Ізонін Іван Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ізонін Іван Вікторович
Izonin.jpg
доцент кафедри СШІ, к.т.н.
Дата народження 20 січня 1988 року
Місце народження м. Червоноград, обл. Львівська
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка» / Львівський державний університет імені І. Франка
Дата закінчення 2011 / 2012 р.
Спеціальність Інформаційні управляючі системи та технології / Економічна кібернетика
Галузь наукових інтересів наукові дослідження в області обчислювального інтелекту та цифрової обробки зображень
Кваліфікаційний рівень магістр з комп'ютерних наук / магістр з економічної кібернетики
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., проф., Пелешко Дмитро Дмитрович
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Кафедра систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Ізонін Іван Вікторович — кандидат технічних наук, доцент кафедри систем штучного інтелекту, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Біографічна інформація

Дата народження: 20 січня 1988 року. Знання мов: Українська, Російська — відмінний рівень; Англійська — добрий рівень. Досвід 8 років наукової та 5 років науково-педагогічної діяльності.

Освіта

2022 р. — Доцент кафедри систм штучного інтелекту, Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України

2016 р. — Кандидат наук (технічні науки) Національний університет «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту» / Ізонін Іван Вікторович; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2015. — 158 с.

2012 — 2015 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», кафедри інформаційних технологій видавничої справи, аспірант

2011 — 2012 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, напрям підготовки – економіка і підприємництво, спеціальність – економічна кібернетика. Форма навчання – заочна. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з економічної кібернетики.

2010 — 2011 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність – інформаційні управляючі системи 'та технології. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з комп'ютерних наук. Диплом з відзнакою.

2007 — 2010 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут післядипломної освіти, напрям підготовки – комп'ютерні науки. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр з комп'ютерних наук. Диплом з відзнакою.

2006 — 2011 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, напрям підготовки – економіка і підприємництво, спеціальність – економічна кібернетика. Форма навчання – заочна. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр з економіки і підприємництва.

2003 — 2007 рр. — Червоноградський гірничо-економічний коледж, спеціальність – програмування для ЕОТ та АС, кваліфікація – технік-програміст. Диплом з відзнакою.

Досвід роботи

Підвищення кваліфікації

 • з 02.2022 р. по 04.2022 р. – наукове стажування на тему: "Artificial intelligence in information systems research" в центрі європейських досліджень і розвитку, факультету менеджменту, Університету Коменського в Братиславі, Братислава, Словацька республіка (180 годин)
 • з 03.2021 р. по 06.2021 р. – наукове стажування на тему: "Soft computing methods for handling small and medium-sized medical datasets" в інституті аналізу і наукових обчислнь, Віденського технічного університету, Відень, Австрія (180 годин)
 • з 10.2020 р. по 02.2021 р. – наукове стажування на тему: "ANN-based ensemble models with non-iterative training for small and limited datasets processing in Healthcare" на кафедрі Інформатики, факультету технологій Університету Ліннея, Векше, Швеція (180 годин)
 • з 10.2019 р. по 01.2020 р. – наукове стажування на тему: "Image Security using different Techniques of Cryptography with Applications in Multimedia Systems" на кафедрі електронного бізнесу, Інституту ділового адміністрування, Віденського університету, Австрія (180 годин)

Професійна діяльність

Навчальна діяльність

Має досвід викладання таких курсів:

 • Науковий процес та робота з науковими джерелами
 • Data visualization
 • Управління ІТ-проєктами
 • Програмування видавничих процесів, частина 1, частина 2
 • Візуалізація даних
 • Управління бізнес-проектами
 • Нейронні мережі та елементи адаптивних систем
 • Інноваційні інформаційні технології

Методичні розробки:

 • Нейромережеві засоби штучного інтелекту Ткаченко Р. О., Ткаченко П. Р., Ізонін І. В. / Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 204 с. – ISBN 978-966-941-011-5
 • Методичні вказівки до проходження технологічної практики для студентів четвертого курсу напряму 6.05150100 "Видавничо-поліграфічна справа" / уклад.: А.М. Ковальчук, І.В. Ізонін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 12 с.
 • Методичні вказівки до проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (дипломного проекту) для студентів спеціальності "Компютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" / уклад.: А.М. Ковальчук, І.В. Ізонін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 8 с.

