Інститут підприємництва та перспективних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут підприємництва та перспективних технологій
ІППТ.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІППТ
Дата заснування 2010 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор к.т.н., доц. Хром’як Йосиф Якович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 205
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ippt
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/

Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ) — це навчально-структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», створений наказом ректора від 28.05.2010 р. №83-10.

Загальна інформація

Інституту організаційно підпорядковані філії Національного університету «Львівська політехніка» — у м. Дрогобич (82100, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 2) і м. Стрий (82400, м. Стрий, вул. Січових Стрільців, 12в).

У структуру інституту входить сім кафедр. Науково-педагогічні працівники кафедр (2 доктори наук, 61 кандидати наук, 53 старших викладачів та 30 викладачів) забезпечують викладання на високому фаховому рівні.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр проводиться за рахунок участі викладачів у науково-дослідній роботі, навчання в аспірантурі, стажування в провідних вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України, а також за рахунок участі у роботі методичних та наукових семінарів і конференцій.

За кожною з кафедр закріплено комп’ютерний клас і навчально-методичний кабінет, які, зокрема, використовуються як класи для курсового та дипломного проектування.

В інституті функціонує 7 спеціалізованих лабораторій:

 • Програмних засобів
 • Інформатики і програмування
 • Комп’ютерної електроніки та мікропроцесорних систем
 • Систем баз даних та знань
 • Розподілених систем та мереж
 • Штучного інтелекту
 • CISCO

Крім того, у навчальному процесі використовуються загальноінститутські комп’ютерні класи та комп’ютеризовані лабораторії, оснащені сучасними ПК.

Навчальний процес забезпечений повним пакетом сучасних програмних продуктів.

Всього в інституті нараховується понад 200 комп’ютерів. Для потреб навчального процесу та наукової роботи студентів і викладачів кафедр навчальні лабораторії інституту підключені до глобальної мережі Інтернет.

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів та студентів Інституту є власна науково-технічна бібліотека та електронні засоби інформації. Робота бібліотеки зосереджена на своєчасному та вичерпному інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу. З цією метою систематично (щомісячно) проводяться Дні інформації для викладачів та студентів, організовуються книжкові виставки, презентації книг, надаються бібліотечні довідки та консультації. Бібліотека Інституту забезпечує в основному навчальний процес і науково-дослідну роботу працівників і студентів.

Книжковий фонд бібліотеки інституту складає понад 25 тисяч книг, із яких значна частина — навчальні підручники і посібники, видані Інститутом. В науково-технічній бібліотеці крім книжкового фонду є методичні розробки до дипломного проектування, курсових та контрольних робіт, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів, розроблені викладачами Інституту та видані власним видавничим відділом Інституту. Всі вони зосереджені, в основному, в читальному залі. Усі основні підручники та навчальні посібники, наявні в бібліотеці, видані українською мовою.

Навчання студентів Інституту проводиться на двох факультетах (економіки та інформаційних технологій, а також заочного та дистанційного навчання).

В стінах Інституту сьогодні здобуває вищу освіту близько 2000 студентів.

Список кафедр інституту

Філії інституту

Філія у м. Стрий

Філія Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка» у м. Стрий була створена у 1999р. з метою забезпечення регіону кваліфікованими фахівцями-економістами, які б сприяли його розбудові та розвитку. Існування філії дало можливість випускникам загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів Стрию, та Стрийського, Жидачівського, Сколівського районів навчатись не виїжджаючи далеко від домівки, таким чином уникнути вирішення багатьох проблем, які пов’язані з житлом, нестачею вільного часу для відпочинку, саморозвитку тощо.

Адреса філії:

82400, м. Стрий, вул. Січових Стрільців, 12в

Тел.: (245) 5-82-09, 5-33-57, 4-02-48

Власний сайт: http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/filiia-u-misti-stryi.html

Очолює філію директор — Мандзяк Віктор Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарної підготовки.

