Кафедра публічного управління та публічної служби

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра публічного управління та публічної служби
[[Зображення:‎|200px]]
Абревіатура ПУС
Дата заснування 27 липня 2021 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть доцентів 5
К-сть професорів 4
К-сть співробітників 10
Приналежність Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Завідувач кафедри д.держ.упр., професор Петровський Петро Михайлович
Розташування (адреса) смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; кімн. 222
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]

Кафедра публічного управління та публічної служби — це науково-навчальний підрозділ Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра публічного управління та публічної служби створена наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 27 липня 2021 р. №414-1-10 «Про утворення в складі Національного університету «Львівська політехніка» навчально-наукового Інституту державного управління». Її організація відбулася на основі об’єднання кафедр державного управління і регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, після його реорганізації відповідно до Указу Президента України.

Відповідно до наказу ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 12 січня 2023 р. №11-1-10 «Про реорганізацію Інституту державного управління та перейменування Інституту адміністрування та післядипломної освіти» кафедра публічного управління та публічної служби продовжує свою роботу у складі навчально-наукового Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку.

Кафедра здійснює підготовку фахівців для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, господарських структур західного регіону країни за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» трьох освітніх рівнів: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Одним з напрямів роботи кафедри також є підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Ще одним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідницька робота, яка полягає у проведенні наукових досліджень у галузі науки державне управління, сфері публічного управління та адміністрування і менеджменту.

У своїй діяльності колектив кафедри зорієнтований на вдосконалення та найвищі стандарти якості надання освітніх послуг. З огляду на це, усі члени кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Науково-педагогічний персонал кафедри у повному обсязі має наукові ступені, половина складу — це доктори наук.

При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія, яка працює над дослідженням реальних проблем ресурсів розвитку територіальних громад. Завдяки поєднанню у навчальному процесі передових навчальних технологій, нових наукових розробок у сфері публічного управління та відповідального ставлення до навчання, випускники інституту володіють сучасними управлінськими знаннями, навичками та вміннями з організації життєдіяльності на регіональному та місцевому рівні, що дозволяє їм успішно працювати керівниками в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін

Аспірантура (доктор філософії, PhD):

 • Дослідницький семінар у галузі публічного управління та адміністрування
 • Комунікації в науці та інтелектуальна власність у сфері публічного управління
 • Світовий досвід організації публічного управління та публічної служби


Спеціальність «Публічне управління та адміністрування», магістр:

 • Керівник в системі державного управління
 • Комунікації в публічному управлінні
 • Методологія наукових досліджень в системі публічного управління
 • Публічна служба та антикорупційна політика
 • Система публічного управління та адміністрування
 • Технології та інструменти публічного управління


Спеціальність «Публічне управління та адміністрування», бакалавр:

 • Особисті якості
 • Прийняття рішень в публічному управлінні
 • Професійна кар'єра публічного службовця
 • Публічна служба та корупційні ризики службової діяльності
 • Публічні послуги

Колектив працівників кафедри

 1. Петровський Петро Михайлович — д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
 2. Дзяна Галина Олексіївна — к.держ.упр., доцент, доцент, заступник завідувача кафедри
 3. Дробот Ігор Олександрович — д.держ.упр., професор, професор
 4. Худоба Олександра Василівна — д.держ.упр., професор, професор
 5. Федорчак Ольга Василівна — д.держ.упр., доцент, доцент
 6. Заяць Діана Дмитрівна — к.держ.упр., доцент, доцент
 7. Кіцак Тарас Миколайович — к.держ.упр., доцент, доцент
 8. Шевчук Богдан Михайлович — к.держ.упр., доцент, доцент
 9. Войтик Олександра Євгенівна — к.держ.упр., старший викладач закладу вищої освіти

Контакти

смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16, кімн. 222

E-mail: pus.dept@lpnu.ua