Волочій Богдан Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Волочій Богдан Юрійович
Volochiy.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 17 травня 1948 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів теорія і практика системотехнічного проектування радіоелектронних інформаційних систем
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник д.т.н., професор Мандзій Богдан Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань.
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Волочій Богдан Юрійович — доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1965–1971 рр. — навчався на радіотехнічному факультеті у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Радіотехніка». Одночасно працював на заводі.

З 1969 р. — працював у Фізико-механічному інституті Академії Наук України, де брав участь у розробленні, виготовленні та натурних випробуваннях телеметричних систем для електричного й акустичного каротажу свердловин.

У 1971–1972 рр. проходив військову службу в м. Мари (Туркменія), займався ремонтом радіолокаційних станцій.

Професійна діяльність:

1963 р. — розпочав трудову діяльність на Львівському заводі кінескопів, де пройшов шлях від учня радіомеханіка до радіомеханіка 5-го розряду.

1972 р. — почав працювати в Львівському політехнічному інституті в науково-дослідній лабораторії кафедри «Радіотехнічні пристрої та системи» НДЛ-2 під керівництвом доцента Володимира Павловича Бодунова і завідувача лабораторією Зенона Дмитровича Грицьківа.

З 1976 р. і дотепер — працює на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка» — асистент, старший викладач, доцент, професор.

1977–1980 рр. — навчався в аспірантурі Московського авіаційного інституту на кафедрі радіосистем керування і передавання інформації.

1980 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Розроблення та дослідження адаптивних алгоритмів функціонування бортових радіотелеметричних систем збору і передавання даних» в Московському авіаційному інституті, яку виконав під керівництвом професора Ігоря Дмитровича Калашнікова та доцента Романа Богдановича Мазепи. Присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук.

1982–1986 рр. — заступник декана радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту.

1982–1983 рр. — проходив наукове стажування у Вищій технічній школі (м. Хемніц, Німеччина) на кафедрі «Теорія систем» під керівництвом професора Дітера Бохманна.

1986 р. — присвоєно звання доцента.

1986–1997 рр. — завідував кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

У цей час на кафедрі в рамках спеціальності «Радіотехніка» організовані спеціалізації: «Автоматизоване схемотехнічне проектування інтегральних схем», «Надійнісне проектування радіоелектронних систем», «Побутова радіоелектронна апаратура». Вперше в Україні відкрито нову спеціальність «Медичні радіоелектронні прилади і системи». Для спеціальності та кожної спеціалізації створені навчальні лабораторії.

2008 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів», Національний університет «Львівська політехніка». Присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук.

З 2012 р. і дотепер — за сумісництвом провідний науковий співробітник Наукового центру Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

2016 р. — присвоєно звання професора.

Педагогічна діяльність

Для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін:

 • Сигнали в інформаційних системах
 • Передавання сигналів в інформаційних системах
 • Технологія моделювання алгоритмів поведінки програмно-апаратних систем
 • Системотехнічне проектування телекомунікаційних систем та мереж

Для аспірантів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» читає лекції, проводить практичні заняття з дисципліни:

 • Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем

Сфера наукових інтересів

 • Інформаційні технології для етапу системотехнічного проектування радіоелектронних комплексів та їх систем

Наукова діяльність

1981 р. — започаткував для кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань новий науковий напрямок «Теорія і практика системного аналізу експлуатаційної поведінки радіоелектронних комплексів та систем на етапі їх системотехнічного проектування».

80-ті роки — у співпрації з І.Д. Калашніковим і Р.Б. Мазепою велось розроблення математичного забезпечення для універсальної програмної стохастичної моделі експлуатаційної надійнісної поведінки відмовостійких систем. Розроблено програмний засіб АСНА-1 (автоматизована система надійнісного аналізу), призначений для розв’язання задач надійнісного проектування інформаційно-вимірювальних систем космічних апаратів. На початку 90-х років «народився» новий підхід до створення програмних стохастичних моделей експлуатаційної надійнісної поведінки відмовостійких систем, в основу якого покладено структурно-автоматну модель поведінки. Створено програмний засіб АСНА-2.

