Буров Євген Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Буров Євген Вікторович
Burov E V.jpg
д.т.н, доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1981 р.
Галузь наукових інтересів розподілені інформаційні системи, інформаційні мережі, інструментальні засоби проектування, оцінки та прототипування
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Буров Євген Вікторович — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Вільно володіє чотирма іноземними мовами (французською, англійською, польською та німецькою).

Захоплення: художня література на англійській, французській,німецькій, польській мовах, психологія.

Освіта

В 1981 році закінчив з відзнакою факультет автоматики Львівського політехнічного інституту.

В 1994 році захистив дисертацію в Інституті прикладної інформатики (Київ) на тему «Дослідження та розробка інструментальних засобів проектування розподілених інформаційних систем».

ТзОВ «Софтсерв» (м.Львів), 28.04.2011-26.05.2011р., підвищення кваліфікації


Професійна діяльність

На протязі 30 років приймав активну участь у розробці кількох десятків інформаційних систем.

Серед них

— комплексна автоматизована система ПО «Пластмасфурнітура» (м.Львів),

—система автоматизації обліку збуту води для МКП«Львівводоканал»,

—система автоматизації обліку збуту для ВАТ НПЗ «Галичина» (м.Дрогобич),

—система автоматизації збуту ВАТ «Галлак» (м.Борислав),

—система для електронної торгівлі Listkey (AlvionTechnologies, Cap Coral, FL),

—системи для автоматизації тестування продукту WTK (KronosInc. Chelmsford, MS).

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Операційні ситеми комп’ютерних мереж

Виконання проектних дій

Комп’ютерні мережі

Наукові інтереси

Галузь наукових інтересів: розподілені інформаційні системи,інформаційні мережі, інструментальні засоби проектування, оцінки та прототипування.

Вибрані публікації

Є автором 45 публікацій.

Серед них

Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем[Текст] : монографія / Є. В. Буров ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 431 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с.407-426. ISBN 978-617-607-189-1

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навчальний посібник / Берко, Андрій Юліанович; Буров, Євген Вікторович; Верес, Олег Михайлович; Катренко, Анатолій Васильович; Кравець, Петро Олексійович; Нікольський, Юрій Володимирович; Пасічник,Володимир Володимирович ; ред. В. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України. —Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 282 с. ; 25 см. — (Комп’ютинг). — ISBN978-966-418-116-4

Компютерні мережі [Текст] : 2-ге оновл. і доп. вид. / Є.Буров ; ред. В. Пасічник. — Л. : БаК, 2003. — 584 с.: рис. — Бібліогр.: в кінціст. — ISBN 966-7065-41-3

Комп'ютерні мережі [Текст] / Є. Буров ; ред. В. Пасічник. -Л. : БаК, 1999. - 467 с. - ISBN 966-7065-19-7


Використання моделей для керування доступом до ресурсів інтелектуальної інформаційної системи / Є. В. Буров, А. В. Гульова // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 59-68. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 9 назв.

Інтелектуальний туристичний сервіс з опрацюванням контексту ситуації / Є. В. Буров, А. І. Городецька // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 27-35. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.:15 назв.

Керування доступом до ресурсів інтелектуальної інформаційної системи з використанням моделей / Є. В. Буров // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук.пр. міжнар. наук. конф., 17­21 трав. 2010 р., Євпаторія, Україна : у 2т. / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010. — Т. 1. — С. 40-44. —Бібліогр.: 4 назви. — Парал. тит. арк. англ., рос.

Опрацювання контекстних даних в інтелектуальному туристичному порталі / Є. Буров, Ю. Королюк // Комп’ютерні науки таінформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 228-236. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 13 назв.

A tool for modeling model-driven intellectual softwaresystems / E. Burov // Computer science and information technologies : proc. ofthe V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine /Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P.56-59. — Bibliogr.: 6 titles.

Архітектура опрацювання знань у когнітивній інформаційній системі / Є. Буров // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2009. — С. 28-37. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 650). —Бібліогр.: 19 назв.

Застосування виконувальних моделей для проектування сервісно-орієнтованих інтелектуальних інформаційних систем / Є. Берко //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 200-205.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 638). -Бібліогр.: 8 назв.

Інтелектуальна підсистема ділової економічної гри / Є. В.Буров, Ю. М. Лотоцький, Д. М. Нікольський // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 31-36. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №653). — Бібліогр.: 4 назви.

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень у договірному процесі / Є. В. Буров, Ю. О. Калінчук, А. В. Ломтєв // Інформаційнісистеми та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 24-30. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 653). — Бібліогр.: 11 назв.

Методи опрацювання знань у когнітивній інформаційній системі/ Є. Буров // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали 4-їМіжнар. наук.-техн. конф. СБІТ’2009, 15-17 жовт. 2009, Львів, Україна / Нац.ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій. — Л.,2009. — С. 266-270. — Бібліогр.: 7 назв. — Парал. тит. арк. англ.

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус,кімната 207ба

Tел. +38 (032)25-82-551

E-mail: yevhen.v.burov@lpnu.ua