Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура КСА
Дата заснування 2006 рік
Приналежність Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Попередник Кафедра автоматики і телемеханіки
Завідувач кафедри д. т. н., проф. Наконечний Адріан Йосифович
Розташування (адреса) ул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 601
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ksa
Власний сайт http://csa.lp.edu.ua/

Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки, створений у 2006 році при реорганізації кафедри автоматики і телемеханіки.

Загальна інформація

Протягом свого існування кафедра розвивається в освітньому і науковому напрямках, освоюючи сучасні досягнення науково-технічного прогресу у сфері управління технічними системами та вже не перший рік готує фахівців, які досконало володіють не лише комп’ютерними технологіями, але й знаннями електроніки, обчислювальної та мікроконтролерної техніки, роботи з апаратною частиною і комунікацією пристроїв. У 2016 році наша кафедра повністю оновила свою навчальну програму для бакалаврів і вже з вересня відбувся перший набір студентів, які мають змогу вивчати новий прогресивний напрям “Інтернет речей”. Наша освітня програма – це спільна робота кафедри КСА й Національного університету «Львівська політехніка» із Lviv IT Cluster та його учасниками - талановитими фахівцями із ІТ-компаній.

Більш детальна інформація про освітню програму Інтернет речей на офіційному сайті http://iot.lviv.ua/.

Кафедра готує: Бакалаврів за спеціалізацією (Системна інженерія (Інтернет речей)) - спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, галузь знань 12 Інформаційні технології. Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій за спеціалізацією (Системна інженерія (Інтернет речей)). З третього року навчання студенти отримують змогу навчатись за наступними вибірковими блоками: 1. Вибірковий блок 01 – Інтернет речей. 2. Вибірковий блок 02 – Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт).

Магістрів за спеціалізацією комп’ютеризовані системи управління та автоматика спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Кваліфікація: Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за спеціалізацією комп’ютеризовані системи управління та автоматика. Магістрів за спеціалізацією комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт) спеціальність 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології. Кваліфікація: Магістр зі комп'ютерних наук та інформаційних технологій за спеціалізацією комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт).

Історія кафедри

Викладацький склад кафедри

Відомі випускники кафедри

Напрями наукової діяльності

Партнери кафедри

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а,79013,Львів;5-йкорпус,кімната603,тел..+38(032)258-24-64 , +38(032)258-21-97 E-mail: ksa@lp.edu.ua