Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура СКС
Дата заснування 2008 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Попередник кафедра електронних обчислювальних машин
Завідувач кафедри д.т.н., професор Кочан Роман Володимирович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 28а, м. Львів; 5-й н.к., кімн. 903
Сторінка на lp.edu.ua [1]
Власний сайт [2]

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) була заснована 17 березні 2008 року. Очолив її доктор технічних наук Дунець Роман Богданович. Викладацький склад кафедри сформувався в основному за рахунок кафедри електронних обчислювальних машин. До навчального процесу було залучено також відомих фахівців у галузі комп’ютерної інженерії. Новостворену кафедру очолив доктор технічних наук, професор Дунець Роман Богданович.

Основним завданням кафедри є підготовка спеціалістів та магістрів з проєктування, розробки та експлуатації сучасної спеціалізованої комп’ютерної техніки різноманітного призначення. Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів з комп’ютерної інженерії. Кафедра має лабораторну базу, обладнану сучасними високопродуктивними комп’ютерами.

Наукова діяльність кафедри

Наукова роботи кафедри спрямована на розв’язання таких наукових проблем:

  • Методи аналізу та синтезу топологій спеціалізованих систем, як системи та мережі на кристалі (професор Р. Дунець)
  • Розроблення системи криптографії на основі чисел Мерсена (доцент Попович Роман Богданович)
  • Дослідження засобів мінімізації похибок процесу аналого-цифрового перетворення сигналів та розроблення на цій основі пристроїв АЦП (доцент Р. Кочан)
  • Розроблення та дослідження наноструктурованих скло-керамічних сенсорних матеріалів для багатофункціональних застосувань в інтелектуальних систем нового покоління (доцент Г. Клим)

Наукові дослідження та розробки аспірантів і студентів тісно пов’язані з науковою тематикою науково-педагогічних працівників кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем. Розвивати теоретичні знання та вдосконалювати практичні навички студенти мають змогу в організованих на кафедрі гуртках, при підготовці до олімпіад, виконанні магістерських кваліфікаційних та науково-дослідних робіт. Одержані наукові результати доповідаються аспірантами та студентами на конференціях та семінарах.

Структура кафедри

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Кочан Роман Володимирович (5 навчальний корпус, кімн. 903б; тел.: +38 (032) 58-26-44; e-mail: roman.v.kochan@lpnu.ua).

Заступник завідувача кафедри: к.т.н., доцент, доцент кафедри Гонсьор Оксана Йосипівна (5 навчальний корпус, кімн. 901a; тел.: +38 (032) 58-27-22).

Викладацька: 5 навчальний корпус, кімн. 901a; тел.: +38 (032)58-27-22.

Завідувач лабораторією: Каліберда Сергій Іванович (5 навчальний корпус, кімн. 907а; тел.: +38 (032) 258-58-27-22).

Викладацький склад кафедри

Контакти

вул. С. Бандери 28а, м. Львів, 79013; 5-й н.к., кімн. 903

Тел.: +38 (032) 258-26-44, +38 (032) 258-27-22

E-mail: sks.dept@lpnu.ua