Ковальчук Анатолій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ковальчук Анатолій Михайлович
6.jpg
старший викладач
Дата народження 12 травня 1948 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені І. Франка
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Математика,викладання математики, програмування
Галузь наукових інтересів наукові дослідження ООП на C++

Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA

Кваліфікаційний рівень Математик,викладач математики
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Ковальчук Анатолій Михайлович — старший викладач кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 12 травня 1948 року

Знання мов: Українська, Російська, Англійська, Польська — відмінний рівень;

Досвід 43 років педагогічної та наукової діяльності

Освіта

1966-1971р.р. — Львівський національний університет імені І. Франка,механіко-математичний факультет, Математика, викладання математики,програмування, Математик, викладач математики

Професійна діяльність

2011 — по даний час — старший викладач кафедри інформаційних технологій видавничої справи Національного університету «Львівська політехніка».

2000-2011 р.р. — Асистент, ст. викладач кафедри АСУ Національного університету «Львівська політехніка».

1995-2000 р.р. — Провідний інженер математик — програміст, Карпатське відділення інституту геофізики АН України

1973-1995 р.р. — Старший інженер, старший інженер-програміст,завідуючий виробничою групою, Центр математичного моделювання при ІППММ АН України ім. Я.С.Підстригача

1971-1973 р.р. — Командир лінійного вогневого взводу, лейтенант,старший лейтенант, Міністерство оборони СРСР, Служба в Радянській Армії

Педагогічна діяльність

 • розробка навчальних курсів;
 • керівництво дипломними проектами і магістерськими роботами.

Курси, які викладає:

 • Математичні методи представлення знань
 • Сховища даних комп'ютеризованих видавничих систем
 • Інноваційні інформаційні технології

Методична діяльність

Розроблені методичні вказівки:

 • «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютеризовані системи цифрової обробки сигналів і зображень» для студентів спеціальності «Компютерні науки» Інституту компютерних наук та інформаційних технологій / уклад.: І.Г. Цмоць, А.М. Ковальчук - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 68с.
 • «Марковські випадкові процеси і системи масового обслуговування». Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Ймовірносні процеси в АСУ» для студентів спеціальності 0804 «Комп'ютерні науки» факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій / уклад.: Рашкевич Ю.М., Ковальчук А.М. - Львів : Державний університет «Львівська політехніка» - каф. АСУ, 2000. - 16с.
 • «Цифрова обробка сигналів і перетворення дискретних послідовностей». Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Ймовірносні процеси в АСУ» для студентів спеціальності 0804 «Комп'ютерні науки» інституту комп'ютерної техніки та інформаційних технологій / уклад.: Рашкевич Ю.М., Ковальчук А.М. - Львів : Державний університет «Львівська політехніка» - каф. АСУ, 2003. - 20с.
 • «Класичні методи оптимізації». Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» і «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів базових напрямів 0804 «Комп'ютерні науки» та 0927 «Видавничо-поліграфічна справа» стаціонарної і заочної форм навчання / уклад.: Ковальчук А.М., Романчук Я.П. - Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» - каф. АСУ, 2004. - 12с.
 • «Градієнтний метод числової оптимізації». Методичні вказівки до лабораторної роботи №6 з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» і «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів базових напрямів 0804 «Комп'ютерні науки» та 0927 «Видавничо-поліграфічна справа» стаціонарної і заочної форм навчання / уклад.: Ковальчук А.М., Романчук Я.П. - Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» - каф. АСУ, 2004. - 12с.
 • Методичні вказівки до магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.05150103 «Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» / уклад.: Ткаченко Р.О., Лотошинська Н.Д., Пелешко Д.Д., Кинаш Ю.Є., Ковальчук А.М. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 20 с.
 • Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.05150103 «Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» / уклад.: Ткаченко Р.О., Лотошинська Н.Д., Пелешко Д.Д., Кинаш Ю.Є., Ковальчук А.М. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 20 с.
 • Методичні вказівки до проходження технологічної практики для студентів четвертого курсу напряму 6.05150100 "Видавничо-поліграфічна справа" / уклад.: Ковальчук А.М., Ізонін І.В.. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 12 с.
 • Методичні вказівки до проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (дипломного проекту) для студентів спеціальності "Компютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" / уклад.: Ковальчук А.М., Ізонін І.В. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 8 с.

Наукові інтереси

 • наукові дослідження ООП на C++;
 • дослідження в області цифрової обробки зображень;
 • шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA.

Вибрані публікації

 1. Anatoliy Kovalchuk, Natalia Lotoshynska, Ivan Izonin, Leonid Berezko, Greguš. An approach towards an efficient encryption-decryption of grayscale and color images // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 630–635.
 2. Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Oleh Riznyk, Gregush. An efficient image encryption scheme using projective transformations // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 584–589.
 3. Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Natalia Lotoshynska, Gregush. An approach towards image encryption and decryption using quaternary fractional-linear operations // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 491–496.
 4. Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Natalya Kustra, Gregush. Information protection service using topological image coverage // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 503–508.
 5. Постановка задач факторизації та майже факторизації на топологіях зображень / Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра //Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., 17-21 трав. 2010 р.,Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010.— Т. 1. — С. 383-387. — Бібліогр.: 9 назв. — Парал. тит. арк. англ., рос.
 6. Про одне застосування алгоритму RSA для шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами / Ю. Рашкевич, А.Ковальчук, Д. Пелешко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 41-44. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). —Бібліогр.: 4 назви.
 7. 9. Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA кватернарними дробово-лінійними формами / А. Ковальчук //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 170-175. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). -Бібліогр.: 4 назви.
 8. Шифрування та дешифрування зображень з використаннямелементів алгоритму RSA дробово-раціональними N-арними формами / А. М.Ковальчук, Д. Д. Пелешко, H. О. Кустра // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. -Вип. 20.4. — С. 285-289. — Бібліогр.: 4назви.
 9. Assesment and prediction tools for information-analyticalsystem of entrprises /I. Tsmots, A. Kovalchuk, R. Rubakha // Computer scienceand information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf.CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv: Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 74.
 10. Interval estimation of set images statistical parameters /Yu. Rashkevych, D. Peleshko, A. Kovalchuk // Перспективні технології і методипроектування МЕМС : матеріали шостої міжнар. конф. MEMSTECH 2010, 20-23 квіт.2010, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2010.— C. 181-183. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 11. The set images superposition based upon the images colourdispersion / Yu. M. Rashkevych, D. Peleshko, A. Koval’chuk, N. Kustra //Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. andtechn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Uk­raine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 37-39.-Bibliogr.: 4 titles.
 12. The use of quadratic forms to increase strength of the encryptionof binary affine loop transformation / A. Kovalchuk, D. Peleshko, Yu.Rashkevych // Computer science and information technologies : proc. of the VIntern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. -P. 19-21. —Bibliogr.: 3 titles.
 13. Використання матриць Адамара для шифрування-дешифрування зображкень / Фабрі Л., Ковальчук А., Ступень М. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С. 180-184. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 694). — Бібліогр.: 4 назв.
 14. Використання матриць Адамара для шифрування-дешифрування зображкень / А. Ковальчук, Д. Д. Пелешко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С. 236-240. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 719). — Бібліогр.: 4 назв.
 15. Системи фрактальних алгоритмів в шифруванні-дешифруванні зображень з доатковим зашумленням / Цмоць І., Ковальчук А., Ступень М. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — С. 288-293. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 732). — Бібліогр.: 6 назв.
 16. Сумісне використання криптосистем Ель-Гамаля і RSA в захисті гафічної інформації / Ковальчук А., Пелешко Д., Борзов Ю. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — С. 178-183. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 751). — Бібліогр.: 6 назв.
 17. Кубічні і лінійні фрактали з елементами алгоритму RSA в шифруванні і дешифруванні зображень / Ковальчук А., Цмоць І., Ступень М. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — С. 149-154. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 800). — Бібліогр.: 5 назв.
 18. Бінарні лінійно-квадратичні перетворення з елементами алгоритму RSA і додатковим зашумленням у захисті зображень / Ковальчук А., Ступень М. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — С. 191-196. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 826). — Бібліогр.: 4 назв.
 19. Бінарні перетворення з елементами алгоритму RSA у захисті зображень за додаткового зашумлення/ Ковальчук А., Попадинець К. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — С. 79-84. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 843). — Бібліогр.: 6 назв.

Профіль у:

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909б

Tел. +38 (032) 258-27-79

e-mail: anatolii.m.kovalchuk@lpnu.ua