Барінов Василь Валентинович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Барінов Василь Валентинович
5barinov.jpg
старший викладач
Дата народження 8 березня 1967 року
Помер 12 листопада 2021 року

Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Стратегічний аналіз розвитку підприємств
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Барінов Василь Валентинович (8 березня 1967 р. — 12 листопада 2021 р.) — старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 14 березня 1944 року

Педагогічний стаж 37 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Економічна теорія
 • Державне регулювання економіки

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: Стратегічний аналіз розвитку підприємств

Вибрані публікації

Автор близько 20 методичних розробок, двох посібників, понад 50 наукових праць, зокрема монографії.

 1. Скорик Г.И. Концептуальньіе подходьі к теории и практике государственного регулирования. / Г.И. Скорик, В.В. Баринов // Современная зкономическая теория и поиск зффективньїх механизмов хозяйствования: сб. материалов VIII международной научно- практической конференции - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С. 26-29.
 2. Людський потенціал в системі соціально-трудових відносин: теорія та практика регулювання. Монографія./ за ред. Л.А. Кравченко [ Кравченко Л.А., Скорик Г.І. та інші]. - Сімферополь: ДІАЙПІ, 2014. - 204 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Кримського економічного інституту ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (протокол №6 06.02.2014 р.).
 3. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Скорик, В. В. Барінов, М. Б. Швецова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 187 с. — Бібліогр.: с. 184-185. — 250 экз. — ISBN 978-617-607-591-2
 4. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / В. В. Барінов, Г. І. Скорик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 457 с. — Бібліогр.: с. 444-452. — 120 экз. — ISBN 978-617-607-221-8
 5. Ліберальна модель економічного розвитку та її уроки для України / В. В. Барінов, Г. І. Скорик, О. В. Скорик // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 3-8. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 12 назв.
 6. Світова економічна криза та її виклики для України / Г. І. Скорик, В. В. Барінов, О. В. Скорик // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів V Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників, берез. 2010 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій. — Л. : Вид-во ЗУКЦ, 2010. — С. 227-231. — Бібліогр.: 8 назв.
 7. Стратегічний аналіз розвитку підприємств з метою адаптації їх до інноваційно-інвестиційного середовища функціонування / І. П. Холява, С. С. Саталкін, В. В. Барінов // Економіка і менеджмент : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчен. ЕМ-2010, 25­27 листоп. 2010 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 230-231. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). -Бібліогр.: 2 назви.
 8. Особливості сучасної конкуренції та роль економічної політики держави / Г. І. Скорик, В. В. Барінов // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 295-297. — Бібліогр.: 3 назви.
 9. Основи економічної теорії : Практикум для техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.О. Тивончук, В.В. Олембовська, П.І. Стецюк, І.П. Холява, С.С. Саталкін, В.В. Барінов, В.М. Рабош. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 24 с. — Бібліогр.:с. 23 (7 назв).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com