Яковина Віталій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яковина Віталій Степанович
Yakovyna.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 14 травня 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «Фізика та технологія матеріалів та компонентів електронної техніки»
Галузь наукових інтересів надійність та безпечність програмного забезпечення.
Кваліфікаційний рівень магістр електронної техніки
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2017 р.
Поточне місце роботи кафедра систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Яковина Віталій Степанович — доктор технічних наук, професор кафедри систем штучного інтелекту, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка». .

Загальна інформація

Народився 14 травня 1975 року.

Освіта

12.12.2017 – вчене звання «професор кафедри програмного забезпечення»

11.03.2016 – захист докторської дисертації «Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу» за спеціальністю 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» у Національному університеті «Львівська політехніка»

09.2012–07.2015 – Національний університет «Львівська політехніка», докторантура

23.12.2008 р. — вчене звання «доцент кафедри програмного забезпечення»;

22.03.2002 р. — захист кандидатської дисертації «Вплив індукованих лазерним випромінюванням ударних хвиль на стан дефектів у вузькощілинних твердих розчинах Hg1-xCdxTe та Pb1-xSnxTe» за спеціальністю01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича;

11.1998–10.2001 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», аспірантура.

09.1992–06.1998 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», електрофізичний факультет, магістр електронної техніки.

Професійна діяльність:

з 08.2020 – професор кафедри СШІ;

07.2015-07.2020 – завідувач кафедри ПЗ;;

09.2012–07.2015 – доцент кафедри ПЗ (за сумісництвом);

08.2006–08.2012 — доцент кафедри ПЗ;

10.2005–08.2006 — старший викладач кафедри ПЗ;

01.2004–10.2005 — науковий співробітник, НДЦ «Кристал», Національний університет «Львівська політехніка»;

11.2001–12.2003 — молодший науковий співробітник, НДЦ«Кристал», Національний університет «Львівська політехніка»;

06.1998–10.1998 — інженер-конструктор бюро САПР ПКВ ВАТ«Оріана».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 1. «Технології захисту інформації»;
 2. «Комп'ютерна графіка»

Наукова діяльність

Наукові інтереси: надійність та безпечність програмного забезпечення, машинне навчання.

Участь у НДР, грантах, розробках

Держбюджетні теми:

«Розроблення інформаційної технології оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення методами машинного навчання» (ДБ «ПРОГНОЗ», номер держреєстрації 0121U109527) 03.2021–12.2022

«Оптичні та генераційні властивості перовскитоподібних алюмінатів легованих рідкісноземельними іонами та іонами групи заліза» (ДБ«Опген», номер держреєстрації 0100U000498) 11.2001–12.2001

«Дослідження процесів взаємодії дефектних центрів та іонів активаторів в оксидних лазерних матеріалах» (ДБ «Іон», номер держреєстрації 0102U001183) 01.2002–12.2003

«Вплив катіонного заміщення на структуру та дефектоутворенняв складних оксидних кристалах» (ДБ «Катіон», номер держреєстрації 0104U002301)01.2004–10.2005

«Математичне та програмне забезпечення мережевих систем теплового проектування сучасних мікроелектронних пристроїв» (ДБ «НМ», номер держреєстрації 0106U000260) 01.2006–12.2007

«Розробка методів та засобів розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв нового покоління» (ДБ «Діаграма»,номер держреєстрації 0108U000331) 01.2008–12.2009

«Розробка лінійних та нелінійних математичних моделей та методів аналізу теплових режимів електронних пристроїв із неоднорідною структурою» (ДБ «КОС», номер держреєстрації 0110U001121) 01.2010–12.2010

«Розроблення моделей, методів та алгоритмів для автоматизованої оцінки показників надійності радіоелектронних та електромеханічних пристроїв і систем» (ДБ «ПНРЛ», номер держреєстрації0110U001098) 01.2010–12.2012

«Розроблення моделей надійності, ризику та безпечності програмно-апаратних технічних систем» (ДБ «Трикаф», номер держреєстрації 0113U000000) 01.2013–12.2014

«Розроблення моделей, методів та засобів оцінювання тааналізу надійності програмного забезпечення» (ДБ «Computer», номер держреєстрації 0113U003185) 01.2013–12.2014

Міжнародні проекти:

DAAD „Virtual Master Cooperation Data Science (ViMaCs) – Phase 2”, 11.2021–10.2023

«Вивчення дефектів в оксидних кристалах» (2М/50-2000, номер держреєстрації 0100U006122). Партнер — Інститут Фізики Польської Академії Наук(м. Варшава). 01.2002–12.2003

«Дослідження точкових дефектів та ОН-груп кристалів LiNbO3та CdWO4» (М/216-2003, номер держреєстрації 0103U008221). Партнер — ІнститутФізики Твердого Тіла і Оптики Угорської Академії Наук (м. Будапешт).07.2003–12.2004

