Кустра Наталія Омелянівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кустра Наталія Омелянівна
Kk7.jpg
к.т.н, доцент
Дата народження 16 серпня 1980 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність Програмування, чисельні методи, технології розроблення програмних продуктів
Галузь наукових інтересів Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень
Кваліфікаційний рівень Магістр з комп’ютерних наук
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Рашкевич Юрій Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Кустра Наталія Омелянівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 16 серпня 1980 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська, Англійська — відмінний рівень;

Досвід 12 років педагогічної та наукової діяльності

Секретар центру Е-навчання при унівеситеті «Львівська політехніка» (центр E- навчання створений в результаті роботи поекту UNDP «TRANSFER OF IT TO UKRAINE»

Член оргкомітету 2-оЇ Міжнародної наукової конференції CSIT-2007

Освіта

2008 р. - К.т.н. Кандидат наук (технічні науки), Національний університет «Львівська політехніка»

Дисертація. Спеціальність 05.13.23: «Системи та засоби штучного інтелекту» (Тема: «Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень»).

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Рашкевич Юрій Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка» .

1997-2002 р.р. - Національний університет «Львівська політехніка», Факультет комп’ютерних наук та інформаційнихтехнологій. Програмування, чисельні методи, технології розроблення програмних продуктів, Магістр з комп’ютерних наук

Професійна діяльність:

2011-по даний час – Доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Національний університет «Львівська політехніка»

2009-2011 р.р. - Старший викладач кафедри АСУ, Національний університет «Львівська політехніка»

2003-2009 р.р. - Асистент кафедри АСУ, Національний університет «Львівська політехніка»

2003-2008 р.р. – Здобувач, Національний університет «Львівська політехніка»

Педагогічна діяльність

розробка навчальних курсів, програмування на С і C++

Курси, які викладає:

 • Програмування текстових та графічних зображень
 • Інформатика
 • Математичні основи захисту документів від несанкціонованого доступу
 • Системи штучного інтелекту

Наукові інтереси

 • Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень

Вибрані публікації

 1. П. Б. Вітинський, Р. О. Ткаченко, І. В. Ізонін, Н. О. Кустра. Ансамблі нейроподібних структур МПГП з RBF розширенням входів для задач регресії та класифікації // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2019. – №4 (275). – С. 72–79.
 2. Tsmots I., Riznyk O., Rabyk V., Kynash Y., Kustra N., Logoida M. (2020) Implementation of FPGA-Based Barker’s-Like Codes. In: Lytvynenko V., Babichev S., Wójcik W., Vynokurova O., Vyshemyrskaya S., Radetskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1020. Springer, Cham, pp 203-214
 3. Oleg Riznyk, Natalya Kustra, Yurii Kynash, Roksolana Vynnychuk. Method of Construction Barker-Like Sequence on the Basis of Ideal Ring Bundle Families// Proceedings of the 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications Science and Technology” PIC S&T’2019 8-11 October 2019. –Kyiv, Ukraine.-2019.-P.207-211
 4. Збільшення роздільної здатності зображень методами теорії нечітких множин / Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, А. Ковальчук. Н. Кустра // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології.- 2006.- № 565.- С. 243-250.
 5. Удосконалений алгоритм центрування зображень на основі методів кореляційного аналізу / Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, Н. Кустра // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. — 2006.- вип. 16.2.- С.108-112.
 6. Використання методів інтегрального числення для покращення алгоритму центрування зображень побудованого на основі методів кореляційного аналізу / Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, Н. Кустра, З.Шпак // Інформаційні технологіїі системи. — т.9.-№ 1(2006).-С. 23-27.
 7. Фільтрація наборів зображень / Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, Н.Кустра, З. Шпак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»:Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2005.-№ 543.-С. 121-125.
 8. Автоматизована система підрахунку промислових товарів / Д.Д.Пелешко, Б.А.Демида, Р.С. Марцишин, М.С. Пасєка, Н.О. Кустра, Ю.Ю. Рашкевич //Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки таінформаційні технології. — 2004.-№ 521.- С. 23-33.
 9. Центрування зображень на основі методів кореляційного аналізу / Ю. Рашкевич, Б. Демида, Д. Пелешко, Н. Кустра // Збірник наукових праць Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. −2005.- Вип.29.- С. 121-128.
 10. Аналіз методів фільтрації та сегментації дискретних зображень / Ю.Рашкевич, Д. Пелешко, Н. Кустра // Технічні вісті.- Львів,2006/1(22), 2(23). -С. 85-88.
 11. Удосконалений алгоритм збільшення роздільної здатності зображень / Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, Н. Кустра, З. Шпак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційнітехнології. — 2007.-№ 598.-С. 176-181.
 12. The algorithm of images centering constructed on the basisof combination of the total count and correlation analysis methods: proceedingsof the First International Conference of Computer Science and InformationTechnologies [«CSIT’2006»], (Lviv, 28-30 September 2006) / Lviv Polytechnik National University.- Lviv: Lviv Polytechnik National University, 2006.-Р.139-143.
 13. Удосконалений алгоритм сегментації для систем автоматизованого обліку об’єктів: Збірка наукових праць в п’яти томах [«Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційнихтехнологій ISDMIT’2005»], (Євпаторія, 18-21 травня 2005) / Херсонський морськийінститут.- Херсон: Видавництво Херсонського морського інституту, 2005.-т.1.-С.134-139.
 14. Кореляційний спосіб горизонтального і вертикального суміщення зображень: 9th International modelling school of AMSE-UAPL, (Alushta,12-17 September, 2004) / Rzeszow University of Technology.-Rzeszow: RzeszowUniversity of Technology, 2004. -P.195-197.
 15. Зниження зашумленості наборів зображень методами статистичної обробки: 10 th International modelling school of AMSE-UAPL,(Alushta, 12-17 September, 2005) / Rzeszow University of Technology.-Rzeszow:Rzeszow University of Technology, 2005. -P.171-175.
 16. Прискорений алгоритм пошуку зображень: Матеріали науково-практичної конференції [«Інтелектуальні системи прийняття рішень таприкладні аспекти інформаційних технологій ISDMIT’2006»], (Євпаторія, 15-18 травня 2006) / Херсонський морський інститут.- Херсон: Видавництво Херсонського морського інституту, 2006.- т.1.-С.176-178.
 17. Схема покращення алгоритму збільшення роздільної здатності зображень побудованого на основі методів нечітких множин: proceedings of theSecond International Conference of Computer Science and InformationTechnologies [«CSIT’2007»], (Lviv, 27-29 September 2007) / Lviv Polytechnik National University.- Lviv: Lviv Polytechnik National University, 2007.- P.84-86.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909а

Tел.: +38 (032) 258-27-79

e-mail: nataliia.o.kustra@lpnu.ua