Кунанець Наталія Едуардівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кунанець Наталія Едуардівна
Кунанецьл.jpg
доктор наук із соціальних комунікацій, професор? c.н.с.
Громадянство Україна
Alma mater Київський державний інститут культури
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
Галузь наукових інтересів «Історія бібліотечної справи назахідноукраїнських землях, сучасні проблеми бібліотекознавства».
Кваліфікаційний рівень «бібліотекар-бібліограф»
Науковий ступінь доктор наук із соціальних комунікацій
Вчене звання старший науковий співробітник
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Кунанець Наталія Едуардівна — доктор наук із соціальних комунікацій, с.н.с., професор кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

Київський державний інститут культури, 1988, «Книгознавство, бібліотекознавствоі бібліографія», бібліотекар-бібліограф

Кандидат історичних наук, 07.00.08. — Книгознавство, бібліотекознавство,бібліографознавство; с.н.с.;

Тема дисертації: «Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець XVIII-30-ті рр. XX ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 /Кунанець Наталія Едуардівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2007. — 262 арк. — Бібліогр.: арк. 181-244.»

Науковий керівник: академік НАН України доктор філософських наук, професор, Онищенко Олексій Семенович, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, генеральний директор.

Захистила докторську дисертацію за темою «Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспективи».

Стажувалася у Фізико-механічному інституті НАН України, Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя, Українсько-Корейському навчальному центрі інформаційних технологій Національного технічного університету України «КПІ», у Словенії — за темою «Європейська інтеграція в дослідженнях та інноваціях», у Бюро проєктного менеджменту — за темою «Інструменти та практика менеджменту проєктів», в EPAM — у межах «Teachers Internship program» за модулями: «Проєктний менеджмент» та «Soft Scills» та ін. », у Soft Serve — у межах програми «TECH SUMMER FOR TEACHERS», за темою «Управління ІТ-проєктами», у GlobalLogic — за темою «Принципи гнучкої роботи. Agile для викладачів». Отримала звання професора кафедри інформаційних систем та мереж. Працює з аспірантами, під її керівництвом захистили кандидатські дисертації 4 здобувачі та аспіранти.


Професійна діяльність:

Професор кафедри інформаційних систем та мереж, с.н.с.


Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • інтелектуальні технології аналітико-синтетичного опрацювання даних;
 • управління науковими проєктами;
 • стандарти з управління проєктами;
 • організація наукових досліджень.


Наукові зацікавлення

Сфера наукових зацікавлень: історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях, сучасні проблеми бібліотекознавства, інформаційні технології у галузі соціальних комунікацій, управління проєктами.

Вибрані публікації

 1. Вступ до спеціальності: «Консолідована інформація»:Навч. посібн. / Кунанець Н.Е., Пасічник В.В.-Львів, 2013.-196 с.
 2. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність [Текст] : монографія / Н. Е.Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Галицька видавнича спілка,2013. — 439 с. : рис., табл. — Бібліогр. в знесках. — ISBN 978-966-1633-57-44.
 3. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. —1939 р.): консолідований інформаційний ресурс [Текст] : монографія / Н. Е.Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 446, [24] с. : іл. — ISBN978-617-607-120-
 4. Кунанець Н.Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939 рр.):особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій: Монографія/Кунанець Н.Е. — Львів. : Вид-во Львів. Політехніки , 2010. — 241c.
 5. Lypak H., Kunanets N., Veretennikova N., Pasichnyk V. Linguistic support for the formation of a consolidated information resource of social memory institutions // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем. – 2018. – №13. – P. 98–104.
 6. Kunanets N., Matsuik*** H. Use of the smart city ontology for relevant information retrieval // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2362 : Proceedings of the 3rd International conference on computational linguistics and intelligent systems, COLINS-2019, Kharkiv, Ukraine, 18-19 April 2019. – P. 322–333.
 7. Construction of Individual Learning Scenarios / Valentyn Tomashevskiy, Iryna Pohrebniuk, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova // Advances in Computer Science for Engineering and Education III. – 2020. – Vol. 1247 – P. 609–620.
 8. Using Sentiment Text Analysis of User Reviews in Social Media for E–Tourism Mobile Recommender Systems / Olga Artemenko, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Kunanets, Khrystyna Shunevych // Workshop CEUR Proceedings. – 2020. – Vol–2604. – P. 259–271.
 9. Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities / Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Valentyna Yunchyk // Workshop CEUR Proceedings. – 2020. – Vol. 2631. – P. 68–78.


Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й навчальний корпус, кімнати №103, 105

E-mail: nataliia.e.kunanets@lpnu.ua