TEMPUS Project: National Education Framework for EnhancingIT Students’ Innovation and Entrepreneurship(530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES). 10.2012–10.2015

Гранти, стипендії, розробки:

«Дослідження лазерної ударно-хвильової обробки напівпровідникових структур» (грант фундації «Kasa Mianowskiego» та фірми«Siemens»). Приймаюча сторона — Жешувський університет (Польща).10.2005–12.2005

Грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених № 4/ГП «Використання нейронних мереж для задачі криптоаналізу алгоритму симетричного шифрування DES» (номер держреєстрації 0108U004258). 01.2008–12.2008 (науковий керівник)

Досягнення

У 2003 р. отримав стипендію голови облдержадміністрації для молодих вчених.

У 2005 р. отримав індивідуальний грант фундації «Kasa Mianowskiego» та фірми «Siemens» на виконання наукових досліджень в Жешувському університеті (Польща).

У 2007 році отримав першу премію у номінації «Викладачі вищих педагогічних навчальних закладів і науковці» Четвертого Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Вчитель-новатор», який проводився за програмою «Партнерство в навчанні» компанією «Майкрософт Україна» та Академією педагогічних наук України.

У 2007 році отримав статус сертифікованого спеціаліста Майкрософт (MCP) за програмою «Управління та підтримка середовища Microsoft Windows Server 2003».

У 2008 році керівник гранту Львівської політехніки для молодих вчених.

У 2010 році нагороджений грамотою Національного університету «Львівська політехніка» за значні досягнення в навчальній та науковій роботі за 2009-2010 навчальний рік.

Вибрані публікації

Більше 130 наукових та навчально-методичних праць, в числі яких дві монографії, три навчальних посібники, 60 наукових статей у фахових виданнях, матеріали різного рівня конференцій та 12 навчально-методичних розробок.

Монографії:

Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем: монографія / Ю.Я.Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський, Б.А. Мандзій, Л.Д. Озірковський, Д.В.Федасюк, С.В. Щербовських, В.С. Яковина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 300 с.

Яковина В.С. Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем: монографія / Яковина В.С., Д.В. Федасюк, М.М. Сенів, Нитребич О.О. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.


Останні наукові публікації:

 1. Shakhovska, N., Yakovyna, V., Chopyak, V.: A new hybrid ensemble machine-learning model for severity risk assessment and post-COVID prediction system. Mathematical Biosciences and Engineering 19(6), 6102–6123 (2022).
 2. Yakovyna, V., Symets, I.: Reliability assessment of CubeSat nanosatellites flight software by high-order Markov chains. Procedia Computer Science 192, 447–456 (2021).
 3. Shakhovska N., Yakovyna V. (2021) Feature Selection and Software Defect Prediction by Different Ensemble Classifiers. In: Strauss C., Kotsis G., Tjoa A.M., Khalil I. (eds) Database and Expert Systems Applications. DEXA 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12923, pp. 307–313. Springer, Cham.
 4. Yakovyna, V., Shakhovska, N.: Modelling and predicting the spread of COVID-19 cases depending on restriction policy based on mined recommendation rules. Mathematical Biosciences and Engineering 18(3), 2789–2812 (2021).
 5. Yakovyna, V., Uhrynovskyi, B.: Android software aging and rejuvenation model considering the battery charge. Radio Electronics, Computer Science, Control 4(59) (2021), 140–148.Я.М. Чабанюк, В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, М.М. Сенів, У.Т.Хімка Побудова і дослідження моделі надійності програмного забезпечення з індексом величини проекту // Інженерія програмного забезпечення. — № 1 (2010).— С. 24–29.
 6. Яковина В.С., Сенів М.М., Чабанюк Я.М., Федасюк Д.В., Хімка У.Т. Критерій достатності процесу тестування програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 672 (2010). — С. 346–358.
 7. Сенів М.М., Яковина В.С., Чабанюк Я.М., Федасюк Д.В. Метод оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення на основі моделі з динамічним показником величини проекту // Комп’ютинг. — том 10. —випуск 2. — 2011. — С. 97–107.
 8. Яковина В. Вплив функції активації RBF нейронної мережі на ефективність прогнозування кількості відмов програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки таінформаційні технології. — № 732 (2012). — С. 36–39.
 9. Яковина В., Нитребич О., Федасюк Д. Використання інформаційного критерію Акаїке в задачах моделювання надійності програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 732 (2012). — С. 190–192.


Повний перелік статтей


Повний перелік тез і матеріалів конференцій


Навчально-методичні розробки

Контакти

вул. Кн.Романа, 5. 20 н.к., кім. 126

Tел. +38 (032) 258-31-10

E-mail: ai.dept@lpnu.ua; vitaliy.s.yakovyna@lpnu.ua