Федасюк Дмитро Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федасюк Дмитро Васильович
Ed Fedasiuk 0.jpg
Д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

Професор кафедри програмного забезпечення

Дата народження 29 січня 1955 р.
Місце народження с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської обл.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність Конструювання та виробництво радіоапаратури
Науковий ступінь д.т.н.
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Заслужений працівник освіти України», 2016 р.«Відмінник освіти України»
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Федасюк Дмитро Васильович — професор, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

Дмитро Васильнович народився 29 січня 1955 р у с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області в селянській родині.

Після закінчення середньої школи, в 1972 р., вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. В 1977 р. розпочав свою трудову діяльність інженером-конструктором у Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології інформаційних та керуючих систем (НВО «Система» м. Львів). Відпрацювавши за направленням, у 1980 р. Д. В. Федасюк повернувся до Львівської політехніки для наукової роботи.

Освіта

 • 2002 р. - вчене звання професор;
 • 2000 р. - докторська дисертація "Автоматизація теплового проектування мікроелектронних систем", Національний інститут "Львівська політехніка";
 • 1985 р. - к.т.н., кандидатська дисертація "Автоматизовані методи моделювання і аналізу теплоелектричних характеристик мікроелектронних вузлів для САПР РЕА" Ленінградський інститут точної механіки і оптики;
 • 1977 р. - Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет.

Професійна діяльність:

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення», ОНП магістра;
 • «Практикум з підготовки наукових праць і презентацій», ОНП магістра;
 • «Методи наукових досліджень і управляння науковими проектами», третій (освітньо-науковий) рівень, доктор філософії;
 • «Педагогічний практикум», третій (освітньо-науковий) рівень, доктор філософії.


Нагороди та відзнаки

 • Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" (2016 р.)

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.)

 • Лауреат Державної премії Україні в галузі освіти (2020)
 • Почесна грамота Національного університету "Львівська політехніка" (2015 р.)
 • Грамота Верховної ради України (2018 р.)
 • Грамота Львівської обласної адміністрації (2019 р.)
 • Ювілейна медаль "140 років Наукового товариства ім. Шевченка" (2013 р.)

08.jpg медаль «15 років Збройним силам України» (2006 р.)


RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2009 р.)

Наукова діяльність

Працюючи в науково-дослідній лабораторії при кафедрі конструювання і технології виробництва радіоапаратури, Дмитро Васильович упродовж 1983-1984 рр. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування» захистив у Ленінградську інституті точної механіки і оптики у 1985 р. З цього часу працює на викладацькій та адміністративній роботі у Львівській політехніці. Докторську дисертацію за спеціальністю «Системи автоматизації проектувальних робіт» захистив у 2000 р. у рідному вузі, а в 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Протягом 2002-2005 рр. був секретарем спеціалізованої вченої ради, а з 2005 р. — заступник голови спецради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Під його керівництвом підготовлено 9 кандидатів і 2 докторів наук. Ним опубліковано 5 монографії, 5 навчальних посібників, понад 270 наукових праць, в тому числі і в провідних журналах світу. Дмитро Васильович виступав на наукових міжнародних конференціях у Німеччині, Франції, Італії, Угорщині, Польщі, Словаччині, Естонії, Вірменії, Росії та ін.

Нині Дмитро Васильович — член редколегії кількох збірників наукових праць і наукових журналів, член програмних оргкомітетів ряду Міжнародних наукових конференцій.

Упродовж 2004-2008 рр. Д. В. Федасюк очолював Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». З 2004 р. по 2014 р. завідує кафедрою програмного забезпечення. З лютого 2008 р. – по жовтень 2019 р. проректор з науково-педагогічної роботи.

Він був членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з інформатики і обчислювальної техніки, членом підкомісії з програмної інженерії. Дмитро Васильович працював членом робочої групи і співавтором галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки бакалаврів напряму «Програмна інженерія». Був членом експертної ради Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки при Кабінеті Міністрів України.