Студенти Стрийської філії мають можливість навчатися в просторих аудиторіях, до їх послуг спеціалізований клас з вивчення англійської мови, є два комп’ютерних класи з сучасним технічним та програмним забезпеченням, вільний доступ до мережі Інтернет, Wi-fi.

Лекційні, практичні та лабораторні заняття проводяться на високому науково-методичному рівні провідними науковцями НУ «Львівська політехніка» з використанням сучасних інтерактивних методик, майстер-класів, круглих столів тощо. До забезпечення навчального процесу залучаються фахівці-практики провідних підприємств регіону.

До послуг студентів бібліотека з актуальними навчально-методичними матеріалами на паперових та електронних носіях, періодичними фаховими виданнями, які щороку оновлюються, постійно працює читальний зал.

На базі філії функціонують підготовчі курси поглибленого вивчення дисциплін для учнів випускних класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Заняття на проводять висококваліфіковані викладачі інституту.

Студенти філії, як і всі студенти Інституту, мають можливість і беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Результатом цієї роботи є самостійні дослідження з елементами наукової новизни. Студентські наукові роботи неодноразово відзначалися на конференціях, конкурсах, опубліковані у наукових збірниках та журналах.

Студенти старших курсів проходять виробничу, переддипломну практику на підприємствах та в установах міста Стрия: «LЕОNI», «Екран», «Укртелеком», «Укрпол», «Стиль», «Приватбанк», АКБ «Форум» тощо.

Випускники філії є конкурентоспроможними на ринку праці та, після закінчення навчання отримують престижні пропозиції щодо роботи не тільки у Стрию та Стрийському районі, але й у інших містах України.


Філія у м. Дрогобич

Інститут підприємництва та перспективних технологій ( ІППТ) Національного університету «Львівська політехніка» 1999 р. відкрив структурний підрозділ у м. Дрогобичі Львівської обл. як відповідь на виклик часу у зв’язку із потребою в Дрогобицькому регіоні кваліфікованих економістів. Інститут знаходиться у затишному центрі міста Дрогобича.

Адреса філії:

вул. Січових Стрільців, 2.

Власний сайт: http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/filiia-u-misti-drohobych.html

Першим очолював філію кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Шутенко Василь Олександрович. З лютого 2006 року директором філії інституту у м. Дрогобичі є кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарної підготовки Карлова Лариса Володимирівна.

Стратегічною метою інституту є інтелектуальне обслуговування Дрогобицького регіону, допомога йому у вирішенні важливих проблем послідовного охоплення населення перспективними освітніми послугами різного рівня.

Колектив філії інституту визначив у якості пріоритетних завдань:

 • створення мобільного та дієвого механізму, що забезпечить облік та реалізацію потреб освітянської сфери у спеціалістах — економістах, адекватних соціальному замовленню та вимогам державного освітянського стандарту;
 • реалізацію довгострокової комплексної програми науково-дослідної роботи з проблем загальної та професійної освіти та підвищення кваліфікації викладачів, відповідно до вимог Болонського процесу;
 • забезпечення адаптації інституту до нових соціально-економічних умов та реформи освіти;
 • розробку та реалізацію системи заходів щодо адресної, персоніфікованої соціальної підтримки викладачів, співпрацівників та студентів;
 • вирішення питань збереження й розширення матеріальної бази інституту, подальший розвиток інформатизації навчального процесу;
 • якісну підготовку спеціалістів у єдності із формуванням у студентів патріотичної громадянської позиції, створенням оптимальних умов для реалізації їх талантів та здібностей.

Молодь сьогодні стоїть перед вибором: яким шляхом іти, яку професію обрати. І той, хто вирішує стати економістом, не помиляється. Якісну підготовку спеціалістів з фінансів, обліку і аудиту, маркетингу та міжнародної економіки можна отримати саме в ІППТ. Серед переваг навчання у Дрогобицькій філії ІППТ «Львівської політехніки»: її зручне розташування та маршрутне сполучення з Трускавцем, Стебником, Бориславом й усіма довколишніми селищами.