Розроблені протягом 80-х і початку 90-х років теоретичні засади моделювання експлуатаційної поведінки радіоелектронних комплексів дали змогу сформувати інформаційну технологію створення їх стохастичних моделей. Починаючи з другої половини 90-х років, наявність інформаційної технології створення стохастичних моделей дало нові можливості розв’язання науково-прикладних завдань для етапу системотехнічного проектування радіоелектронних систем та комплексів.

Перелік розв’язаних науково-прикладних завдань є таким:

 • Розроблена стохастична модель експлуатаційної функціональної поведінки прицільного радіоелектронного комплексу
 • Методика системного аналізу для розроблення системи цифрового оброблення зображень, з використанням якої показано, що ефективність запропонованих методів сегментації зображень є близькою до потенційно можливих значень
 • Розроблено ряд стохастичних моделей експлуатаційної поведінки відмовостійких систем мажоритарного типу з підвищеним ступенем адекватності, на основі яких створено методики їх надійнісного параметричного синтезу
 • Розроблена стохастична модель стратегії технічного обслуговування та ремонту систем регіонального радіоелектронного комплексу, в якій враховано розміщення систем, багатоетапність процесу технічного обслуговування та ремонту, виконання однією ремонтною бригадою двох видів відновлюваних робіт (планового технічного обслуговування та аварійного відновлення), відключення систем підчас технічного обслуговування
 • Розроблено методику проектування алгоритмів функціонування радіоелектронних систем короткотривалого використання, в основу якої покладено стохастичну модель їх експлуатаційної функціональної поведінки; для цієї методики запропоновано новий метод побудови моделі експлуатаційної функціональної поведінки системи короткотривалого використання у вигляді «схеми шляхів»
 • Розроблено математичне забезпечення для автоматизованого створення структурно-автоматних моделей експлуатаційної поведінки відмовостійких систем, на основі яких в програмних стохастичних моделях формуються графи станів і переходів
 • Отримали розвиток теоретичні засади, а на їх основі методи, моделі та методики, які дають змогу визначати слабкі місця в радіоелектронних інформаційних системах відповідального призначення з точки зору функційної безпечності

Розвиток наукового напрямку «Теорія і практика системного аналізу експлуатаційної поведінки радіоелектронних систем та комплексів на етапі їх системотехнічного проектування» давав можливості виконувати науково-дослідні роботи (НДР) на замовлення.

1981–1992 рр. — був керівником чотирьох НДР. Ці науково-дослідні роботи виконані на замовлення двох провідних науково-дослідних інститутів радіоелектронної галузі. Слід відзначити, що перший досвід виконання НДР був отриманий у Фізико-механічному інституті АН України у період 1969–1971 рр., а відтак у НДЛ-2 кафедри радіоелектронних пристроїв та систем у період 1973–1977 рр.

Приймав участь у розробленні та натурних випробуваннях телеметричних систем на замовлення науково-дослідного інституту геофізичних методів дослідження свердловин. 1993–2015 рр. — приймав участь у виконанні 10 держбюджетних НДР на замовлення Міністерства освіти та науки України.

2017–2018 рр. — був керівником держбюджетної НДР з назвою «Розроблення математичного забезпечення для програмного засобу аналізу функційної безпечності та надійності програмно-апаратних систем відповідального призначення», виконаної на замовлення Міністерства освіти та науки України. Був керівником, відповідальним виконавцем та виконавцем низки проектів та досліджень на замовлення провідних науково-дослідних інститутів радіоелектронної галузі.

Був членом трьох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Є членом редколегій наукових журналів:

 • Central European Researchers Journal (CERES Journal) – University of Zilina, Slovakia
 • «Військово-технічний збірник» — видання Національної академії сухопутних військ, м. Львів

Був членом програмних комітетів Міжнародних науково-технічних конференцій:

 • IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)
 • IEEE International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, Workshop TheRMIT)
 • IEEE International Conference Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)
 • Physical and Technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems (PREDT)

Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Є членом редколегій трьох наукових журналів:

 • «Телекомунікації та радіотехніка» — Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
 • «Central European Researchers Journal (CERES Journal)» — University of Zilina, Slovakia
 • «Військово-технічний збірник» — видання Національної академії сухопутних військ, м. Львів

Був членом програмних комітетів 4-х Міжнародних науково-технічних конференцій:

 • IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)
 • IEEE International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, Workshop TheRMIT)
 • IEEE International Conference Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)
 • Physical and Technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems (PREDT)

Здійснював наукове консультування двох докторів технічних наук та наукове керівництво для п’ятьох кандидатів технічних наук:

 • Мосоров Володимир Якович — кандидат технічних наук (захист в 1998 р.)
 • Озірковський Леонід Деонісійович — кандидат технічних наук (захист в 2002 р.)
 • Змисний Михайло Михайлович — кандидат технічних наук (захист в 2013 р.)
 • Муляк Олександр Володимирович — кандидат технічних наук (захист в 2014 р.)
 • Онищенко Володимир Анатолійович — кандидат технічних наук (захист в 2018 р.)
 • Озірковський Леонід Деонісійович — доктор технічних наук (захист 2020 р.)
 • Сальник Юрій Павлович — доктор технічних наук (захист в 2021 р.)

Слід відзначити, що з використанням створеної технології моделювання експлуатаційної поведінки радіоелектронних інформаційних систем підготовлено і захищено 15 дисертаційних робіт. До них треба додати ще 3 дисертаційні роботи, які з різних причин не були представлені до захисту. Це дисертаційні роботи: Юрія Обуха, Віктора Бєляєва, Дмитра Кузнєцова. Однак їх вклад у розвиток теорії і практики системотехнічного проектування є значним. Результати їх роботи представлені в багатьох публікаціях, частина яких є в поданому нижче списку.

Нагороди та відзнаки

Видавнича діяльність

За результатами наукової роботи опубліковано понад 300 наукових праць. Серед них: 4 монографії, 3 навчальні посібники, 4 авторські свідоцтва на винаходи. Був учасником більше сімдесяти вітчизняних і зарубіжних наукових конференцій.

Понад 40 статей опубліковані у виданнях, що індексуються у наукометричній базі даних Scopus. Особистий індекс Гірша (h-індекс) 4 (визначений у наукометричній базі Scopus).

Для навчальної роботи видано 3 навчальних посібники: «Передавання сигналів в інформаційних системах» (2005 р.), «Практикум з теорії електрозв’язку» (2010 р.), «Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж» (2012 р.) та створено 5 електронних навчально-методичних комплексів у віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» з дисциплін: «Сигнали в інформаційних системах», «Передавання сигналів в інформаційних системах», «Технологія моделювання алгоритмів поведінки програмно-апаратних систем», «Системотехнічне проектування телекомунікаційних систем та мереж», «Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем».

Навчальні посібники та монографії:

 1. Проектування ефективних стратегій технічного обслуговування. Математичні моделі, алгоритми і методики / Б. Волочій, Л. Озірковський, І. Кулик. — Федеративна Республіка Німеччина : Видавництво LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.
 2. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський, Б.А. Мандзій, Л.Д. Озірковський, Д.В. Федасюк, С.В. Щербовських, В.С. Яковина. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013.
 3.  Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж. Практикум. Навчальний посібник. / Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012.
 4. Практикум з теорії електрозв’язку: Навчальний посібник. / Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010.
 5. Передавання сигналів у інформаційних системах. Навчальний посібник. / Б.Ю. Волочій. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2005.
 6. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем / Б.Ю. Волочій. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2004.
 7. Проектування відмовостійких мікропроцесорних інформаційно-вимірювальних систем / Волочій Б.Ю., Калашніков І.Д., Мазепа Р.Б., Мандзій Б.А. — Львів : Вища школа, 1987.

Інформаційні ресурси у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки:

 1. Сигнали в інформаційних системах. Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни (для студентів 2-го курсу) / Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Шкілюк О.П., Змисний М.М. Режим доступу [[1]].
 2. Передавання сигналів в інформаційних системах. Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни (для студентів 2-го курсу) / Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Шкілюк О.П., Змисний М.М. Режим доступу [[2]].
 3. Передавання сигналів в інформаційних система. Курсова робота. Електронний навчально-методичний комплекс до курсової роботи (для студентів 2-го курсу) / Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Шкілюк О.П. Режим доступу [[3]].
 4. Технологія моделювання алгоритмів поведінки програмно-апаратних систем. Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни (для студентів 4-го курсу) / Волочій Б.Ю. Режим доступу [[4]].
 5. Системотехнічне проектування телекомунікаційних систем і мереж. Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни (для студентів 5-го курсу) / Волочій Б.Ю. Режим доступу [[5]].
 6. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни (для аспірантів) / Волочій Б.Ю. Режим доступу [[6]].

