Жежнич Павло Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жежнич Павло Іванович
Zhezhnych-p (1).png
д.т.н, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації
Місце народження м. Львів
Національність українець
Alma mater Львівський Національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність прикладна математика
Кваліфікаційний рівень математик, викладач математики
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник д.т.н., професор, Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент; професор
Дата присвоєння в.з. 2002 р.; 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

Жежнич Павло Іванович — доктор технічних наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1996 р. — закінчив з відзнакою факультет прикладної математики Львівського державного університету імені Івана Франка.

1997–2000 рр. — навчався в стаціонарній аспірантурі кафедри інформаційних систем та мереж Державного університету «Львівська політехніка».

2001 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби моделювання часового параметру в інформаційних системах на основі реляційних баз даних» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

2009 р. — захистив дисертацію «Методи та засоби організації реляційних баз часово-залежних даних», подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем та мереж».

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка».

01.11–01.12.2010 р. — підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті.

Професійна діяльність

Асистент, доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

2009–2011 рр. — професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

2011–2019 рр. — керівник Центру інформаційного забезпечення(ЦІЗ) Національного університету «Львівська політехніка».

З серпня 2011 р. — професор кафедри кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

2012–2014 рр. — в.о. завідувача кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

З жовтня 2019 р. — проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Національного університету «Львівська політехніка».

Керує підготовкою аспірантів за спеціальністю «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Технології інтеграції інформаційних ресурсів
 • Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем
 • Засоби забезпечення цілісності та достовірності даних

Напрями наукових досліджень

 • Реляційні бази даних та бази часово-залежних даних
 • Моделювання часового фактора в предметних областях
 • Семантично відкриті інформаційні системи
 • Інтернет технології
 • Опрацювання XML-даних
 • Системи керування контентом
 • Системи електронного урядування (е-урядування)
 • Геоінформаційні системи

Участь у проектах

Вибрані публікації

Автор 2-х монографії та 3-х навчальних посібників , наукових та науково-методичних публікацій.

Монографії, навчальні посібники:

 1. Жежнич П.І., Часові бази даних (моделі та методиреалізації) : Монографія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. — 260 с.
 2. Пасічник В.В., Жежнич П.І., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Тарасов Д.М. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних). — Львів : Видавництво «Львівська політехніка», 2006. — 350с.
 3. Пелещишин А.М., П.І. Жежнич, О.В. Марковець. Розрозблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL : Навчальний посібник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, pp. 160, 2007.
 4. Жежнич П.І., «Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань : Навчальний посібник», Консолідована інформація. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, pp. 212, 2010.
 5. Жежнич П.І., «Технології інформаційного менеджменту : Навчальний посібник», Консолідована інформація. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, pp. 260, 2010.

Останні статті:

 1. Жежнич П.І. Моделювання інформацій-них потреб користувача Веб-галереї / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // Штучний інтелект. — Донецьк, 2011. — №1. — С. 236–242.
 2. Жежнич П.І. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П.І. Жежнич, М.Г. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 2012. — №732 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — С. 399–405.
 3. Жежнич П.І. Функціональні та структурні вимоги до побудови сучасних географічних інформаційних систем / П.І. Жежнич, В.О. Осика // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» . — Львів, 2011. — №715 : Інформаційні системи та мережі. — С. 104–113.
 4. Аналіз проблеми уніфікації архітектури систем управління контентом / В.І. Мищишин, П.І. Жежнич // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 218–226. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №689). — Бібліогр. : 10 назв.
 5. Генерування SQL-сценаріїв за допомогою XSLT-перетворень / П.І. Жежнич // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 289–295. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №673). — Бібліогр. : 8 назв.
 6. Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних / П.І. Жежнич, В.О. Осика // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 149–157. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №689). — Бібліогр. : 8 назв.
 7. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань : навч. посіб. / П.І. Жежнич ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 212 с. : табл. — (Серія «Консолідована інформація» ; Вип. 7). — Бібліогр. : с. 199–210 (185 назв).
 8. Розроблення алгоритмів структурного перетворення веб-галерей/ Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 163–170. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №673). — Бібліогр. : 4 назви.
 9. Технологіі інформаційного менеджменту : навч. посіб. / П.І. Жежнич ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 260 с. : іл. — (Серія «Консолідована інформація» ; Вип. 6). — Бібліогр. : с. 255–258 (47 назв).

Контакти

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; головний корпус, кімн. 212

Tел. +38 (032) 258-20-50 (приймальня)

E-mail: it@lpnu.ua, pavlo.i.zhezhnych@lpnu.ua

сайт: Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» кафедри СКІД