До послуг студентів — 14 затишних аудиторій; 2 комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою, аудіо- та відеоапаратурою, персональними комп’ютерами з найновішим програмним забезпеченням, мультимедійною технікою; науково-методична бібліотека із тисячами примірників фахової літератури.

У Дрогобицькій філії Інституту студенти, навчаючись, залучені й до різноманітних сучасних виховних заходів: проводяться День знань, Дебют першокурсників, День відкритих дверей, декади науки, круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі з корифеями науки та професійної практики, міс ІППТ, українські вечорниці , розважальні ігри-вечори «Кохання з першого слова», «Я — особистість», молодіжна рада «Школа лідера», фестивалі КВК та фізичної культури, спорту, здорового способу життя, шейпінг-клуб, студентські інститутські спартакіади з міні-футболу.

Наші випускники — у числі найкращих спеціалістів у регіоні (працівники банків, страхових та туристичних компаній, приватних і державних підприємств), працюють за кордоном, є приватними підприємцями: Ігор Кардаш, Снєжана Ярома, Василь Кость, Ірина Квик, Оксана Головко, Ольга Копча, Олександр Губін, Андрій Мазур, Віталій Войтко, Галина Якубовська, Андрій Комарницький, Наталія Рябініна-Ром, Наталія Лебіщак, Роксолана Совяк, Іван Славітич, Олег Кулинич, та інші.

Напрями та спеціальності інституту

Інститут здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст (спеціальності «Бухгалтерський облік», «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Фінанси і кредит» і «Комерційна діяльність»)
 • бакалавр (напрями підготовки «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Маркетинг» і «Комп’ютерні науки»)
 • спеціаліст (спеціальності «Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»)
 • магістр (спеціальність «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»)


Напрям підготовки «Облік і аудит»

За напрямом підготовки «Облік і аудит» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з обліку і аудиту.

Термін навчання за напрямом підготовки «Облік і аудит» — 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).

Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Облік і аудит» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».

Випускники з обліку і аудиту можуть працювати на посадах керівників підприємств, головних бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, менеджерів різних рівнів керування, аудиторів, викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, наукових співробітників, займатися науково-педагогічною діяльністю.

Випускники з обліку і аудиту готуються для роботи на промислових підприємствах, у фінансово-кредитних установах, у страхових компаніях, в податкових органах, в бюджетних органах, в державних органах, у спільних компаніях, у торговельних компаніях.


Напрям підготовки «Міжнародна економіка»

За напрямом підготовки «Міжнародна економіка» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з міжнародної економіки.

Термін навчання за напрямом підготовки «Міжнародна економіка » - 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів). Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Міжнародна економіка» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю " Міжнародна економіка«.

Випускники з міжнародної економіки можуть працювати у банках — спеціалістами, керівниками підрозділів; керівниками організацій, підприємств, що займаються зовнішньо-економічною діяльністю; на підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, плановому та фінансовому відділах; в інвестиційних фондах, компаніях, спеціалізованих фінансових установах, які представляють інтереси іноземних інвесторів; в іноземних представництвах; радниками у міжнародних організаціях, посольствах, державних установах; займатися науково-педагогічною діяльністю.


Напрям підготовки «Фінанси і кредит»

За напрямом підготовки «Фінанси і кредит» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з фінансів і кредиту.

Термін навчання за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» — 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів). Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Фахівці з фінансів здатні виконувати роботу в таких сферах: фінансова діяльність підприємств; оподаткування підприємств; діяльність на фінансовому ринку; банківська справа; валютне регулювання; страхові послуги; фінансовий менеджмент; організація інформаційних систем. Фахівець-фінансист може займати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах фірм; комерційних організацій; акціонерних товариств; інвестиційних компаній; комерційних банків; податкових органах; страхових компаній; викладачів загальноосвітніх навчальних закладів; займатися науково-педагогічною діяльністю.


