Кафедра педагогіки та інноваційної освіти

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра педагогіки та інноваційної освіти
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПІО
Девіз Розвиваючи традиції вітчизняної педагогіки, створювати педагогічне середовище освіти майбутнього
Дата заснування 1 вересня 1963 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть студентів 180
К-сть аспірантів 20
К-сть кандидатів наук 16
К-сть доцентів 9
К-сть докторів наук 6
К-сть професорів 4
К-сть співробітників 3
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Попередник Кафедра педагогіки та соціального управління
Завідувач кафедри д.пед.н., професор Горохівська Тетяна Миколаївна
Розташування (адреса) м. Львів, вул. В. Чорновола, 57; 36-й н.к.
Періодичне друковане видання «Український журнал досліджень в освіті»

Кафедра педагогіки та інноваційної освіти Department of Pedagogics and Innovative Education — це науково-навчальний підрозділ Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра педагогіки та інноваційної освіти забезпечує якісну підготовку бакалаврів спеціальності «Професійна освіта» за такими спеціалізаціями:

 • Цифрові технології
 • Будівництво та зварювання
 • Право
 • Магістрів за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (викладач)
 • Магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Управління навчальним закладом»
 • Підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Кафедра здійснює навчання бакалаврів спеціальності «Професійна освіта», спеціалізація «Цифрові технології» за програмою подвійних дипломів із Люблінською політехнікою (м. Люблін, Республіка Польща).

Нині кафедра працює за напрямами:

 • Загальна педагогічна підготовка студентів університету
 • Педагогічне навчання аспірантів
 • Підвищення педагогічної кваліфікації викладачів університету

При кафедрі діє аспірантура за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями), де навчаються аспіранти очної та заочної форм навчання.

Історія кафедри

Кафедра розпочала свою історію 1 вересня 1963 р., коли відповідно до наказу Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 12 червня 1963 р. №323 «Про організацію кафедр у Львівському політехнічному інституті» було створено кафедру інженерно-педагогічної підготовки. За час свого існування кафедра практично завжди була випусковою — проводила підготовку фахівців зі спецiальностей «iнженеp-педагог-електpик» (1971–1976 рр.), «iнженеp-педагог-будiвельник» (1978–1996 рр.).

1996–1998 рр. — кафедра провадила фахову підготовку військових юристів Військового відділення Львівської політехніки.

1999 р. — кафедра ліцензувала спеціальність «Соціальний працівник» згідно з Проектом «Реформування суспільної служби», який фінансувало Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (CIDA).

2001 р. — спеціальність «Соціальна робота» було передано новоствореній кафедрі «Соціологія і соціальна робота» Інституту гуманітарних і соціальних наук.

2002 р. — кафедра ліцензувала нову спеціальність «Управління навчальним закладом» (спеціальність «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальним закладом»), за якою сьогодні готують магістрів для потреб системи освіти України.

Крім того, з 2010 р. кафедра розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Журналістика» (зараз випусковою за цією спеціальністю є кафедра журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти), а з 2011 р. — за спеціальністю «Практична психологія», яка була ліцензована (зараз випусковою за цією спеціальністю є кафедра теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та інноваційної освіти).

2011 р. — кафедра увійшла до складу Інституту права, психології та інноваційної освіти.

2015 р. — кафедру перейменували на кафедру педагогіки та соціального управління (ПСУ).

Рішенням Вченої ради Львівської політехніки кафедра з 2016 р. починає готувати викладачів для галузі професійної освіти, надаючи освітні послуги студентам інженерно-технічних, економічних та гуманітарних спеціальностей Львівської політехніки з присвоєнням професійної кваліфікації викладач (за фахом).

2016 р. — кафедра ліцензувала і розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Професійна освіта (спеціалізації)».

2015 р. — завідувачем кафедри стає д.пед.н., професор Козловський Юрій Михайлович.

2019 р. — кафедру перейменовано на кафедру педагогіки та інноваційної освіти.

2022 р. — кафедру очолила д.пед.н., професор Горохівська Тетяна Миколаївна.