Д.В. Федасюк керував двома міжнародними науковими проектами, що фінансувалися ЄС і НАТО, активно займається інформатизацією всіх сфер діяльності Львівської політехніки: впровадження новітніх інформаційних технологій в адміністративний та навчальний процеси.

Наукові інтереси

Сфера його наукових інтересів:

 • математичне моделювання та інформаційні технології проектування,
 • моделювання та аналіз теплоелектричних процесів у мікроелектронних системах,
 • інформаційні аналітичні системи,
 • Інтернет-технології,
 • технології створення програмного забезпечення тощо.

Під його керівництвом розроблено і впроваджено ряд методів та програмних засобів автоматизованого проектування мікроелектронних систем. Під його керівництвом підготовлено і захищено 2 докторські і 9 кандидатських дисертацій.


Вибрані публікації

Монографії:

 1. Федасюк Д.В. Методи та засоби теплового проектування мікроелектронних пристроїв.- Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999.- 228 с.
 2. Dmytro Fedasyuk, Volodymyr Makar. Thermal design of microelectronics systems// in book Smart Sensors and MEMS, Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series, London, 2005, P.289-329.
 3. Гавриш В.І. Моделювання температурних режимів у кусково-однорідних структурах: монографія / В.І. Гавриш, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 176 с.
 4. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем: монографія / Ю.Я.Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський, Б.А. Мандзій, Л.Д. Озірковський, Д.В.Федасюк, С.В. Щербовських, В.С. Яковина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 300 с.
 5. Яковина В.С. Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем: монографія / Яковина В.С., Д.В. Федасюк, М.М. Сенів, Нитребич О.О. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.Посібники:

 1. Коваль В. А. Федасюк Д.В., Маслов В. В., Тарновский В. Ф. Автоматизация теплового проектирования микроэлеккронных устройств средствами САПР. Львов: Выща школа, Изд-во при Львов. ун-те, 1988, 256 c.
 2. Яковина В.С., Федасюк Д.В. Основи безпеки комп’ютерних мереж: Навчальний посібник / За ред. Д.В. Федасюка. — Львів: НВФ «Українські технології», 2008. — 396 с.
 3. Федасюк Д.В. Створення електронних навчальних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки: Посібник / Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., Якубенко В.М. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. –60 с.
 4. Федасюк Д.В. Використання інтерактивних можливостей Віртуального навчального середовища Львівської політехніки: Посібник / Федасюк Д.В., Павлиш В.А., Загородній А.Г. Озірковський Л.Д., Чайківський Т.В. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. –52 с.
 5. Розроблення та впровадження системи дистанційного навчання в освітній процес у Львівській політехніці / Павлиш В.А., Федасюк Д.В., Давидчак О.Р., Чайківський Т.В., Фоменко А.В.; Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 28 с.


Вибрані наукові статті :