Вибрані публікації:

 1. Блажкевич И.И., Бодунов В.П., Бойчук Л.Г., Волочий Б.Ю. Термостойкий скважинный прибор для акустического каротажа скважин // Геофизическая аппаратура. — Л. : Недра. — 1975. — Вип. 57. — С. 130–134.
 2. Бодунов В.П., Волочий Б.Ю., Блажкевич И.И. Многоканальная телеметрическая система для электрического каротажа скважин // Геофизическая аппаратура. — Л. : Недра. — 1975. — Вип. 58. — С. 108–112.
 3. Wolotschij B., Woschni E.-G. Adaptive Algorithmen fur die Mehrkanalanpassung von Informationskanalen // Wissenschaftliche Zeitschrift, Technische Hochschule Chemniz, JG. 26, 1984, Heft 4. — S. 577–587.
 4. Heckendorff H., Wolotschij B. Vergleich von Metoden zur Erhohung der Ausfallstabilitat von Datenspeichern // Nachrichtentechnik. Elektronik. — Berlin. — JG. 34, 1984, №9. — S. 331–333.
 5. Волочий Б.Ю. Башта Я.К. Надежностная оптимизация параметров структуры информационно-измерительной системы // Вестник Львовского политехн. ин-та «Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств». — Львов : Изд-во при Львовском гос. ун-те. — 1987. — №215. — С. 25–28.
 6. Башта Я.К., Волочий Б.Ю., Обух Ю.С. Сравнение стратегий обеспечения отказоустойчивости телеметрических запоминающих устройств // Вестник Львовского политехн. ин-та «Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств». — Львов : Изд-во при Львовском гос. ун-те. — 1989. — №236. — С. 6–8.
 7. Волочий Б.Ю., Шихович Э.Т. Метод преобразования структуры надежностной модели сети связи // Вестник Львовского политехн. ин-та «Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств». — Львов : Изд-во при Львовском гос. ун-те. — 1990. — №245. — С. 12–14.
 8. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Обух Ю.С., Рыков Г.В., Штипельман Л.Г. Автоматизация надежностного анализа отказоустойчивых систем // Вопросы радиоэлектроники. Сер. «Общие опросы радиоэлектроники». — Москва-Львов. — 1991. — Вып. 13. — С. 78–84.
 9. Братюк В.А., Волоско Р.І., Волочій Б.Ю., Недоступ Л.А. Застосування САПР і засобів автоматизованого контролю та налагодження у виробництві радіоелектронної медичної апаратури // Радіотехнічний — вчора, сьогодні, завтра... — Львiв : Видавництво Львівської політехніки. — 1992. — С. 59–67.
 10. Бєляєв В.П., Волочiй Б.Ю. Надійнісне моделювання відмовостійких систем з урахуванням впливу відмов і збоїв на інформаційні характеристики // Вісник державного університету «Львівська політехніка» — «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв». — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — 1994. — №280. — С. 8–11.
 11. Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Мандзий Б.А. Автоматизация построения надежностних моделей отказоустойчивих РЭС // Автоматизация проектирования . — М. : ВИМИ. — 1994. — N2-3. — С. 73–81.
 12. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю. Задачі надійнісного проектування у САПР мереж зв’язку // Вісник державного університету «Львівська політехніка» — «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв». — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — 1995. — №289. — С. 11–15.
 13. Волочій Б.Ю., Мосоров В.Я. Метод сегментації напівтонових зображень на основі аксіоматичного підходу // Вісник державного університету «Львівська політехніка» — «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв». — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — 1997. — №326. — С. 29–32.
 14. Мандзій Б.А., Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю. Метод надійнісного моделювання самовідновлюваних бортових інформаційних систем // Космічні науки і технології. — 1998. — Т. 4, №3-4. — С. 62–67.
 15. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Побудова математичних моделей поведінки радіоелектронних комплексів за методом еквівалентної інтенсивності потоку // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» — «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв». — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — 1998 — №343. — С. 74–77.
 16. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Павлів М.В. Оцінка ефективності методів розрахунку показників зв’язності в структурному аналізі радіоелектронних комплексів // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Теоретична електротехніка». — Львів : Вид-во «Світ». — 1998. — Вип. 54. — С. 8–14.