1 вересня 2023 р. — кафедра педагогіки та інноваційної освіти відзначила ювілей: 60 років педагогічної освіти у Львівській політехніці Файл:Кафедра ІППО ПІО ЛП 60 років презентація.pdf

На кафедрі є 20 працівників професорсько-викладацького складу.


Кафедра здійснює:

1. Підготовку на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти:

 • Бакалаврів спеціальності «Професійна освіта» за такими спеціалізаціями: Цифрові технології; Право; Будівництво та зварювання; Машинобудування; Аграрне виробництво, Переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
 • Магістрів за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (викладач дистанційного навчання; викладач (за фахом)
 • Магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Управління навчальним закладом»

2. Підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

3. З 2021/2022 н.р. — кафедра здійснює навчання бакалаврів спеціальності «Професійна освіта», спеціалізація «Цифрові технології» за програмою подвійних дипломів із Люблінською політехнікою (м. Люблін, Республіка Польща).

4. З 2021/2022 н.р. — кафедра розпочала підготовку: магістрів із Китайської Народної Республіки за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (викладач вищої школи) та аспірантів із Китайської Народної Республіки.


Наукова робота кафедри педагогіки та інноваційної освіти зосереджена на розробці актуальних питань педагогіки, теорії і методики професійного навчання та виховання сучасної молоді, створення умов професійного становлення особистості майбутнього фахівця.

Кафедра є базовою з підготовки науково-педагогічних працівників (аспірантура і докторантура) за спеціальностями:

 • 011 – Освітні, педагогічні науки
 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

При кафедрі працює спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.24

Спеціальності:

 • 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

Освітня діяльність у 2024 р.

Код спеціальності Спеціальність Спеціалізація Ступінь вищої освіти Професійна кваліфікація Форма навчання
015 Професійна освіта Цифрові технології Бакалавр Педагог професійного навчання Очна
015 Професійна освіта Право Бакалавр Викладач права Очна
011 Освітні, педагогічні науки - Магістр Викладач Очна, заочна
011 Освітні, педагогічні науки - Доктор філософії Доктор філософії з освітніх, педагогічних наук Очна, заочна
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) - Доктор філософії Доктор філософії з професійної освіти (за спеціалізаціями) Очна, заочна

Освітня діяльність у 2023 р.

Код спеціальності Спеціальність Спеціалізація Ступінь вищої освіти Професійна кваліфікація Форма навчання
015 Професійна освіта Цифрові технології Бакалавр Викладач інформатики Очна
015 Професійна освіта Право Бакалавр Викладач права Очна
011 Освітні, педагогічні науки - Магістр Викладач (за фахом): інформатика, математика, фізика, хімія, іноземна мова, право, обліково-економічні дисципліни, загальнотехнічні дисципліни, викладач дистанційного навчання Очна, заочна
011 Освітні, педагогічні науки - Доктор філософії Доктор філософії з освітніх, педагогічних наук Очна, заочна
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) - Доктор філософії Доктор філософії з професійної освіти (за спеціалізаціями) Очна, заочна

Освітня діяльність

Код спеціальності Спеціальність Спеціалізація Ступінь вищої освіти Професійна кваліфікація Форма навчання
015 Професійна освіта Цифрові технології Бакалавр Викладач інформатики Очна
015 Професійна освіта Право Бакалавр Викладач права Очна
015 Професійна освіта Будівництво та зварювання Бакалавр Викладач будівельних дисциплін Очна
015 Професійна освіта Машинобудування Бакалавр Викладач у галузі машинобудування Очна
015 Професійна освіта Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології Бакалавр Викладач у галузі харчових технологій, викладач хімії Очна
015 Професійна освіта Облік та аудит Бакалавр Викладач економічних дисциплін Очна
011 Освітні, педагогічні науки - Магістр Викладач (за фахом): інформатика, математика, фізика, хімія, іноземна мова, право, обліково-економічні дисципліни, загальнотехнічні дисципліни, викладач дистанційного навчання Очна, заочна
073.14 Менеджмент Управління навчальним закладом Магістр Менеджер за спеціалізацією "Управління навчальним закладом" Очна, заочна
011 Освітні, педагогічні науки - Доктор філософії Доктор філософії з освітніх, педагогічних наук Очна, заочна
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) - Доктор філософії Доктор філософії з професійної освіти (за спеціалізаціями) Очна, заочна

