Лозицький Олександр Анатолійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лозицький Олександр Анатолійович
Lozytskyy O A.jpg
к.т.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Інформаційні технології бібліотек для людей з вадами зору
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2014 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем та мереж

Лозицький Олександр Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертації: Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору :/ дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» / Лозицький Олександр Анатолійович ; Національний університет «Львівська політехніка» МОН України. — Львів, 2013. — 155 с., рис.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів

Інформаційні технології бібліотек для людей з вадами зору

Перелік навчальних дисциплін

Комп’ютерні мережі

Основи інформаційних технологій

Вибрані публікації

  • Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій навчання дітей з особливими потребами / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, О. А. Лозицький, М. В. Давидов // Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р., Київ / Ін-т інформ. технологій і засобів навч. НАПН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — К., 2010. — С. 109-112. — Бібліогр.: 7 назв.
  • Метод та інформаційна технологія озвучення математичних формул українською мовою / М. В. Давидов, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Штучний інтелект : наук.-теор. журн. — Донецьк, 2013. — № 1 (59). — С. 233–245.
  • Метод озвучення математичних формул та символів українською мовою / М. В. Давидов, О. А. Лозицький, Ю. В. Нікольський // Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили. Серія: Комп’ютерні технології. — Вип. 201, том 213. — Миколаїв, 2013. — С. 50–56.
  • Контент-керована інтелектуальна система супроводу незрячих людей / О. А. Лозицький, О. В. Пасічник // Штучний інтелект : наук.-теор. журн. — Донецьк, 2009. — № 4. — С. 437-440.
  • Формування навчальних інформаційних ресурсів для людей з вадами зору / О. А. Лозицький, О. В. Пасічник // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць. — Вип. 3. — Херсон : Вид. ХДУ, 2009. — С. 243–250.
  • Библиотеки в информационном обслуживании пользователей с особыми потребностями / Н. Э. Кунанец, А. А. Лозицкий, В. В. Пасичник // Матер. III Междунар. науч.-практ. конф. «Библиотеки в информационном пространстве: проблемы и тенденции развития» / Центр. науч. биб-ка им. Якуба Коласа НАН Беларуси; Белорусская библиотечная ассоциация. — Минск, 2011. — С. 97–100.
  • Інформаційні технології для незрячих / О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2010, ІІ Міжнар. форуму. — Ч. 1. — Київ : УкрІНТЕІ, 2010. — С. 214–220.
  • Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами: стан та перспективи / О. А. Лозицький // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. 3-ї наук.-практ. конф. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2011. — С. 174–188.
  • Нові інформаційні технології університетських бібліотек для людей з вадами зору / О. А. Лозицький, В. В. Пасічник, О. В. Пасічник // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матер. міжнар. наук.практ. конф. — Севастополь : Вид-во «СевНТУ». — 2009. — С. 59-62.

Контакти

вул. Ст. Бандери, 32, 79013, Львів; 6а-й навчальний корпус, кімната № 209,

тел. +38 (032) 258-25-51