Кафедра систем автоматизованого проектування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра систем автоматизованого проектування
Logo sapr.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура САПР
Дата заснування 1989 рік
Засновники Державний університет «Львівська політехніка»
К-сть аспірантів 5
К-сть кандидатів наук 18
К-сть доцентів 17
К-сть докторів наук 8
К-сть професорів 7
К-сть співробітників 38
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Лобур Михайло Васильович
Розташування (адреса) вул.Митрополіта Андрія 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кім. 324
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/sapr
Власний сайт http://cad.lp.edu.ua

Кафедра систем автоматизованого проектування — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який приймає участь в підготовці бакалаврів базового напрямку «Комп’ютерні науки», спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Інформаційні технології проектування».

Загальна інформація

Кафедра "Системи автоматизованого проектування" (САП) створена в 1989 році як профілююча з метою підготовки інженерів за спеціальністю "Системи автоматизованого проектування" в складі радіотехнічного факультету.

В 1992 році кафедра увійшла в склад новоствореного факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. З 1992/93 навчального року кафедра приймає участь у підготовці бакалаврів за спеціальністю 122 Комп"ютерні науки освітньо професійною програмою Комп"ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв), магістрів за спеціальністю Інформаційні технології проектування та Системне проектування.

Спеціальності підготовки кафедри:

 • Бакалавр Спеціальність 122 Комп"ютерні науки освітньо професійною програмою Комп"ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
 • Магістр, Магістр науковий Спеціальність 122 Комп"ютерні науки (ОПП Інформаційні технології проектування та ОПП Системне проектування)

Історія кафедри

Кафедра систем автоматизованого проектування — САПР заснована на базі наукового напряму, очолюваного академіком АІН України, д.т.н, професором В.О.Ковалем на кафедрі «Конструювання та технологія виробництва радіоапаратури». У 1989 році вона відокремилася як самостійний підрозділ під керівництвом професора В.О.Коваля.

В 1992 році кафедра увійшла до складу новоствореного факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

В 1996-2000 роках кафедру очолював І.І.Мотика. З 2000 року кафедрою керує д.т.н., професор Лобур Михайло Васильович.

У 1998 році успішно закінчився міжнародний науковий проект Therminic, партнерами якого були технічний університет та фірма Semilab в Будапешті, Технічний університет в Лодзі (Польща), лабораторія TIMA інституту Фур’є, Гренобль (Франція), (керівник проекту — професор Д. Федасюк).

У 2000 році на кафедрі виконано грант НАТО, в рамках якому на кафедрі та в центрі телекомунікацій «Львівської політехніки» встановлено сучасне мережеве обладнання. З 1 січня 2002 року виконується міжнародний проект REASON.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна робота викладачів кафедри САПР та співробітників ГНДЛ-80 ведеться в напрямку розробки та впровадженню систем автоматизованого проектування організаційно-технічних систем.

На кафедрі САПР проводяться дослідження з наступних напрямків:

 • автоматизацiя конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв;
 • проектування та моделювання елементів інтегральних мікроелектромеханічних систем і розробка системи для їх проектування;
 • автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для організації транспортних перевезень;
 • розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач;
 • розробка інтегрованої навчально-дослідної САПР.

Теоретичними результатами виконання науково-дослідних робіт є нові математичні моделі, методи, алгоритми проектування та виробництва мікроелектронних пристроїв, а також проектування і функціонування організаційно-технічних систем. Практичні результати — програмно-методичні комплекси та методики, САПР/САПР ТП мікроелектронних пристроїв, САПР ОТС.

НДЛ систем автоматизованого проектування аналогових мікроелектронних вузлів радіоелектронної апаратури (НДЛ-80)

Презентація наукових досліджень

Вісник НУЛП "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика"
Конференція CADSM
Конференція MEMSTECH
Конференція CADMD


Вісник НУ "Львівська політехніка"

З 1991 року кафедра періодично видає тематичний Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", який входить до переліку видань ВАК України, в яких друкують матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. Офіційний сайт


CADSM. Міжнародна науково-технічна конференція

The experience of designing and application of CAD Systems in Microelectronics | Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці

Поляна-Свалява (Закарпаття), Україна. Офіційний сайт конференції

Організатор: Кафедра САПР, національний університет Львівська політехніка. Проводиться з 1991 року.

Конференція CADSM присвячена обговоренню проблем оптимізації технологічних процесів виробництва, розробки моделей та методів проектування мікроелектронних пристроїв та технічних систем.


MEMSTECH. Міжнародна науково-технічна конференція

Perspective technologies and methods in MEMS design | Перспективні технології і методи проектування МЕМС

Поляна-Свалява (Закарпаття), Україна. Офіційний сайт конференції

Організатори: Національний університет Львівська політехніка, кафедра САПР. Варшавський технологічний університет, інститут телекомунікацій, Варшава. Західно Українське представництво IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC. За підтримки Львівської Державної адміністрації. Проводиться з 2005 року.

