Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
ІКТА копія.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІКТА
Дата заснування 2001 р.
К-сть студентів 2444
К-сть кандидатів наук 78
К-сть докторів наук 40
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Факультет автоматики
Директор д.т.н., професор Микийчук Микола Миколайович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери, 28а, 79013, м. Львів; 5-й навч. корпус, кімн. 612
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ikta

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) — це навчально-структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», заснований у 2001 році на базі факультету автоматики.

Загальна інформація

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології є однією з чільних навчально-наукових установ у структурі університету та відомим у світі закладом у галузі комп’ютерних технологій. Інститут виконує фундаментальні та прикладні дослідження у сфері інформаційно-вимірювальних технологій та систем керування, інтелектуальних мехатронних систем, комп’ютерної інженерії, захисту інформації та метрологічного забезпечення комп’ютерних вимірювальних і керуючих систем і сертифікаційних випробувань, вимірювань у нанотехнологіях.

Головне завдання колективу інституту — забезпечення сучасної якісної освіти на основі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави.

До складу інституту входять сім кафедр: «Електронні обчислювальні машини», «Захист інформації», «Прилади точної механіки», «Інформаційно-вимірювальні технології», «Комп’ютеризовані системи автоматики», «Спеціалізовані комп’ютерні системи», «Безпека інформаційних технологій».

Матеріально-технічна база інституту — це більше ніж 60 навчально-методичних лабораторій та понад 10 спеціалізованих комп’ютерних класів.

Історія інституту

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології був заснований у 2001 р. на базі кафедр, що перебували у складі колишнього факультету автоматики, який почав свою діяльність у 1962 р. Це кафедри: «Інформаційно-вимірювальні технології» (заснована у 1920 р.); «Електронні обчислювальні машини» (1963); «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (1995); «Прилади точної механіки» (1965).У 2006 р. кафедру «Автоматика та телемеханіка», засновану у 1945 р., розділили на дві окремі: «Комп’ютеризовані системи автоматики» та «Захист інформації».

З 2001 р. до кінця 2014 р. Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології очолював доктор технічних наук, професор Богдан Іванович Стадник. З 2015 року інститут очолює доктор технічних наук, професор Микийчук Микола Миколайович.

Кафедри інституту

Вчена рада інституту

Спеціальності (освітні програми) та спеціалізації підготовки

Галузь знань Спеціальності (Освітні програми) Спеціалізації
12 Інформаційні технології Комп’ютерна інженерія
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи
 • Кіберфізичні системи
Комп'ютерні науки (Системна інженерія(інтернет речей))
 • Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт)
Кібербезпека
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
 • Управління інформаційною безпекою
15 Автоматизація та приладобудування Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Інформаційно-вимірювальні технології в робототехніці
 • Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення
 • Прилади і системи точної механіки
 • Якість, стандартизація та сертифікація
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Контакти

Адреса: вул. С. Бандери, 28а, м. Львів; 5-й н.к., кімн. 612

Тел.: +38 (032) 258-25-59, +38 (032) 258-23-15, (098) 313 75 25 (дирекція)

E-mail: ikta.dept@lpnu.ua