Давидов Максим Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Давидов Максим Володимирович
Davydov M V.jpg
к.т.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Комп’ютерне моделювання української жестової мови
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2009 р
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем та мереж

Давидов Максим Володимирович - кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертації: Математичне та програмне забезпечення комп’ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Давидов Максим Володимирович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 162 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 148-162.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів

Комп’ютерне моделювання української жестової мови

Перелік навчальних дисциплін

Дискретна математика

Вибрані публікації

  • Українська жестова мова: комп’ютерно-лінгвістичний аспект [Текст] : [монографія] / Годич О. В.[та ін.]. — Л. : Піраміда, 2009. — 253 с. : рис. — Бібліогр.: с. 239-253. — ISBN 978-966-441-196-4
  • Комп’ютерне розпізнавання жестів: програмно алгоритмічний підхід [Текст] : [монографія] / Годич О. В. [та ін.]. — Л. : Манускрипт, 2011. — 310 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 287-304. — ISBN 987-966-2400-10-6
  • Вибір ефективного методу опрацювання зображень на основі еталону для ідентифікації елементів жестової мови / М. В. Давидов, В. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. —2008. — № 139. — С. 59–68.
  • Методи та засоби опрацювання зображень реального часу для ідентифікації елементів жестової мови / М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський // Штучний інтелект, науково-технічний журнал, Державний університет інформатики і штучного інтелекту. — Донецьк, 2008. — № 1. — С. 131–138.
  • Аналіз методів розпізнавання у моделях жестової мови / М. В. Давидов, О. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський // Східно-Євро­пейський журнал передових технологій. — Харків, 2008. — № 4/2 (34). — С. 57–61.
  • Програмний тренажер для навчання мові жестів / В. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський, М. В. Давидов // Спеціалізований тематичний додаток до загальногалузевого науково-виробничого журналу «Зв’язок». Праці міжнародної наукової конференції «Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та розбудова інформаційного суспільства в Україні»: м.Ганновер, Німеччина, СеВІТ-2007, 15-21 бер. 2007 р. — К., 2007. — С. 98–106.
  • System of finger movement identification for sign language recognition / Oksana Pasichnyk, Iouriy Nikolskiy, Maksym Davydov // Abstracts of First Central European Student Conference in Linguistics: 29-31 May 2006. — Budapest, 2006. — Р. 23–25.
  • Математичне моделювання та програмна реалізація елементів тренажеру для навчання жестовій мові людей, що втратили слух / В. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський, М. В. Давидов // Сборник трудов седьмой международной конференции «Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2007»: 15-18 мая 2007 г. — К., 2007. — С. 56–66.

Контакти

вул. Ст. Бандери, 32, 79013, Львів; 6а-й навчальний корпус, кімната № 209,

тел. +38 (032) 258-25-51