Конференція CADSM присвячена обговоренню проблем оптимізації технологічних процесів виробництва, розробки моделей та методів проектування мікроелектронних пристроїв та технічних систем.


CADMD. Міжнародна українсько-польська науково-технічна конференція

CAD in Mashinery Design. Implementation and Educational Issues | САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання

Конференція започаткована у 1994 році у Варшаві і щорічною проводиться в Україні і Польщі. Офіційний сайт конференції

Організатори: Національний університет "Львівська політехніка". Технічний університет "Варшавська політехніка". Проводиться з 2005 року.

Метою конференції є обмін досвідом між науковцями України та Польщі, їх молодими та перспективними колегами в області сучасних інфоромаційних технологій, розробці САПР у механіці, методології викладання та впровадження автоматизованих систем у навчальний процес, для встановлення тісніших зв'язків між дослідниками.

Головна тематика конференції: Ідентифікація, моделювання процесів та систем. Автоматизація процесів та робототехніка. Мікро-електромеханічні системи. Інженерне застосування інформаційниих технологій. Інженерна освітаМіжнародна співпраця САПР

Працівники кафедри САПР постійно працюють в напрямку встановлення та розширення міжнародної діяльності з освітніми, науковими і комерційними установами Європи та світу. До міжнародної діяльності активно залучаються студенти старших курсів та аспіранти. Викладачі кафедри проходять стажування, читають лекції, організовують міжнародні семінари та беруть участьу різних науково-технічних конференціях в університетах Німеччини, Польщі, Бельгії, Італії, Чехії, тощо.

Основною метою міжнародного співробітництва є отримання досвіду та встановлення високих стандартів наукової та викладацької діяльності згідно з міжнародними правилами та вимогами Болонського процесу. Завдяки міжнародним контактам, працівники кафедри знайомі з сучасними тенденціями викладання навчальних курсів, методологічною підготовкою та технологічною базою. Це дозволяє їм адаптувати та застосовувати найкращий досвід провідних вищих навчальних закладів Європи у власній викладацькій діяльності.

Кафедрою укладено угоди про спільні освітні програми з провідними вузами Республіки Польща: Варшавською політехнікою, Академією Гурнічо-Гутнічою в Кракові, Технічним університетом в Лодзі, Технічним університетом у Вроцлаві. В реалізації цих програм значна роль відводиться студентам — вони приймають безпосередню участь у виконанні наукових робіт, отримують можливість проходження практики у зарубіжних навчальних закладах, а кращі випускники-бакалаври можуть продовжити навчання в магістратурі й аспірантурі у вказаних вузах.

На кафедрі розроблена та виконується програма «International Lecturer», яка передбачає проведення спеціалізованих лекцій провідними іноземними спеціалістами та викладання лекцій в зарубіжних університетах. Для цієї програми кафедра запрошує іноземних професорів та докторів, що є провідними спеціалістами в галузі моделювання та автоматизованого проектування складних технічних об’єктів та систем. Всі лекції є відкритими та проводяться у спеціалізованій мультимедійній аудиторії.

Працівники кафедри приймають активну участь в національних та міжнародних науково-дослідних проектах та грантах, в тому числі в рамках Європейської Рамкової Програми (FP5, FP6, FP7), INTERREG (ІІІ,IV), TEMPUS, ERASMUS, HORIZON2020, NAWA, білатеральних українсько-польських та українсько-німецьких дослідних проектах, тощо.

Міжнародні контакти викладачів та студентів є одним із способів розширення та поглиблення професійних знань. Досвід, набутий під час зустрічей, дискусій та спільної роботи з закордонними колегами використовується як в навчальному, так і в науково-дослідному процесах, та дозволяє кафедрі працювати на рівні сучасних міжнародних вимог.


Основні напрямки міжнародного співробітництва кафедри:


 • Участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних зустрічах, семінарах та конференціях.
 • Спільна підготовка проектних пропозицій для участі уміжнародних програмах та грантах.
 • Виконання міжнародних грантів і науково-дослідних проектів,проведення спільних проектних досліджень.
 • Обмін студентами та проведення ознайомчої практики впровідних закордонних установах.
 • Обмін викладачами, закордонні стажування та проведення спеціалізованих лекцій провідними вітчизняними та іноземними фахівцями.
 • Підготовка та публікація наукових статей спільно з закордонними колегами.


Міжнародні проекти кафедри САПР

Участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних конференціях


З 2000 р. провідні викладачі кафедри (М.В.Лобур, В.М.Теслюк,М.І.Андрійчук та ін.) є членами американського інституту IEEE.


Контактна інформація

 • Розташування: вул.Митрополіта Андрія 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 324
 • Номер телефону: +38 (032) 258-26-74
 • E-mail: ikni_sapr@polynet.lviv.ua


Веб-сайти:Відповідальні особи