 1. Vladimir A. Koval , Dmytro V. Fedasyuk Thermal Simulation of the Semiconductor IC’s: General and Practical Approach - Microelectronics Journal, vol. 28, N 3, March 1997, P. 221-227.
 2. Федасюк Д.В., Петров Д.В. Левус Є.В. Застосування теплоелектричної аналогії в тепловому моделюванні МЕП // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Державного університету «Львівська політехніка».- 1998.- № 352.- С 42-51.
 3. Федасюк Д.В., Левус Є.В. Моделювання та дослідження теплових режимів МЕП з встановленими кристалами ІС на жорсткі виводи// Вісник державного університету “Львівська політехніка”, Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.  327, с. 138-148.
 4. M. Janicki, A.Napieralski, D. Fedasyuk, D. Petrov Thermal modelling of hybrid circuits: simulation method comparison // Microelectronics Reliability 40 (2000).- P. 541-546.
 5. Д. Федасюк, Д. Петров, Є. Левус “Аналіз сучасних систем теплового моделювання МЕП” // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник ДУ “ЛП”. №387. Львів, 2000. – С. 398-403.
 6. D. Fedasyuk, E. Levus, D. Petrov Flip-chip structure transient thermal model / Microelectronics Reliability 41 (2001) P. 1965-1970.
 7. Д.В. Петров, Д.В. Федасюк Мережева система теплового проектування МЕП / Радіоелектроніка та телекомунікації.- Вісник національного університету “Львівська політехніка”, № 443, Львів 2002, с. 144-149.
 8. Федасюк Д.В. Сердюк П.В. Математична модель теплоелектричних процесів резисторного надпровідного обмежувача струму // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи. Теорія і практика.- 2005.- № 548.- С. 97-106.
 9. Fedasyuk D., Serdyuk P. ThermoElectrical Processes Simulation in Resistive Superconducting Fault Current Limiter // International Scientific Journal of Computing. – 2006. – Vol 5. – Issue 1. – Р. 100-106.
 10. Федасюк Д.В., Сердюк П.В. Теплоелектричні процеси у обмежувачі струму на основі тонкої надпровідної пластини // Вісник Вінницького національного університету Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.- 2006.- № 3 (7).- С. 44-52
 11. Яковина В.С., Федасюк Д.В., Салій С.І., Сенів М.М. Дослідження характеристик криптостійкості алгоритму симетричного шифрування DES // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — № 626 (2008). — С. 55–62.
 12. Яковина В.С., Сенів М.М., Чабанюк Я.М., Федасюк Д.В., Хімка У.Т. Критерій достатності процесу тестування програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 672 (2010). — С. 346–358.
 13. Сенів М.М., Федасюк Д.В., Чабанюк Я.М., Яковина В.С. Аналіз використання моделі надійності програмного забезпечення з динамічним показником складності проекту протягом життєвого циклу // Комп’ютерні технології друкарства. — 2010. — № 24. — С. 111–126.
 14. В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, Н.М. Мамроха Аналіз використання аспектно-орієнтованого програмування як засобу підвищення надійності програмного забезпечення // Інженерія програмного забезпечення. — № 2 (2010). — С. 24–29.
 15. Федасюк Д.В., Муха Т.О. Дослідження впливу випаровування і конвекції на процес відведення тепла з поверхні пластини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – № 686 (2010). – С. 255–263.
 16. Гавриш В.І., Федасюк Д.В., Косач А.І. Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2010.– Том 46, № 5.– С. 115–120.
 17. Gavrysh V.I., Fedasyuk D.V. Thermal simulation of heterogeneous structural components in microelectronic devices // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, Vol. 13 (2010), No. 4. – P.439–443.
 18. Сенів М.М., Федасюк Д.В., Яковина В.С. Розробка методу оцінювання і прогнозування надійності програмного забезпечення з врахуванням критерію достатності процесу тестування // Комп’ютерні технології друкарства. – 2011. – № 25. – С. 72–83.
 19. Д.В. Федасюк, П.В. Сердюк, Ю.Б. Семчишин. Секціонування стрічкових матриць великої розмірності. // Міжнародний науковий журнал "Комп’ютинг". – 2009. – Т.8, вип.3. – С. 14-21.
 20. Сенів М.М., Федасюк Д.В., Парфенюк Ю.І., Яковина В.С., Чабанюк Я.М. Система оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення // Відбір і обробка інформації. — № 33 (109). — 2010. — С. 123–129.
