Бльок Наталія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бльок Наталія Володимирівна
Бльок Н.В..jpg
Дата народження 20 серпня 1991р.
Місце народження м. Новояворівськ, Яворівського району Львівської області.
Громадянство Україна
Дата закінчення 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»


Бльок Наталія Володимирівна — кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

У 2012 р. здобула кваліфікацію бакалавра юриста та бакалавра з менеджменту у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

У 2013 р. закінчила з відзнакою Національний університет «Львівська політехніка» та здобула кваліфікацію юриста-магістра.

У 2014 р. закінчила з відзнакою Львівський державний університет внутрішніх справ та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій і адміністрування (заочна форма навчання).

З 2015 до 2019 року — аспірантка кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка». Тема: «Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, професор кафедри адміністративного та інформаційного права.


Професійна діяльність

З 2014 р. - старший лаборант з в/о кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка»

З 2016 року –асистент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни:

 • «Земельне право»;
 • «Трудове право».

Знання мов:

 • українська;
 • російська;
 • польська.

Наукові зацікавлення

Правове регулювання страхування, спадкування, сімейних правовідносин, аграрного права, міграційних відносин.

Науковий доробок

Понад 60 наукових та науково-методичних праць, з яких: 3 навчальні посібники, статті у фахових наукових виданнях України, в іноземних періодичних виданнях, у журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, тези доповідей на науково-практичних заходах тощо.

 1. Бльок Н. В. Про деякі питання трудової міграції в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 175–180.
 2. Бльок Н. В. Про міграційну політику в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 20–27.
 3. Бльок Н. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення вчинені у сфері трудової міграції. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2018. Вип. 19. С. 152–157.
 4. Бльок Н. В. Про сучасні тенденції нелегальної трудової міграції в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 1. Ч. 2. С. 19–22. (Словацька Республіка).
 5. Бльок Н. В. Глобализационные процессы и их влияние на внешнюю миграцию населения Украины. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. 2019. № 1 С. 77–83. (Республика Беларусь).
 6. Тарнавська М. І., Паньонко І. М., Бльок Н. В. Юридичний захист національного мистецького надбання за Конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 377–381.
 7. Павлів-Самоїл Н. П., Німак М. О., Бльок Н. В. Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: навчальний посібник / Н. П. Павлів-Самоїл,. Львів: «Растр-7», 2020. 170 c.
 8. Тарнавська М. І., Василів С. С., Бльок Н. В. Договірне право: навчальний посібник: навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2020. 124 c.
 9. Бльок Н. В. Адміністративно-правовий механізм регулювання трудової міграції. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 80. С. 51–57.
 10. Бльок Н. В. Світовий досвід регулювання трудової міграції: застосування в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 117–120.
 11. Бльок Н. В. Вплив глобалізаційних процесів на зовнішню міграцію населення України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 2(26). С. 141–145.
 12. Бльок Н. В. Методологічні підходи до вивчення трудової міграції в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 134–137.


Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 328а

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Nataliia.V.Blok@lpnu.ua