у французькому університеті Ле Ман
 • Кафедра АФМ зможе навчати іноземних студентів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
 • Співпраця між кафедрою АФМ Львівської політехніки та Словацьким університетом у місті Нітра триває
 • Розпочалося стажування студентів кафедри АФМ у Тюрингійській Вищій школі державного управління
 • Викладачі кафедри АФМ пройшли тренінг для фасилітаторів за програмою Active citizens від Британської Ради
 • Завідувача кафедри АФМ запросили експертом до Всесвітнього рейтингу університетів від Times Higher Education
 • Студенти кафедри АФМ мають змогу пройти стажування у Вищій школі державного управління міста Готи (Тюрингія)
 • Доцент кафедри АФМ взяла участь у тренінгу щодо запровадження політики ґендерної рівності
 • Завідувач кафедри АФМ Львівської політехніки Назар Подольчак став експертом конкурсу Vernadsky Challenge
 • Спільні проекти кафедри АФМ з іншими організаціями
 • Кафедра АФМ Львівської політехніки запрошує студентів до участі у конкурсі «Краудфандинговий стартап»
 • Студенти кафедри АФМ Львівської політехніки їздили у Німеччину за грантом від фонду DAAD

Партнери кафедри

 • HR кав'ярня — Львівський клуб менеджерів по персоналу (Веб-сайт: [[3]]) — проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для студентів
 • СП ТзОВ «Сферос-Електрон» SPHEROS-ELECTRON JV Ltd (Веб-сайт: [[4]]) — проведення майстер-класів для студентів
 • Компанія Intellias (Веб-сайт: www.intellias.com) — проведення навчальних семінарів для студентів
 • «Відкритий світ інформаційних технологій» корпорація Microsoft, організація PH International IDEA(Information Dissemination and Equal Access) (Веб-сайт: [[5]]) —проведення семінарів-тренінгів для студентів
 • Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка» (Facebook-сторінка: [[6]]) — проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для студентів, місце проходження практики
 • HR кав'ярня — Львівський клуб менеджерів по персоналу (Веб-сайт: www.hr-kavjarnia.com.ua) — проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для студентів
 • СП ТзОВ «Сферос-Електрон» (Веб-сайт: [[7]]) — проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для студентів
 • АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (Веб-сайт: [[8]]) — проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для студентів
 • Hoffman and Partners (Веб-сайт: [[9]]) — проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для студентів
 • Finteсh institute (Веб-сайт: [[10]]) — проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для студентів

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, м. Львів, 79013; 5 н.к., кімн. 2б

Тел.: +38 (032) 258-26-30

E-mail: afm.dept@lpnu.ua, kafAFM@lp.edu.ua