 21. Федасюк Д., Муха Т. Знаходження розв’язку нелінійної задачі теплопровідності з використанням випаровування для інтенсифікації тепловідведення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп'ютерні системи проектування. Теорія i практика. – № 711 (2011). – С. 38–47.
 22. Сенів М.М., Федасюк Д.В., Яковина В.С. Розробка методу оцінювання і прогнозування надійності програмного забезпечення з врахуванням критерію достатності процесу тестування // Комп’ютерні технології друкарства. — 2011. — № 25. — С. 72–83.
 23. Сенів М.М., Яковина В.С., Чабанюк Я.М., Федасюк Д.В. Метод оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення на основі моделі з динамічним показником величини проекту // Комп’ютинг. — том 10. — випуск 2. — 2011. — С. 97–107.
 24. Fedasyuk D., Gavrysh V. Modelling of temperature conditions in electrical devices of inhomogeneous structure // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2012. – 2, No 1. – P. 25–28.
 25. Гавриш В.І., Федасюк Д.В. Метод розрахунку температурних полів для термочутливої кусково-однорідної смуги із чужорідним включенням // Промышленная теплотехика. – 2010. – Т.32, №5. – С. 18 – 25.
 26. В. Гавриш, Д.Федасюк. Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням // Вісник НУ "ЛП" Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2010. – № 663 – С. 84–90.
 27. Яковина В., Нитребич О., Федасюк Д. Використання інформаційного критерію Акаїке в задачах моделювання надійності програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 732 (2012). — С. 190–192.
 28. Яковина В., Сердюк П., Нитребич О., Федасюк Д. Використання марковських ланцюгів вищого порядку в задачах моделювання надійності програмного забезпечення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – № 771 (2013). – С. 209-213.
 29. Яковина В.С., Парфенюк Ю.І. Використання засобів UML для прогнозування надійності програмного забезпечення на етапі його проектування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп’ютерні системи та мережі. – № 773 (2013). – С. 151-156.
 30. Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., Чайківський Т.В. Підходи до стандартизації електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Інформатизація вищого навчального закладу. – № 775 (2013). – С. 25-29.
 31. Яковина В., Сердюк П., Нитребич О., Федасюк Д. Використання марковських ланцюгів вищого порядку в задачах моделювання надійності програмного забезпечення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – № 771 (2013). – С. 209-213.
 32. D. Fedasyuk, V. Yakovyna, P. Serdyuk, О. Nytrebych Variable state-based software usage-model based on its variables // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Vol. 3 (2014), No 2. – P. 15–20.
 33. V. Yakovyna, D. Fedasyuk, O. Nytrebych, Iu. Parfenyuk, V. Matselyukh Software Reliability Assessment Using High-Order Markov Chains // International Journal of Engineering Science Invention. – Vol. 3 (2014), Issue 7. – P. 1–6.
 34. D. Fedasyuk, V. Yakovyna, P. Serdyuk, О. Nytrebych Variable state-based software usage-model based on its variables // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Vol. 3 (2014), No 2. – P. 15–20.
 35. В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, О.О. Нитребич Аналіз використання інформаційних критеріїв у моделях оцінки надійності програмного забезпечення // Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Серія: "Нові рішення в сучасних технологіях", № 26 (1069). – 2014. – С. 108–115.
 36. Федасюк Д.В., Яковина В.С., Сердюк П.В., Нитребич О.О. Метод побудови сценаріїв тестування програмного забезпечення на основі аналізу його змінних // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – № 2 (30). – 2014. – С. 50–58.
 37. V. Yakovyna, D. Fedasyuk, O. Nytrebych, Iu. Parfenyuk, V. Matselyukh Software Reliability Assessment Using High-Order Markov Chains // International Journal of Engineering Science Invention. – Vol. 3 (2014), Issue 7. – P. 1–6.
 38. D. Fedasyuk, V. Yakovyna, P. Serdyuk, О. Nytrebych Variable state-based software usage-model based on its variables // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Vol. 3 (2014), No 2. – P. 15–20.
 39. Федасюк, Д.В. Структурно-автоматна модель відмовостійких систем для автоматизації використання методу фаз Ерланга / Д.В. Федасюк, С.Б. Волочій // Радіоелектронні та комп'ютерні системи.  Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". ‒ 2016.  № 3 (77).  С. 78  92.
