Вознюк Іван Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вознюк Іван Петрович
16voznjuk.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 10 серпня 1945 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Основні шляхи розвитку конкуренції в Україні
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Вознюк Іван Петрович — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 10 серпня 1945 року

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію з питань економічної інтеграції

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Мікро- і макроекономіка

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: Основні шляхи розвитку конкуренції в Україні

Вибрані публікації

  1. Управління витратами за центрами відповідальності та оцінювання його ефективності / Г. О. Партин, І. П. Вознюк // Тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту», 18-21 листоп. 2009 р. : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка» та 15-річчю каф. фінансів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 252-255. — Бібліогр.: 2 назви.
  2. Основи економічної теорії : навчальний посібник для студентів технічних спец. / Жанна Василівна Поплавська, Іван Опанасович Тивончук, Володимир Дмитрович Козяк, Петро Іванович Стецюк, Іван Петрович Вознюк; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Жанна Василівна Поплавська.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006.— 284 с.ISBN 966-553-533-1
  3. Основи економічної теорії : Тематика та метод. вказівки до викон. контрол. робіт для студ. техн. спец. заоч. форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.П. Вознюк, І.П. Холява, Н.П. Топішко, Г.І. Скорик, П.І. Стецюк. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв).
  4. Розвиток споживчого ринку і каналів дистрибуції: узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду / О.Б. Мних, Р.М. Брицький, І.П. Вознюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 469: Логістика. — С. 84-90. — Бібліогр.: 5 назв
  5. Економічний аналіз логістичних витрат / О.М.Антоненко, Н.М.Рудницька, Ш.Вознюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 листоп. 2000 р.). — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — С.13-14. — Парал. назва англ.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат)

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська)

E-mail: tpeinem@gmail.com