Міжнародні освітні проєкти

Наукова робота

Наукові інтереси

 • Моделі, методи і засоби інтелектуального аналізу біомедичних наборів даних різних обсягів

Профіль у:

Індивідуальні наукові гранти

 • з 01.02.2019 по 30.06.2019 – наукові дослідження на тему: «Високопродуктивні неітеративні нейроподібні структури МПГП в задачах аналітики Великих Даних», в межах індивідуальної стипендії Словацької республіки в Університет Коменського, Братислава, Словаччина

Міжнародні наукові проєкти

 • 2018 — 2019 рр. — виконавець спільного українсько-австрійського науково-дослідного проекту "Моделювання трафіку та телекомунікаційних мереж" (номер державної реєстрації: 0118U001750)

Науково-дослідні роботи, ГОСП-договори

 • 2019 — 2020 рр. — виконавець прикладної НДР “Нейромережева технологія захисту та передачі даних у реальному часі з використанням шумоподібних кодів” (номер державної реєстрації: 0119U002256).
 • 2019 — 2020 рр. — виконавець науково-технічної (експериментальної) розробки "Інформаційна технологія опрацювання персоналізованої медичної інформації" (номер державної реєстрації: 0119U002257)
 • 2018 — 2019 рр. — виконавець прикладної НДР “Інтелектуальні інформаційні технології багаторівневого управління енергоефективністю регіону” (номер державної реєстрації: 0117U1004450).
 • 2016 р. — виконавець ГОСП-договору № 423 від 31.05.2016 "Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії за допомогою штучних нейронних мереж"
 • 2015 — 2016 рр. — виконавець прикладної НДР "Відслідковування рухомих об’єктів у відеопотоках реального часу" (номер державної реєстрації: 0115U000432).
 • 2012 — 2014 рр. — виконавець фундаментальної НДР "Розвиток теорії синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів в робототехнічних системах" (номер державної реєстрації: 0112U001204).
 • 2012 — 2014 рр. — виконавець фундаментальної НДР "Розвиток теорії синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів в робототехнічних системах" (номер державної реєстрації: 0112U001204).

Вибрані публікації

Автор/співавтор понад 190 наукових праць, 2 монографій, 4 навчальних посібників, 12 патентів та 15 свідоцтв про авторське право. Серед них:

 1. Ivan Izonin, Roman Tkachenko, Zoia Duriagina, Natalya Shakhovska, Viacheslav Kovtun, Nataliia Lotoshynska. Smart Web Service of Ti-Based Alloy’s Quality Evaluation for Medical Implants Manufacturing. Applied Sciences. 2022; 12(10):5238. https://doi.org/10.3390/app12105238
 2. I. Izonin, R. Tkachenko, N. Shakhovska, B. Ilchyshyn, and K. K. Singh, “A Two-Step Data Normalization Approach for Improving Classification Accuracy in the Medical Diagnosis Domain,” Mathematics, vol. 10, no. 11, p. 1942, Jun. 2022, doi: 10.3390/math10111942.
 3. Tkachenko R., Izonin I., Kryvinska N., Dronyuk I., Zub Kh. “An Approach towards Increasing Prediction Accuracy for the Recovery of Missing IoT Data Based on the GRNN-SGTM Ensemble”, Sensors, 20(9), 2625, 2020. DOI: 10.3390/s20092625 (IF 3.031)
 4. Nazarkevych M.; Izonin I.; Gregus ml. M.; Lotoshynska N. “An Approach towards the Protection for Printed Documents by Means of Latent Elements with Fractal Grids and Electronic Determination of Its Authenticity”. Electronics, 9(4), 667, 2020. DOI: 10.3390/electronics9040667 (IF 1.764)
 5. Пелешко Д. Д. Вибрані методи передискретизації цифрових зображень : монографія / Д. Д. Пелешко, P. O. Ткаченко, І. Г. Цмоць, І. В. Ізонін – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 200 с. ISBN 978-617-7617-28-9
 6. R. Tkachenko, I. Izonin, P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
 7. Tkachenko, R., Izonin, I.: Model and Principles for the Implementation of Neural-Like Structures based on Geometric Data Transformations. In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.578-587, 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-91008-6_58
 8. Tkachenko R., Doroshenko A., Izonin I.,Tsymbal Y., Havrysh B.: Imbalance Data Classification via Neural-like Structures of Geometric Transformations Model: Local and Global Approaches In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.112-122, 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-91008-6_12
 9. Tkachenko R. Learning-based image scaling using neural-like structure of geometric transformation paradigm / Roman Tkachenko, Pavlo Tkachenko, Ivan Izonin, Yurii Tsymbal // Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing : Part of the Studies in Computational Intelligence book series / editors: Aboul Ella Hassanien, Diego Alberto Oliva. – Місце видання: Springer International Publishing, 2018. – N. 1, Vol. 730 . – P. 537-565 ISBN 978-3-319-63753-2, DOI 10.1007/978-3-319-63754-9
 10. Патент на корисну модель 124680 Україна, G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності набору сценарних зображень / Ткаченко Р. О., Ізонін І.В., Веретеннікова Н.В., Березко О. Л., Ковалишин О.С.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201706713; заявл. 29.06.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 11. Патент на корисну модель 124683 Україна, G 06 K 9/36 (2006.01), G 06 K 9/42 (2006.01), G 06 K 9/60 (2006.01) Автоматизований спосіб зміни роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень /  Пелешко Д. Д., Ізонін І. В., Веретеннікова Н.В., Березко О. Л., Зуб Х. В. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201707000; заявл. 03.07.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 3 с.
 12. Патент на корисну модель 124697 Україна, МПК (2018.01), В31В 50/00, В31В 50/74 (2017.01) Картонна пачка для фармацевтичної продукції із захистом від несанкціонованого доступу та відкриття / Лотошинська Н. Д., Ізонін І.В., Ковальчук А.М., Маїк Л.Я. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201708179; заявл. 07.08.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 13. Патент на корисну модель 114016 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображення / Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ізонін І.В., Батюк Д.А., Дук В.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608821; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 4 с. : іл.
 14. Патент на корисну модель 114017 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображень / Ткаченко Р. О., Ізонін І.В., Батюк Д.А., Сидоренко Р.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608823; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 6 с. : іл.
 15. Патент на корисну модель 114018 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01), G 06 K 9/42 (2006.01), G 06 K 9/60 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень / Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ізонін І.В., Веретеннікова Н.В., Батюк Д.А.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608824; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 5 с. : іл.
 16. Пристрій медіанної фільтрації. Номер патенту: 108974 |Автори: Рашкевич Юрій Михайлович, Ізонін Іван Вікторович, Цмоць Іван Григорович, Пелешко Дмитро Дмитрович | Мітки: медіанної, пристрій, фільтрації |Опубліковано: 25.06.2015 | МПК: G06K 9/36, G06F 17/17, G06F 17/18, G06F 19/00.

Суспільна діяльність

Член редакційної колегії/асоційований редактор журналів, що індексуються наукометричною базою Scopus та/або Web of Science:

Окрім цього:

 • рецензент більше 60 міжнародних наукових журналів, що індексуються наукометричною базою Scopus та/або Web of Science;
 • організатор більше 5 воркшопів/конференцій в Україні;
 • член програмного комітету більше 100 міжнародних наукових конференцій в різних країнах світу.

Нагороди

 • 2022 р. — лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області
 • 2020 р. — лауреат Премії Президента України для молодих вчених
 • 2020 р. — подяка Національного університету «Львівська політехніка» з нагоди Дня науки в Україні
 • 2020 р. — переможець Конкурсу «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка» за результатами 2019 року в номінації "Інформаційні науки, телекомунікації"
 • 2019 р. — член Львівської Системи Дослідників (I рівня)
 • 2018 - 2020 рр. — стипендіат Кабінету Міністрів України
 • 2017 р. — переможець щорічного конкурсу "Кращий молодий науковець року" (2016) Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
 • 2016 р. — лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області


Контакти

вул.кн. Романа, 5, 79000, Львів; 20-й корпус, кімната 126

Tел. +38 (032) 258-31-10

E-mail: ivanizonin@gmail.com; ivan.v.izonin@lpnu.ua,

    ai.dept@lpnu.ua