Викладацький склад кафедри

 1. Горохівська Тетяна Миколаївна — д.пед.н., професор, завідувачка кафедри
 2. Козловський Юрій Михайлович — д.пед.н., професор, професор кафедри
 3. Ієвлєв Олександр Миколайович — д.пед.н., доцент, професор кафедри
 4. Мукан Наталія Василівна — д.пед.н., професор, професор кафедри
 5. Сікорський Петро Іванович — д.пед.н., професор, професор кафедри
 6. Криштанович Мирослав Франкович — д.держ.упр., професор, професор кафедри
 7. Савка Ірина Володимирівна — д.пед.н., професор, професор кафедри
 8. Колодій Ігор Степанович — к.пед.н., доцент, доцент кафедри
 9. Гельжинська Тетяна Ярославівна — к.пед.н., доцент, доцент кафедри
 10. Гелеш Анна Валентинівна — к.іст.н., доцент, доцент кафедри
 11. Гузій Іванна Степанівна — д.філ.н., доцент кафедри
 12. Стечкевич Олег Орестович — к.пед.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри
 13. Сторонська Оксана Степанівна — к.пед.н., доцент, доцент кафедри
 14. Чубінська Наталія Богданівна — к.пед.н., доцент, доцент кафедри
 15. Носкова Маргарита Вячеславівна — к.пед.н., доцент, доцент кафедри
 16. Гнатюк Михайло Володимирович — к.пед.н., доцент кафедри
 17. Дольнікова Любов Василівна — к.пед.н., доцент кафедри
 18. Брич Леся Володимирівна — к.н.з держ.упр., доцент кафедри
 19. Рузяк Тетяна Іванівна — д.філ.н., старший викладач кафедри
 20. Шевчук Ганна Йосипівна — к.і.н., доцент, доцент кафедри
 21. Бущак Галина Андріївна — к.психол.н., старший викладач кафедри
 22. Косач Олена Олексіївна — асистент кафедри
 23. Мастикаш Катерина Богданівна — фахівець
 24. Горинь Ірина Теофілівна — провідний фахівець
 25. Ковальова Тетяна Валентинівна — фахівець
 26. Кіт Галина Омельянівна — фахівець

Наукова робота

Наукова робота кафедри педагогіки та інноваційної освіти зосереджується на розробці актуальних питань педагогіки, теорії і методики професійного навчання та виховання сучасної молоді, створення умов професійного становлення особистості майбутнього фахівця.

Кафедра є базовою з підготовки науково-педагогічних працівників (аспірантура і докторантура) за спеціальностями:

 • 011 – Освітні, педагогічні науки. Спеціалізація: загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 015 – Професійна освіта. Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти

При кафедрі працює спеціалізована вчена рада Д 35.052.24.

Спеціальності:

 • 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

Комплексна науково-дослідна тема кафедри: «Теоретико-методичні засади особистісного і професійного розвитку сучасного фахівця в умовах інтеграції у міжнародний освітній простір». Реєстраційний номер: 0121U113179. Координатор – д.пед.н., професор Козловський Юрій Михайлович.

Наукові доробки членів кафедри видаються у науковому журналі «Український журнал досліджень в освіті» виходить двічі на рік з 2016 р. Мова видання: українська, англійська. У журналі передбачається висвітлення проблемних питань сучасних наукових досліджень в галузі освіти; обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями; створення інформаційного поля для дискусійного обговорення новітніх теорій, концепцій, інноваційних освітніх технологій та міждисциплінарних досліджень. До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Науковий журнал перереєструється.