 40. Федасюк, Д.В. Методика розроблення структурно-автоматних моделей дискретно-неперервних стохастичних систем / Д.В. Федасюк, С.Б. Волочій // Радіоелектронні та комп'ютерні системи.  Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2016.  № 6 (80).  С. 24  34.
 41. Федасюк Д.В., Волочій С.Б. Методика розроблення структурно-автоматних моделей відмовостійких систем з альтернативними продовженнями випадкових процесів після процедур контролю, перемикання і відновлення / Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 864. Комп’ютерні науки та інформаційні технології.- 2017 Львів, видавництво НУ «Львівська політехніка».- С.49-62.
 42. Розроблення і використання електронних відеоресурсів навчального призначення / Я. М. Глинський, Д. В. Федасюк, В. А. Ряжська // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2017. - Т. 58, вип. 2. - С. 67-78.
 43. Федасюк Д.В., Волочій С.Б. Методика розроблення структурно-автоматних моделей відмовостійких систем з альтернативними продовженнями випадкових процесів після процедур контролю, перемикання і відновлення / Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 864. Комп»ютерні науки та інформаційні технології.- 2017 Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка».- С.49-62.
 44. Чопей Р. С. Огляд підходів до аналізу тривалості виконання програмного коду / Р. С. Чопей, Д. В. Федасюк. // Науково-технічний журнал Електротехнiчнi та Комп`ютернi системи. – 2017. – №26(102). – С. 68–78.
 45. Fedasyuk D. Determining the Influence of the External Factors on the Firmware Response Time / D. Fedasyuk, V. Gavrysh, T. Marusenkova, R. Chopey // Central European Researchers Journal, Slovakia. – 2018. – Vol. 4. – Issue 1. – pp. 1 ‒ 8.
 46. Чопей Р. С. Метод аналізу тривалості виконання програмного коду з урахуванням архітектури мікроконтролера / Р. С. Чопей, Д. В. Федасюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця, 2018, №2(137). – С. 74 – 79.
 47. Fedasyuk D. A method of predicting the maintenance period of embedded systems for preventing breach of their time requirements / D. Fedasyuk, T. Marusenkova, R. Chopey // International Journal of Computing, Ukraine. 2018. – Vol. 17. – Issue 2. pp. 94 – 101.
 48. Fedasyuk D. A Model for Estimating Firmware Execution Time Taking Into Account Peripheral Behavior / D. Fedasyuk, T. Marusenkova, R. Chopey // International Journal of Intelligent Systems and Applications, Hong Kong. – 2018. – Vol. 10. – No. 6. pp. 22 – 29.
 49. Fedasyuk Dmytro, Ratybor** Chopey. The algorithm of constructing control flow graph based on a program written in C // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2018. – № 2. – С. 154–162.
 50. Holyaka R., Marusenkova T., Fedasyuk D. Measuring logarithmic signal converter for magnetic tracking systems // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2020. – Вип. 81, №1. – С. 16–21.
 51. Holyaka R., Marusenkova T., Fedasyuk D. Signal model for spatial position sensors in magnetic tracking systems // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2020. – № 1 (11). – C. 5–18.
 52. Федасюк Д. В., Дем'янець Т. В. Застосування згорткової нейронної мережі для виявлення меланоми за зображенням новоутворення на мобільному пристрої // Український журнал інформаційних технологій. – 2021. – Вип. 3, т. 1. – С. 8–14. [н.к. – Федасюк Д.В.].
 53. Федасюк Д. В., Луцик І. І. Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для людей з когнітивними порушеннями // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2021. – Вип. 9. – С. 61–74. [н.к. – Федасюк Д.В.].
 54. Білецький Т. П., Федасюк Д. В. Прогнозування дефектів у програмному забезпеченні алгоритмами глибинного навчання CNN та RNN // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 2. – С. 114–120. https://doi.org/10.36930/40310219
 55. Fedasyuk D., Lukomskyi R., Marusenkova T., Method for visual video defects detection using machine learning // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2864 : Proceedings of the Fourth international workshop on computer modeling and intelligent systems (CMIS-2021) Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021. – P. 87–96. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).

