Гоменюк Вікторія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гоменюк Вікторія Володимирівна
VHomeniuk.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2022р.
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування
Поточне місце роботи фахівець кафедри фінансів


Професійна діяльність

• 2019 - до цього часу - фахівець кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»


Науково-дослідна робота


Тема бакалаврської кваліфікаційної роботи

Аналізування і прогнозування надходжень по податку на прибуток юридичних осіб (на прикладі Головного управління ДФС у Львівській області). Analysis and forecasting of revenue on the tax to the profit of legal persons (based on the example of the main administration of state fiscal service in the Lviv region). 2019 р.


Тема магістерської кваліфікаційної роботи

Майнове оподаткування: місце і роль в дохідній частині місцевих бюджетів (на прикладі Львівської міської ради). Property taxation: place and role in the local budgets revenues (by the example of Lviv City Council). 2020 р.


Участь у науковій роботі

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Фінансова безпека», 2019-2020 н.р. Тема наукової роботи: «Формування засад фінансової безпеки держави через реформування системи прямого оподаткування»


Участь в оліміпаді

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальних дисциплін «Економіка підприємства», «Фінанси», 2017-2018 н.р.


Основні публікації


Публікації в періодичних виданнях


1. Коць О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – №15. – С. 671-678.

2. Синютка Н. Г., Червінська О. С., Гоменюк В. В. Електронна резидентність та пряме оподаткування: аспекти фінансової безпеки. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 363-369. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-363-369

3. Партин Г.О., Гоменюк В.В. Оподаткування діяльності підприємств цифрової економіки: зарубіжний досвід та можливості впровадження в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. №43. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020 (фахове видання)(Index Copernicus)


Публікації в неперіодичних виданнях


1. Гоменюк В. В. Реальні очікування роботодавців і майбутніх працівників на сучасному ринку праці / В.В.Гоменюк // Тези доповідей ІІ Студентської науково-практичної конференції [«Сучасна економічна освіта очима студентів»],. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). -63с. – С.15-16.

2. Гоменюк В. В. Сучасні проблеми організації і реалізації бюджетного процесу в Україні та шляхи їх покращення / В.В.Гоменюк // ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 75-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування», (Львів, 12 жовтня 2017 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 154 с. – С.17-20.

3. Гоменюк В. В. Проблеми страхового ринку України та шляхи їх вирішення / В.В.Гоменюк // ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 75-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування», (Львів, 12 жовтня 2017 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 154 с. – С.20-22.

4. Гоменюк В. В. Проблеми страхового ринку України та шляхи їх вирішення / В.В.Гоменюк // ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 75-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування», (Львів, 12 жовтня 2017 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 154 с. – С.20-22.

5. Гоменюк В.В. Сучасні проблеми економічного аналізу на українських підприємствах та шляхи їх вирішення / В.В.Гоменюк // Тези доповідей ІІІ Міжнародної студентської наукової конференції [«Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки»]. »], (Львів, 19-20 жовтня 2017 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. –– 168 с. – С.103-105.

6. Гоменюк В. В. Вплив системи оподаткування на фінансовий стан суб’єктів господарювання / В.В.Гоменюк // ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 76-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування», (Львів, 24 жовтня 2018 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – 205 с. – С.18-20.

7. Гоменюк В. В. Місцеві бюджети Кіровоградської області в Умовах бюджетної децентралізації / В.В.Гоменюк // ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 76-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування», (Львів, 24 жовтня 2018 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – 205 с. – С.20-22.

8. Гоменюк В. В. Вплив тіньової економіки на фінансову систему України / В.В.Гоменюк // ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 76-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування», (Львів, 24 жовтня 2018 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – 205 с. – С.100-102.

9. Гоменюк В. В. Націоналізація ПАТ “Приватбанк” у контексті оздоровлення банківської системи України / В.В.Гоменюк // ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 76-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування», (Львів, 24 жовтня 2018 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – 205 с. – С.102-105.

10. Гоменюк В. В. Аналіз обсягів зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей на вітчизняних підприємствах / В.В.Гоменюк // ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 76-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» підсекції «Фінанси, банківська справа та страхування», (Львів, 24 жовтня 2018 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – 205 с. – С.174-176.

11. Гоменюк В.В., Фурдичко Л.Є. ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ / В.В.Гоменюк, Л.Є.Фурдичко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 24–25 квітня 2018 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 186 с. – С.22-23.

12. Ливдар М.В., Гоменюк В.В. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ / М.В.Ливдар, В.В.Гоменюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 24–25 квітня 2018 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 186 с. – С.34-35.

13. Курило О.Б., Гоменюк В.В. СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОЇІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / О.Б.Курило, В.В.Гоменюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 24–25 квітня 2018 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 186 с. – С.91-93.

14. Коць О. О. Заходи стимулювання розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. О. Коць, В. В. Гоменюк // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018р.). Частина 1. – Дніпро: ДДАЕУ, 2018. – 395с. – С. 320-321.

15. Віблий П.І., Лащик І.І., Гоменюк В.В. Інвестиційний клімат в Україні: його стан, тенденції розвитку / П.І.Віблий, І.І.Лащик, В.В.Гоменюк // Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку»]. Київ, 19 березня 2019 р. – К.: КНЕУ(електронне видання), 2019. - 285 с. – C.58-59.

16. Гоменюк В. В. Особливості державної політики щодо результатів першого етапу децентралізації влади в Україні / В.В.Гоменюк // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції»], (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. – С.29-31.

17. Гоменюк В.В. ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ / В.В.Гоменюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)»], (квітень-травень 2019 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019 рік. – 413 с. – С.29-31.

18. Віблий П.І., Лащик І.І., Гоменюк В.В. ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ УРЯДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9% / П.І.Віблий, І.І.Лащик, В.В.Гоменюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ»], (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 року). – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2020. – 319 с.- С.135-137.

19. Віблий П.І., Лащик І.І., Гоменюк В.В. СТАН РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ / П.І.Віблий, І.І.Лащик, В.В.Гоменюк // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 29–30 квітня 2020 р. ) – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 194 с. – С.11-12.


Додаткові відомості

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1869-1375

Наукові інтереси: податкова політика, діджиталізація фіскального простору, сучасні трансформації в оподаткуванні