Інститут права, психології та інноваційної освіти

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут права, психології та інноваційної освіти
ІППО.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІППО
Дата заснування 2011 р.
К-сть аспірантів 48
К-сть кандидатів наук 100
К-сть докторів наук 50
К-сть співробітників 178
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Ортинський Володимир Львович
Розташування (адреса) м. Львів, 79013, вул. кн. Романа, 1/3
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/inpp

Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО) — це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Інститут права, психології та інноваційної освіти створено в лютому 2011 р. як Інститут права та психології в результаті реорганізації юридичного факультету Інституту новітніх технологій та підприємництва ім. В. Чорновола та приєднання кафедри педагогіки, психології та права Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» №478-1-10 від 17 вересня 2019 р. Навчально-науковий Інститут права та психології перейменовано на Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО).

Кадровий потенціал Інституту становить понад 178 осіб, з-поміж них 50 докторів наук, професорів, понад 100 кандидатів наук, доцентів.

Інститут права, психології та інноваційної освіти готує фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) рівня вищої освіти на денній та заочній формах.

Керівництво інституту

Директор інституту — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Ортинський Володимир Львович.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи — доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи — доктор педагогічних наук, професор Козловський Юрій Михайлович.

Заступниця директора з науково-педагогічної роботи — доктор юридичних наук, професор Сірант Мирослава Миколаївна.

Заступниця директора з науково-педагогічної роботи — доктор юридичних наук, професор Хомишин Ірина Юріївна.

Кафедри інституту

В інституті функціонує 7 кафедр:

Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад інституту, що поєднує досвідчених професорів і доцентів із молодими й креативними викладачами. Навчання в Інституті права, психології та інноваційної освіти забезпечують 50 докторів наук та понад 100 кандидатів наук.

В інституті функціонує:

 • Центр безоплатної правової та психологічної допомоги населенню
 • Центр інноваційних освітніх технологій
 • Центр правових досліджень ґендерної рівності
 • Центр Британського права

Підготовка фахівців в Інституті

Здійснюється за такими спеціальностями:

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • «Право»
 • «Журналістика»
 • «Психологія»
 • «Професійна освіта»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • «Право»
 • «Журналістика»
 • «Психологія»
 • «Управління навчальним закладом»
 • "Освітні, педагогічні науки. Викладач (за фахом)»

Для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів в інституті працюють три спеціалізовані вчені ради:

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • 12.00.01 — Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • 12.00.12 — Філософія права

Спеціалізована вчена рада К 35.052.23 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 12.00.08 — Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • 12.00.09 — Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.24 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:

 • 13.00.01 — Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 — Теорія та методика професійної освіти

Навчання в ІППО забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього. Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІППО — це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовують відеоконференції. Кожен студент інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.

Під час навчання студенти мають змогу здобувати міжнародні сертифікати, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Кращі студенти Інституту права, психології та інноваційної освіти здобувають іменні стипендії, зокрема Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівської політехніки. Студентів ІППО за необхідності забезпечують проживанням у гуртожитках.

Вчена рада інституту

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м. Львів, 79000; 19-й н.к., кімн. 304

Тел.: +38 (032) 258-30-92, +38 (032) 258-30-29

E-mail: inpp.dept@lpnu.ua, INPP@lp.edu.ua