Основними напрямами досліджень комплексної теми є:

 • Теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної компетентності викладачів вищої школи (Горохівська Т.М.)
 • Загальнопедагогічні підходи до моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу (Козловський Ю.М.)
 • Теоретико-методичні засади розвитку професійно-педагогічної мобільності викладача (Ієвлєв О.М.)
 • Теоретико-методичні засади управління освітнім процесом у навчальному закладі (Криштанович М.Ф.)
 • Теоретико-методологічні засади професійного становлення та розвитку сучасного фахівця (Мукан Н.В.)
 • Теоретико-методичні засади диференційованого навчання, модульних технологій навчання та національного виховання (Сікорський П.І.)
 • Теорія та методика формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти (Стечкевич О.О.)
 • Теорія і практика використання інформаційних технологій у професійному розвитку педагога (Носкова М.В.)
 • Формування фахових компетенцій випускника вищого навчального закладу : інтегративний підхід (Дольнікова Л.В.)
 • Особливості інноваційної педагогічної діяльності (Шевчук Г.Й.)
 • Система забезпечення якості в освітньому процесі вищого навчального закладу (Колодій І.С.)

На кафедрі функціонує постійно діючий науковий семінар: «Актуальні проблеми професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів».

Наукова робота студентів

На кафедрі педагогіки та інноваційної освіти науково-педагогічні працівники проводять активну інноваційну роботу по залученню студентів до науково-пошукової роботи.

Метою цієї діяльності є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються в університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація педагогічних знань, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових педагогічних досліджень, інтеграція наукової, навчальної і виробничої діяльності студентів.

Основним завданням науково-педагогічний колектив кафедри у цьому напрямку бачить необхідність визначити науковий  потенціал студентів, вчасно його розпізнати, підтримати та скерувати у правильному творчому напрямку. Наукову роботу зі студентами активно провадять  зав. кафедрою ПІО професор Горохівська Т.М., професор Козловський Ю.М., доцент Ієвлєв О.М., доцент Дольнікова Л.В., доцент Колодій І.С., доцент Шевчук Г.Й.

Щорічно проводиться студентська наукова конференція, в якій беруть участь студенти, які виступили з своїми першими науковими дослідженнями у галузі педагогіки.

Студенти беруть активну участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка», які виборюють перемогу під час теоретичного та практичного турів. Цікавими і такими, що мають елементи новизни є  презентації студентів авторського бачення проблем, що стосуються суб’єкт-суб’єктних стосунків учасників навчального процесу, проблем виховання та навчання, інноваційних технологій навчання. Переможці активно змагаються у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» і показують вагомі досягнення:

 • 2016 р. — Шафорост Аліна, Диплом ІІІ ступеня
 • 2017 р. — Перун Володимир, Диплом ІІ ступеня

Конкурси студентських наукових робіт.

На кафедрі щорічно проходить Конкурс студентських наукових робіт. У першому етапі у 2017 р. взяли участь 22 студенти, а в 2018 р. 26 студентів. На другий етап у 2016 р. і 2017 р. відправлено одну роботу, а в 2018 р. шість наукових робіт.

 • 2016 р. — студентка групи УНЗм Гриців  Василина отримала ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» (науковий керівник — професор Козловський Ю.М.)
 • 2017 р. — студентка гр. МЕМ-11 Павлів Оксана отримала ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» (науковий керівник — доцент Дольнікова Л.В.)
 • 2018 р. — студентка гр. МЕУН-11 Кулик Наталія отримала ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Теорія та методика професійної освіти»(науковий керівник — професор Козловський Ю.М.)

2022/2023 н.р. у Національному університеті «Львівська політехніка» проходив Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Освітні педагогічні науки», переможці Конкурсу:

