Холява Ігор Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Холява Ігор Петрович
19holjawa.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 29 травня 1953 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Соціально-економічна ефективність оцінки бізнесу й майна
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Холява Ігор Петрович — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 29 травня 1953 року

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Мікро- і макроекономіка
 • Основи економічної теорії
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Оцінка бізнесу і майна
 • Основи економіки

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: Соціально-економічна ефективність оцінки бізнесу й майна

Вибрані публікації

 1. Холява І.П. Стратегічне планування в управлінні діяльністю підприємства / І.П. Холява, А.М. Олійник, Д.Р. Цьвок // Вісник національного технічного університету «ХПІ». - Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. - № 2 (1111). - С. 107-112.
 2. Холява І.П. Стратегічне планування в управлінні діяльністю підприємства / І.П. Холява, А.М. Олійник, Д.Р. Цьвок // Вісник національного технічного університету «ХПІ». - Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. - № 2 (1111). - С. 107-112.
 3. Оцінка бізнесу як критерій його конкурентоспроможності / І. П. Холява // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 315-319. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 657). — Бібліогр.: 2 назви.
 4. Фінансовий потенціал як критерій конкурентоспроможності підприємства / І. П. Холява // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 340-342.
 5. Економічний та енергетичний потенціал використання відходів біомаси в Україні / Р.З. Берлінг, І.П. Холява // Проблеми економії енергії : Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 8-12 жовт. 2003 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — С. 254.
 6. Основи економічної теорії : Практикум для техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехні­ка» ; Уклад.: І.О. Тивончук, В.В. Олембовська, П.І. Стецюк, І.П. Холява, С.С. Саталкін, В.В. Барінов, В.М. Рабош. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 24 с. — Бібліогр.:с. 23 (7 назв).
 7. Основи економічної теорії : Тематика та метод. вказівки до викон. контрол. робіт для студ. техн. спец. заоч. форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.П. Вознюк,1. П. Холява, Н.П. Топішко, Г.І. Скорик, П.І. Стецюк. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв).
 8. Особливості організації маркетингового дослідження на японському ринку / Ш.Холява,B. В.Олембовська // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 листоп. 2000 р.). — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — C. 313-314. — Парал. назва англ.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат)

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська)

E-mail: tpeinem@gmail.com