Берко Андрій Юліанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Берко Андрій Юліанович
Berko A 0.jpg
д.т.н., професор, професор
Дата народження 30.11.1959 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «Автоматизовані системи управління»
Галузь наукових інтересів теорія та практика побудови інформаційного забезпечення відкритих комп’ютерних систем, методи та засоби інтеграції даних, організація баз та сховищ даних, системи і технології управління даними.
Кваліфікаційний рівень інженер-системотехнік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1996 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем та мереж

Берко Андрій Юліанович — доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Народився у м. Львові у 1959 році.

Закінчив у 1982 р. Львівський політехнічний інститут за фахом «Автоматизовані системи управління», працював інженером-програмістом,науковим працівником.

В 1993 р.захистив кандидатську дисертацію на тему Методи і засоби представлення залежностей в реляційних базах даних якформи знань [Текст] : дис...канд.техн.наук:05.13.17 / Берко Андрій Юліанович ;НВО «Міськсистемотехніка». — К., 1993. — 148 л. в Київському інституті прикладної інформатики.

У 1996 р. отримав звання доцента.

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктор технічних наук на тему «Методи та засоби інтеграції даних у відкритих інформаційних системах».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладає курси

  • «Організація баз даних та знань»,
  • «Системи управління базами даних та знань»,
  • «Технології сховищ даних»,
  • «Теорія систем баз даних та знань».

НАУКОВА РОБОТА

Область наукових інтересів: теорія та практика побудови інформаційного забезпечення відкритих комп’ютерних систем, методи та засоби інтеграції даних, організація баз та сховищ даних, системи і технології управління даними.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор понад 40 наукових праць, з них 1 монографія, 20 навчально-методичних видань, з яких 4 навчальних посібники

Серед них:

  1. Методи моделі 1нтеграції даних у системах електронного бізнесу / А. Ю. Берко //Актуальні проблеми економіки : Науковий екон. журнал . — 10/2008 . — N10 . —С.17-24 .
  2. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: навч.посібник / А. Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес ; [та ін.] ; за наук. ред.: В.В. Пасічник . — Львів : Новий Світ-2000, 2010 . — 280 с. : рис., табл. —(Комп’ютинг) . — Бібліогр.:с.272-280
  3. Інтелектуальна система управління контентом сайтів електронного бізнесу / А. Ю. Берко, В. М.Дорош, Л. В. Чирун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 08/2011 . — N715: Iнформаційні системи та мережі . — C. 13-24.
  4. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах / А. Ю. Берко, К. А. Алексеєва //Актуальні проблеми економіки . — 10/2012 . — N10 . — С. 226-234.
  5. Системи баз даних та знань. Кн.1. Організація баз даних та знань : навчальний посібник для вузів / Андрій Юліанович Берко, Олег Михайлович Верес, Володимир Володимирович Пасічник . — Львів : Магнолія-2006, 2008 . — 453 с. : ил. —(Комп’ютинг) . — Бібліогр.: с.450-453 (52 назви) . — На укр. яз. — ISBN978-966-202-556-9 .
  6. Системи електронної контент-комерції [Текст] : монографія / А. Ю. Берко, В. А.Висоцька, В. В. Пасічник. — Л. : Львівська політехніка, 2009. — 612 с. —Бібліогр.: с. 593-608. — ISBN 978-966-553-797-7

КОНТАКТИ

вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121

Tел. +38 (032) 258-25-38

andriy berko Berkoandriy@yandex.ru