 17. Волочій Б.Ю., Мосоров В.Я. Метод сегментації напівтонових зображень для систем обробки відеоінформації // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Теоретична електротехніка». — Львів : Вид-во «Світ». — 1998. — Вип. 54. — С. 87–93.
 18. Бєляєв В.П., Волочій Б.Ю., Грабчак А.В., Міськів М.В., Озірковський Л.Д. Моделювання та оцінка ефективності локального радіоелектронного комплексу // Міжвідомчий збірник наукових праць «Відбір і обробка інформації». — Львів : 1999. — Вип. 13 (89). — С. 65–70.
 19. Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Грабовенська Л.В. Формування структурно-автоматної моделі для побудови надійнісної моделі відмовостійкої системи логічного управління // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» — «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — 2001. — №428. — С. 168–172.
 20. Волочій Б.Ю., Шира А. Алгоритм імітаційної моделі для дослідження ефективності адаптивних процедур вибору повідомлень на обслуговування із сукупності БЗП у вузлах інформаційної мережі // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» — «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — 2001. — №428. — С. 103–112.
 21. Волочій Б.Ю., Подоляк У.В. Автоматизація процесу трансформації моделей локального радіоелектронного комплексу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» — «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика». — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — 2002. — №444. — С. 61–64.
 22. Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Улибін Д.О. Марковська модель як засіб комплексного моделювання інформаційних систем з функціональним резервуванням // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», №470 «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика», Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2003. — С. 101–109.
 23. Волочій Б., Шира А. Структурно-автоматна модель адаптивної процедури вибору комірок на обслуговування із сукупності буферів у вузлах комутації мереж АТМ // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», № 477 «Радіоелектроніка та телекомунікації», Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2003. — С. 103–110.
 24. Волочій Б.Ю., Матічин О.В., Озірковський Л.Д., Стецюк С.О., Улибін Д.О. Модель цифрової системи комутації вузла телекомунікаційної мережі // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», №508. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2004. — С. 144–152.
 25. Волочій Б., Матічин О., Мосоров В., Стецюк С., Улибін Д. Програмна модель цифрової системи комутації вузла телекомунікаційної мережі // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Вип. 26. — Київ, 2004. — С. 55–62.
 26. Волочій Б.Ю., Малиновський О.В., Улибін Д.О. Програмна модель відмовостійкої системи з комбінованим заміщувальним резервуванням // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», №534. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2005. — С. 28–36.
 27. Волочій Б.Ю., Колодій А.З., Матічин О.В. Адаптивне обслуговування інформаційних потоків у вузлах комутації телекомунікаційних мереж // Відбір і обробка інформації. Національна академія наук України. Міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 22 (98). — Львів, 2005. — С. 27–33.
 28. Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Програмні моделі для інтерактивного проектування відмовостійких систем з комбінованим структурним резервуванням та з врахуванням стратегій їх технічного обслуговування // Комп’ютинг. — Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», том 7, вип. 1, 2008. — С. 153–163.
 29. Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем у задачах дослідження їх відмовостійкості // Відбір і обробка інформації (міжвідомчий збірник наукових праць). — Львів : Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, вип. 28 (104), 2008. — С. 39–47.
 30. Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Методи оцінювання структурної живучості ієрархічних інформаційних мереж регіональних радіоелектронних комплексів // Відбір і обробка інформації (міжвідомчий збірник наукових праць). — Львів : Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, вип. 30 (106), 2009. — С. 104–112.
