Кафедра адміністративного та інформаційного права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра адміністративного та інформаційного права
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура АІП
Дата заснування 2011 р
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 9
К-сть професорів 9
К-сть співробітників 18
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.ю.н., професор Бліхар Марія Миронівна
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 325
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/aip

Кафедра адміністративного та інформаційного права — це науково-навчальний підрозділ Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Про кафедру

Кафедра адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року, згідно з наказом Національного університету «Львівська політехніка» № 22-10 від 7 лютого 2011 р.

З 2011 до 2021 року кафедру очолювала д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна.

З жовтня 2021 року обов’язки завідувача кафедри виконувала д.ю.н. доцент Лесько Наталія Володимирівна. З 2022 року кафедру очолює д.ю.н. професор Бліхар Марія Миронівна.

Основними завданнями кафедри адміністративного та інформаційного права є: забезпечення освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою; формування навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; проведення наукових досліджень з метою одержання нових знань. Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальний процес на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти.

У навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технології, проводяться заняття із застосуванням мультимедійних та інших засобів, розширення використання мережевого електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК) в середовищі moodle через мережу Інтернет Віртуального навчального середовища Львівської політехніки (ВНС ЛП). Кафедра нараховує 16 науково-педагогічних працівники. З них: 9 докторів юридичних наук, 7 кандидатів наук, 5 доцентів, 6 професори.

Забезпечують викладання правових дисциплін:

 • Адміністративне право
 • ІТ-право
 • Адміністративний процес
 • Фінансове право
 • Митне право
 • Міграційне право
 • Податкове право
 • Інформаційне право
 • Бюджетне право
 • Банківське право
 • Адміністративне судочинство
 • Правове регулювання державної служби в Україні
 • Правове забезпечення інформаційної безпеки
 • Правове регулювання фінансової діяльності
 • Діяльність фіскальних органів
 • Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика)
 • Регулювання публічних послуг та процедур
 • Територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративним судам України
 • Розгляд окремих категорій справ адміністративними судами
 • Проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери
 • Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні
 • Електронне урядування в публічному управлінні

Співпраця кафедри

Становленню кафедри як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати завдання на рівні сучасних вимог, сприяє її активна співпраця з українськими та іноземними закладами вищої освіти задля обміну досвідом наукової роботи, а також з органами публічного управління.

Міжнародні угоди кафедри про наукову співпрацю:

 • Рамкова угода про співпрацю з Факультетом права та соціальних наук Університету фінансів та права в м. Бельсько-Бяла (м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща) від 2021 р.
 • Меморандум про співпрацю з громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» від 2021 р.

Партнери кафедри

 • Факультет права та соціальних наук Університету фінансів та права в м. Бельсько-Бяла
 • Кафедра адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ
 • Кафедра теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету
 • Державна міграційна служба України у Львівській області
 • Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 • Адвокатське об’єднання «‎Мейн Бізнес Партнер»
 • Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян»

Викладацький склад

 1. Бліхар Марія Миронівна – доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри;
 2. Дідик Наталія Іванівна — кандидат юридичних наук, доцент;
 3. Лесько Наталія Володимирівна — доктор юридичних наук, професор, професор;
 4. Лук'янова Галина Юріївна – доктор юридичних наук, професор, професор;
 5. Остапенко Олексій Іванович — доктор юридичних наук, професор, професор;
 6. Парпан Уляна Михайлівна — доктор юридичних наук, професор, професор;
 7. Хомишин Ірина Юріївна — доктор юридичних наук, професор, професор;
 8. Чистоклетов Леонтій Григорович – доктор юридичних наук, професор, професор;
 9. Скочиляс-Павлів Ольга Василівна — доктор юридичних наук, професор, доцент;
 10. Сливка Марія Мирославівна — кандидат юридичних наук, доцент, доцент;
 11. Шульган Ірина Іванівна ‒ кандидат юридичних наук, доцент, доцент;
 12. Крикавська Ірина Василівна — кандидат юридичних наук, старший викладач закладу вищої освіти;
 13. Малець Марта Романівна – кандидат юридичних наук, старший викладач закладу вищої освіти;
 14. Повалена Мар’яна Василівна — кандидат юридичних наук, доцент;
 15. Смотрич Дмитро Володимирович — доктор філософії, старший викладач закладу вищої освіти;
 16. Батько Ірина Ігорівна — асистент;
 17. Макуховська Наталія Володимирівна ‒ фахівець;
 18. Сухопляс Соломія Іванівна ‒ фахівець 2 категорії;
 19. Тислюк Ярина Олегівна — кандидат юридичних наук, доцент.

Контакти

вул. Князя Романа, 1-3, м. Львів; 19-й н.к., кімн. 325

Тел.: +38 (032) 258-30-46, (032) 258-30-47

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua