Кафедра програмного забезпечення

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:23, 10 червня 2022, створена Галина Левченко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра програмного забезпечення
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЗ
Дата заснування 1990 рік
Засновники Державний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 811
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/pz
Власний сайт http://pz.lp.edu.ua/

Кафедра програмного забезпечення — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка», який був створений у 1990 році.

Загальна інформація

Кафедра програмного забезпечення створена у 1990 році.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 9 докторів і 24 кандидати наук. Більшість викладачів поєднують викладацьку діяльність із роботою в провідних ІТ компаніях: Epam, GlobalLogic, Eleks, Lohika, AdvaSoft, Exoft, LinkUp Studio, KindGeek, Dinamica Generale. Завдяки цьому студенти мають змогу проходити навчально-технологічну, переддипломну, дослідницьку практики в цих компаніях набуваючи практичних вмінь, навиків та професійного досвіду.

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

Інженерія програмного забезпечення - це нова в Україні і перспективна спеціальність підготовки фахівців в галузі «Інформатика та обчислювальна техніка», поява якого зумовлена потребою сучасної індустрії програмного забезпечення, яка пов'язана зі всіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» - охоплює як питання виявлення та аналізу вимог до програмних систем, проектування програмних систем, інтерфейсів користувача, баз даних, верифікації та тестування програмного забезпечення, експлуатації та супроводу програмних систем, так і менеджменту програмних проектів, комунікацій в групах розробників, забезпечення якості програмних продуктів.

Студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» вивчають досконало та глибоко не лише програмування та інструментарій розробки програм (С/С++, Java, C#, F#, .NET, SQL, HTML, PHP, Javascript, Prolog, LISP), а професійно освоюють усі аспекти та новітні технології інженерної діяльності в індустрії програмних продуктів.

Випускники спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» - отримують кваліфікацію «фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення» і можуть працювати на таких посадах: програміст, тестувальник програмного забезпечення, архітектор програмних систем, аналітик, менеджер програмних проектів, інженер з якості програмних продуктів.

Історія кафедри

Бурхливе впровадження комп’ютерів у всі сфери життя та виробництва у 80-х рр. минулого століття вимагало значного збільшення випуску інженерів-розробників складних програмних засобів. Це був час, коли потреби в програмному забезпеченні зростали в різних галузях господарства, в науці, в управлінні, а кваліфікованих кадрів не було. Для цього у 1988 р. в перелік існуючих спеціальностей було введено нову спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Згідно проведеного опитування для Львівщини серед організацій регіону на той час необхідно було готувати щорічно не менше 200 фахівців — розробників складних програмних комплексів. Індустрія програмного забезпечення заявила про себе як нова потужна галузь не тільки науки, а і виробництва, що має свої особливості відмінні від комп’ютерної техніки, прикладної математики, звідки виросла, та інших розвинутих на той час галузей. Для забезпечення потреб регіону у підготовці високо-кваліфікованих розробників сучасного програмного забезпечення за ініціативою проф. Базилевича Романа Петровича у Львівській політехніці в серпні 1990 р. була створена кафедра програмного забезпечення. Гостре зростання потреб та відсутність належних фахівців зумовили початок підготовки інженерів у цій новій перспективній галузі.

Становлення кафедри було нелегким. Кафедра організувалась на основі групи викладачів кафедри «Прикладна математика» та розташовувалась в третьому навчальному корпусі. Найважча проблема — це підбір викладачів для забезпечення навчального процесу. Вимоги були дуже високі: наявність власного досвіду розробки складних програмних засобів, добра математична підготовка перш за все в сфері дискретної математики та методів оптимізації. Став в нагоді досвід, отриманий проф. Базилевичем Р.П. протягом 1970-1990 рр. при створенні колективу, який розробляв програмне забезпечення для систем автоматизованого проектування на замовлення провідних підприємств Києва, Львова, Москви, Ленінграда, Мінська. Важливим став також досвід, набутий при відкритті у 1984 р. спеціалізації «Математичне та програмне забезпечення систем автоматизованого проектування» в рамках спеціальності «Прикладна математика». Було введено ряд нових дисциплін, в тому числі з програмного забезпечення, основи яких були пізніше використані для нової спеціальності.