 31. Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Муляк О.В., Гила В.Д. Моделі для надійнісного проектування вузла пам’яті сервера та джерела безперебійного електроживлення // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ «Львівська політехніка» №680. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 206–216.
 32. Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Змисний М.М., Кулик І.В. Оцінювання показників надійності відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури з врахуванням параметрів стратегії аварійного відновлення // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ «Львівська політехніка» №705. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 216–224.
 33. Волочій Б.Ю., Кузнєцов Д.С. Проектування відмовостійких систем для джерел безперебійного електроживлення // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ; Серія «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». — Київ, 2012. — Вип. 48. — С. 149–158.
 34. Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Кулик І.В. Формалізація побудови моделей дискретно- неперервних стохастичних систем з використанням методу фаз Ерланга // Відбір і обробка інформації (міжвідомчий збірник наукових праць). — Львів : Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, №36 (112), 2012. — С. 39–47.
 35. Волочій Б.Ю., Кузнєцов Д.С. Модель для надійнісного проектування джерел безперебійного електроживлення радіоелектронних інформаційних систем цілодобової довготривалої експлуатації // Радиоэлектроника и информатика №2 (57). — Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2012. — С. 36–42.
 36. Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Змисний М.М., Муляк О.В. Порівняльна оцінка надійності трьох конфігурацій відмовостійкої системи з мажоритарною структурою // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. №2. — С. 44–50.
 37. Мандзій Б.А. Оцінка ефективності комбінованої стратегії технічного обслуговування мережі коміркового зв'язку / Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Гнатів С.І., Озірковський Л.Д., Кулик І.В. // Східно-Європейський журнал передових технологій. Інформаційно-керуючі системи. — Том 1, №9 (61), 2013. — С. 40–44.
 38. Мандзій Б.А. Дослідження впливу профілактичного технічного обслуговування на надійність відмовостійкого джерела безперебійного електроживлення / Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Кузнєцов Д.С., Кулик І.В. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Энергосберегающие технологии и оборудование. — Том 1, №8 (61), 2013. — С. 8–12.
 39. Волочій Б.Ю. Надійнісна модель відмовостійкої програмно-апаратної системи на основі мажоритарної структури з ковзним резервуванням та автоматичним перезавантаженням програмного забезпечення / Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Муляк О.В., Змисний М.М. // Радіоелектронні і комп'ютерні системи, №5 (64). — Харків : Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2013. — С. 221–226.
 40. Волочій Б.Ю. Визначення впливу оновлення програмного забезпечення на показники надійності відмовостійкої багатопроцесорної системи / Б.Ю. Волочій, М.В. Міськів, О.В. Муляк, Л.Д. Озірковський // Східно-Європейський журнал передових технологій. Інформаційно-керуючі системи. — Том 3, №9 (63), 2013. — С. 55–59.
 41. Мандзій Б.А. Оцінка економічної ефективності технічного обслуговування та ремонту систем регіональних радіоелектронних комплексів / Б.А. Мандзій, Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський, С.І. Гнатів, І.В. Кулик // Вісник Національного технічного ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Серія «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». — 2013. — Вип. 54. — С. 160–170.
 42. Волочій Б.Ю. Порівняння стратегій профілактичного та аварійного відновлення джерела безперебійного електроживлення / Б.Ю. Волочій, Д.С. Кузнєцов // Вісник Національного технічного ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Серія «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». — 2013. — Вип. 54. — С. 111–119.
 43. Волочій Б.Ю. Модель процесу взаємодії розвідувально-сигналізаційного комплексу з об'єктом виявлення з урахуванням особливостей оперативно-тактичної обстановки / Б.Ю. Волочій, В.А. Онищенко // Військово-технічний збірник №1 (8). — Львів, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2013. — С. 50–56.