 • Гудзь Ірина Михайлівна — диплом І ступеня, тема роботи «Дослідження психолого-педагогічних умов проблеми педагогічного насилля в закладах вищої освіти», науковий керівник — доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти, к.пед.н. Дольнікова Любов Василівна
 • Куршева Богдана Вікторовича — диплом ІІ ступеня, тема роботи «Теоретико-методичні підходи до організування процесу навчання інформатики учнів в умовах онлайн-навчання», науковий керівник — д.пед.н., професор Горохівська Тетяна Миколаївна
 • Солодун Вероніка Сергіївна — диплом ІІ ступеня, тема роботи «Організування виховної роботи у закладі вищої освіти засобами етнопедагогіки та інтернет-технологій», науковий керівник — асистент, доктор філософії Гузій Іванна Степанівна
 • Білецький Ростислав-Віктор Романович — диплом ІІІ ступеня, тема роботи «Особливості розробки та застосування засобів візуалізації навчальної інформації під час підготовки офіцерів запасу в умовах онлайн-взаємодії»», науковий керівник — д.пед.н., доцент, професор Ієвлєв Олександр Миколайович

2023/2024 н.р. Всеукраїнський конкурс наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»

І етап

 • Юрій Галюк (група ПЦ-21)
 • Діана Попадюк (група ПЦ-31)
 • Олег Децик (група НОПН-11)

ІІ етап

 • Юрій Галюк - диплом ІІ ступеня, тема роботи "Використання психолого-педагогічних підходів в організуванні онлайн-педагогічної взаємодії в умовах воєнного стану» [1]

З метою узагальнення початкового досвіду та надання цій роботі системного характеру на кафедрі діє СНГ «І-нноваці-Я».

Навчаючись улюбленій професії, студенти мають найприємніші моменти пізнання і самоствердження, коли під керівництвом педагогів освоюють мудрість людську, мудрість професійну і часто мудрість педагогічну. У науковому гуртку студенти долучаються  до наукових досліджень з проблем педагогіки, які є актуальними і дуже динамічними, враховуючи швидкоплинні зміни в суспільстві та освіті, а тому мають великий спектр можливостей для наукових досліджень.

Наукові заходи, які організує кафедра - Збірники проведених конференцій

Відомі випускники

Партнери кафедри

Студенти та викладачі кафедри беруть участь у воркшопах, семінарах та програмах обміну. Наша кафедра має співпрацює з:

 • Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації
 • Науковим Інститутом Психології Освіти та Виховання (м. Рим, Італія)
 • Державним Університетом «Люблінська Політехніка» (Politechnika Lubelska) м. Люблін, Республіка Польща
 • Академією фізичного виховання і спорту (м. Гданськ, Республіка Польща)
 • Інститутом педагогіки Поморської Вищої Школи в Старогарді Гданському (м. Старогард Гданський, Республіка Польща)
 • Мондрагонським університетом (Іспанія)
 • Університетом в Аквілі (Італія)
 • Тартуським університетом (Нарвський коледж, Естонія)
 • Університетом Південної Чехії в Чеській Будойовиці
 • Празьким гуманітарно-технологічним інститутом (м. Прага, Чеська Республіка)
 • Європейським Центром Освіти (м. Рим, Італія)
 • Дніпровською академією неперервної освіти (м. Дніпро, Україна)
 • Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Львівській області
 • Українською інженерно-педагогічною академією м. Харків
 • Міжрегіональним вищим професійним училищем автомобільного транспорту та будівництва м. Львова
 • Вищим професійним училищем № 20 м. Львова
 • Ставропігійським вищим професійним училищем м. Львова
 • Національною Академією Наук України
 • Львівською Курією УГКЦ
 • Світовим конгресом українців
 • Об’єднаними територіальними громадами (ОТГ) Львівської області та областей Західного наукового регіону України
 • Прокатедральний собор святої Софії, м. Рим, Італія

Усі деталі про профорієнтаційну роботу та співпрацю кафедри можете довідатись у: заступника завідувача кафедри Ієвлєва Олександра Миколайовича, доцента Чубінської Наталії Богданівни.

Експертні висновки

На кафедрі успішно проведено первинну акредитаційну експертизу з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка».

Результати проведення експертизи(.pdf файл)

Контакти

вул. В. Чорновола, 57, м. Львів; 36-й н.к., 4-й, 7-й поверхи

Тел.: +38 (032) 258-32-29 завідувач кафедри; +38 (032) 258-32-32 викладацька

E-mail: psu.dept@lpnu.ua