Кадрову основу нової кафедри склали професор Базилевич Р.П., професор Мельник Р.А., доцент Семотюк В.М., доцент Федорчук Є.Н., доцент Заяць В.М., доцент Федоришин О.С., ст. викл. Рицар В.В. та доцент Паленичка М.А., роль якого була особливо важливою та плідною як в наданні студентам доброї математичної підготовки, так і в організаційних справах кафедри. Перші роки становлення кафедри були дуже важкими: нестача комп’ютерів, недостатні площі кафедри, труднощі із залученням до навчального процесу нових викладачів, відсутність підручників і літератури для постановки курсів та створення методичного забезпечення. Проте вже протягом 1990 — 2001 років кафедра успішно здійснила не тільки становлення, але й вдосконалення нової важливої спеціальності та готувала фахівців. Випускники кафедри заклали основи ряду нових фірм регіону з робробки програмного забезпечення на потребу багатьох державних і комерційних структур. Вже за перші п’ять років діяльності кафедра стала готувати не тільки інженерів, але й магістрів та аспірантів, тобто відповідала всім вимогам найвищого четвертого рівня акредитації. Це сприяло становленню індустрії розробки складного програмного забезпечення в регіоні. Конкурс абітурієнтів був та залишається одним з найбільших в університеті та Інституті комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що підтверджує високу актуальність спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем»

У 1992 році кафедра увійшла до складу факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. У 2001р. в процесі реорганізації НУ «Львівська політехніка» був утворений Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, до якого увійшла і кафедра програмного забезпечення.

Першим завідувачем кафедри став її ідейний натхненник та засновник, д.т.н., проф. Базилевич Роман Петрович. Очолював кафедру з 1990 по 2001 рр.

З 2001 по 2004 рік кафедрою завідував член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Грицик Володимир Володимирович.

Новим поштовхом для розвитку кафедри стало обрання в 2004 році на посаду завідувача кафедри доктора технічних наук, професора Федасюка Дмитра Васильовича, який обіймав посаду директора Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій з 2004 по 2008 рр., а з 2008 по 2019 рр. - проректор НУ «Львівська політехніка».

З 2015 по 2020 рік кафедрою завідував д.т.н., проф. Яковина Віталій Степанович

З 2020 року кафедрою завідує д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович.

Завідувачі кафедрою

Керівництво кафедри

Викладацький склад кафедри ПЗ

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 9 докторів і 24 кандидати наук. Більшість викладачів поєднують викладацьку діяльність із роботою в провідних ІТ компаніях: DataArt, Comarch, Dinamica Generale, Sigma Software, Symphony Solutions, Eleks, Adva-Soft, SoftServe, Edvantis, Lohika. Завдяки цьому студенти мають змогу проходити навчально-технологічну, переддипломну, дослідницьку практики в цих компаніях набуваючи практичних вмінь, навиків та професійного досвіду.

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна робота кафедри з початку діяльності проводилась за напрямком «Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем». Сюди входили такі дослідження: математичне та програмне забезпечення для розв’язування комбінаторних задач великої та надвеликої розмірності; системний аналіз в біосоціальних системах; алгоритми нечіткої кластеризації для оптимізаційних задач моделювання та проектування; людино-машинні інтерфейси опрацювання зображень, математичне та програмне забезпечення для моделювання теплових задач при проектуванні ІС.

Науково-дослідна лабораторія математичного моделювання (НДЛ-84)

ІТ-партнери кафедри

Завдяки підтримці ІТ-партнерам, студенти кафедри програмного забезпечення мають змогу проходити навчально-технологічну, переддипломну, дослідницьку практики, з можливим подальшим працевлаштуванням після закінчення навчання.

http://adva-soft.com/ http://www.comarch.com/ http://www.dinamicagenerale.com/ http://www.edvantis.com/ http://www.eleks.com/ http://www.lohika.com.ua/ http://sigma.software/ http://www.softserveinc.com/

Контакти

вул. С.Бандери 28-a, 79013, м. Львів; 5-й корпус, кімната 811.

Tел. +38 (032) 258-25-78; +38 (032)258-23-77

E-mail: pz.dept@lpnu.ua; ikni_pz@lp.edu.ua; ikni.pz@gmail.com