 44. Волочій Б.Ю. Методика оцінки показників ефективності радіоелектронного комплексу моніторингу повітряного простору / Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський, О.П. Шкілюк, А.В. Мащак // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ «Львівська політехніка» №766. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — С. 194–203.
 45. Волочій Б.Ю. Моделювання реакції комплексу охоронної сигналізації на появу рухомого об’єкту при розміщенні сейсмодатчиків в дальній та ближній зонах контролю / Б.Ю. Волочій, В.А. Онищенко // Воєнно-технічний збірник №1 (10), АСВ, Львів. — 2014. — С. 7–13.
 46. Волочій Б.Ю. Визначення умов переходу від стратегії оперативного відновлення джерела безперебійного електроживлення до стратегії планового відновлення / Б.Ю. Волочій, Д.С. Кузнєцов // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ «Львівська політехніка» №796. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 214–221.
 47. Волочій Б.Ю. Оцінка надійності програмно-апаратних систем за допомогою моделі їх поведінки / Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський, Р.С. Чопей, А.В. Мащак, О.П. Шкілюк // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ «Львівська політехніка» №796. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 222–231.
 48. Муляк О.В. Вплив моделей надійності програмних засобів на показники надійності програмно-апаратних систем / О.В. Муляк, В.С. Яковина, Б.Ю. Волочій // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2015. — №4/9 (76). — С. 53–57.
 49. Волочій, Б.Ю. Оцінка ризику експлуатації навігаційно-обчислювальної системи безпілотного літального апарата / Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський, Ю.М. Пащук, А.В. Мащак, В.А. Онищенко // Військово-технічний збірник. Випуск №13. — Львів : НАСВ, 2015. — С. 77–85.
 50. Волочій Б.Ю. Методика синтезу комплексу охоронної сигналізації при розміщенні сейсмодатчиків в дальній та ближній зонах контролю // Б.Ю. Волочій, В.А. Онищенко, Ю.П. Сальник // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», №818, Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2015. — С. 32–40.
 51. Volochiy B. Availability model of critical nuclear power plant instrumentation and control system with non-exponential software update distribution  / B. Volochiy, V. Yakovyna, O. Mulyak, V. Kharchenko // Monograph «Communications in Computer and Information Science». Editors: Bassiliades N., Ermolayev V., Fill H.-G., Yakovyna V., Mayr H.C., Nikitchenko M., Zholtkevych G., Spivakovsky A. — Vol. 826. Springer, Cham, 2018, p. 3–20. (SCOPUS) [[7]].
 52. Volochiy B. Synthesis of components effectiveness factors of guard signaling complex with layout of three seismic sensors in control zone and with majority principle of taking decisions / B. Volochiy, M. Zmysnyi, I. Kulyk, V. Leonchuk, V. Onyshchenko // Proceedings 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018, February 20–24. — Lviv, 2018. — S1, Paper ID 346. (SCOPUS).
 53. Volochiy B. Research of efficiency indexes of radio telemetry system with short-term use / B. Volochiy, L. Ozirkovskyy, O. Shkiliuk, V.-M. Miskiv // Proceedings 4th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018, February 20–24. — Lviv, 2018. — S12, Paper ID 378. (SCOPUS).
 54. Shkiliuk O. The scheme of paths method based technique for evaluating of the behavior algorithms efficiency / O. Shkiliuk, B. Volochiy, L. Ozirkovskyy, V. Kharchenko // Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, 24–27 May, 2018, Kyiv. — P. 418–422. (SCOPUS).
 55. Волочій Б.Ю. Надійнісна модель відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури {3 із 5} з комбінованим структурним резервуванням та з відновленням / Б.Ю. Волочій, В.М. Якубенко, М.М. Змисний // Вісник національного університету «Львівська політехніка» ; №885 «Радіоелектроніка та телекомунікації». — 2017. — Львів, Видавництво Львівської політехніки. — С. 154–167. (Index Copernicus).
 56. Volochiy B. Improvement of fidelity of moving objects classification in guard signaling complexes with seismic sensors / Bohdan Volochiy1, Mykhailo Zmysnyi, Leonid Ozirkovskyy, Volodymyr Onyshchenko, Yuriy Salnyk // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — Rok 2018, Tom 8, Nr 4. — P. 36–39. (Index Copernicus).
