Катренко Анатолій Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Катренко Анатолій Васильович
Katrenko A 0.jpg
к.ек..н, доцент
Дата народження 18 вересня 1949 року
Громадянство Україна
Alma mater Технічний університет в м. Хемніц (Німеччина)
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність «Теорія систем»
Галузь наукових інтересів Методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Катренко Анатолій Васильович — кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 18 вересня 1949 року

Освіта

Закінчив Технічний університет в м. Хемніц (Німеччина), 1972 р., спеціальність «Теорія систем»

Кандидат економічних наук, 08.00.13 — «Математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством та його галузями»

ТзОВ «Софтсерв» (м.Львів) з 28.04.2011 — 26.05.2011р.,підвищення кваліфікації.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Методи прийняття рішень в активних середовищах;

Основи управління великими проектами),

Планування проектних дій,

Основи управління великими проектами

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2004 р.).


Наукові інтереси

Методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах

Вибрані публікації

Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації :Навчальний посібник для вузів / Анатолій Васильович Катренко . — Львів : Новий Світ-2000, 2003 . — 419 с. : іл. — (Вища освіта в Україні) . — Бібліогр.:с.417-419 (86 назв.) . — На укр. яз. — ISBN 966-7827-21-6 .

Дослідження операцій : підручник / Анатолій Васильович Катренко . — 3-тє вид., випр. та доп . — Львів : Магнолія-2006, 2009 . — 349 с.: іл. — (Комп’ютинг) . — Бібліогр.: с.348-349 (38 назв) . — На укр. яз. — ISBN978-966-8340-18-5 .

Теорія прийняття рішень [Текст] : підруч. для студ. вузів /А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. — К. : BHV, 2009. — 448 с. : іл. — (Інформатика).— Бібліогр.: с. 439-441. — ISBN966-552-219-1

Системний аналіз[Текст] : підручник / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. — Л. :Новий Світ-2000, 2009. — 396 с. — (Комп’ютинѓ). — Бібліогр.: с. 392-395. — ISBN 978-966-418-102-7

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посіб. / А. Ю.Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес, А. В. Катренко, П. О. Кравець, Ю. В.Нікольський, В. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Новий Світ 2000, 2010.— 282 с. — (Серія «Комп’ютинг»). — Бібліогр.: с. 239-253 (271 назва).

Управління ІТ-проектами [Текст] : підручник. Кн. 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. — Л. : Новий Світ-2000, 2011. — 550 с. : рис., табл. — (Комп’ютинґ). — Библиогр.: с.545-549. — ISBN 978-966-418-148-5

Охорона праці в галузі комп’ютингу [Текст] : підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. — Л. : Магнолія 2006, 2012. — 544 с. : мал. —(Комп’ютинґ). — Бібліогр. — ISBN 978-617-574-049-1

Інформаційна модель управління навчальним процесом в умовах слабкої структурованості / М. В.Гриновець, А. В. Катренко // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] /відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Видавництво Львів. політехніки, 2010. — С.129-136. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 5назв.

Інформаційніособливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах /А. В. Катренко, Д. С. Магац // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.]/ відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2010. — С. 105­111. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 11 назв.

Підтримання прийняття рішень в управлінні портфелями проектів: цілі, завдання, засоби вирішення / А. В. Катренко, В. В. Слупко // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во «Львів.політехніка», 2010. -С. 112-120. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №673). — Бібліогр.: 7 назв.

Проблеми та напрями проектування СППР з управління фінансовими ризиками / А. Ю. Баранов, А.В. Катренко // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 3-11. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 11 назв.

Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання / А.В.Катренко, Т.І. Антоняк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка».— Львів,2011.— № 715: Інформаційні системи та мережі.— С.150-161.

Моделі та методи формування портфелів ІТ-проектів/ А.В.Катренко, Д.С.Магац // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка».— Львів, 2011.— № 699:Інформаційні системи та мережі.— С.113-123.

Прийняття рішень:теорія і практика [Текст] : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; наук.ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий світ-2000, 2013. — 448 с. — (Комп’ютинг ).— ISBN 978-966-418-221-5

Системний аналіз [Текст] : підручник / А. В. Катренко ; наук. ред. В. В. Пасічник. — Львів :Новий світ-2000, 2013. — 396 с. — (Комп’ютинг ). — ISBN 978-966-418-102-7

Контакти

вул. Ст. Бандери, 32, 79013, Львів; 6а-й навчальний корпус, кімната № 207б,

Tел. +38 (032) 25-82-551

E-mail: icm.ikni@gmail.com