Верес Олег Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Верес Олег Михайлович
Veres O 0.jpg
к.т.н, доцент
Дата народження 1 червня 1960 року
Місце народження м. Жидачів, Львівська обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність Автоматизовані системи управління
Галузь наукових інтересів інформаційне моделювання, системи баз даних та знань, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи прийняття рішень у слабко структурованому середовищі, системний аналіз, моделювання складних систем.
Кваліфікаційний рівень інженер-системотехнік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Катренко Анатолій Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Верес Олег Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 1 червня 1960 року

Освіта

Закінчив Львівський політехнічний інститут 1982 року за фахом «Автоматизовані системи управління». Інженер-системотехнік

Тема дисертації: Методи та засоби розв’язання слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів [Текст] : дис... канд. техн. наук:01.05.02 / Верес Олег Михайлович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2002. — 152 с.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Катренко Анатолій Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»

Професійна діяльність

Керував проектами зі створення інформаційних систем та проведення системного аналізу для систем управління вищим навчальним закладом.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Організація баз даних та знань»,
 • «Методи прийняття рішень в інформаційних системах»,
 • «Теорія прийняття рішень»,
 • «Технології підтримки прийняття рішень».

Наукові інтереси

Область наукових інтересів:

 • інформаційне моделювання,
 • системи баз даних та знань,
 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень,
 • методи прийняття рішень у слабко структурованому середовищі,
 • системний аналіз,
 • моделювання складних систем.

Вибрані публікації

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 3-и навчальних посібники, у тому числі один з грифом Міністерства освіти і науки України

Серед них

 1. Організація баз даних: практичний курс [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму «Комп’ютерні науки» / А. Ю. Берко, О. М. Верес ; ред. В. В. Пасічник ; Національний ун-т«Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2003. — 149 с.: рис. — Бібліогр.: с. 142. — ISBN 966-553-286-3
 2. Технології підтримання прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / О. М. Верес ; за заг.наук. ред. д-ра техн. наук, проф. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 252 с. : рис., табл. —(Серія «Консолідована інформація» ; вип.3). — Бібліогр.: — с. 243-246. — 300 экз. — ISBN 978-966-533-975-9. — ISBN 978-966-533-973-5 (вип. 3)
 3. Технології підтримання прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / О. М. Верес ; за заг.ред. д-ра техн. наук, проф. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 251 с. : рис., табл. — (Серія «Консолідована інформація» ; вип. 3). — Бібліогр.: — с. 243-246. — ISBN 978-916-607-402-1 (2-ге вид.). — ISBN 978-966-553-975-9 (серія)
 4. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навчальний посібник / Наук.ред. Володимир Володимирович Пасічник; Андрій Юліанович Берко, Євген Вікторович Буров, Олег Михайлович Верес, Анатолій Васильович Катренко. — Львів : Новий Світ-2000, 2012 . — 280 с. : іл. — (Комп’ютинг). — Бібліогр.: — с.272-280 (150 назв). — На укр. яз. — ISBN 978-966-418-116-4
 5. Архітектура системи підтримки прийняття рішень вищого навчального закладу / О. Верес // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 2-ої Наук.-практ. конф., 23-25листоп. 2010 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 98-101. — Бібліогр.: 4 назви.
 6. Види архітектури систем підтримки прийняття рішень / О. М. Верес // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур. —Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 190-197. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 685). — Бібліогр.: 10 назв.
 7. Дослідження множини ризиків прийняття рішень в галузі екології / О. М. Верес, В. М. Голиш// Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В.Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 67-80. — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 81 назва.
 8. Інформаційна система готельно-туристичної діяльності / О. М. Верес, І. М. Ватраль //Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 54-66. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 15 назв.
 9. Компоненти концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень /0. М. Верес //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 103-111. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). — Бібліогр.: 9 назв.
 10. Конкурентні переваги проекту системи підтримки прийняття рішень та фактори ризику / О.Верес // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп.ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 76-86. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 13 назв.
 11. Концептуальна модель системи готельно-туристичної діяльності / О. М. Верес,1. М. Ватраль //Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В.Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С.78-86. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 10 назв.
 12. Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень / О. М. Верес //Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В.Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 69-77. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 8 назв.
 13. Architectureof decision support system / O. Veres // Computer science and informationtechnologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. HouseVezha and Co, 2010. — P. 49-50. — Bibliogr.: 10 titles.
 14. Informativesystem of hotel-tourist activiti / O. Veres, I. Vatral // Computer science andinformation technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv :Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 75-76. — Bibliogr.: 9 titles.

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 201

Tел.: +38 (032)25-82-551

E-mail: oleh.m.veres@lpnu.ua