Цмоць Іван Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Цмоць Іван Григорович
KI Tsmots2.jpg
проф., д.т.н.
Дата народження 15 січня 1952 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність «Електронні обчислювальні машини»
Галузь наукових інтересів Інтелектуальні інформаційні технології, багаторівневі системи управління та спеціалізовані засоби паралельної обробки сигналів і зображень.
Кваліфікаційний рівень Інженер-електрик за спеціальністю ЕОМ
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра автоматизованих систем управління, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Цмоць Іван Григорович — професор, доктор технічних наук, професор кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Дата народження: 15 січня 1952 року

Знання мов: Російська — відмінний, Англійська — добрий

Досвід 15 років педагогічної та 23 років наукової діяльності

Заступник директора з науково-дослідної роботи Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури

Освіта

 • 2006 р. — докторська дисертація: Компоненти обчислювальних систем узгоджено-паралельної обробки сигналів у реальному часі[Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.05 / Цмоць Іван Григорович ; Нац. ун-т«Львів. політехніка», НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л.,2006. — 402 арк. — Бібліогр.: арк. 332-355
 • 1994 р. — кандидатська дисертація: Дослідження і розробка програмованих апаратно- розширюваних процесорів цифрової обробки сигналів [Текст] :дис...канд.техн.наук : 05.13.05 / Цмоць Іван Григорович ; Державний ун-т«Львівська політехніка». — Львів, 1994.
 • 1975-1978 р. — Львівський політехнічний інститут, Електронні обчислювальні машини, Інженер-електрикза спеціальністю ЕОМ.
 • 1969-1975 р.р. — Дніпропетровський металургійний інститут, Загальнотехнічний факультет.

Професійна діяльність

Педагогічна діяльність

Навчальний процес, розробка навчальних планів, розробка навчальних курсів, керівництво дипломними проектами.

Курси, які викладає:

 • «Комп'ютеризовані системи цифрової обробки сигналів і зображень»;
 • «Проблемно-орієнтовані обчислювальні комплекси та системи».

Наукові інтереси

Інтелектуальні інформаційні технології, багаторівневі системи управління та спеціалізовані засоби паралельної обробки сигналів і зображень

Вибрані публікації

Автор понад 400 наукових праць та публікацій, 70 винаходів, 20 методичних праць, 3 монографії, серед яких:

 1. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі [Текст] / І. Г. Цмоць. — Л. : [б.в.],2005. — 228 с.: рис. — Бібліогр.: с. 222-227. — ISBN 966-322-024-4.
 2. Нейроподібні методи, алгоритми та структури обробки сигналів і зображень у реальному часі :монографія / Ю.М. Рашкевич, Р.О. Ткаченко, І.Г Цмоць, Д.Д. Пелешко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 256 с. (Посилання: http://www.vlp.com.ua/node/12514).
 3. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління: монографія. / М.О. Медиковський, Р.О. Ткаченко, І.Г. Цмоць, Ю.В. Цимбал, А.В. Дорошенко, О.В. Скорохода. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 315 с.
 4. Taras Teslyuk, Ivan Tsmots, Vasyl Teslyuk, Mykola Medykovskyy,Yuriy Opotyak. Architecture and Models for System-Level Computer-AidedDesign of the Management System of Energy Efficiency of Technological Processes at the Enterprise, Advances in Intelligent Systems and Computing II, Advances in Intelligent Systems and Computing 689. Springer International Publishing AG 2018. Pp.538-557.
 5. Ivan Tsmots, Vasyl Teslyuk, Taras Teslyuk, and Ihor Ihnatyev, Basic Components of Neuronetworks with Parallel Vertical Group Data Real-Time Processing., Advances in Intelligent Systems and Computing II, Advances in Intelligent Systems and Computing 689. Springer International Publishing AG 2018. Pp.558-576.
 6. I. Tsmots, T. Teslyk, V. Teslyk, M. Medykovsky, Optimization of the structure of wind power station with the use of the branch and bound method, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2/8 ( 86 ) 2017. Pp. 4-9.
 7. Цмоць І.Г., Теслюк Т., Опотяк Ю., Теслюк В., Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону, Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” №864 Львів 2017. С.201-209.
 8. Цмоць І.Г., Березький О.М., Ігнатєв І.В., Шляхи підвищення швидкодії оброки зображень в комп’ютерні системі з графічним процесором, Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології”. Інститут проблем моделювання в енергетиці.Випуск 76, 2016. С. 201 – 208.
 9. Цмоць І.Г., Скорохода О.В., Кісь Я.П., Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством, Вісник НУ “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі” № 829 Львів 2015. С.246-254.
 10. Цмоць І.Г., Грицик В.В., Скорохода О.В., Методи паралельно-вертикального опрацювання даних у нейромережах, Доповіді Національної академії наук України 2014, №10. С. 40-44.
 11. Цмоць І.Г., Медиковський М.О., Скорохода О.В., Технологія нейромережевої спектральної фільтрації для підвищення точності прогнозування динамічних процесів в економіці, Науковий економічний журнал “Актуальні проблеми економіки” №12(162)2014. Київ 2014 С.410-416.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 805

Tел.: +38 (032) 258-26-47

e-mail: ivan.tsmots@gmail.com