Напрям підготовки «Маркетинг»

За напрямом підготовки «Маркетинг» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з маркетингу. Термін навчання за напрямом підготовки «Маркетинг» — 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).

Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Маркетинг» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю «Маркетинг».

Фахівці-маркетологи можуть працювати як керівниками підприємств (заступниками директорів з маркетингу, комерційними директорами, керівниками служб, відділів департаменту маркетингу або логістики), так і економістами-аналітиками маркетингу, фахівцями з маркетингових досліджень, комерційними, збутовими і виробничими логістами, фахівцями в області гуртової та роздрібної торгівлі, іміджмейкерами, рекламістами, промоутерами, мерчандайзерами, консультантами з маркетингу, експертами із зовнішньоекономічних питань, фахівцями зі стандартизації та сертифікації, інженерами з організації керування виробництвом, викладачами загальноосвітніх навчальних закладів; займатися науково-педагогічною діяльністю тощо.

Маркетологи готуються для роботи в організаціях та підприємствах промисловості, у сфері малого бізнесу, у сфері послуг, зокрема туристичних, банківських, фінансових, консультативних, медичних, транспортно-експедиторських, рекламних, дослідницьких, для роботи в іноземних компаніях, в державних установах, громадських об’єднаннях та асоціаціях, на митницях.


Напрям підготовки «Комп’ютерні науки»

За напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавра з комп’ютерних наук.

Термін навчання за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» — 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів). Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста та магістра.

Випускники компетентні у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw); методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Фахівець напрямку «Комп’ютерні науки» здатний виконувати наступні роботи: проектування та експлуатацію інтегрованих автоматизованих систем управління та обробки інформації; адміністрування локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур та регулярний моніторинг і аудит мережних ресурсів; контроль за цілісністю та збереженням інформації в базах даних та забезпечення захисту інформації в базах даних; управління інформаційними ресурсами та обслуговування систем телекомунікації; інсталяція та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; перспективне планування, прогнозування, організація та керівництво проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій; впровадження та розробка нових комп’ютерних та інформаційних технологій.

Інститут має розгалужені партнерські зв’язки з регіональними органами державного регулювання, державними і комерційними банками, інвестиційними компаніями і фондами, великими виробничими підприємствами, представництвами і філіями транснаціональних корпорацій, спільними підприємствами тощо. Це дозволяє активно використовувати сучасну статистичну інформацію, проводити повноцінну виробничу та переддипломну практику студентів, а також стажування викладачів.

Успішна практична діяльність випускників інституту на підприємствах, в установах і організаціях засвідчує їх вміння реалізовувати здобуті знання на мега-, макро- та мікроекономічному рівнях.

Основними місцями роботи випускників є великі українські банки («Укрсоцбанк», «Приватбанк», «Райффайзен банк Аваль», «Форум» та інші); інвестиційні фонди і компанії (вітчизняні та філії іноземних), структурні підрозділи транснаціональних корпорацій («Леоні», «Вебасто-Електрон» тощо), органи державного регулювання (Державна податкова адміністрація, обласні та районні адміністрації); фірми галузі комп’ютерних та інформаційних технологій («Софтсерв», «Елекс» тощо).

Крім того, окремі випускники працюють в установах, які займаються реалізацією проектів міжнародних організацій в Україні. Висока конкурентоспроможність випускників інституту на ринку праці дозволяє багатьом студентам самостійно вирішувати проблему працевлаштування.

Багато випускників за короткий термін зробили успішну професійну кар’єру і входять в молоду економічну і комп’ютерну еліту України.

Контакти

вул. Горбачевського 18, м. Львів; 32-й н.к., кімн. 205

Тел.: (032) 258-20-27, (032) 297-07-55

E-mail: ippt.dept@lpnu.ua