 57. Strielkina A., Volochiy B., Kharchenko V. Model of Functional Behavior of Healthcare Internet of Things Device / Proceedings of the 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Leeds, United Kingdom, 2019, pp. 63–69. (SCOPUS).
 58. Shkiliuk O., Volochiy B., Petliuk I. Discrete-Continuous Stochastic Model of Behavior Algorithm of Surveillance and Target Acquisition System // Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II : Kherson, Ukraine, June 12–15, 2019. — P. 761–776. (SCOPUS).
 59. Волочій Б.Ю., Змисний М.М., Онищенко В.А., Сальник Ю.П., Шкілюк О.П. Оцінка можливостей комплексу охоронної сигналізації з різною кількістю сейсмічних датчиків біля зони контролю / Системи та технології, №1 (57), 2019, м. Дніпро, Університет митної справи та фінансів. — С. 47–67.
 60. Яковенко В.В. Формування підходу до представлення процесу обстрілу рухомої бойової броньованої машини серією осколково-пучкових снарядів дискретно-неперервною стохастичною моделлю // В.В. Яковенко, Б.Ю. Волочій, В.М. Корольов, О.В Корольова. / Військово-технічний збірник — Львів : НАСВ, 2019. — №21/2019. — С. 28–30.
 61. Ozirkovskyy L., Volochiy B., Mashchak A., Kulyk I. / Adequacy Increase of Assessment of Minimal Cut Sets Considering Latent Failures / Central European Researchers Journal. Slovakia / Volume 5, Issue 2, 2019, p. 58–66. Режим доступу [[8]].
 62. Salnyk Yu. Stochastic model of the reaction the unattended ground sensor system based on {3+3} scheme / Yu. Salnyk, B. Volochiy, V. Onishchenko // Proceedings of 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2020), Lviv-Slavske, Ukraine, February 25–29.2020. Paper ID 148. (SCOPUS).
 63. Ozirkovskyy L. Synthesis of safe behavior algorithms of radioelectronic systems for critical applications// Leonid Ozirkovskyy, Bohdan Volochiy, Mykhailo Zmysnyi, Oleksandr Shkiliuk/ Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. Poland / Volume 10, №1, 2020, pp. 28–31.
 64. Strielkina A. Model of Functional Behavior of Healthcare Internet of Things Device Using Erlang Phase Method / A. Strielkina, B. Volochiy, V. Kharchenko, S. Volochiy // Communications in Computer and Information Science / Germany, Springer, Volume 1175. 2020. P. 277–301. (SCOPUS).
 65. Сальник Ю.П., Волочій Б.Ю. Стохастична модель функціональної поведінки охоронної системи об’єкта критичної інфраструктури / Сучасні інформаційні системи. — Харків : Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 2021. Т. 5, №1. — С. 18–33.
 66. Волочій Б.Ю., Якубенко В.М., Сальник Ю.П., Змисний М.М. Дослідження впливу старіння модулів ядра відмовостійкої системи мажоритарного типу на значення показників її надійності / Системи управління, навігації і зв’язку. — Полтава : Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 2021. Випуск 1 (63). — С. 36–44.
 67. Yakovenko V., Volochii B., Sydorenko Y., Furmanova N., Malyi O., Tkachenko A., Olshevskyi Y. Building a model of the process of shooting a mobile armored target with directed fragmentation-beam shells in the form of a discrete-continuous stochastic system // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2021. — №6/4 (114). — С. 51–63. (SCOPUS).
 68. Грабчак В.І., Сальник Ю.П., Волочій Б.Ю. / Дискретно-неперервна стохастична модель функціонування системи аналізу, узагальнення та впровадження досвіду застосування військ (сил) / Військово технічний збірник. — Випуск №24. — Львів : НАСВ, 2021. — С. 64–72.
 69. Volochiy B. Functional safety analysis of safety-critical system using state transition diagram / Leonid Ozirkovskyy, Bohdan Volochiy, Oleksandr Shkiliuk, Mykhailo Zmysnyi, Pavlo Kazan // Radioelectronic and computer systems, №2, 2022. — P. 145–158. (SCOPUS).
 70. Волочій Б. Програмна стохастична модель експлуатаційної поведінки відмовостійких систем мажоритарного типу з правилом голосування {3 із 5} / Б. Волочій, В. Якубенко, Ю. Сальник, П. Чернишук // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. Вип. 1, №2, 2021. — С. 94–113.
 71. Волочій Б.Ю. Метод усунення надмірної затримки у вузлі комутації інформаційної мережі зв’язку спеціального призначення в умовах бойового застосування / Б.Ю. Волочій, А.О. Кушик, Ю.П. Сальник, В.А. Онищенко, П.І. Казан // Військово-технічний збірник. Випуск №26, 2022. — С. 3–12.

Контакти

вул. Професорська, 2, м. Львів, 79013; 11-й н.к., кімн. 103

Тел.: +38 (032) 258-21-56

Е-mail: bvolochiy@ukr.net