Участь у НДР, грантах, розробках

Держбюджетні теми:

 • «Математичне та програмне забезпечення мережевих систем теплового проектування сучасних мікроелектронних пристроїв» (ДБ «НМ», номер держреєстрації 0106U000260) 01.2006–12.2007;
 • «Розробка методів та засобів розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв нового покоління» (ДБ «Діаграма»,номер держреєстрації 0108U000331) 01.2008–12.2009;
 • «Розробка лінійних та нелінійних математичних моделей та методів аналізу теплових режимів електронних пристроїв із неоднорідною структурою» (ДБ «КОС», номер держреєстрації 0110U001121) 01.2010–12.2010;
 • «Розроблення моделей, методів та алгоритмів для автоматизованої оцінки показників надійності радіоелектронних та електромеханічних пристроїв і систем» (ДБ «ПНРЛ», номер держреєстрації 0110U001098) 01.2010–12.2012;
 • «Розроблення моделей надійності, ризику та безпечності програмно-апаратних технічних систем» (ДБ «Трикаф», номер держреєстрації 0113U000000) 01.2013–12.2014;
 • «Розроблення моделей, методів та засобів оцінювання та аналізу надійності програмного забезпечення» (ДБ «Computer», номер держреєстрації 0113U003185) 01.2013–12.2014

ГД:

 • «Розроблення методів оцінювання часу виконання програмного забезпечення вбудованих систем, розроблених Компанією, що враховуватимуть час відгуку апаратних складових, а також створення комп’ютерного застосунку для дослідження часової поведінки вбудованих систем і допомоги команді інженерів з якості у плануванні процедури тестування», 2018 (ГД з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A., керівник ГД);
 • «Розроблення комп'ютерного застосунку, здатного взаємодіяти з ваговими системами, створеними компанією Dinamica Generale S.p.A., та контролювати їх», 2019 (ГД з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A., керівник ГД);
 • «Розроблення алгоритмів та вбудованого програмного забезпечення сенсорів векторних величин», 2020 (ГД з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A., керівник ГД).

Міжнародні проекти:

 • THERMINIC New Methods for Thermal Investigation of Integrated Circuits, (Grant agreement ID: CP94-922, IC-PECO/COPERNICUS),

02.1995-01.1998;

 • TEMPUS Project: National Education Framework for EnhancingIT Students’ Innovation and Entrepreneurship(530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES). 10.2012–10.2015

Керівництво науковими роботами студентів

Ілля Луцик, І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення", 2021 р.

Денис Братасюк, ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення", 2020 р.

Дмитро Новак, І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення", 2019 р.

Громадська діяльність

Федасюк Д.В. завжди бере активну участь у громадському житті Університету і міста. У період становлення демократії й пожвавлення національного руху Дмитро Васильович очолив осередок Товариства української мови «Просвіта» радіотехнічного факультету. Від початку створення, з 1989 р., є членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка (НТШ). А протягом 1990-2005 рр. був секретарем комісії інформатики і кібернетики фізико-математичної секції. З 2004 р. він є членом Президії НТШ, а в 2006 р. обраний дійсним членом НТШ.

Не зважаючи на зайнятість організаційною, науковою і методичною роботою, Дмитро Федасюк має цікаві і багатогранні захоплення: література, гірські лижі, гірський туризм, садівництво, пасічництво, фотографії, музика.

Джерела

Дмитро Васильович Федасю́к, Вікіпедія

{http://www.logos.biz.ua/proj/lpi/pdf/28-57.pdf Національний університет «Львівська політехніка»]

Завідувачі кафедрою програмного забезпечення

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com;