Тарасов Дмитро Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тарасов Дмитро Олександрович
TarasovD.png
к.т.н., доцент
Дата народження 18 жовтня 1975 року
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет ім.І.Франка.
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність прикладна математика
Галузь наукових інтересів захист інформації;

оцінка захищеності інформації; системи визначення атак; криптографія та криптоаналіз; бази даних та системи управління базами даних (СУБД); комп’ютерні мережі; інтернет орієнтовані інформаційні системи.

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри «Інформаційні системи та мережі»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД
Власний сайт http://dtarasov.net

Тарасов Дмитро Олександрович — кандидат технічних наук, директор Інституту дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка» , доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Біографічні відомості

Дата народження: 18 жовтня 1975 року

Освіта

У 1997 р. закінчив факультет прикладної математики Львівського державного університету ім.І.Франка.

1997-2000 рр.— навчання у стаціонарній аспірантурі кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

асистент кафедри інформаційних систем та мереж;

доцент кафедри інформаційних систем та мереж;

з серпня 2011 р. — доцент кафедри СКІД.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Інформаційні технології глобальних мереж
 • Сховища даних

Наукова робота

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних» за спеціальністю 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Науковий керівник — доктор технічних наук, доцент Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри «Інформаційні системи та мережі»

Напрямки наукових досліджень:

 • захист інформації;
 • оцінка захищеності інформації;
 • системи визначення атак;
 • криптографія та криптоаналіз;
 • бази даних та системи управління базами даних (СУБД);
 • комп’ютерні мережі;
 • інтернет орієнтовані інформаційні системи.

Вибрані публікації

 1. Пасічник В.В., Жежнич П.І., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М. Тарасов Д.М. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних).- Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006.- 350с.
 2. Аналіз та моніторинг функціонування Веб-форуму / Ю. О. Сєров, Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : материалы 13-го Междунар. молодеж. форума, 30 марта — 1апр. 2009 г. / Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. -Харьков : ХНУРЕ, 2009. — Ч. 2. — С. 415.
 3. Методи аналізу ефективності Веб-форумів / Ю. О. Сєров, Р. Б. Кравець,A. М. Пелещишин // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. B. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 197-206. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 653). — Бібліогр.: 11 назв.
 4. Software for determination of behavior patterns of WEB-forum members / Yu. Syerov, R. Kravets // Комп’ютинг / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Наук.-дослід. ін-т інтелект. комп’ют. систем. — 2009. — Т. 8, вип. 2. — С. 119-125.
 5. Методи аналізу ефективності Веб-форумів / Ю. Сєров, Р. Кравець, В. Сівокозов // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. CSE-2009, 14-16 трав. 2009, Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 84-86. — Бібліогр.: 10 назв. — Парал. тит. арк. англ.

Участь у проектах

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел..: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net ; skid@lp.edu.ua

сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД

Особистий блог: http://dtarasov.net